DROPSHIP REKSTUR SKILMÁLAR

Vinsamlegast lestu þessa skilmála áður en þú stofnar aðgang og/eða gengur frá pöntun. vidaXL áskilur sér rétt til að breyta þessum skilmálum án fyrirvara. Skilmálar þessir hafa verið þýddir á ýmis tungumál; enska útgáfan er hinsvegar upprunalega útgáfan og gengur framar öðrum útgáfum. Þýddar útgáfur eru einungis gefnar út til að auðvelda almennan skilning á skilmálunum. Ef upprunalegir skilmálar á ensku stangast á við þýdda skilmála þá ganga upprunalegu ensku skilmálarnir framar þeim þýddu.

MILLI

1. vidaXL, einnig þekkt sem:

 • Einkahlutaf lagi vidaXL International B.V. (me takmarka ri byrg ), sta sett Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Starfar Hollandi undir VSK n merunum: NL850643545B01 og PL5263485807, stundar vi skipti undir Chamber of Commerce Limburg n merinu 52876861 og stundar vi skipti l ndunum Hollandi, Belg u, Sp ni, Frakklandi, Grikklandi, rlandi, tal u, Noregi, Port gal, Sv j ;
 • Einkahlutaf lagi vidaXL International B.V. (me takmarka ri byrg ), sta sett Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Starfar Hollandi undir VSK-n merunum: NL820055220B01 og PL5263139666, stundar vi skipti undir Chamber of Commerce Limburg n merinu 09188362 og stundar vi skipti l ndunum B lgar u, Austurr ki, T kklandi, skalandi, Danm rku, Eistlandi, Finnlandi, Kr at u, Ungverjalandi, Lettlandi, Lith en, P llandi, R men u, Sl ven u og Sl vak u;
 • Einkahlutafélagið TM Handelsgesellschaft GmbH, staðsett á Lindenstrasse 16, (6340) Baar, starfrækt í Sviss undir VSK-númeri: CH E45 1181434, og skráð undir númeri 1235780-81, í viðskiptum í Sviss;
 • Hlutafélagið vidaXL LLC (með takmarkaðri ábyrgð), staðsett á 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, starfrækt í Bandaríkjunum og skráð undir númerinu 323 315-0448, í viðskiptum í Bandaríkjunum;
 • Hlutaf lagi HB Commerce Pty Ltd, sta sett Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney, NSW 2000, starfar stral u og er skr undir n merinu 154339438, me vi skipti stral u;
 • Hlutafélagið HBI Commerce LTD (með takmarkaðri ábyrgð), staðsett á C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, er skráð í Bretlandi undir VSK-númeri: GB137229219 og skráð undir númeri 07772128, með viðskipti í Bretlandi;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Ísland, sem starfar á Íslandi með VSK-númeri 141496, er skráð á Íslandi með númerið 4305210390 og stundar viðskipti á Íslandi.
 • vidaXL DWC-LLC er staðsett í Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubai, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, skráð í Sameinuðu arabísku furstadæmunum undir númerinu 10457 and starfrækt í Sameinuðu arabísku furstadæmunum undir TRN númeri 100455155000003 og í Sádí-Arabíu undir VAT númeri 311415370500003.
 • Einkahlutafélagið vidaXL G.K., með takmarkaðri ábyrgð, staðsett við 4F og 8F í KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tókýó, 102-0083. Starfrækt í Japan undir fyrirtækjanúmeri 9010003034630 og stundar viðskipti í Japan.
 • (hér eftir nefnt „vidaXL“)

  OG

  2. Dropship seljandi, eins og hann er skilgreindur hér að neðan, uppfyllir allar núverandi kröfur (hér eftir nefndur „dropship aðilinn“).

  Vísað í í eintölu sem „aðilann“ og í fleirtölu sem „aðilana“.

  Báðir aðilar staðfesta að þeir hafi lagalega getu til að gera þennan samning og að þeir HAFI SAMÞYKKT eftirfarandi:

  Efnisyfirlit

  GREIN 1 – SKILGREININGAR

  GREIN 2 – MARKMIÐ, UMFANG OG SKILMÁLAR SAMNINGSINS

  GREIN 3 – GJÖLD OG STOFNUN AÐGANG

  GREIN 4 - LÝSING, VERÐ OG FRAMBOÐ VÖRU

  4.1 Vörulýsing

  4.2 Vöruverð

  4.3 Vöruframboð

  GREIN 5 – PÖNTUNARFERLI

  GREIN 6 – GREIÐSLA FYRIR PANTANIR

  GREIN 7 – AFPANTANIR/BREYTINGAR Á PÖNTUN

  GREIN 8 – SENDING, YFIRFÆRSLA ÁHÆTTU OG AFHENDING

  GREIN 9 – SKILAFERLI OG ÁBYRGÐ

  9.1 Uppsagnarréttur

  9.2 Ábyrgð

  9.3 Endurgreiðsla

  9.4 Þjónusta við viðskiptavini

  GREIN 10 – SKYLDUR DROPSHIP AÐILANS

  GREIN 11 – TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ OG GALLAÐAR VÖRUR

  11.1 Takmörkun ábyrgðar

  11.2 Ábyrgð framleiðanda á gölluðum vörum

  11.3 Innköllun

  GREIN 12 – TRÚNAÐUR

  GREIN 13 – HUGVERK OG MARKAÐSEFNI

  GREIN 14 – PERSÓNUUPPLÝSINGAR

  GREIN 15 – TÍMABIL, TÍMABUNDIN SVIPTING, BROTTREKSTUR OG AFLEIÐINGAR BROTTREKSTURS

  GREIN 16 – BREYTINGAR

  GREIN 17 – SKIL Á MILLI GILDRA OG ÓGILDRA GREINA

  GREIN 18 – ÓVIÐRÁÐANLEGAR AÐSTÆÐUR

  GREIN 19 – SJÁLFSTÆÐI

  GREIN 20 – FRAMSAL

  GREIN 21 – GILDANDI LÖG, LÖGSAGA OG LAUSN DEILUMÁLA

  GREIN 1 – SKILGREININGAR

  Í þessum skilmálum:

