DROPSHIPPING VILKÅR OG BETINGELSER

Læs disse vilkår og betingelser, før du opretter en konto og/eller placerer en ordre. vidaXL forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel. Disse Vilkår og Betingelser er blevet oversat på forskellige sprog; den engelsksprogede version er dog de originale og kontrollerende vilkår, og alle andre sprogversioner er kun til informative formål. Hvis de originale engelsksprogede Vilkår og Betingelser er i konflikt med dem i andre oversatte Vilkår og Betingelser, vil de originale engelske Vilkår og Betingelser være herskende.

MELLEM

1. vidaXL, alternativt repræsenteret ved:

 • Det private LLC-selskab vidaXL International B.V., beliggende på Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Drives i Holland under momsnumrene NL850643545B01 og PL5263485807, handler under Handelskammer Limburg-nummer 52876861 og handler i landene Holland, Belgien, Spanien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Sverige;
 • Det private LLC-selskab vidaXL Europe B.V., beliggende på Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Drives i Holland under momsnumrene NL820055220B01 og PL5263139666, handler under Handelskammer Limburg-nummer 09188362 og handler i landene Bulgarien, Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet;
 • Det private LLC-selskab TM Handelsgesellschaft GmbH, beliggende i Lindenstrasse 16, (6340) Baar, der opererer i Schweiz under momsnummer CH E45 1181434, og registreret under nummer 1235780-81, der opererer i Schweiz;
 • LLC-selskabet vidaXL LLC, beliggende på 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, der opererer i USA og er registreret under nummeret 323 315-0448, og handler i USA;
 • Det proprietære selskab HB Commerce Pty Ltd, beliggende på Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, der opererer i Australien og er registreret under nummer 154339438, der handler i Australien;
 • LLC-selskabet HBI Commerce LTD, beliggende på C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom , der opererer i Storbritannien under momsnummer: GB137229219 og er registreret under 07772128, der handler i Storbritannien;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Island, der opererer i Island under momsnummer 141496 og er registreret i Island under nummer 4305210390 og handler i Island.
 • vidaXL DWC-LLC placeret i Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Boks: 390667, Dubai, Forenede Arabiske Emirater, registreret i De Forenede Arabiske Emirater under nummer 10457 og opererer i De Forenede Arabiske Emirater under TRN-nummer 100455155000003 og i Kongeriget Saudi-Arabien under momsnummer 311415370500003.
 • Anpartsselskabet vidaXL G.K., beliggende på 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Har drift i Japan under virksomhedsidentifikationsnummer 9010003034630 og handler i Japan.
 • Det private aktieselskab vidaXL Marketplace LTD, beliggende på 2000C- 410 West Georgia Street, Vancouver, der opererer og handler i Canada under virksomhedsidentifikationsnummer BC1295445 og virksomhedsnummer 772066544 BC0001.
 • (i det følgende benævnt "vidaXL")

  OG

  2. Dropshipperen, som defineret nedenfor, og som opfylder alle krav i nærværende (i det følgende benævnt "Dropshipperen").

  Individuelt benævnt »Parten« og samlet benævnt »Parterne«

  Begge Parter anerkender, at de har den juridiske evne til at indgå denne aftale og ER BLEVET ENIGE OM følgende:

  Indhold

  ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

  ARTIKEL 2 – AFTALENS FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG LØBETID

  ARTIKEL 3 – OPRETTELSE AF KONTO OG GEBYRER

  ARTIKEL 4 – BESKRIVELSE, PRIS OG TILGÆNGELIGHED AF VARER

  4.1 Produktbeskrivelse

  4.2 Produktpris

  4.3 Produkttilgængelighed

  ARTIKEL 5 – ORDREBEHANDLING

  ARTIKEL 6 – ORDREBETALING

  ARTIKEL 7 – ANNULLERING/ÆNDRING AF ORDRER

  ARTIKEL 8 – FORSENDELSE, RISIKOOVERFØRSEL OG LEVERING

  ARTIKEL 9 – TILBAGESENDELSESPROCEDURE OG GARANTIER

  9.1 Fortrydelsesret

  9.2 Garanti

  9.3 Refundering

  9.4 Kundeservice

  ARTIKEL 10 – DROPSHIPPERENS FORPLIGTELSE

  ARTIKEL 11 – BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG DEFEKTE PRODUKTER

  11.1 Begrænsning af ansvar

  11.2 Producer’s responsibility for defective products

  11.3 Tilbagekaldelser

  ARTIKEL 12 – FORTROLIGHED

  ARTIKEL 13 – INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG MARKETINGMATERIALE

  ARTIKEL 14 – PERSONOPLYSNINGER

  ARTIKEL 15 – LØBETID, OPHØR, KONSEKVENSER AF OPHØR OG FORTSAT GYLDIGHED AF BESTEMMELSER

  15.1 Løbetid

  15.2 Ordinær opsigelse

  15.3 Opsigelse af årsag

  15.4 Konsekvenser af opsigelse

  15.5 Fortsat gyldighed af bestemmelser

  ARTIKEL 16 – ÆNDRING

  ARTIKEL 17 – KONTRAKTADSKILLELSE

  ARTIKEL 18 – FORCE MAJEURE

  ARTIKEL 19 – UAFHÆNGIGHED

  ARTIKEL 20 – OVERDRAGELSE

  ARTIKEL 21 – GÆLDENDE LOV, JURISDIKTION OG TVISTBILÆGGELSE

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I disse Vilkår og Betingelser:

  Drop-shipper betyder den virksomhed/person, der gør forretninger med vidaXL gennem vidaXL's Dropshipping-program og har tilmeldt sig programmet efter registreringsproceduren som beskrevet i artikel 3.

