DROPSHIPPING NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lūdzu, izlasiet šos noteikumus un nosacījumus pirms konta izveides un/vai pasūtījuma veikšanas. vidaXL patur tiesības mainīt šos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Šie Noteikumi un nosacījumi ir tulkoti dažādās valodās; tomēr angļu valodas versija ir oriģināls un kontrolējošie termini, un visas pārējās valodu versijas ir tulkojumi tikai informatīviem nolūkiem. Ja oriģinālie Noteikumi un nosacījumi angļu valodā ir pretrunā ar tulkotajiem Noteikumiem un nosacījumiem, noteicošie būs oriģinālie Noteikumi un nosacījumi angļu valodā.

STARP

1. vidaXL, ko alternatīvi pārstāv:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vidaXL International B.V., kas atrodas Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Darbojas Nīderlandē ar PVN numuriem NL850643545B01 un PL5263485807, darbojas ar Tirdzniecības palātas Limburgas numuru 52876861 un darbojas Nīderlandē, Beļģijā, Spānijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Norvēģijā, Portugālē un Zviedrijā;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vidaXL Europe B.V., kas atrodas Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Darbojas Nīderlandē ar PVN numuru NL820055220B01 un PL5263139666, tirgojas ar Tirdzniecības palātas Limburg numuru 09188362 un tirdzniecība norisinās Bulgārijā, Austrijā, Čehijā, Vācijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Horvātijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā;
 • Privātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību TM Handelsgesellschaft GmbH, kas atrodas Lindenstrasse 16, (6340) Baar, darbojas Šveicē ar PVN numuru: CH E45 1181434 un ir reģistrēta ar numuru 1235780-81, veic tirdzniecību Šveicē;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vidaXL LLC, kas atrodas  2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs un ir reģistrēta ar numuru 323 315-0448, tirgojas Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • Īpašnieksabiedrība ar ierobežotu atbildību HB Commerce Pty Ltd, kas atrodas Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, darbojas Austrālijā un ir reģistrēta ar numuru 154339438, tirgojas Austrālijā;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību HBI Commerce LTD, kas atrodas C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, darbojas Apvienotajā Karalistē ar PVN numuru: GB137229219 un ir reģistrēta ar numuru 07772128, veic tirdzniecību Apvienotajā Karalistē;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Islande, kas darbojas Islandē ar PVN numuru 141496 un ir reģistrēts Islandē ar numuru 4305210390 un tirgojas Islandē.
 • vidaXL DWC-LLC atrodas Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti, reģistrēta Apvienotajos Arābu Emirātos ar numuru 10457 un darbojas Apvienotajos Arābu Emirātos ar TRN numuru 100455155000003 un Saūda Arābijas Karalistē ar PVN numuru 311415370500003.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vidaXL G.K., kas atrodas 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokija, 102-0083. Darbojas Japānā ar korporatīvās identifikācijas numuru 9010003034630 un tirgojas Japānā.
 • (turpmāk tekstā - “vidaXL”)

  UN

  2. Dropshipping uzņēmējs, kā definēts tālāk un atbilst visām šī dokumenta prasībām (turpmāk tekstā - "Dropshipping uzņēmējs").

  Atsevišķi saukti par “Pusi” un kopā saukti par “Pusēm”

  Abas puses atzīst, ka tām ir tiesībspēja un rīcībspēja, lai noslēgtu šo Līgumu, un IR VIENOJUŠĀS šādi:

  Saturs

  1. PANTS — DEFINĪCIJAS

  2. PANTS – LĪGUMA PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN TERMIŅŠ

  3. PANTS – KONTA IZVEIDE UN MAKSAS

  4. PANTS - PREČU APRAKSTS, CENA UN PIEEJAMĪBA

  4.1. Produkta apraksts

  4.2 Produkta cena

  4.3 Produktu pieejamība

  5. PANTS – PASŪTĪJUMA PROCESS

  6. PANTS – SAMAKSA PAR PASŪTĪJUMIEM

  7. PANTS – PASŪTĪJUMA ATCELŠANA/IZMAIŅAS

  8. PANTS – NOSŪTĪŠANA, RISKA NODOŠANA UN PIEGĀDE

  9. PANTS – ATGRIEŠANAS PROCEDŪRA UN GARANTIJAS

  9.1 Atteikuma tiesības

  9.2 Garantija

  9.3 Atmaksa

  9.4 Klientu apkalpošana

  10. PANTS – DROPSHIPPING UZŅĒMĒJA PIENĀKUMS

  11. PANTS – ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS UN PRODUKTI AR TRŪKUMIEM

  11.1. Atbildības ierobežojums

  11.2. Ražotāja atbildība par produktiem ar trūkumiem

  11.3. Atsaukšana

  12. PANTS – KONFIDENCIALITĀTE

  13. PANTS – INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN MĀRKETINGA MATERIĀLI

  14. PANTS – PERSONAS DATI

  15. PANTS – IZBEIGŠANAS TERMIŅŠ, APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA UN SEKAS

  16. PANTS – IZMAIŅAS

  17. PANTS – ATDALĀMĪBA

  18. PANTS – NEPĀRVARAMA VARA

  19. PANTS – NEATKARĪBA

  20. PANTS – CEDĒŠANA

  21.PANTS – REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI, JURISDIKCIJA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

  1. PANTS — DEFINĪCIJAS

  Šajos Noteikumos un nosacījumos:

  Dropshipping uzņēmējs ir uzņēmums/privātpersona, kas veic darījumus ar vidaXL, izmantojot vidaXL dropshipping programmu, un ir reģistrējies programmā, ievērojot 3. pantā minēto reģistrācijas procedūru.