  Dropship aðili merkir fyrirtækið/einstaklinginn sem er í viðskiptum við vidaXL í gegnum dropship þjónustu vidaXL og hefur skráð sig í þjónustuna í samræmi við skráningarferlið sem vísað er í í grein 3;

  Samningur merkir þennan skilmála og önnur skjöl sem teljast hluti þeirra samkvæmt samkomulagi aðila;

  Óviðráðanlegar aðstæður merkir atburð eða röð atburða sem annar hvor aðilinn getur ómögulega haft stjórn á;

  Hugverkaréttindi merkir öll hugverkaréttindi, þ.m.t. höfundarétt, einkaleyfi, smáeinkaleyfi, vörumerki, þjónustumerki, hönnunarrétt, gagnagrunnsréttindi, eignarrétt á upplýsingum, þekkingu og öll önnur hugverkaréttindi eða eignarréttindi á sviði iðnaðar sem kunna að vera til staðar hvar sem er í heiminum;

  Viðskiptavinir merkir þá einstaklinga sem kaupa vörur af dropship rekstraraðila og teljast til endanlegra notenda á núverandi tímapunkti;

  Streymi merkir gagnasnið sem vidaXL notar til að geyma verð, lagerstöðu og vöruinnihald sem notað er til að veita dropship aðilum reglulegar uppfærslur;

  Veski merkir B2B-aðgang og greiðslureikning dropship aðilans sem notaður er til að greiða með og fá greiðslur í gegnum;

  Dropship þjónusta vidaXL merkir notkun vefsíðunnar dropshippingxl.com þar sem hægt er að nálgast allar nauðsynlegar upplýsingar (hér eftir nefnd „þjónustan“).

  Myndframsetning á vörum: vísar í allar vidaXL vörumyndir og vörulýsingar, þar og meðal vörunúmer, sem útvegað er af vidaXL

  GREIN 2 – MARKMIÐ, UMFANG OG SKILMÁLAR SAMNINGSINS

  2.1 Dropship aðila langar til að selja og kynna þær vörur sem vidaXL býður upp á í þeim tilgangi að veita þjónustu fyrir viðskiptavini sína. vidaXL verður ekki aðili að neinum samningi sem gerður er á milli dropship rekstraraðilans og viðskiptavina hans.

  2.2. Þessi samningur skal stýra tengslum, skyldum og réttindum vidaXL og dropship aðilans eins og skilgreint er hér að neðan.

  2.3 Samningurinn gildir um allt fyrirkomulag um afhendingu vöru í gegnum þjónustuna og krefst þess að einstaklingur eða lögaðili sem er reiðubúinn til að taka þátt, skrái sig á vefsíðuna dropshippingxl.com þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar eru gerðar aðgengilegar. Núverandi skilyrði gilda framar öllum öðrum skjölum og eiga við um allar vörur sem vidaXL lætur í té í tengslum við dropship rekstur.

  GREIN 3 – GJÖLD OG STOFNUN AÐGANGS

  3.1 Til að fá aðgang að þjónustunni, og til að nota hana, þá þarf dropship rekstraraðili að stofna aðgang að vidaXL dropship síðunni og gefa upp allar nauðsynlegar upplýsingar á sérstakri vefsíðu dropshippingxl.com.

  3.2 Til að tryggja nákvæmni og áreiðanleika uppgefinna bankaupplýsinga krefst vidaXL þess að dropship aðilinn millifæri óendurgreiðanlega fjárhæð af peningum (helst 0,01 EUR eða samsvarandi upphæð í öðrum gjaldmiðli) til vidaXL.

  3.3 Ef dropship aðili veitir rangar upplýsingar þá kemur það í veg fyrir stofnun aðgangsins. vidaXL áskilur sér rétt til að hafna og loka reikningum sem innihalda ófullnægjandi eða rangar upplýsingar.

  3.4 Án þess að það hafi áhrif á fyrri málsgrein þá áskilur vidaXL sér rétt til að hafna eða samþykkja umsóknina innan 48 klukkustunda frá móttöku nýrrar skráningar frá dropship aðila. vidaXL áskilur sér rétt til að hafna og, í mjög sjaldgæfum tilvikum, loka aðgangi tímabundið ef eitthvað af eftirfarandi á sér meðal annars stað: ófullnægjandi skráning, reikningur samþykktur með villum, misnotkun á reikningi.

  3.5 Dropship aðili verður að vera á eftirfarandi aldri: (i) 18 ára og (ii) að minnsta kosti á aldur við meirihluta í lögsagnarumdæminu þar sem aðilinn er búsettur og þar sem þjónustan verður notuð til að stofna reikning.

  3.6 Þjónustan er eingöngu fyrir fyrirtækjaviðskipti. Öllum aðgangi sem stofnaður hefur verið til persónulegra nota verður samstundis lokað.

  3.7 Dropship aðilinn ber ábyrgð á því að halda lykilorði sínu öruggu. vidaXL getur ekki verið og verður ekki ábyrgt fyrir tapi eða skemmdum vegna mistaka við að viðhalda öryggi reikningsins og lykilorðsins.

  3.8 Mánaðarlegt áskriftargjald er innheimt fyrir aðgang að þjónustunni. Þetta gjald er innheimt fyrir hvern aukaaðgang (einn aðgangur fyrir hvert land sem sent er til).   Ef dropship aðili ákveður að segja upp áskrift sinni (halda eftir greiðslum) þá mun aðilanum:

  3.8.1 þar sem fyrri pantanir voru gerðar, vera gefinn aðgangur að dropship reikningi sínum og stjórnkerfi en honum verður neitað um frekari pantanir þar til greiðsla fyrir áskriftinni hefur borist.

  3.8.2 þar sem engar pantanir hafa enn verið gerðar, vera neitaður aðgangur að dropship reikningi sínum.