  Aftale betyder disse Vilkår og Betingelser og alle andre dokumenter, der skal betragtes som en del heraf som aftalt mellem parterne;

  Force majeure betyder en begivenhed eller en række af begivenheder, der ligger uden for en af parternes rimelige kontrol;

  Intellektuelle ejendomsrettigheder Intellektuelle ejendomsrettigheder: Det betyder, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, brugsmodeller, varemærker, servicemærker, designrettigheder, databaserettigheder, ejendomsret til information, know-how og alle andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, som i det følgende måtte eller kan eksistere overalt i verden;

  Slutkunder betyder de personer, der køber produkter fra Dropshipperen og betragtes som slutbrugere i forbindelse med nærværende;

  Feed et dataformat, der anvendes af vidaXL til at lagre den pris, det lager og det produktindhold, der anvendes til at forsyne Dropshipperen med regelmæssige opdateringer;

  Wallet betyder Dropshipperens B2B-konto, hvormed denne kan betale og modtage betaling;

  vidaXL's Dropshipping-tjeneste betyder brugen af hjemmesiden dropshippingxl.com, hvor alle nødvendige oplysninger kan findes (i det følgende benævnt "Tjenesten").

  Produktbilleder: betyder alle vidaXL-produktbilleder og produktbeskrivelser, herunder produktkoder, der leveres af vidaXL.

  ARTIKEL 2 – AFTALENS FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG LØBETID

  2.1 Dropshipperen ønsker at sælge og promovere de produkter, der tilbydes af vidaXL, med henblik på Tjenesten, til sine egne slutkunder. vidaXL vil ikke være part i nogen kontrakt indgået mellem Dropshipperen og dens slutkunder.

  2.2. Aftalen skal regulere forholdet, forpligtelser og rettigheder for vidaXL og Dropshippere som defineret nedenfor.

  2.3 Aftalen gælder for alle kontrakter om levering af varer gennem tjenesten og kræver, at den person eller enhed, der er villig til at tilmelde sig, tilmelder sig på hjemmesiden dropshippingxl.com, hvor alle nødvendige oplysninger kan gøres tilgængelige. Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, har nuværende betingelser forrang over alle andre dokumenter og gælder for alle produkter, der leveres af vidaXL inden for rammerne af dens dropshipping-aktivitet.

  ARTIKEL 3 – OPRETTELSE AF KONTO OG GEBYRER

  3.1 For at få adgang til og bruge tjenesten skal Dropshipperen tilmelde sig en vidaXL Dropshipper-konto med alle de nødvendige oplysninger på den dedikerede hjemmeside dropshippingxl.com.

  3.2 For at sikre nøjagtigheden og ægtheden af de angivne bankoplysninger kræver vidaXL, at Dropshipperen overfører et ikke-refunderbart beløb (helst 0,01 EUR eller et tilsvarende beløb i en anden valuta) til vidaXL.

  3.3 Afgivelse af ukorrekte oplysninger fra Dropshipperen vil udelukke oprettelsen af kontoen. vidaXL forbeholder sig retten til at afvise og suspendere konti, der indeholder ufuldstændige eller falske oplysninger.

  3.4 Med forbehold for det foregående afsnit forbeholder vidaXL sig retten til at afvise eller acceptere ansøgningen inden for 48 timer efter modtagelse af en ny registrering fra Dropshipperen. vidaXL forbeholder sig retten til at afvise, og i sjældne tilfælde suspendere, en konto, hvis f.eks. en af følgende situationer opstår: ufuldstændig registrering, godkendt ved en fejl, misbrug af kontoen.

  3.5 Dropshipperen skal være ældre end: (i) 18 år, og (ii) mindst den alder af flertal i den jurisdiktion, hvor han er bosiddende, og hvorfra tjenesten vil blive brugt til at åbne en konto.

  3.6 Tjenesten er udelukkende et business-to-business program. Enhver konto oprettet til personlig brug vil blive lukket med det samme.

  3.7 Dropshipperen er ansvarlig for at beskytte sin adgangskode. vidaXL kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader som følge af manglende opretholdelse af sikkerheden på kontoen og adgangskoden.

  3.8 Der opkræves et månedligt abonnementsgebyr for adgang til Tjenesten. Dette gebyr opkræves for hver enkelte adgang (én adgang pr. leveringsland).   I tilfælde af, at Dropshipperen beslutter at annullere sit abonnement (tilbageholde betalinger), vil Dropshipperen:

  3.8.1 hvor tidligere ordrer blev afgivet, kunne få adgang til sin Dropshipping-konto og backend, men vil blive nægtet afgivelse af yderligere ordrer, indtil betalingen af abonnementet er modtaget.

  3.8.2 blive nægtet adgang til sin Dropshipper-konto, hvis der endnu ikke er afgivet nogen ordrer.

  ARTIKEL 4 - BESKRIVELSE, PRIS OG TILGÆNGELIGHED AF VARER

  4.1 Produktbeskrivelse

  4.1.1 På trods af vidaXL's rimelige indsats for at beskrive produkterne og tage billeder så præcist som muligt i overensstemmelse med producentens specifikationer, kan der forekomme visse variationer for nogle varer. Hvis der er noget, Dropshipperen ikke forstår om de angivne oplysninger på hjemmesiden, bedes der sendes en e-mail til vidaXL på [email protected]

  4.2 Produktpris

  4.2.1 Alle priser, der vises på hjemmesiden, er i den lokale valuta, eksklusiv moms. Momsbeløbet opkræves ved udtjekning baseret på den gældende momssats i det land, varerne leveres til. Der gøres alt for at sikre, at de priser, der vises på hjemmesiden, er nøjagtige på bestillingstidspunktet.

  4.2.2 Prisen på en vare omfatter forsendelsesomkostninger, bortset fra i Australien. Der er ikke krav til et minimum ordrebeløb for individuelle dropshipping-ordrer. Dropshipperen har lov til at fastsætte egne priser på produkter gennem den kanal, hvor dropshipperen sælger.