  Līgums nozīmē šos Noteikumus un nosacījumus un jebkurus citus dokumentus, kas tiek uzskatīti par to daļu, par ko puses ir vienojušās;

  Nepārvarama vara ir notikums vai notikumu virkne, ko neviena no Pusēm nevar saprātīgi kontrolēt;

  Intelektuālā īpašuma tiesības ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, funkcionālie modeļi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, dizainparauga tiesības, datu bāzes tiesības, īpašumtiesību informācijas tiesības, zinātība un visas citas intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas var pastāvēt jebkurā pasaules vietā;

  Klienti ir privātpersonas, kas pērk produktus no "Dropshipping uzņēmēja" un ko uzskata par galalietotājiem šā lēmuma vajadzībām;

  Plūsma ir datu formāts, ko izmanto vidaXL, lai glabātu cenu, noliktavas krājumus un produktu saturu, ko izmanto, lai nodrošinātu Dropshipping uzņēmāju ar regulāriem atjauninājumiem;

  Wallet ir dropshipping uzņēmēja B2B konts, kurā tas var samaksāt un saņemt maksājumu;

  vidaXL dropshipping pakalpojums nozīmē vietnes dropshippingxl.com izmantošanu, kurā var atrast visu nepieciešamo informāciju (turpmāk tekstā - "Pakalpojums").

  Produkta attēli: ir visas vidaXL produktu fotogrāfijas un produktu apraksti, tostarp produktu kodi, ko nodrošina vidaXL.

  2. PANTS – LĪGUMA PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN TERMIŅŠ

  2.1. Dropshipping uzņēmējs vēlas pārdot un reklamēt produktus, ko vidaXL piedāvā, saviem Klientiem, izmantojot Pakalpojumu. vidaXL nebūs neviena līguma, kas noslēgts starp Dropshipping uzņēmēju un tā Klientiem, pusē.

  2.2. Līgums regulē vidaXL un Dropshipping uzņēmēja attiecības, pienākumus un tiesības, kā noteikts tālāk.

  2.3. Līgums attiecas uz visiem preču piegādes līgumiem, izmantojot Pakalpojumu, un nosaka, ka fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas iesaistīties, ir jāreģistrējas vietnē dropshippingxl.com, kurā ir pieejama visa nepieciešamā informācija. Pašreizējie nosacījumi ir noteicošie attiecībā pret jebkuriem citiem dokumentiem un attiecas uz visiem vidaXL piegādātajiem produktiem saistībā ar Dropshipping darbību.

  3. PANTS – KONTA IZVEIDE UN MAKSAS

  3.1. Lai piekļūtu pakalpojumam un to izmantotu, Dropshipping piegādātājam ir jāreģistrējas vidaXL Dropshipping uzņēmēja kontā, sniedzot visu nepieciešamo informāciju tam paredzētajā tīmekļa vietnē dropshippingxl.com.

  3.2. Lai nodrošinātu sniegtās bankas informācijas precizitāti un autentiskumu, vidaXL pieprasa, lai Dropshipping uzņēmējs pārskaitītu neatmaksājamu naudas summu (vēlams EUR 0,01 vai līdzvērtīgu summu citā valūtā) uz vidaXL kontu.

  3.3. Nepareizas informācijas sniegšana no Dropshipping uzņēmēja puses neļaus izveidot kontu. vidaXL patur tiesības noraidīt un apturēt kontus, kuros ir nepilnīga vai nepatiesa informācija.

  3.4. Neierobežojot iepriekšējo punktu, vidaXL patur tiesības noraidīt vai pieņemt pieteikumu 48 stundu laikā pēc jaunas reģistrācijas saņemšanas no Dropshipping uzņēmēja. vidaXL patur tiesības noraidīt un retos gadījumos apturēt kontu, ja, piemēram, rodas kāda no šīm situācijām: nepilnīga reģistrācija, apstiprinājums ar kļūdu, konta ļaunprātīga izmantošana.

  3.5. Dropshipping uzņēmējam jābūt vecākam par (i) 18 gadiem un (ii) vismaz pilngadīgam tajā jurisdikcijā, kurā viņš dzīvo un no kuras Pakalpojums tiks izmantots konta atvēršanai.

  3.6. Pakalpojums ir tikai un vienīgi uzņēmumu sadarbības programma. Jebkurš konts, kas izveidots personīgai lietošanai, tiks nekavējoties apturēts.

  3.7. Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par savas paroles drošību. vidaXL nevar būt un nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies konta un paroles drošības neuzturēšanas dēļ.

  3.8. Par piekļuvi Pakalpojumam tiek iekasēta ikmēneša abonēšanas maksa. Šī maksa tiek iekasēta par katru papildu piekļuvi (viena piekļuve katrā piegādes valstī).   Ja Dropshipping uzņēmējs nolemj atcelt savu abonementu (ieturēt maksājumus), Dropshipping uzņēmējs:

  3.8.1. ja iepriekšējie pasūtījumi tika veikti, varēs piekļūt savam Dropshipping kontam un aizmugurējai daļai, bet tiks liegta iespēja veikt jebkādus turpmākus pasūtījumus līdz brīdim, kad tiks saņemts abonēšanas maksājums.

  3.8.2. ja pasūtījumi vēl nav veikti, viņam tiks liegta piekļuve viņa Dropshipping uzņēmēja kontam.

  4. PANTS - PREČU APRAKSTS, CENA UN PIEEJAMĪBA

  4.1. Produkta apraksts

  4.1.1. Neskatoties uz vidaXL saprātīgajiem centieniem aprakstīt produktus un uzņemt attēlus pēc iespējas precīzāk saskaņā ar ražotāja specifikācijām, dažām precēm var rasties dažādas variācijas. Ja Dropshipping uzņēmējs kaut ko nesaprot par informāciju, kas sniegta mājas lapā, lūdzu, rakstiet vidaXL uz [email protected].