  GREIN 4 - LÝSING, VERÐ OG FRAMBOÐ VÖRU

  4.1 Vörulýsing

  4.1.1 Þótt vidaXL geri allt sem í þess valdi stendur til að lýsa vörum og taka myndir eins nákvæmlega og mögulegt er í samræmi við útlistun framleiðandans, þá geta breytingar átt sér stað á sumum hluti. Ef dropship aðili þarf frekari leiðsögn, fyrir utan þær upplýsingar sem koma fram á heimasíðu, þá getur hann sent tölvupóst (á ensku) til vidaXL á  póstfangið [email protected]

  4.2 Vöruverð

  4.2.1 Öll verð sem birtast á vefsíðunni eru í staðbundinni mynt, að undanskildum VSK. Virðisaukaskattur er innheimtur í afgreiðsluferlinu í samræmi við VSK-prósentuna í því landi sem varan er afhent. Allt er gert til að tryggja að verðin sem sýnd eru á vefsíðunni séu rétt þegar pöntun er gerð.

  4.2.2 Í öllum löndum, að Ástralíu undanskilinni, er sendingarkostnaður innifalinn í vöruverði. Engin krafa er um lágmarksupphæð fyrir einstakar dropship pantanir. Dropship aðila er heimilt að verðleggja vörur eins og hann telur henta á þeim miðli sem hann notar til sölu.

  4.2.3 vidaXL áskilur sér rétt til að breyta verði á vörum á vefsíðunni hvenær sem er. Dropship aðilinn ber alfarið ábyrgð á því að upplýsingarnar sem hann hefur til umráða séu uppfærðar (t.d. hvað varðar birgðir eða verð).

  4.2.4 Undir ákveðnum kringumstæðum áskilur vidaXL sér rétt til að leggja viðbótargjald eða afslátt á vörur á grundvelli endurgreiðsluhlutfalls, sölumarkmiða og annarra mælikvarða á frammistöðu. Dropship aðilinn fær tvær viðvaranir áður en viðbótargjald er lagt á pantanir. Aukagjöld eða afsláttur verða sýnileg í afgreiðsluferlinu.   

  4.2.5 Ef vara hefur verið undirverðlögð fyrir mistök þá mun vidaXL hafa samband við dropship aðilann og bjóða honum að velja á milli eftirfarandi þriggja valkosta:

  1. Leggja inn nýja pöntun á réttu verði vörunnar; EÐA,

  2. Hætta alfarið við pöntun; EÐA,

  3. Hætta við pöntun vöru á röngu verði og endurstaðfesta pöntun á vörunni á réttu verði.

  Ef dropship aðili svarar ekki innan 24 klukkustunda þá verður pöntunin sjálfkrafa felld niður. Allar greiðslur sem þá þegar hafa borist frá dropship aðila verða færðar aftur á veskisreikning hans innan 7 daga.

  4.3 Vöruframboð

  4.3.1 Vöruframboð á heimasíðu vidaXL fer eftir lagerbirgðum. Umfangsmikill rekstur er nauðsynlegur til að geta tryggt áframhaldandi birgðaframboð og því getur vidaXL ekki ábyrgst að allar vörur séu ávallt tiltækar. Það er á ábyrgð dropship aðilans að tryggja að birgðamagnið sé uppfært á þeim sölurásum (þ.e.a.s. vefverslun) sem hann notar til sölu.

  4.3.2 vidaXL er fjölþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í yfir 30 löndum og það býður upp á þjónustuna í flestum þessara landa. Það starfar því frá ýmsum vöruhúsum. Dropship rekstraraðili staðfestir og samþykkir að tiltækar birgðir geti verið mismunandi frá einu vöruhúsi til annars og að allar vörur geti ekki verið í boði í öllum vöruhúsum. vidaXL ber ekki ábyrgð á slíkum skorti, ósamræmi eða breytingum á birgðum.

  4.3.3 vidaXL mun gera allt sem í þess valdi stendur til að koma í veg fyrir að birgðir klárist eða að rangar upplýsingar um framboð á vörum séu gefnar, en fyrirtækið getur ekki borið ábyrgð á slíkum aðstæðum. Dropship aðili getur haft samband við vidaXL á netfangið [email protected] þegar vara finnst ekki á vefsíðunni, ef hún er ekki til á lager eða þegar framleiðslu á henni er hætt.

  4.3.4 Þegar pöntun er samþykkt og þegar vara er ekki til á lager þá áskilur vidaXL sér rétt til að upplýsa dropship aðilann um það tímanlega og bjóða aðilanum að bíða eftir að varan komi aftur á lager eða að fá vöruverðið endurgreitt til aðilans. Ef óskað er eftir endurgreiðslu þá verður hún meðhöndluð innan 7 virkra daga. Öll endurgreiðsla fer inn á veskisreikning dropship aðilans.

  4.3.5 Biðpantanir ættu undir engum kringumstæðum að vera samþykktar.

  4.3.6 vidaXL getur ekki borið ábyrgð á hugsanlegu tekjutapi vegna auglýsinga af hálfu dropship aðila á vörum sem ekki eru til á lager eða á vörum með afslætti.

  4.3.7 vidaXL mun ekki undir neinum kringumstæðum taka frá birgðir fyrir dropship aðila.

  GREIN 5 – PÖNTUNARFERLI

  5.1 Dropship aðili lýsir því yfir og ábyrgist, áður en hann leggur inn pöntun í gegnum þjónustuna, að hafa lesið og samþykkt skilmálana sem tilgreindir eru skriflega innan þessa samnings.

  5.2 Allar pantanir sem gerðar eru á vörum sem auglýstar eru á vefsíðu vidaXL á dropshippingxl.com teljast tilboð til dropship aðilans um að hann geti keypt valda hluti og gert úr þeim pöntun. Enginn kaupsamningur er á milli vidaXL og dropship aðilans fyrr en vidaXL hefur móttekið og samþykkt pöntunina. Þegar pöntun hefur verið samþykkt þá birtist staðan sem „í undirbúningi“. Enginn samningur er á milli dropship aðilans og vidaXL fyrr en ofangreind staða er birt.