  4.2.3 Prisen på en vare omfatter forsendelsesomkostninger, bortset fra i Australien. Der er ikke krav til et minimum ordrebeløb for individuelle dropshipping-ordrer. Dropshipperen har lov til at fastsætte egne priser på produkter gennem den kanal, hvor dropshipperen sælger.

  4.2.4 vidaXL forbeholder sig retten til under visse omstændigheder at opkræve et tillægsgebyr eller en rabat baseret på refusionssatsen, salgsmålene og andre resultatindikatorer. Dropshipperen vil blive udstedt to advarsler, før der opkræves et tillægsgebyr på ordrer. Tillægsgebyret eller rabatten vil være synlig ved kassen.

  4.2.5 Hvis en vare er blevet underprissat ved en fejl, vil vidaXL kontakte Dropshipperen og tilbyde Dropshipperen at vælge mellem følgende tre muligheder:

  1. Placering af en ny ordre til varernes korrekte pris; ELLER

  2. Annullering af hele ordren; ELLER

  3. Annullering af ordren for de forkert prissatte varer og genbekræftelse af ordren for de korrekt prissatte varer.

  Hvis Dropshipperen ikke svarer inden for 24 timer, annulleres ordren automatisk. Enhver betaling modtaget fra Dropshipperen vil blive krediteret tilbage til Dropshipperens Wallet inden for 7 dage.

  4.3 Produkttilgængelighed

  4.3.1 Produkters tilgængelighed på vidaXL's hjemmeside afhænger af lagerbeholdninger. På grund af de omfattende operationer, der er nødvendige for at sikre kontinuiteten i lagerforsyningen, kan vidaXL ikke garantere, at alle produkter vil være konstant tilgængelige. Det er Dropshipperens ansvar at sikre, at lagerbeholdningerne er opdaterede på de salgskanaler (dvs. webshop), hvor Dropshipperen sælger.

  4.3.2 vidaXL er et multinationalt selskab, der opererer i over 30 lande og tilbyder Tjenesten i de fleste af disse lande, og det opererer fra forskellige lagre. Afsenderen anerkender, at de disponible lagre kan variere fra lager til lager, og at ikke alle varer vil være til rådighed fra hvert lager. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for sådanne mangler, uoverensstemmelser eller variationer i lagerbeholdningerne.

  4.3.3 vidaXL vil gøre alt, hvad der er muligt, for at begrænse lagersituationer eller fejlagtige oplysninger om tilgængeligheden af produkter, men kan ikke holdes ansvarlig for sådanne situationer. Dropshipperen kan kontakte vidaXL på [email protected], når et produkt ikke kan findes på hjemmesiden, er udsolgt eller udgået.

  4.3.4 Ved accept af en ordre, og når et bestilt produkt er utilgængeligt eller udsolgt, forbeholder vidaXL sig retten til at informere dropshipperen i god tid og tilbyde at vente på, at produktet er tilbage på lager, eller at produktprisen refunderes til dropshipperen. Hvis en refusion foretrækkes, vil den blive behandlet inden for omtrent 7 arbejdsdage.

  4.3.5 Der bør under ingen omstændigheder accepteres restordrer.

  4.3.6 vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indtægtstab som følge af annoncering af udsolgte og udgåede produkter fra Dropshipperen.

  4.3.7 vidaXL vil under ingen omstændigheder reservere lagerbeholdning til en Dropshipper.

  ARTIKEL 5 – ORDREBEHANDLING

  5.1 Dropshipperen repræsenterer og garanterer, inden han afgiver en ordre gennem Tjenesten, at have læst og accepteret de vilkår og betingelser, der er fastsat skriftligt i denne Aftale.

  5.2 Alle ordrer på varer, der annonceres på vidaXL-hjemmesiden på dropshippingxl.com, betragtes som et tilbud til afsenderen om at købe de varer, der er valgt til en ordre. Der findes ingen købsaftale mellem vidaXL og Dropshipperen, før vidaXL har modtaget og accepteret ordren. Når en ordre er accepteret, vises status som "under forberedelse". Ingen kontrakter kan betragtes som indgået mellem Dropshipperen og vidaXL, før denne status vises.

  5.3 vidaXL forbeholder sig retten til at annullere salgskontrakten, hvis betalingen for ordrer ikke modtages fuldt ud før den faktiske forsendelsesdato.

  ARTIKEL 6 – BETALING FOR ORDRER

  6.1 Betalinger for ordrer kan foretages via PayPal, bankoverførsel, kreditkort eller ved hjælp af Wallet-funktionen. vidaXL er ikke ansvarlig for at tilbyde alle de ovennævnte betalingsmidler i hvert land, hvor Tjenesten tilbydes, og forbeholder sig retten til at begrænse de tilbudte betalingsløsninger. Det kræves, at ordrerne betales helt, før vidaXL afsender dem. Afsenderen bekræfter og anerkender, at ordrer ikke vil blive accepteret, før de er betalt fuldt ud.

  6.2 Dropshipperen kan vælge at bruge vidaXL's automatiske bekræftelsesfunktion. Auto-bekræftelsesfunktionen giver Dropshippere mulighed for automatisk at betale for deres afgivne ordrer, da beløbet vil blive trukket fra deres Wallet. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mangler, risici, direkte eller indirekte tab af fortjeneste forårsaget af denne funktion.

  ARTIKEL 7 – ANNULLERING/ÆNDRING AF ORDRER

  7.1 Af hensyn til annullering eller ændring af en ordre skal Dropshipperen kontakte vidaXL via [email protected] eller Chat.

  7.2 Dropshipperen anerkender at være blevet informeret om, at ikke alle betalte eller afsendte ordrer kan annulleres eller ændres. Dropshipperen vil blive informeret af vidaXL om enhver manglende ændring eller annullering af ordren. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader forårsaget af en sådan fejl eller eventuelle aftaler indgået mellem Dropshipper og slutkunden.