  4.2. Produkta cena

  4.2.1. Visas tīmekļa vietnē norādītās cenas ir norādītas vietējā valūtā bez PVN. PVN summa tiek iekasēta apmaksas brīdī, pamatojoties uz PVN likmi, kas piemērojama valstī, uz kuru preces tiek piegādātas. Tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka mājas lapā norādītās cenas ir precīzas pasūtījuma veikšanas brīdī.

  4.2.2. Izņemot Austrāliju, preces cenā ir iekļautas piegādes izmaksas. Atsevišķiem dropshipping pasūtījumiem nav minimālās pasūtījuma prasības. Dropshipping uzņēmējam ir atļauts noteikt savas cenas par precēm, izmantojot datu nesēju, kurā dropshipping uzņēmējs veic pārdošanu.

  4.2.3. vidaXL patur tiesības jebkurā laikā mainīt preču cenas tīmekļa vietnē. Tikai Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcībā esošā informācija būtu aktuāla (piemēram, krājumu vai cenas ziņā).

  4.2.4. vidaXL patur tiesības noteiktos apstākļos piemērot piemaksu vai atlaidi, pamatojoties uz atmaksas likmi, pārdošanas mērķiem un citiem veiktspējas rādītājiem. Dropshipping uzņēmējs saņems divus brīdinājumus pirms jebkuru piemaksu piemērošanas viņa pasūtījumiem. Piemaksa vai atlaide būs redzama norēķināšanās laikā.

  4.2.5. Ja preces cena ir bijusi pārāk zema kļūdas dēļ, vidaXL sazināsies ar Dropshipping uzņēmēju un piedāvās izvēlēties kādu no šīm trim iespējām:

  1. Jauna pasūtījuma izveidošana par pareizu preču cenu; VAI

  2. Visa pasūtījuma atcelšana; VAI

  3. Nepareizas cenas pasūtījuma atcelšana un pasūtījuma atkārtota apstiprināšana ar pareizu cenu.

  Ja Dropshipping uzņēmējs neatbildēs 24 stundu laikā, pasūtījums tiks automātiski atcelts. Jebkurš maksājums, kas saņemts no Dropshipping uzņēmēja, tiks ieskaitīts atpakaļ makā 7 dienu laikā.

  4.3. Produktu pieejamība

  4.3.1. Produktu pieejamība vidaXL vietnē ir atkarīga no noliktavas krājumiem. Ņemot vērā lielo darbību apjomu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu krājumu piegādes nepārtrauktību, vidaXL nevar garantēt, ka visi produkti būs pastāvīgi pieejami. Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka tā krājumu līmeņi ir aktuālizēti pārdošanas kanālos (t.i., interneta veikalā), kuros Dropshipping uzņēmējs veic pārdošanu.

  4.3.2. vidaXL ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 30 valstīs un piedāvā Pakalpojumu lielākajā daļā šo valstu, tas darbojas no dažādām noliktavām. Dropshipping uzņēmējs atzīst un pieņem, ka pieejamie krājumi dažādās noliktavās var atšķirties un ka ne visi krājumi būs pieejami no katras noliktavas. vidaXL neuzņemas atbildību par šādu krājumu iztrūkumu, neatbilstībām vai izmaiņām.

  4.3.3. vidaXL darīs visu iespējamo, lai ierobežotu situācijas, kad preces nav pieejamas noliktavā, vai kļūdainu informāciju par produktu pieejamību, bet nevar tikt saukts pie atbildības par šādām situācijām. Dropshipping uzņēmējs var sazināties ar vidaXL, izmantojot [email protected], ja produktu nevar atrast tīmekļa vietnē, tas nav pieejams noliktavā vai tā pieejamība ir pārtraukta.

  4.3.3. vidaXL darīs visu iespējamo, lai ierobežotu situācijas, kad preces nav pieejamas noliktavā, vai kļūdainu informāciju par produktu pieejamību, bet nevar tikt saukts pie atbildības par šādām situācijām. Dropshipping uzņēmējs var sazināties ar vidaXL, izmantojot [email protected], ja produktu nevar atrast tīmekļa vietnē, tas nav pieejams noliktavā vai tā pieejamība ir pārtraukta.

  4.3.5. Nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt preču atpakaļpasūtījumus.

  4.3.6. vidaXL nevar tikt saukts pie atbildības par jebkādiem iespējamiem ieņēmumu zaudējumiem, kas rodas Dropshipping uzņēmējam, ja tas reklamē produktus, kas nav pieejami noliktavā, un produktus ar atlaidi.

  4.3.7. vidaXL nekādā gadījumā nerezervēs krājumus Dropshipping uzņēmējam.

  5. PANTS – PASŪTĪJUMA PROCESS

  5.1. Dropshipping uzņēmējs apliecina un garantē, ka pirms jebkura pasūtījuma veikšanas, izmantojot Pakalpojumu, ir izlasījis un piekritis šajā Līgumā rakstveidā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

  5.2. Visi pasūtījumi, kas veikti vidaXL tīmekļa vietnē dropshippingxl.com reklamētajām precēm, tiek uzskatīti par piedāvājumu Dropshipping uzņēmējam iegādāties pasūtījumam atlasītās preces. Starp vidaXL un Dropshipping uzņēmēju nepastāv pirkuma līgums, kamēr vidaXL nav saņēmis un pieņēmis pasūtījumu. Kad pasūtījums ir pieņemts, statuss tiek parādīts kā “tiek gatavots”. Nevienu līgumu nevar uzskatīt par noslēgtu starp Dropshipping uzņēmēju un vidaXL pirms šī statusa parādīšanās.

  5.3. vidaXL patur tiesības atcelt pārdošanas līgumu, ja maksājums par pasūtījumiem netiek saņemts pilnā apmērā pirms faktiskā nosūtīšanas datuma.