  5.3  vidaXL áskilur sér rétt til að rifta sölusamningi ef greiðsla fyrir pöntunum berst ekki að fullu fyrir staðfestan sendingardag.

  GREIN 6 – GREIÐSLA FYRIR PANTANIR

  6.1 Hægt er að ganga frá greiðslum fyrir pantanir með PayPal, bankamillifærslu, kreditkorti eða með því að nota veskið á síðunni. vidaXL getur ekki ábyrgst að hægt sé að bjóða upp á allar ofangreindar greiðsluleiðir í öllum löndum þar sem þjónustan býðst og áskilur sér rétt til að takmarka þær greiðslulausnir sem boðið er upp á. Gerð er krafa um að pantanir séu greiddar að fullu áður en vidaXL sendir þær til viðtakenda. Dropship aðilinn lýsir því yfir og ábyrgist að pantanir verði ekki samþykktar fyrr en þær eru greiddar að fullu.

  6.2 Dropship aðilinn getur valið að nota sjálfvirka staðfestingu sem vidaXL býður upp á. Sjálfvirk staðfesting gerir dropship aðilum kleift að greiða sjálfkrafa fyrir pantanir þar sem upphæðin verður dregin af veskinu þeirra. vidaXL getur ekki borið ábyrgð á annmörkum, áhættu eða beinu/óbeinu tapi á hagnaði sökum notkunar á þessari aðgerð.

  GREIN 7 – AFPANTANIR/BREYTINGAR Á PÖNTUN

  7.1 Við afpöntun eða breytingu á pöntun skal dropship aðilinn hafa samband við vidaXL í gegnum [email protected] eða Spjallið.

  7.2 Dropship seljandi ábyrgist að hann sé upplýstur um að ekki sé hægt að hætta við eða breyta öllum greiddum eða sendum pöntunum. vidaXL lætur dropship aðilann vita ef ekki er hægt að breyta pöntun eða hætta við hana. vidaXL getur ekki borið ábyrgð á tapi eða tjóni af völdum slíkra mistaka né borið ábyrgð á samkomulögum sem gerð hafa verið á milli dropship aðilans og endanlegs viðskiptavinar.

  GREIN 8 – SENDING, YFIRFÆRSLA ÁHÆTTU OG AFHENDING

  8.1 Dropship aðilinn fær tækifæri á að velja milli þeirra sendingarleiða sem eru í boði í afgreiðsluferlinu. vidaXL mun gera allt innan sanngjarnra marka til að senda pantanir innan 2 virkra daga eftir að full greiðsla hefur borist, nema að um annað sé samið á milli aðila. Dropship aðilinn fær tilkynningu og sendingarnúmer þegar vörurnar hafa verið sendar.

  8.2 Afhendingartími vörunnar skal tilgreindur í vörulistanum sem vidaXL heldur úti. Tilgreindan afhendingartíma ber að túlka sem skyldu til að sýna sanngirni og er aðeins um áætlun að ræða. vidaXL getur ekki borið ábyrgð á töfum á afhendingu af völdum fraktfyrirtækja eða milliliða sem notaðir eru.

  8.3 vidaXL getur ekki borið ábyrgð á vörum sem afhendast ekki til viðskiptavinar sökum mistaka af hálfu viðskiptavinar eða dropship aðila þegar heimilisfang er slegið inn. Dropship aðilinn skal skoða allar upplýsingar um pöntun gaumgæfilega áður en pöntun er staðfest. Heimilisfangið verður að vera aðgengilegt sendibílstjórum og ef engar sendingarleiðbeiningar eru gefnar þá þarf dropship aðilinn að tryggja að einhver sé til staðar til að taka á móti pakkanum.

  8.4 Ef pakkar eru endursendir til vidaXL þá mun vidaXL endurgreiða dropship aðilanum verð vörunnar, að undanskildum sendingarkostnaði þar sem það á við. Þrátt fyrir fyrrnefndar upplýsingar, þá teljast sendingar á heimilisföng fyrirtækja eða á vinnustað einstaklinga mótteknar þegar þær ná á heimilisfangið. Það er á ábyrgð viðskiptavinarins að tryggja að tekið sé á móti vörunni á öruggan hátt.

  8.5 Viðskiptavinurinn er ábyrgur fyrir pöntuninni þegar pakkinn hefur náð á afhendingarstaðinn. vidaXL getur ekki borið ábyrgð á því ef pakkinn týnist eftir að hann hefur verið afhentur. Ef einhver hluti af pöntuninni er skemmdur við móttöku þá verður viðskiptavinur að láta dropship aðilann vita innan 48 klukkustunda frá móttöku pöntunarinnar. Síðan verður að láta vidaXL vita innan 72 klukkustunda frá áætluðum afhendingartíma. Ef vörur í pöntun reynast gallaðar þá verður dropship aðilinn að láta vidaXL vita af því innan 14 daga frá móttöku pöntunar. Frekari upplýsingar um skilaferlið er að finna í 9. grein.

  8.6 Ef vörur eru sendar á annað heimilisfang en heimilisfang dropship aðilans þá er enginn samningur á milli vidaXL og móttakanda vörunnar (viðskiptavinarins). Í þessu tilviki getur vidaXL ekki á neinn hátt verið milliliður milli dropship aðilans og viðskiptavinarins hvað varðar söluna.