  ARTIKEL 8 – FORSENDELSE, RISIKOSOVERFØRSEL OG LEVERING

  8.1 De tilgængelige forsendelsesmetoder vil blive tilbudt til Dropshipper ved kassen. vidaXL vil gøre en rimelig indsats for at afsende varerne inden for 2 arbejdsdage efter modtagelsen af den fulde betaling, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Forsendelsens sporingsnummer og meddelelse vil blive sendt til Dropshipperen, når produkterne er afsendt.

  8.2 Produkternes leveringstid skal angives i produktfeedet, som leveres af vidaXL. De angivne leveringstider skal fortolkes som en pligt til rimelig indsats og anses for at være blevet tilnærmet. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen forårsaget af fragtfirmaer eller mellemmænd, der anvendes.

  8.3 vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for varer, der ikke ankommer til kunden på grund af fejl begået af kunden eller af Dropshipperen, når der indtastes adresseoplysninger. Dropshipperen skal kontrollere alle ordredetaljer, før han/hun bekræfter en ordre. Adressen skal være tilgængelig for transportøren, og hvis der ikke er angivet nogen forsendelsesinstruktioner, skal Dropshipperen sikre, at der er nogen til at modtage pakken.

  8.4 Hvis pakker sendes tilbage til vidaXL, vil vidaXL refundere Dropshipperens produktpris eksklusive forsendelsesomkostninger, hvor det er relevant. Uanset ovenstående anses leverancer til forretningsadresser eller på et arbejdssted for modtaget, når de ankommer til adressen. Det er kundens ansvar at sikre, at varen modtages sikkert.

  8.5 Kunden er ansvarlig for ordren, når pakken ankommer til den angivne leveringsadresse. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig, hvis pakken forsvinder, når den er leveret. Hvis der modtages beskadigede varer, skal kunden underrette afsenderen inden for 48 timer efter modtagelsen. vidaXL skal derefter underrettes inden for 72 timer efter den forventede leveringstid. Hvis der modtages defekte varer, skal dropshipperen underrette vidaXL inden for 14 dage efter modtagelsen. Se venligst returneringsproceduren i artikel 9 for yderligere oplysninger.

  8.6 I tilfælde af at varer sendes til en anden adresse end Dropshipperen, har vidaXL ingen kontrakt mellem modtageren af disse varer (kunden) og vidaXL. I dette tilfælde kan vidaXL ikke mægle noget aspekt af salget mellem Dropshipperen og kunden af de forsendte varer.

  8.7 I tilfælde af at slutkunden ikke modtager produktet (herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor pakken er tabt eller stjålet), skal slutforbrugeren udfylde en ikke-modtaget-formular, der giver bekræftelse på manglende modtagelse af pakken. vidaXL forbeholder sig retten til ikke at refundere produktprisen eller erstatte produktet, hvis en sådan ikke-modtagelse af vareformularen ikke er korrekt udfyldt og underskrevet af slutkunden.

  a. Ethvert forsøg fra dropshipperen på at forfalske underskriften fra slutkunden for at producere en falsk manglende modtagelse af vareformularen og opnå en refusion af produktprisen eller en erstatning vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af dropshipperen i udførelsen af sine pligter eller forpligtelser og vil derfor resultere i opsigelse af årsag i henhold til artikel 15.3.

  b. vidaXL forbeholder sig retten til, bortset fra opsigelse af årsag, at søge erstatning for eventuelle tab og skader, som vidaXL har pådraget sig som følge af overtrædelsen af denne klausul.

  ARTIKEL 9 – TILBAGESENDELSESPROCEDURE OG GARANTIER

  9.1 Fortrydelsesret

  9.1.1 Bortset fra Tyrkiet, Ukraine, Island og De Forenede Arabiske Emirater, hvor retten til gennemgang er 14 dage fra modtagelsen, kan en slutkunde gennemgå enhver vare i 30 dage, fra det øjeblik varen leveres på den adresse, der er angivet i ordreoplysningerne.

  9.1.2 Returneringer arrangeret af dropshipperen. Hvis slutkunden beslutter sig for at returnere varen/varerne, gælder følgende regler:

  a. Slutkunden er forpligtet til at returnere alle modtagne varer inden for 14 dage efter at have underrettet Dropshipperen om sit ønske om at returnere produktet til en retursadresse, der er angivet af Dropshipperen; OG

  b. Når varer modtages fra kunden, skal Dropshipperen returnere dem til vidaXL inden for 14 dage og anmode om en refusion via Tjenesten. En refundering vil blive krediteret til Dropshipperens Wallet-konto inden for 7 dage, efter at vidaXL har modtaget de(n) refunderede vare(r) og bekræftet, at varerne er i god stand og ikke beskadiget. Dropshipperen er også ansvarlig for den korrekte indpakning af varerne eller eventuelle juridiske problemer, der kan opstå mellem Dropshipperen og kunden som følge af (forkert) returnering af (beskadigede) varer; OG

  c. Med hensyn til ovenstående organiserer Dropshipperen returneringsprocessen uafhængigt og vil således bære forsendelsesomkostningerne ved returnering samt de risici, der er forbundet med returneringsprocessen (f.eks.: produkt tabt eller ødelagt under transit mv.).

  9.1.3 Returneringer arrangeret af vidaXL.

  9.1.3.1 Hvis dropshipperen ikke er i stand til at overholde 9.1.2., kan dropshipperen bede vidaXL om at organisere returneringen direkte fra slutkunden under de samme betingelser, som vidaXL anvender med sine egne kunder. Eventuelle omkostninger, der ville blive opkrævet hos vidaXL's kunder på dets lokale websteder, vil også blive opkrævet hos dropshipperen. Dropshipperen vil være forpligtet til at oplyse kundens telefonnummer, afhentningsadresse og, i sidste ende, en e-mailadresse til vidaXL, og disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at organisere den ønskede returnering.