  6. PANTS – SAMAKSA PAR PASŪTĪJUMIEM

  6.1. Maksājumus par pasūtījumiem var veikt, izmantojot PayPal, bankas pārskaitījumu, kredītkarti vai maka funkcionalitāti. vidaXL nav atbildīgs par visu iepriekš minēto maksāšanas līdzekļu piedāvāšanu katrā valstī, kurā tiek piedāvāts Pakalpojums, un patur tiesības ierobežot piedāvātos maksājumu risinājumus. Pasūtījumi ir jāapmaksā pilnā apmērā, pirms vidaXL tos nosūta. Dropshipping uzņēmējs apliecina un apstiprina, ka pasūtījumi netiks pieņemti, kamēr netiks pilnībā apmaksāti.

  6.2. Dropshipping uzņēmējs var izvēlēties izmantot vidaXL automātiskās apstiprināšanas funkciju. Automātiskās apstiprināšanas funkcija ļauj Dropshipping uzņēmējam automātiski maksāt par veiktajiem pasūtījumiem, jo summa tiks atskaitīta no viņa maka. vidaXL nav atbildīgs par jebkādiem iztrūkumiem, riskiem, tiešiem vai netiešiem peļņas zaudējumiem, ko izraisījusi šī funkcija.

  7. PANTS – PASŪTĪJUMA ATCELŠANA/IZMAIŅAS

  7.1. Lai atceltu vai mainītu pasūtījumu, Dropshipping uzņēmējs sazinās ar vidaXL, izmantojot [email protected] vai Tērzētavu.

  7.2. Dropshipping uzņēmējs atzīst, ka ir informēts, ka ne visus apmaksātos vai nosūtītos pasūtījumus var atcelt vai mainīt. Dropshipping uzņēmējs informēs vidaXL par jebkuru nespēju mainīt vai atcelt pasūtījumu. vidaXL nevar būt atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas kļūmes vai vienošanos dēļ, kas noslēgta starp Dropshipping uzņēmēju un Klientu.

  8. PANTS – NOSŪTĪŠANA, RISKA NODOŠANA UN PIEGĀDE

  8.1. Pieejamās piegādes metodes tiks piedāvātas Dropshipping uzņēmējam apmaksas procesā. vidaXL pieliek saprātīgas pūles, lai nosūtītu preces 2 darba dienu laikā pēc pilnas samaksas saņemšanas, ja vien puses nav vienojušās citādi. Sūtījuma izsekošanas numurs un paziņojums tiks nosūtīts Dropshipping uzņēmējam, kad produkti ir nosūtīti.

  8.1. Pieejamās piegādes metodes tiks piedāvātas Dropshipping uzņēmējam apmaksas procesā. vidaXL pieliek saprātīgas pūles, lai nosūtītu preces 2 darba dienu laikā pēc pilnas samaksas saņemšanas, ja vien puses nav vienojušās citādi. Sūtījuma izsekošanas numurs un paziņojums tiks nosūtīts Dropshipping uzņēmējam, kad produkti ir nosūtīti.

  8.3. vidaXL neuzņemas atbildību par precēm, kas netiek piegādātas klientam klienta vai Dropshipping uzņēmēja pieļauto kļūdu dēļ, ievadot adreses informāciju. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas Dropshipping uzņēmējs pārbauda visu pasūtījuma informāciju. Adresei jābūt pieejamai kurjeriem, un, ja piegādes norādījumi nav atstāti, Dropshipping uzņēmējam jānodrošina, ka ir kāds, kas saņem paku.

  8.4. Ja pakas tiek nosūtītas atpakaļ uz vidaXL, vidaXL atmaksā Dropshipping uzņēmējam produkta cenu bez piegādes izmaksām, ja piemērojams. Neatkarīgi no iepriekš minētā, piegādes, kas veiktas uz uzņēmuma adresēm vai darba vietā, tiek uzskatītas par saņemtām, tiklīdz tās nonāk adresē. Klients ir atbildīgs par preces drošu saņemšanu.

  8.5. Klients ir atbildīgs par pasūtījumu, tiklīdz paka tiek piegādāta norādītajā piegādes adresē. vidaXL neuzņemas atbildību, ja paka pazūd pēc piegādes. Ja kāda prece ir saņemta bojāta, klientam ir to jāpaziņo Dropshipping uzņēmējam 48 stundu laikā pēc tās saņemšanas. vidaXL ir jāinformē 72 stundu laikā pēc paredzētā piegādes laika. Ja kāda prece ir saņemta ar defektu, Dropshipping uzņēmējam ir jāinformē vidaXL 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet atgriešanas procedūru 9. pantā.

  8.6. Gadījumā, ja preces tiek nosūtītas uz adresi, kas nav Dropshipping uzņēmēja, vidaXL nav līguma starp šo preču saņēmēju (klientu) un vidaXL. Šajā gadījumā vidaXL nevar būt starpnieks nevienā pārdošanas aspektā starp Dropshipping uzņēmēju un klientu, kuram preces nosūtītas.

  9. PANTS – ATGRIEŠANAS PROCEDŪRA UN GARANTIJAS

  9.1. Atteikuma tiesības

  9.1.1. Izņemot Islandi un Apvienotos Arābu Emirātus, kur pārskatīšanas tiesības ir 14 dienas pēc saņemšanas, Klients var pārskatīt jebkuru preci 30 dienas, sākot no brīža, kad prece ir piegādāta uz adresi, kas norādīta pasūtījuma informācijā. Ja klients nolemj atgriezt preci(-es), tiek piemēroti šādi noteikumi:

  a. Klientam ir pienākums atgriezt jebkuru (-as) saņemto (-ās) preci(-es) 14 dienu laikā pēc tam, kad tas ir paziņojis Dropshipping uzņēmējam par savu vēlmi atgriezt preci uz Dropshipping uzņēmēja norādīto atgriešanas adresi; UN,