  GREIN 9 – SKILAFERLI OG ÁBYRGÐ

  9.1 Uppsagnarréttur

  9.1.1 Að Íslandi og Sameinuðu arabísku furstadæmunum undanskildum, þar sem uppsagnarréttur er 14 dagar frá móttöku, hefur viðskiptavinur rétt á að geyma vöruna í 30 daga frá afhendingu á heimilisfangið sem tilgreint er í pöntunarupplýsingum. Ef viðskiptavinur ákveður að skila vöru eða vörum þá gilda eftirfarandi reglur:

  a. Endanlegum viðskiptavini er skylt að skila öllum mótteknum varningi innan 14 daga frá móttöku. Fyrst verður viðskiptavinurinn að tilkynna dropship aðilanum að hann óski eftir að skila vörunni á heimilisfang sem dropship aðilinn gefur upp; OG,

  b. Þegar dropship aðilinn fær hlutina frá viðskiptavininum þá verður hann að sjá til þess að skila þeim innan 14 daga til vidaXL og sækja um endurgreiðslu í gegnum þjónustuna. Endurgreiðsla verður lögð inn á veskisreikning dropship aðilans innan 7 daga frá því að vidaXL fær vörurnar í hendurnar og staðfestir að þær séu óskemmdar. Dropship aðili ber ábyrgð á að vörur séu í réttum umbúðum og hverjum þeim lagalegum ágreiningi sem upp getur komið milli dropship seljanda og viðskiptavinar vegna skemmdrar vöru sem er skilað á röngum forsendum; OG,

  c. Með tilliti til ofangreinds: Dropship aðilinn skipuleggur skilaferlið upp á eigin spýtur og ber endursendingarkostnað sjálfur sem og áhættuna sem fylgir skilaferlinu (t.d. ef vara týndist eða eyðileggst í flutningi o.s.frv.).

  9.1.2 Ef dropship aðili getur ekki staðið við 9.1.1. þá getur aðilinn beðið vidaXL um að skipuleggja endursendinguna beint frá endanlegum viðskiptavini undir sömu skilyrðum og vidaXL setur sínum eigin viðskiptavinum. Allur kostnaður sem lagður yrði á viðskiptavini vidaXL á staðbundnum vefsíðum þess verður einnig lagður á dropship aðilann. Dropship aðilinn mun þurfa að gefa vidaXL upp símanúmer viðskiptavinar, heimilisfang fyrir endurheimtun og netfang, en upplýsingarnar verða eingöngu notaðar til að skipuleggja umbeðin skil.

  9.1.3 Ef dropship aðilinn er með óvenjulega háa og óútskýranlega prósentu af skilum samanborið við meðaltalið innan vidaXL, þá áskilur vidaXL sér rétt til að neita aðilanum um kost á skilum, hækka verð, minnka reynslutíma endanlegs viðskiptavinar eða útiloka dropship aðilann frá viðskiptavettvangi sínum.

  9.2 Ábyrgð

  9.2.1 Þegar rangar eða skemmdar vörur eru mótteknar af endanlegum viðskiptavini þá þarf viðskiptavinurinn að leggja fram viðeigandi (ljósmynda)sönnunargögn sem skulu vera (stafrænt) dagsett og send á netfang sem dropship aðilinn gefur viðskiptavininum. vidaXL mun, eftir skoðun og allt eftir hverju tilviki, bjóða eina af eftirfarandi lausnum:

  1. Tjónið gefur rétt á afslætti;

  2. Tjónið gefur rétt á endurgreiðslu;

  3. Nýr hlutur verður sendur út eða skemmdum pörtum verður skipt út.

  vidaXL áskilur sér rétt til að víkja frá ofangreindu í einstökum tilfellum.

  9.2.2 Ef upp koma vandamál við pöntun þá hvetjum við dropship aðila til að hafa beint samband við vidaXL. Það gefur vidaXL tækifæri á að skýra og leiðrétta aðstæður hverju sinni.

  9.3 Endurgreiðsla

  9.3.1 Dropship aðilinn viðurkennir að hámarksendurgreiðsla sem vidaXL mun bjóða upp á takmarkast við vöruverðið og dekkar ekki neinn aukakostnað eins og sendingu, nema undir ákveðnum kringumstæðum og samkvæmt samkomulagi milli dropship aðilans og vidaXL í hverju tilfelli fyrir sig.

  9.3.2 Endurgreiðslur verða teknar til greina í hverju tilviki fyrir sig: Þær verða greiddar af vidaXL og millifærðar á B2B-reikning dropship aðilans (veskið). Þetta á við um öll viðskipti.

  9.3.3 Ef um er að ræða opið PayPal mál þar sem dropship aðilinn getur ekki komist að samkomulagi við þjónustuverið okkar, þá mun vidaXL ekki hafa annarra kosta völ en að loka B2B-reikningi aðilans tímabundið.

  9.3.4 Allar endurgreiðslur vegna vöruskila eru greiddar inn á veskisreikninginn á b2b.vidaxl.com. Endurgreiðsla er ekki gerð í gegnum PayPal eða á bankareikning dropship seljanda nema í eftirfarandi undantekningartilvikum:  

 • Drophip aðili slítur samstarfi sínu við vidaXL.  
 • Dropship aðili hefur sérstaka ástæðu fyrir skilunum.  
 • 9.3.5 Dropship seljandi ber ábyrgð á endurgreiðslum gagnvart viðskiptavinum. Ef dropship aðili misnotar endurgreiðslureglur þá áskilur vidaXL sér rétt til að loka aðgangi hans, tímabundið eða endanlega.

  9.4 Þjónusta við viðskiptavini

  9.4.1 vidaXL ráðleggur dropship aðilum að nota eigin skilmála og skilyrði sem fram koma hér að ofan. vidaXL getur ekki borið ábyrgð á dropship aðilanum (eða endanlegum viðskiptavini) ef viðskiptavinurinn eða dropship aðilinn skilar ekki vöru í samræmi við skilareglur vidaXL eins og fram kemur í þessari grein.

  9.4.2 Dropship aðilinn verður að veita (réttar) tengslaupplýsingar til viðskiptavina sinna til að gefa þeim færi á að spyrja spurninga varðandi vöru eða pöntun. vidaXL þjónustuverið beinir öllum spurningum sem berast frá viðskiptavinum dropship aðilans aftur að honum sjálfum. Ef vidaXL kemst að því að dropship aðili hefur ekki veitt (réttar) tengslaupplýsingar til endanlegra viðskiptavina sinna þá mun aðilinn fá 2 daga til að ráða bót á þessu með því að veita réttar og uppfærðar tengslaupplýsingar. Ef dropship aðilinn veitir ekki réttar upplýsingar þá áskilur vidaXL sér rétt til að loka reikningnum í samræmi við 15. gr. þessa samnings.