  9.1.3.2 Hvor vidaXL organiserer returneringen på vegne af dropshipperen, kan et logistikgebyr tilbageholdes fra den refusion, der er udstedt til dropshipperen for de returnerede produkter. vidaXL, der ikke er en del af kontrakten mellem dropshippere og deres slutkunde. Videregivelse af ovennævnte gebyr til slutkunden overlades helt til dropshipperen.

  9.1.4 Hvis dropshipperen har en usædvanlig og uforklarlig høj procentdel af returneringer sammenlignet med den gennemsnitlige returneringsrate inden for vidaXL, forbeholder vidaXL sig retten til at nægte yderligere returneringstjenester til dropshipperen, forhøje priserne, reducere den tilbudte fortrydelsesperiode til slutkunder eller udelukke dropshipperen fra dropshipping-platformen.

  9.2 Garanti

  9.2.1 Hvis et forkert eller beskadiget produkt modtages af Slutkunden, vil Slutkunden være forpligtet til at fremlægge passende (fotografiske) beviser, som skal være (digitalt) dateret og sendt til en e-mailadresse, der leveres af Dropshipperen. vidaXL vil, efter inspektion og fra sag til sag, tilbyde en af følgende løsninger:

  1. Skaden berettiger en rabat;

  2. Skaden berettiger en refundering;

  3. En ny vare vil blive sendt ud eller udskiftning af de beskadigede dele.

  vidaXL forbeholder sig retten til at afvige fra ovenstående, hvis det er relevant i et enkelt tilfælde.

  9.2.2 I tilfælde af problemer med en ordre opfordrer vi Dropshippere til at kontakte vidaXL direkte, hvilket vil give vidaXL mulighed for at afklare og rette den givne situation.

  9.3 Refundering

  9.3.1 Dropshipperen anerkender, at den maksimale refundering, som vidaXL tilbyder, vil være begrænset til produktets pris og ikke må dække yderligere omkostninger såsom forsendelse, undtagen under visse omstændigheder og som aftalt mellem dropshipperen og vidaXL fra sag til sag.

  9.3.2 Refusioner vil blive overvejet fra sag til sag. Medmindre andet er angivet heri, vil de blive betalt af vidaXL og overført til dropshippers B2B-konto (wallet). Dette gælder for alle transaktioner.

  9.3.4 I tilfælde af en åben PayPal-sag, hvor dropshipperen ikke er i stand til at indgå en aftale med vores kundeserviceteam, har vidaXL intet andet valg end midlertidigt at suspendere dropshipperens B2B-konto.

  9.3.5 Medmindre andet er angivet heri, vil enhver refusion, der returneres fra ordren, blive refunderet til wallet'en på b2b.vidaxl.com. Vi returnerer ikke refunderingen til dropshipperen PayPal-konto eller bankkonto, medmindre:

 • Dropshipperen afslutter sit samarbejde med vidaXL.
 • Dropshipperen har en særlig grund til at returnere beløb.
 • 9.3.6 I tilfælde af, at dropshipperen ønsker at trække tilbagebetalingerne fra wallet'en til en PayPal- eller bankkonto, vil vidaXL uden for de to omstændigheder, der er angivet i artikel 9.3.5, opkræve dropshipper et fast gebyr på 5 EUR eller det tilsvarende beløb i andre valutaer (inkl. moms) pr. udbetaling. Dropshipperen har en særlig grund til at returnere beløb.

  9.3.7 Dropshipperen er ansvarlig for at kontrollere slutkundens. Hvis dropshipperen misbruger refusionspolitikken, forbeholder vidaXL sig ret til at opsige eller suspendere dropshipperens konto.

  9.3.8 Uden at det berører ovenstående, vil refusioner for dropshippere, der opererer i Schweiz og bruger PayPal til at afgive deres bestillinger, udelukkende blive udstedt tilbage til dropshipperens PayPal-konto.

  9.4 Kundeservice

  9.4.1 vidaXL vil hjælpe dropshipperen med at tilbyde kundeservice til sine kunder ved at levere forskellige løsninger, der tilbydes fra sag til sag. vidaXL's kundeservice betragtes kun som en supportservice af dropshipperen, og vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for at levere retsmidler eller andre former for kundeserviceløsninger direkte til dropshippers kunde..

  9.4.2 Dropshipperen er forpligtet til at give (korrekte) kontaktoplysninger til sine kunder for at give dem mulighed for at stille spørgsmål om en vare eller en ordre. vidaXL's kundeservice vil omdirigere alle spørgsmål modtaget fra Dropshipperens Slutkunder tilbage til Dropshipperen. I tilfælde af at vidaXL bemærker, at Dropshipperen undlod at give (korrekte) kontaktoplysninger til sine Slutkunder, vil Dropshipperen blive bedt om at afhjælpe denne situation inden for 2 dage ved at angive korrekte og opdaterede kontaktoplysninger. Hvis Dropshipperen undlader at give disse oplysninger, forbeholder vidaXL sig retten til at suspendere kontoen i overensstemmelse med artikel 15 i nærværende.

  ARTIKEL 10 – DROPSHIPPERENS FORPLIGTELSE

  10.1 vidaXL er ikke en del af den salgskontrakt, der er indgået mellem Dropshipperen og Slutkunden, og det er Dropshipperens ansvar at sikre, at ethvert juridisk problem, der måtte opstå mellem Dropshipperen og Slutkunden, er gældende for et eget sæt vilkår og betingelser, der anvendes af Dropshipperen ved salg af varer ved brug af Tjenesten. vidaXL vil ikke påtage sig noget ansvar for juridiske problemer, der måtte opstå som følge af manglende vilkår og betingelser eller andre juridiske dokumenter, der kræves ved lov eller på anden måde mellem Dropshipperen og dennes kunde.

  10.2 Dropshipperen er forpligtet til at tilbyde sine kunder et serviceniveau, der svarer til eller er højere end vidaXL's tilbud til sine egne kunder, og han/hun må ikke bede sine Slutkunder om at kontakte vidaXL direkte.