  b. Saņemot preces no klienta, Dropshipping uzņēmējs atgriež tās vidaXL 14 dienu laikā un piesakās atmaksai, izmantojot Pakalpojumu. Atmaksa tiks ieskaitīta atpakaļ Dropshipping uzņēmēja makā 7 dienu laikā pēc tam, kad vidaXL saņems atgrieztās preces un apstiprinās, ka preces ir labā stāvoklī un nav bojātas. Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par pareizu preču iepakojumu vai jebkādām juridiskām problēmām, kas var rasties starp Dropshipping uzņēmēju un klientu (nepareizu) (bojātu) preču atgriešanas rezultātā; UN,

  c. Attiecībā uz iepriekš minēto, Dropshipping uzņēmējs organizē atgriešanas procesu patstāvīgi un tādējādi sedz nosūtīšanas izmaksas par atgriešanu, kā arī riskus, kas saistīti ar atgriešanas procesu (piem., produkts pazaudēts vai iznīcināts tranzītā utt.).

  9.1.2. Ja Dropshipping uzņēmējs nevar izpildīt 9.1.1. punktu, Dropshipping uzņēmējs var lūgt vidaXL organizēt atgriešanu tieši no Klienta ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus vidaXL piemēro saviem klientiem. Visas izmaksas, kas tiktu iekasētas no vidaXL klientiem tā vietējās tīmekļa vietnēs, tiks iekasētas arī no Dropshipping uzņēmēja. Dropshipping uzņēmējam būs jānorāda klienta tālruņa numurs, savākšanas adrese un, iespējams, e-pasta adrese vidaXL, kas tiks izmantota tikai pieprasītās preces atgriešanas organizēšanai.

  9.1.3. Ja Dropshipping uzņēmējam ir neparasti un neizskaidrojami augsts preču atgriešanas procents salīdzinājumā ar vidaXL vidējiem preču atgriešanas rādītājiem, vidaXL patur tiesības atteikt turpmākus atgriešanas pakalpojumus Dropshipping uzņēmējam, palielināt cenas, samazināt piedāvāto atteikuma periodu Klientiem vai izslēgt Dropshipping uzņēmēju no platformas.

  9.2. Garantija

  9.2.1. Ja Klients saņem nepareizu vai bojātu produktu, Klientam būs jāiesniedz atbilstoši (foto) pierādījumi, kas (digitāli) datēti, un jānosūta uz Dropshipping uzņēmēja norādīto e-pasta adresi. vidaXL, pēc pārbaudes un katrā atsevišķā gadījumā piedāvās vienu no šiem risinājumiem:

  1. Bojājums garantē atlaidi;

  1. Bojājums garantē atlaidi;

  3. Tiks izsūtīta jauna prece vai nomainītas bojātās daļas.

  vidaXL patur tiesības atkāpties no iepriekš minētā, ja tas attiecas uz atsevišķu gadījumu.

  9.2.2. Ja rodas problēmas ar pasūtījumu, mēs aicinām Dropshipping uzņēmēju sazināties ar vidaXL, tas dos vidaXL iespēju noskaidrot un labot konkrēto situāciju.

  9.3. Atmaksa

  9.3.1. Dropshipping uzņēmējs atzīst, ka maksimālā atmaksa, ko piedāvās vidaXL, būs ierobežota līdz produkta cenai un nesegs nekādas papildu izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas, izņemot atsevišķos gadījumos un saskaņā ar vienošanos starp Dropshipping uzņēmēju un vidaXL katrā atsevišķā gadījumā.

  9.3.2. Atmaksas tiks izskatītas katrā gadījumā atsevišķi, tās apmaksās vidaXL un pārskaitīs uz Dropshipping uzņēmēja B2B kontu (maku). Tas attiecas uz visiem darījumiem.

  9.3.4. Atvērta PayPal gadījumā, kad Dropshipping uzņēmējs nevar vienoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, vidaXL nebūs citas izvēles kā uz laiku apturēt Dropshipping uzņēmēja B2B kontu.

  9.3.4. Atvērta PayPal gadījumā, kad Dropshipping uzņēmējs nevar vienoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, vidaXL nebūs citas izvēles kā uz laiku apturēt Dropshipping uzņēmēja B2B kontu.

 • Dropshipping uzņēmējs pārtrauc sadarbību ar vidaXL.  
 • Dropshipping uzņēmējam ir īpašs iemesls, lai atgrieztu summu.  
 • 9.3.6. Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par kompensāciju Klientiem. Ja Dropshipping uzņēmējs ļaunprātīgi izmanto atmaksas politiku, vidaXL ir tiesības pārtraukt vai apturēt Dropshipping uzņēmēja kontu.

  9.4. Klientu apkalpošana

  9.4.1. vidaXL iesaka Dropshipping uzņēmējam izmantot savus noteikumus un nosacījumus, kuros norādīts iepriekš minētais. vidaXL nevar būt atbildīgs par Dropshipping uzņēmēju (vai Klientu), ja Klients vai Dropshipping uzņēmējs neatgriež preci saskaņā ar vidaXL atgriešanas politiku, kā norādīts šajā rakstā.

  9.4.2. Dropshipping uzņēmējam ir jāsniedz (pareiza) kontaktinformācija saviem klientiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus par preci vai pasūtījumu. vidaXL klientu apkalpošanas dienests novirzīs visus no Dropshipping uzņēmēja Klientiem saņemtos jautājumus atpakaļ Dropshipping uzņēmējam. Ja vidaXL pamanīs, ka Dropshipping uzņēmējs nav sniedzis (pareizo) kontaktinformāciju saviem Klientiem, Dropshipping uzņēmējam būs jālabo šī situācija 2 dienu laikā, sniedzot pareizu un atjauninātu kontaktinformāciju. Ja Dropshipping uzņēmējs nesniedz šo informāciju, vidaXL patur tiesības apturēt konta darbību saskaņā ar šī dokumenta 15. pantu.