  GREIN 10 – SKYLDUR DROPSHIP AÐILANS

  10.1 vidaXL er ekki hluti af sölusamningi sem gerður er á milli dropship aðila og endanlegs viðskiptavinar og það er því á ábyrgð dropship sendanda að ganga úr skugga um að möguleg lagaleg vandkvæði sem gætu komið upp á milli dropship aðilans og viðskiptavinarins fylgi þeim sérstöku skilmálum sem dropship aðilinn notast við þegar hann nýtir sér þjónustu vidaXL. vidaXL tekur ekki neina ábyrgð á lagalegum vandamálum sem kunna að koma upp sökum þess að skilmálar eða önnur skyldubundin lagaleg skjöl voru ekki til staðar á milli dropship sendandans og viðskiptavinar hans.

  10.2 Dropship aðili er skyldugur til að bjóða viðskiptavinum sínum svipaða eða betri þjónustu en vidaXL býður eigin viðskiptavinum og aðilinn getur ekki vísað viðskiptavinum sínum á að hafa beint samband við vidaXL.

  Þar sem það getur haft áhrif á orðspor vidaXL ef dropship aðilanum tekst ekki að bjóða tilskilin þjónustugæði, þá áskilur vidaXL sér rétt til að leiðrétta mistökin með því að bæta viðskiptavinum tjónið. Kostnaðurinn sem fylgir þessum bótum verður innheimtur af dropship aðilanum. vidaXL áskilur sér rétt til að bæta þennan kostnað með því að nota allt mögulegt fé sem vidaXL skuldar dropship seljandanum.

  10.3 Dropship aðilinn skal uppfylla viðeigandi lög og kröfur um skráningu í þeim löndum sem hann setur vörurnar á markað. Allur kostnaður eða gjöld sem hljótast af því að fylgja gildandi lögum eða skyldri skráningu eru eingöngu greidd af dropship aðilanum. vidaXL ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á því að dropship aðilinn uppfylli skyldur sínar.

  10.4 Dropship seljandi ábyrgist og samþykkir að hann (og stjórnendur fyrirtækisins, yfirmenn, umboðsmenn, samstarfsaðilar og starfsmenn) skuli: (a) gæta og fylgja öllum lögum um höft og útflutning; (b) ekki selja, færa, flytja út, endurútflytja eða áframsenda vörur til einstaklinga, aðila eða lögsagnarumdæmis sem fellur undir viðurlög og útflutningseftirlit; (c) dropship aðili selji vörur ef þær koma til með að vera notaðar af einstaklingi eða lögaðilum í löndum sem lúta alþjóðlegum viðskiptaþvingunum, höftum eða banni, eins og Íran, Súdan, Sýrland o.s.frv. Dropship seljandi skal halda vidaXL og samstarfsaðilum þess algerlega lausum gagnvart allri ábyrgð eða lagalegri málsmeðferð vegna brota á reglum í þessu tilliti.  

  GREIN 11 – TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ OG GALLAÐAR VÖRUR

  11.1 Takmörkun ábyrgðar

  11.1.1 Samanlögð uppsöfnuð ábyrgð vidaXL á tjóni eða tapi takmarkast við kaupverð vörunnar.

  11.1.2 vidaXL ber ekki ábyrgð gagnvart dropship seljanda á tjóni sem er óbeint, tilfallandi, sérstakt, afleitt eða fordæmisgefandi og stafar af eða er í tengslum við þessa skilmála, þ.m.t. tapi á hagnaði eða töpuðum tekjum, rekstrarstöðvun eða tapi á viðskiptaupplýsingum, skerðingu á vörum eða öðru, jafnvel þótt látið hafi verið vita af möguleikanum á slíku tjóni.

  11.1.3 Markaðssetning, dreifing og sala á vörunum brýtur ekki, svo vidaXL viti, gegn réttindum þriðja aðila. Ef um slíkt brot er að ræða þá ber vidaXL ekki ábyrgð á neinum kröfum varðandi slíkt brot.

  11.1.4 Ofangreind takmörkun á bótaskyldu gildir ekki ef um er að ræða tjón sem vidaXL veldur dropship aðila með vísvitandi vanrækslu eða stórfelldu gáleysi sem rekja má til vidaXL.

  11.2 Ábyrgð framleiðanda á gölluðum vörum

  11.2.1 Þrátt fyrir áðurnefnda þætti, og aðeins að því marki sem mælt er fyrir um í lögum, mun vidaXL taka ábyrgð á tjóni sem vörur þess kunna að valda á eignum endanlegra viðskiptavina og/eða meiðslum eða dauða vegna galla vörunnar.

  11.2.2 Í þessu tilviki áskilur vidaXL sér rétt til að komast í beint samband við endanlegan viðskiptavin ef á því er talin þörf.

  11.3 Innköllun

  11.3.1 Ef vidaXL kemst að þeirri niðurstöðu að atburður, atvik eða aðstæður hafi átt sér stað sem geti leitt til þess að þörf sé á að innkalla vöru eða vörur af markaði, þá mun vidaXL ráðleggja dropship aðila hvað það varðar og gera ráð fyrir að aðilinn grípi til viðeigandi ráðstafana í því sambandi (t.d. hafa samband við viðkomandi viðskiptavini eða taka vöruna úr söluumhverfi o.s.frv.).

  11.3.2 vidaXL tekur endanlega ákvörðun um að innkalla eða fjarlægja á annan hátt viðkomandi vörur af markaðnum.

  11.3.3 vidaXL áskilur sér rétt til að hafa beint samband við viðskiptavini dropship aðilans ef þörf er á innköllun.

  GREIN 12 – TRÚNAÐUR

  12.1 Trúnaðarupplýsingar eru upplýsingar sem eru merktar sem trúnaðarupplýsingar af vidaXL en innihalda einnig upplýsingar sem dropship aðilinn ætti að vita að varði trúnaðarupplýsingar. B2B-verðin á vörunum og þjónustunni eru einnig trúnaðarupplýsingar.