  Hvor vidaXL's omdømme vil blive påvirket på grund af Dropshipperens manglende evne til at tilbyde den krævede servicekvalitet, forbeholder vidaXL sig retten til at udbedre skaden ved at kompensere kunden. Omkostningerne i forbindelse med denne kompensation vil blive opkrævet af Dropshipperen. vidaXL forbeholder sig retten til at kompensere disse omkostninger ved hjælp af eventuelle penge, som vidaXL skylder Dropshipperen.

  10.3 Dropshipperen skal overholde alle gældende love og registreringskrav i de lande, hvor han/hun bringer produktet på markedet. Eventuelle omkostninger eller gebyrer som følge af overholdelse af gældende love eller obligatorisk registrering vil udelukkende blive afholdt af Dropshipperen. Under ingen omstændigheder kan vidaXL holdes ansvarlig for enhver manglende overholdelse af dropshipperens forpligtelser. I tilfælde af returnerede ordrer med forkerte produkter eller tomme pakker, vil vidaXL kontakte dropshipperen for at lette returneringen af det korrekte produkt eller hente det refunderede beløb. Hvis dropshipperen ikke samarbejder, forbeholder vidaXL sig ret til at opsige aftalen og søge erstatning for eventuelle tab eller skader som følge af deres manglende samarbejde.

  10.4 Dropshipperen garanterer og accepterer, at den skal (og skal sørge for, at dens direktører, embedsmænd, agenter, associerede selskaber og medarbejdere skal): (a) observere og overholde alle sanktioner og eksportkontroller; (b) ikke sælge, overføre, eksportere, reeksportere eller videresende varerne til nogen person, enhed eller jurisdiktion, der er underlagt sanktioner og eksportkontrol; (c) Dropshipperen må ikke forårsage, at de købte varer sælges til eller anvendes af nogen person eller enhed i lande, der er underlagt internationale handelsrestriktioner, sanktioner eller embargo såsom Iran, Sudan, Syrien mv. Dropshipperen skal holde vidaXL og dets medarbejdere helt skadesløse for ethvert ansvar eller juridiske procedurer for manglende overholdelse eller overtrædelse i denne henseende.  

  ARTIKEL 11 – BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG DEFEKTE PRODUKTER

  11. Begrænsning af ansvar:

  11.1.1 vidaXL's samlede, kumulative ansvar for eventuelle skader eller tab er begrænset til produktets købspris.

  11.1.2 vidaXL er ikke ansvarlig over for Dropshipperen for indirekte, tilfældige eller særlige skader, følgeskader eller eksemplariske skader, der opstår, eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder tab af fortjeneste eller tabt indtjening, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsoplysninger, forringelse af andre varer eller på anden måde, selvom det er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

  11.1.3 Markedsføring, distribution og salg af produkterne krænker ikke, så vidt vidaXL ved, en tredjeparts rettigheder. I tilfælde af en sådan overtrædelse er vidaXL ikke ansvarlig for ethvert krav i forbindelse med en sådan overtrædelse.

  11.1.4 Ovenstående ansvarsbegrænsning vil ikke gælde i tilfælde af skader forårsaget af vidaXL's forsætlige forseelse eller grov uagtsomhed, der kan tilskrives vidaXL.

  11.2 Producentens ansvar for defekte produkter

  11.2.1 Uanset ovenstående, og kun i det omfang, loven kræver det, vil vidaXL tage ansvar for eventuelle skader forårsaget af dets produkter på Slutkundernes ejendom og/eller enhver påført skade eller død forårsaget af produktets defekter.

  11.2.2 I dette tilfælde forbeholder vidaXL sig retten til at komme i direkte kontakt med Slutkunden, hvis det skønnes nødvendigt.

  11.3 Tilbagekaldelser

  11.3.1 I tilfælde af at vidaXL fastslår, at en hændelse, situation eller omstændighed er indtruffet, som kan resultere i behovet for tilbagekaldelse eller anden fjernelse af et produkt eller produkter fra markedet, vil vidaXL rådgive Dropshipperen med hensyn hertil og forvente, at Dropshipperen træffer passende foranstaltninger i denne henseende (f.eks. kontakter de pågældende kunder, fjerner produktet fra sit sortiment på salg mv.).

  11.3.2 vidaXL træffer den endelige beslutning om at tilbagekalde eller på anden måde fjerne de pågældende produkter fra markedet.

  11.3.3 vidaXL forbeholder sig retten til at kontakte Dropshipperens Slutkunder direkte i tilfælde af tilbagekaldelse.

  ARTIKEL 12 – FORTROLIGHED

  12.1 Fortrolige oplysninger er oplysninger, der er markeret som fortrolige oplysninger af vidaXL, men omfatter også oplysninger, som Dropshipperen burde have vidst omhandlede fortrolige oplysninger. B2B-priserne på produkterne og tjenesterne er også fortrolige oplysninger.

  12.2 Vi anmoder Dropshipperen om at håndtere fortrolige oplysninger korrekt:

 • Dropshipperen må ikke bruge fortrolige oplysninger til andet end at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser (formål).
 • Dropshipperen skal holde vidaXL's fortrolige oplysninger strengt fortrolige.
 • Dropshipperen må kun videregive fortrolige oplysninger til sine medarbejdere (herunder vikarer leveret af et vikarbureau og uafhængige entreprenører, der er under Dropshippers direkte tilsyn og kontrol) med
 • a) et behov for at kende disse oplysninger for at opfylde formålet, og

  b) skriftligt indvilget i, at tavshedspligten er mindst lige så restriktiv som forpligtelserne i disse Vilkår og Betingelser.