  10. PANTS – DROPSHIPPING UZŅĒMĒJA PIENĀKUMS

  10.1. Tā kā vidaXL nav daļa no pārdošanas līguma, kas noslēgts starp Dropshipping uzņēmēju un Klientu, Dropshipping uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai jebkurš juridisks jautājums, kas var rasties starp Dropshipping uzņēmēju un Klientu, būtu attiecināms uz savu noteikumu un nosacījumu kopumu, ko Dropshipping uzņēmējs izmanto, pārdodot preces, izmantojot Pakalpojumu. vidaXL neuzņemas atbildību par juridiskiem jautājumiem, kas var rasties, ja nav nekādu noteikumu un nosacījumu, vai jebkura cita juridiska dokumenta starp Dropshipping uzņēmēju un tā Klientu, ko pieprasa likums vai citādi.

  10.2. Dropshipping uzņēmējam ir jāpiedāvā tāda līmeņa pakalpojumi saviem klientiem, kas ir līdzīgi vai augstāki nekā vidaXL sniegtais saviem klientiem, un tas nevar novirzīt savus Klientus saziņai ar vidaXL.

  Ja Dropshipping uzņēmēja nespēja nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti varētu ietekmēt vidaXL reputāciju, vidaXL patur tiesības novērst kaitējumu, atlīdzinot klientam. Izmaksas, kas saistītas ar šo kompensāciju, tiks iekasētas no Dropshipping uzņēmēja. vidaXL patur tiesības kompensēt šīs izmaksas, izmantojot jebkādu iespējamo naudu, ko Dropshipping uzņēmējs ir parādā vidaXL.

  Ja Dropshipping uzņēmēja nespēja nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti varētu ietekmēt vidaXL reputāciju, vidaXL patur tiesības novērst kaitējumu, atlīdzinot klientam. Izmaksas, kas saistītas ar šo kompensāciju, tiks iekasētas no Dropshipping uzņēmēja. vidaXL patur tiesības kompensēt šīs izmaksas, izmantojot jebkādu iespējamo naudu, ko Dropshipping uzņēmējs ir parādā vidaXL.

  10.4. Dropshipping uzņēmējs garantē un piekrīt, ka tas (un nodrošina, ka tā direktori, amatpersonas, aģenti, saistītie uzņēmumi un darbinieki): (a) ievēros un pildīs visas Sankcijas un Eksporta kontroles; (b) nepārdos, nenodos, neeksportēs un nenosūtīs Preces nevienai personai, organizācijai vai jurisdikcijai, uz ko attiecas Sankcijas un Eksporta kontroles; (c) Dropshipping uzņēmējs neveiks iegādāto priekšmetu pārdošanu vai lietošanu nevienai personai vai organizācijai valstīs, uz kurām attiecas Starptautiskās tirdzniecības ierobežojumi, Sankcijas vai Embargo, piemēram, Irānā, Sudānā, Sīrijā utt. Dropshipping uzņēmējs nodrošina vidaXL un tā partneriem pilnīgu aizsardzību pret jebkādu atbildību vai juridiskām procedūrām par neatbilstību vai pārkāpumu šajā sakarā.  

  11. PANTS – ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS UN PRODUKTI AR TRŪKUMIEM

  11.1. Atbildības ierobežojums

  11.1.1. vidaXL kopējā atbildība par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem nepārsniedz produkta pirkuma cenu.

  11.1.2. vidaXL nav atbildīgs par Dropshipping uzņēmēja netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tostarp peļņas vai ieņēmumu zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības informācijas zaudēšanu, citu preču vērtības samazināšanos vai citādi, pat ja tas ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību.

  11.1.3. Produktu mārketings, izplatīšana un pārdošana, cik vidaXL zināms, nepārkāpj nekādas trešo pušu tiesības. Šāda pārkāpuma gadījumā vidaXL nav atbildīgs par jebkādām prasībām saistībā ar šādu pārkāpumu.

  11.1.4. Iepriekš minētais atbildības ierobežojums netiks piemērots gadījumā, ja vidaXL tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ, kas attiecināma uz vidaXL, ir radīti bojājumi Dropshipping uzņēmējam.

  11.2. Ražotāja atbildība par produktiem ar trūkumiem

  11.2.1. Neskatoties uz iepriekš minēto un tikai likumā noteiktajā apmērā, vidaXL uzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, ko tā produkti radījuši Klienta īpašumam, un/vai jebkādiem ievainojumiem vai nāvi, ko izraisījuši produkta defekti.

  11.2.2. Šajā gadījumā vidaXL patur tiesības tieši sazināties ar Klientu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.

  11.3. Atsaukšana

  11.3.1. Gadījumā, ja vidaXL konstatē, ka ir noticis notikums, starpgadījums vai apstāklis, kura dēļ var būt nepieciešama produkta vai produktu atsaukšana vai cita veida izņemšana no tirgus, vidaXL par to informē Dropshipping uzņēmēju un sagaida, ka Dropshipping uzņēmējs šajā sakarā veiks atbilstošus pasākumus (piemēram, sazināsies ar attiecīgajiem klientiem, izņems produktu no tā pārdošanas klāsta utt.).

  11.3.2. vidaXL pieņem galīgo lēmumu atsaukt vai citādi izņemt attiecīgos produktus no tirgus.

  11.3.2. vidaXL pieņem galīgo lēmumu atsaukt vai citādi izņemt attiecīgos produktus no tirgus.

  12. PANTS – KONFIDENCIALITĀTE

  12.1. Konfidenciāla informācija ir informācija, ko vidaXL ir atzīmējis kā Konfidenciālu informāciju, bet tā ietver arī informāciju, par kuru Dropshipping uzņēmējam būtu bijis jāzina, ka tā attiecas uz Konfidenciālu informāciju. Produktu un pakalpojumu B2B cenas arī ir konfidenciāla informācija.