  12.2 Við ætlumst til þess að dropship aðilinn meðhöndli trúnaðarupplýsingar á réttan hátt:

 • Dropship aðili skal ekki nota trúnaðarupplýsingar í öðrum tilgangi en til að sinna skyldum sínum samkvæmt þessum skilmálum ("tilgangur").
 • Dropship aðili skal ekki deila trúnaðarupplýsingum vidaXL.
 • Dropship aðili skal aðeins láta starfsmönnum sínum í té trúnaðarupplýsingar (þar á meðal tímabundnum starfsmönnum í gegnum starfsmannaskrifstofu og sjálfstæðum verktökum undir eftirliti og stjórn dropship aðilans) sem
 • a) þurfa á upplýsingunum að halda til að afreka og ljúka "tilganginum", og

  b) samþykkja skriflega trúnaðarsamning sem er að minnsta kosti jafn takmarkandi og sá sem tilgreindur er í skilmálum þessum.

 • Dropship aðilinn skal vernda trúnaðarupplýsingar vidaXL með að minnsta kosti sömu aðgát og aðilinn notar til að vernda eigin trúnaðarupplýsingar af sama mikilvægi, aldrei með minna en sanngjarnri aðgát.
 • 12.3 Dropship aðili ber ekki ábyrgð á uppljóstrun trúnaðarupplýsinga ef upplýsingarnar:

 • voru þegar þekktar með lögmætum hætti af dropship aðilanum án skyldu á trúnaði áður en uppljóstrun fór fram samkvæmt þessum skilmálum og sem sannast af skriflegum skrám fyrir uppljóstrunina
 • eru aðgengilegar almenningi á degi birtingar eða eftir hann, að öðru leyti en því að viðtakandi brjóti gegn skilmálum þessum
 • voru réttilega mótteknar af dropship aðila án takmarkana um uppljóstrun frá þriðja aðila sem hefur rétt á að gera slíka uppljóstrun (nema að þessi undantekning eigi aðeins við eftir að viðtakandi fær upplýsingarnar frá þriðja aðila)
 • eru samþykktar til birtingar eða uppljóstrunar með skriflegri heimild frá vidaXL eða birtar í samræmi við lögmæta kröfu dómstóls eða opinberrar stofnunar eða þegar þess er krafist samkvæmt lögum um starfsemi.
 • 12.4 vidaXL heldur fullum eignarrétti á birtum upplýsingum. Að undanskildum takmörkuðum rétti dropship seljanda til að nota trúnaðarupplýsingar eins og fram kemur í þessum skilmálum, þá eru engin leyfi eða réttindi, hvorki bein né óbein, veitt samkvæmt þessum skilmálum.

  12.5 Ef dropship aðilinn uppfyllir ekki skyldur sínar eins og þeim er lýst í 13. gr. þá mun aðilinn, tafarlaust og án dómsúrskurðar, þurfa að greiða fyrirtækinu 500 evrur fyrir hvert brot á trúnaði. Sektin hækkar um 100 evrur fyrir hvern dag sem ekki er ráðin bót á slíku broti, án þess þó að það hafi áhrif á rétt vidaXL til að krefjast bóta fyrir tap og tjón sem fyrirtækið hefur í raun orðið fyrir eða mun verða fyrir, til viðbótar við öll önnur réttindi og úrræði sem í boði eru samkvæmt lögum eða réttsýni.

  GREIN 13 – HUGVERK OG MARKAÐSEFNI

  13.1 Efnið sem birtist á vefsíðu vidaXL er verndað af hugverkaréttindum sem þekja meðal annars myndir, útlit vefsíðunnar, texta og vörumerki.

  13.2 Innan ramma núverandi skilmála hefur dropship seljandinn almennan og takmarkaðan rétt án viðbótarleyfis til að nota myndframsetningu á vörum til að selja vidaXL vörur. Um leið og reikningur hefur verið stofnaður fær dropship seljandinn viðeigandi URL hlekk á myndir á hverja vöru. Ekki má undir neinum kringumstæðum skrá vörumerki eða lénsheiti sem inniheldur „vida“ og/eða „vidaXL“ eða nafn með svipuðum orðum eða lógói.

  13.3 Brot á ákvæði 13.1 veitir bótaskyldu á hendur dropship aðilans, sem leiðir til sektar að upphæð €10.000 (tíu þúsund evrur) sem greiðist til vidaXL. Slíkt brot getur falið í sér, en takmarkast ekki við, misnotkun á efninu eða uppljóstrun á efni gagnvart þriðja aðila sem ekki er aðgengilegt opinberlega.

  13.4 Allar vidaXL myndir eru aðgengilegar til noktunar á heimasíðu dropship seljandans. Þegar dropship seljandi sækir um stofnun reiknings og er samþykktur, þá er aðilanum beint á viðeigandi vefslóðatengla (URL) fyrir myndir af hverri vöru.

  GREIN 14 – PERSÓNUUPPLÝSINGAR

  14.1 Sérhver aðili skal fara að öllum gildandi lögum um gagnavernd.

  14.2 Í tengslum við alla vinnslu persónuupplýsinga þá ákvarða bæði vidaXL og dropship seljandi eigin tilgang og aðferðir við vinnslu gagnanna. Því teljast bæði vidaXL og dropship seljandi vera ábyrgðaraðilar gagna í skilningi reglugerðar ESB um almenna gagnavernd.  

  14.3 Aðilar munu framkvæma viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðeigandi öryggisstig fyrir áhættuna til að tryggja gögnin gegn eyðileggingu, breytingum, tapi, aðgangi, óheimilli birtingu eða (annarri) ólögmætri vinnslu, þ.m.t. takmörkuðum aðgangi og notkun gagnanna. Þessar ráðstafanir skulu uppfylla að öllu leyti skyldur varðandi framboð, áreiðanleika og öryggi eins og fram kemur í 32. gr. GDPR. Ef ekki er um vanrækslu að ræða þá ber vidaXL ekki ábyrgð á óheimilum aðgangi að upplýsingum dropship seljanda.