 • Dropshipperen skal beskytte vidaXL's fortrolige oplysninger med mindst samme grad af omhu som Dropshipperen bruger til at beskytte sine egne fortrolige oplysninger af samme betydning, men aldrig ved brug af mindre end en rimelig standard for omhu.
 • 12.3 Dropshipperen er ikke ansvarlig for videregivelse af fortrolige oplysninger, hvis det samme:

 • allerede var kendt gennem lovlige midler af Dropshipperen uden en forpligtelse til fortrolighed før offentliggørelse i henhold til disse Vilkår og Betingelser, hvilket fremgår af skriftlige optegnelser forud for offentliggørelsen
 • er let tilgængelig for offentligheden på eller efter datoen for offentliggørelse, bortset fra gennem Modtagerens overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser
 • blev med rette modtaget af Dropshipperen uden begrænsning på videregivelse fra en tredjepart, der er berettiget til at foretage en sådan videregivelse (bortset fra at denne undtagelse kun gælder, efter at modtageren har modtaget oplysningerne fra tredjeparten)
 • er godkendt til frigivelse eller videregivelse ved skriftlig tilladelse fra vidaXL eller videregives i henhold til det lovmæssige krav fra en domstol eller et statsligt organ, eller hvor det kræves af driften af loven.
 • 12.4 vidaXL bevarer det fulde ejerskab af de offentliggjorte oplysninger. Bortset fra Dropshipperens begrænsede ret til at bruge fortrolige oplysninger som beskrevet i disse vilkår og betingelser, gives der ingen licens eller rettigheder, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

  12.5 I tilfælde af, at en Dropshipper ikke opfylder sine forpligtelser som beskrevet i artikel 13, vil Dropshipperen straks og uden retslig indblanding få en bøde på 500 €, der straks skal betales pr. overtrædelse af hans/hendes tavshedspligt. Denne bødestraf vil stige med 100 € for hver dag, hvor et sådant brud forbliver uafhjulpet, helt uden at dette berører Oplyserens ret til at kræve kompensation for tab og skader, som vidaXL faktisk har pådraget sig eller vil pådrage sig ud over alle andre rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige i henhold til loven eller i egenkapitalen.

  ARTIKEL 13 – INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG MARKETINGMATERIALE

  13.1 Det indhold, der vises på vidaXL's hjemmeside, er beskyttet af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, som blandt andet omfatter billeder, layout af hjemmesiden, tekster og varemærker.

  13.2 Inden for rammerne af nuværende vilkår og betingelser tildeles dropshipperen en ikke-eksklusiv, begrænset og ikke-underlicenserbar ret til at bruge produktbilleder til at sælge vidaXL-produkter. Når kontoen er oprettet, vil afsenderen blive omdirigeret til det relevante URL-link til billeder af hvert produkt. Du må under ingen omstændigheder registrere og/eller anvende et varemærke eller domænenavn, der indeholder elementet "vida" og/eller "vidaXL" eller et lignende element eller logo i eget navn.

  13.3 Enhver overtrædelse af klausul 13.1 vil medføre et erstatningsansvar fra Dropshipperens side, hvilket vil resultere i en bøde på 10.000 € (10.000 €), der skal betales til vidaXL. En sådan krænkelse kan omfatte, men er ikke begrænset til, misbrug af indholdet eller til at gøre ikkeoffentligt indhold tilgængeligt for tredjeparter.

  13.4 Når dropshippere bruger vidaXL's EAN- (European Article Number) og GTIN-numre (Global Trade Item Number) til at annoncere produkter på online markedspladser, er dropshipperen forpligtet til nøjagtigt at angive produktets mærke/leverandør som vidaXL og skal afstå fra at præsentere deres eget mærke som producent.

  ARTIKEL 14 – PERSONOPLYSNINGER

  14.1 Hver Part skal overholde alle gældende databeskyttelseslove.

  14.2 I forbindelse med enhver behandling af personoplysningerne bestemmer både vidaXL og Dropshipper deres egne formål og midler til behandling af oplysningerne. Derfor kvalificerer både vidaXL og Dropshipper sig som dataansvarlige i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning.  

  14.3 Parterne vil gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for risiciene, for at beskytte dataene mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, ændring, tab, adgang, uautoriseret videregivelse eller andre ulovlige former for behandling, herunder begrænset adgang til og brug af dataene. Under alle omstændigheder skal disse foranstaltninger opfylde forpligtelserne med hensyn til tilgængelighed, pålidelighed og sikkerhed som fastsat i artikel 32 i GDPR. Medmindre vidaXL er uagtsom, er vidaXL ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til de oplysninger, der leveres af Dropshipperen.

  ARTIKEL 15 – LØBETID, OPHØR, KONSEKVENSER AF OPHØR OG FORTSAT GYLDIGHED AF BESTEMMELSER

  15.1 Løbetid. Denne aftale indgås på datoen for oprettelse af dropshipperens konto og fortsætter på ubestemt tid, indtil den opsiges af en af parterne i henhold til artikel 15.2 eller af vidaXL i henhold til artikel 15.3.

  15.2 Ordinær opsigelse

  15.2.1 Medmindre andet er fastsat ved lov og med forbehold af artikel 15.5, kan hver af parterne opsige denne aftale til enhver tid uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning.

  15.2.2 I tilfælde af, at dropshipperen ønsker at afslutte samarbejdet med vidaXL og ikke var i stand til at afgive en ordre inden for de første 30 dage af sit medlemskab, har han efter anmodning ret til en refundering af sin første måneds abonnementsgebyr. vidaXL refunderer ikke abonnementsgebyrer uden for disse vilkår.