  12.2. Mēs pieprasām Dropshipping uzņēmēju pareizi rīkoties ar konfidenciālu informāciju:

 • Dropshipping uzņēmējs nedrīkst izmantot Konfidenciālu informāciju, izņemot, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem (Mērķis).
 • Dropshipping uzņēmējs stingri ievēro vidaXL Konfidenciālās informācijas konfidencialitāti.
 • Dropshipping uzņēmējs atklāj Konfidenciālu informāciju tikai saviem darbiniekiem (ieskaitot pagaidu darbiniekus, ko nodrošina personāla aģentūra, un neatkarīgus darba ņēmējus, kas ir Dropshipping uzņēmēja tiešā uzraudzībā un kontrolē), kuriem ir
 • a) ir jāzina šī informācija, lai sasniegtu Mērķi, un

  b) rakstiska piekrišana neizpaušanas saistībām, kas ir vismaz tikpat ierobežojošas kā šajos Noteikumos un nosacījumos minētās saistības.

 • Dropshipping uzņēmējs aizsargā vidaXL Konfidenciālo informāciju ar vismaz tādu pašu rūpību, kā Dropshipping uzņēmējs izmanto, lai aizsargātu savu līdzīgas nozīmes Konfidenciālo informāciju, bet nekad izmantojot mazāk nekā saprātīgu standarta rūpību.
 • 12.3. Dropshipping uzņēmējs nav atbildīgs par Konfidenciālas informācijas izpaušanu, ja tas pats:

 • jau bija zināms, izmantojot likumīgus līdzekļus, un uz Dropshipping uzņēmēju vairs neattiecas konfidencialitātes pienākums saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ko apliecina rakstiskie ieraksti pirms atklāšanas
 • ir viegli pieejams sabiedrībai atklāšanas dienā vai pēc tās, izņemot gadījumus, kad saņēmējs ir pārkāpis šos Noteikumus un nosacījumus
 • tika likumīgi saņemta no trešās personas, kurai ir tiesības veikt šādu izpaušanu (šis izņēmums attiecas tikai pēc tam, kad Saņēmējs saņem informāciju no trešās personas)
 • ir apstiprināts nodošanai vai izpaušanai ar vidaXL rakstisku atļauju vai izpaušanai saskaņā ar likumīgu tiesas vai valsts aģentūras prasību, vai, ja to pieprasa tiesību akti.
 • 12.4. vidaXL saglabā pilnas īpašumtiesības uz atklāto informāciju. Izņemot Dropshipping uzņēmēja ierobežotās tiesības izmantot Konfidenciālu informāciju, kā noteikts šajos Noteikumos un nosacījumos, nav licences vai tiesības, tiešas vai netiešas, kas tiek piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

  12.5. Ja Dropshipping uzņēmējs nepilda savas saistības, kas aprakstītas 13. pantā, Dropshipping uzņēmējs nekavējoties un bez tiesas iejaukšanās ietur no Atklājēja sodu 500 EUR apmērā par konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu. Šī soda nauda palielināsies par 100 EUR par katru dienu, kad šāds pārkāpums netiek novērsts, pilnībā neskarot Atklājēja tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem un bojājumiem, kas vidaXL faktiski radušies vai radīsies papildus visām citām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami saskaņā ar likumu vai pašu kapitālu.

  13. PANTS – INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN MĀRKETINGA MATERIĀLI

  13.1. vidaXL tīmekļa vietnē attēlotais saturs ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas cita starpā ietver attēlus, tīmekļa vietnes izkārtojumu, tekstus un preču zīmes.

  13.2. Šie noteikumi un nosacījumi piešķir dropshipping uzņēmējam neekskluzīvas, ierobežotas un apakšnelicencējamas tiesības izmantot produktu attēlus, lai pārdotu vidaXL produktus. Kad konts ir izveidots, dropshipping uzņēmējs tiks novirzīts uz atbilstošo URL saiti katram produkta attēlam. Jums nav atļauts iesniegt un/vai reģistrēt preču zīmi vai domēna nosaukumu, kas nosaukumā ietver elementu "vida" un/vai "vidaXL" vai jebkuru līdzīgu elementu vai logotipu.

  13.3. Jebkurš 13.1. punkta pārkāpums izraisītu atbildību, kā rezultātā Dropshipping uzņēmējam būtu jāmaksā sods € 10 000 (desmit tūkstoši eiro) apmērā vidaXL. Šāds pārkāpums var ietvert, bet neaprobežojas ar satura ļaunprātīgu izmantošanu vai nepubliska satura darīšanu pieejamu trešajām personām.

  13.4. Visi vidaXL attēli ir brīvi pieejami izmantošanai dropshipping uzņēmēja tīmekļa vietnē. Tiklīdz Dropshipping uzņēmējs piesakās kontam un tiek akceptēts, Dropshipping uzņēmējs tiks novirzīts uz atbilstošajām URL saitēm katra produkta attēliem.

  14. PANTS – PERSONAS DATI

  14.1. Katra Puse ievēro visus piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus..

  14.2. Saistībā ar jebkādu personas datu apstrādi gan vidaXL, gan Dropshipping uzņēmējs nosaka savus Datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Tāpēc gan vidaXL, gan Dropshipping uzņēmējs ir uzskatāmi par datu pārziņiem ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.  

  14.3. Puses veiks atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu riskiem atbilstošu drošības līmeni, lai aizsargātu Datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, zaudēšanu, piekļuvi, neatļautu izpaušanu vai jebkādiem (citiem) nelikumīgiem apstrādes veidiem, tostarp ierobežotu piekļuvi Datiem un to izmantošanu. Jebkurā gadījumā šie pasākumi atbilst pienākumiem attiecībā uz pieejamību, uzticamību un drošību, kā noteikts VDAR 32. pantā. Ja vien vidaXL nav nolaidīgs, vidaXL nebūs atbildīgs par nesankcionētu piekļuvi Dropshipping uzņēmēja sniegtajai informācijai.