  GREIN 15 – TÍMABIL, TÍMABUNDIN SVIPTING, BROTTREKSTUR OG AFLEIÐINGAR BROTTREKSTURS

  15.1 Samningur þessi er gerður á þeim degi sem aðgangur dropship aðila er stofnaður.

  15.2 vidaXL áskilur sér rétt, án fyrirvara, til að loka tímabundið á aðgang dropship aðilans, halda eftir greiðslum til aðilans og loka fyrir aðgang að veskisreikningi hans, við tilteknar aðstæður, þar með talið en ekki takmarkað við:

 • Brot á ákvæðum í samningnum;
 • Grun um svik, vísvitandi misferli eða vítavert gáleysi, þar með talið en ekki takmarkað við: sölu á óekta vidaXL vörum, vanefndir á sendingarskyldu, áform um að beina pöntun á aðra braut o.s.frv.;
 • Vísun viðskiptavina beint til þjónustuvers vidaXL;
 • Þátttaka í ólöglegri starfsemi;
 • Brot á hugverkum vidaXL eða þriðja aðila;
 • Gjaldþrot dropship aðilans eða sambærilegar aðstæður;
 • Skortur á fagmennsku hjá dropship aðila gagnvart viðskiptavinum sínum eða fulltrúum vidaXL;
 • Vanræksla á umbeðinni þjónustu við viðskiptavini (með því að beina viðskiptavinum beint á vidaXL, slæmar umsagnir um dropship aðilann o.s.frv.)
 • 15.3 vidaXL mun tilkynna dropship seljanda skriflega um tímabundna sviptingu á aðgangi og ástæðu sviptingarinnar. Dropship aðilinn fær 30 daga til að ráða bót á aðstæðunum. Ef staðan er óbreytt eftir 30 daga þá áskilur vidaXL sér rétt til að loka aðgangi dropship aðilans varanlega. vidaXL mun nota peningana sem enn eru til á veskisreikningi dropship aðilans til að greiða upp allar útistandandi skuldir. Þeir peningar sem eftir eru verða millifærðir til dropship seljandans níutíu (90) dögum eftir varanlega lokun reikningsins.

  15.4 Dropship aðilinn getur áfrýjað varanlegri lokun með því að hafa samband við B2B-þjónustuverið okkar.

  15.5 Sérhver uppsögn á samningi þessum af hvaða ástæðu sem er skal ekki hafa áhrif á önnur réttindi eða úrræði sem aðili kann að eiga rétt á samkvæmt lögum eða samkvæmt samningi þessum og uppsögnin hefur ekki áhrif á áunnin réttindi eða skuldbindingar hvors aðila um sig.

  15.6 Skuldbindingum dropship aðilans í tengslum við samning milli aðilans og endanlegra viðskiptavina hans verður ekki rift með tímabundinni sviptingu eða varanlegri lokun á reikningi dropship aðilans.

  15.7  Ef dropship aðili vill slíta samstarfi við vidaXL og gat ekki lagt inn pöntun innan 30 daga frá stofnun aðgangs, þá á hann rétt á endurgreiðslu á áskriftargjaldi fyrsta mánaðar. vidaXL mun ekki endurgreiða áskriftargjöld utan þessara skilmála.

  GREIN 16 – BREYTINGAR

  16.1 vidaXL áskilur sér rétt til að breyta skilmálunum af og til án fyrirvara gagnvart dropship seljanda.

  GREIN 17 – SKIL Á MILLI GILDRA OG ÓGILDRA GREINA

  17.1 Ef dómstóll eða lögbært yfirvald kemst að þeirri niðurstöðu að eitthvert ákvæði þessa samnings (eða hluti af einhverju ákvæði) sé ógilt, ólöglegt eða óframfylgjanlegt, þá hefur það ekki áhrif á framfylgd annarra ákvæða eða hluta ákvæða þessa samnings.

  GREIN 18 – ÓVIÐRÁÐANLEGAR AÐSTÆÐUR

  18.1 Hvorugur aðili ber ábyrgð ef um er að ræða brot á samningi eða vanefndir á framkvæmdum sem koma upp vegna aðstæðna sem hvorugur aðilinn hefur sanngjarna stjórn á.

  GREIN 19 – SJÁLFSTÆÐI

  19.1 Ekkert í þessum samningi skal mynda eða teljast vera samstarf eða samrekstur milli þeirra aðila sem hér um ræðir, eða vera hluti af eða teljast sýna fram á að annar aðilinn sé (eða hafi orðið) umboðsmaður hins á neinn hátt.

  GREIN 20 – FRAMSAL

  20.1. Dropship seljandi má ekki framselja þennan samning, eða hver þau réttindi eða skyldur sem undir hann falla, án fyrirframsamþykkis vidaXL.

  20.2 vidaXL getur úthlutað, framselt eða selt að hluta til eða öllu leyti skyldur sínar og réttindi (þar með talið viðskiptakröfur) samkvæmt hvaða samningi sem er, til sérhvers samstarfsaðila þess eða þriðja aðila án fyrirframsamþykkis dropship aðila.

  GREIN 21 – GILDANDI LÖG, LÖGSAGA OG LAUSN DEILUMÁLA

  21.1 Skilmálar þessir lúta að hollenskum lögum, að undanskildum samningi SÞ um alþjóðlega sölu á vörum (CISG).  

  21.2 Allar deilur sem kunna að rísa vegna samningsins og ekki er hægt að leysa með samkomulagi, má eingöngu leggja fyrir dómstól í Oost-Brabant í Hertogenbosch, Hollandi. Þetta gildir að því leyti sem aðrar skyldubundnar reglur um lögsögu eiga ekki við. vidaXL og dropship seljandi geta leyst úr ágreiningsmálum sínum með bindandi áliti eða gerðardómi.