  15.3 Opsigelse af årsag.

  15.4 Dropshipperen vil være i stand til at appellere den permanente suspension ved at kontakte vores B2B Support Team.

  15.3.1 Hvis dropshipperen væsentligt misligholder (herunder men ikke begrænset til forsætlig, væsentlig og uretmæssig videregivelse af fortrolige oplysninger) i udførelsen af nogen af sine pligter eller forpligtelser i henhold til denne aftale, forbeholder vidaXL sig ret til blandt andet øjeblikkeligt og midlertidigt at suspendere dropshipperens konto, tilbageholde eventuelle betalinger til dropshipperen og blokere adgangen til dennes wallet. Situationer, der kan resultere i en sådan midlertidig suspension, omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Overtrædelse af eventuelle klausuler, der stammer fra denne aftale;
 • Ved mistanke om svig, forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed, herunder men ikke begrænset til: salg af uægte vidaXL-produkter, forsætlig undladelse af at levere, ordreafledning mv.;
 • Hvis dropshipperen dirigerer sine kunder direkte til vidaXL's kundeservice;
 • Hvis der deltages i ulovlige aktiviteter;
 • I tilfælde af krænkelse af intellektuel ejendomsret for vidaXL eller tredjeparter;
 • I tilfælde af dropshipperens konkurs eller tilsvarende situationer;
 • I tilfælde af dropshipperens manglende professionalisme over for sine kunder eller vidaXL-agenter;
 • Ved manglende levering af det ønskede kundeserviceniveau (omdirigerer kunder direkte til vidaXL, dårlige anmeldelser af dropshipper mv.)
 • 15.3.2 Hvis dropshipperens misligholdelse, jf. artikel

  15.3.1, ikke i væsentlig grad afhjælpes inden for tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse er givet til dropshipperen, eller med hensyn til de misligholdelser, der ikke med rimelighed kan afhjælpes inden for (30) dage, hvis dropshipperen ikke inden for tredive (30) dage afhjælper misligholdelsen, kan vidaXL ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til dropshipperen opsige denne aftale fra en dato, der er angivet i meddelelsen om opsigelse ("Opsigelsesdatoen"), idet en sådan opsigelsesdato ligger efter datoen for meddelelsen om opsigelse.

  15.3.3 Hvor det er rimeligt og proportionalt for at beskytte vidaXL's interesser, forbeholder vidaXL sig ret til midlertidigt at suspendere enhver af sine forpligtelser i henhold til denne aftale i tilfælde af suspension eller opsigelse af dropshipperens konto som beskrevet i artikel 15.3.1 og 15.3.2.

  15.3.4 vidaXL forbeholder sig retten til at bruge eventuelle pengebeløb, der stadig er tilgængelige i dropshipperens wallet efter opsigelsesdatoen, til at modregne eventuel udestående gæld. Eventuelle resterende midler overføres til dropshipperen efter skriftlig anmodning inden for halvfems (90) dage efter opsigelsesdatoen.

  15.3.5 Dropshipperen kan efter eget skøn beslutte at appellere beslutningen, der er truffet af vidaXL på grundlag af artikel 15.3, om permanent at opsige samarbejdet med dropshipperen. For at gøre dette skal dropshipperen kontakte vidaXL's B2B Support Team inden for 90 dage fra opsigelsesdatoen.

  15.4. Konsekvenser af opsigelse (midlertidig eller permanent).

  15.4.1 Enhver opsigelse af denne aftale af en eller anden grund berører ikke andre rettigheder eller retsmidler, som en part kan være berettiget til i henhold til loven eller i henhold til denne aftale, og berører ikke nogen af parternes optjente rettigheder eller forpligtelser.

  15.6 Eventuelle forpligtelser for dropshipperen som følge af kontraktforholdet mellem dropshipperen og dennes slutkunder vil ikke blive opsagt ved suspension eller permanent opsigelse af dropshipperens konto.

  15.4.3 I tilfælde af opsigelse af denne aftale vil enhver forpligtelse for vidaXL vedrørende eftersalgsservice overleve, fra opsigelsesdatoen, i den lovbestemte garantiperiode, der gælder for specifikke situationer.

  15.5 Fortsat gyldighed af bestemmelser. Følgende artikler er fortsat gyldige efter opsigelse af denne aftale i den varighed, der kræves ved lov: artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21.

  ARTIKEL 16 – ÆNDRING

  16.1 vidaXL forbeholder sig retten til at ændre Vilkår og Betingelser fra tid til anden uden forudgående varsel til Dropshipperen.

  ARTIKEL 17 – KONTRAKTADSKILLELSE

  17.1 Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en klausul i denne aftale (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, påvirkes håndhævelsen af en anden klausul eller bestemmelse i denne aftale ikke.

  ARTIKEL 18 – FORCE MAJEURE

  18.1 Ingen af parterne kan holdes ansvarlig i tilfælde af misligholdelse af kontrakten eller manglende opfyldelse, som ville være opstået som følge af en situation, der ligger uden for partens rimelige kontrol.

  ARTIKEL 19 – UAFHÆNGIGHED

  19.1 Intet i denne aftale må udgøre eller anses for at udgøre et partnerskab eller joint venture mellem parterne heri eller udgøre eller anses for at påvise, at en af parterne er eller er blevet agent for den anden part til et hvilket som helst formål.

  ARTIKEL 20 – OVERDRAGELSE

  20.1 Dropshipperen må ikke overdrage denne aftale eller nogen af dens rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil uden forudgående samtykke fra vidaXL.

  20.2 vidaXL kan uddelegere, overdrage, sælge, forny eller udlicitere helt eller delvist sine forpligtelser og rettigheder (herunder fordringer) i henhold til enhver aftale til nogen af sine datterselskaber eller enhver tredjepart uden forudgående samtykke fra Dropshipperen.

  ARTIKEL 21 – GÆLDENDE LOV, JURISDIKTION OG TVISTBILÆGGELSE

  21.1 Disse Vilkår og Betingelser er udelukkende underlagt Hollands lovgivning, med undtagelse af FN's konvention om Internationalt Salg af Varer (CISG).  

  21.2 Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af kontrakten, og som ikke kan løses i mindelighed, kan udelukkende forelægges for retten i Oost-Brabant, lokation 's-Hertogenbosch, Holland. Dette er underlagt det omfang, at ufravigelige regler for jurisdiktion begrænser dette valg. vidaXL og Dropshipper kan bilægge deres tvister ved hjælp af bindende rådgivning eller voldgift.