  15. PANTS – IZBEIGŠANAS TERMIŅŠ, APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA UN SEKAS

  15.1. Šis Līgums tiek noslēgts dienā, kad tiek izveidots Dropshipping uzņēmēja konts.

  15.2. vidaXL patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku apturēt Dropshipping uzņēmēja kontu, aizturēt jebkādus maksājumus Dropshipping uzņēmējam un bloķēt piekļuvi tā makam noteiktās situācijās, tostarp, bet ne tikai:

 • Jebkuru Līguma punktu pārkāpšanas gadījumi;
 • Aizdomas par krāpšanu, tīšu pārkāpumu vai rupju nolaidību, tostarp, bet ne tikai: neīstu vidaXL produktu pārdošana, apzināta preču nepiegādāšana, pasūtījumu novirzīšana utt.;
 • Savu klientu novirzīšana uz vidaXL klientu apkalpošanu;
 • Iesaiste nelikumīgā darbībā;
 • vidaXL vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana;
 • Dropshipping uzņēmēja bankrots vai līdzvērtīgas situācijas;
 • Dropshipping uzņēmēja profesionalitātes trūkums attiecībā uz saviem Klientiem vai vidaXL aģentiem;
 • Pieprasītā klientu apkalpošanas līmeņa nenodrošināšana (klientu novirzīšana tieši uz vidaXL, sliktas atsauksmes par Dropshipping uzņēmēju utt.)
 • 15.3. vidaXL rakstiski informēs Dropshipping uzņēmēju par konta apturēšanu un šādas apturēšanas iemeslu. Dropshipping uzņēmējam tiks dotas 30 dienas, lai labotu šo situāciju. Ja situācija nemainās pēc 30 dienām, vidaXL patur tiesības neatgriezeniski apturēt Dropshipping uzņēmēja kontu. vidaXL izmantos naudu, kas joprojām ir pieejama Dropshipping uzņēmēja makā, lai kompensētu visus nesamaksātos parādus. Atlikusī nauda tiks pārskaitīta Dropshipping uzņēmējam deviņdesmit (90) dienas pēc pastāvīgās konta apturēšanas.

  15.4. Dropshipping uzņēmējs varēs pārsūdzēt pastāvīgu apturēšanu, sazinoties ar mūsu B2B atbalsta komandu.

  15.5. Jebkura šī Līguma izbeigšana jebkāda iemesla dēļ neskar citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, uz kuriem pusei var būt tiesības pēc likuma vai saskaņā ar šo Līgumu, un neietekmē nevienas puses uzkrātās tiesības vai saistības.

  15.6. Dropshipping uzņēmēja saistības, kas izriet no līgumattiecībām starp Dropshipping uzņēmēju un tā Klientiem, netiks izbeigtas, apturot vai galīgi izbeidzot Dropshipping uzņēmēja konta darbību.

  15.7.  Gadījumā, ja Dropshipping uzņēmējs vēlas pārtraukt sadarbību ar vidaXL un nevar veikt pasūtījumu pirmo 30 dienu laikā pēc viņa dalības, pēc pieprasījuma viņam ir tiesības uz sava pirmā mēneša abonēšanas maksas atmaksu. vidaXL neatmaksās abonēšanas maksu ārpus šiem noteikumiem.

  16. PANTS – IZMAIŅAS

  16.1. vidaXL patur tiesības laiku pa laikam grozīt Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma Dropshipping uzņēmējam.

  17. PANTS – ATDALĀMĪBA

  17.1. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds no šī Līguma punktiem (vai jebkura noteikuma daļa) ir nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms, netiek ietekmēta neviena cita šī Līguma punkta vai noteikuma izpildāmība.

  18. PANTS – NEPĀRVARAMA VARA

  18.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga līguma pārkāpuma vai neizpildes gadījumā, kas būtu radies no situācijas, kuru Puse nevar saprātīgi kontrolēt.

  19. PANTS – NEATKARĪBA

  19.1. Nekas šajā līgumā neveido un netiek uzskatīts par tādu, kas veido partnerību vai kopuzņēmumu starp šī Līguma pusēm, ne arī veido vai tiek uzskatīts par tādu, kas pierāda, ka kāda no pusēm jebkādā nolūkā ir vai ir kļuvusi par otras puses pārstāvi.

  20. PANTS – CEDĒŠANA

  20.1. Dropshipping uzņēmējs nevar cedēt šo līgumu, vai kādu no tā tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar to, bez iepriekšējas piekrišanas no vidaXL.

  20.2. vidaXL var deleģēt, piešķirt, pārdot, atjaunināt vai slēgt apakšuzņēmuma līgumus pilnībā vai daļēji ar saviem pienākumiem un tiesībām (tostarp debitoru parādiem) saskaņā ar jebkuru līgumu jebkuram no saviem saistītajiem uzņēmumiem vai jebkurai trešajai pusei bez iepriekšējas Dropshipping uzņēmēja piekrišanas.

  21. PANTS – REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI, JURISDIKCIJA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

  21.1. Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē vienīgi Nīderlandes tiesību akti, izņemot ANO Konvenciju par preču starptautisko pārdošanu (CISG).  

  21.2. Jebkurus strīdus, kas var rasties no līguma un kurus nevar atrisināt mierizlīgumā, var iesniegt vienīgi Nīderlandes Oost-Brabant, Hertogenbošas apgabala tiesā. Tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā obligātie jurisdikcijas noteikumi ierobežo šo izvēli. vidaXL un Dropshipping uzņēmējs var atrisināt savus strīdus, izmantojot saistošas padomes vai šķīrējtiesu.