Privatumo taisyklės

Prieš pateikdami užsakymą, perskaitykite šią privatumo politiką. vidaXL pasilieka teises keisti šią privatumo politiką be išankstinio įspėjimo.
vidaXL dropshipping paslauga susijusi su klientais, turinčiais paskyrą, registruotą https://b2b.vidaxl.com. Privatumo politiką klientams, kurie užsisako tiesiogiai iš vidaXL, galite rasti šalies vidaXL internetinėse parduotuvėse (vidaXL.com). Be to, įmonės privatumo pareiškimą galima rasti adresu http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Terminus ir sąlygas, įskaitant apibrėžimus, susijusius su naudojimu siuntimo paslaugomis, galite rasti svetainėje https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Duomenų tipai ir naudojimas

vidaXL, vykdydamas dropshipment paslaugą, renka ir (arba) naudoja šią asmeninę informaciją:
Galutinio vartotojo duomenys:
vidaXL pristato prekes tiesiogiai vartotojui (perpardavėjo klientui). Šiuo tikslu renkame šią informaciją:

 • Vardas
 • Adresas
 • Telefono numeris
 • Užsakymo turinys (prekės)

Asmens duomenis vidaXL gali tvarkyti tik suteikdamas paslaugą. Vartotojo duomenimis bus dalijamasi su trečiosiomis šalimis tik tuo atveju, jei tai būtina paslaugai suteikti ir bus laikomasi galiojančių įstatymų.

Perpardavėjas užtikrina, kad jų paslaugos atitiktų GDPR reikalavimus ir (arba) vietinius (privatumo) įstatymus ir kitus teisės aktus. Perpardavėjas (o ne vidaXL) yra atsakingas už:

 • Teikti vartotojams informaciją apie tai, kaip ir kodėl tvarkomi jų asmens duomenys
 • Užtikrinti, kad vartotojai galėtų naudotis savo duomenų subjektų teisėmis

vidaXL nebus atsakinga už bet kokio asmens, įmonės, vyriausybinės agentūros ar korporacijos duomenų pažeidimą, pretenzijas, veiksmus, ieškinius ar bylas dėl to, kad perpardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų

Perpardavėjo duomenys:
vidaXL renka, saugo ir apdoroja šiuos perpardavėjo duomenis:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės finansinė informacija (PVM, mokėjimo sąskaita ir kt.)
 • Kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas
 • Kontaktinio asmens vardas
 • Kontaktinio asmens telefonas

Perpardavėjo duomenys naudojami paslaugoms vykdyti ir vidaXL bei perpardavėjo verslo santykiams palaikyti. Jei perpardavėjas nenori, kad jų įmonės kontaktiniai duomenys būtų naudojami korespondencijai, išskyrus būtinas paslaugoms vykdyti (pvz., informuoti apie naujas prekes), perpardavėjas gali atsisakyti tokio tipo ryšio.

Perpardavėjo duomenimis bus dalijamasi su trečiosiomis šalimis tik tuo atveju, jei tai būtina paslaugai suteikti ir bus laikomasi galiojančių įstatymų.

Konfidencialumas

 • vidaXL saugo Asmens duomenis konfidencialiai ir užtikrina, kad darbuotojai ir galimos trečiosios šalys taip pat laikys Asmens duomenis konfidencialiais.
 • vidaXL užtikrina, kad Asmens duomenys būtų prieinami tik darbuotojams ir (arba) susijusioms trečiosioms šalims, kurioms reikalinga prieiga prie Asmens duomenų.
 • vidaXL užtikrina, kad darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis, būtų tinkamai ir išsamiai informuoti apie savo pareigas, susijusias su teisėtu asmens duomenų tvarkymu, remiantis taikytinais įstatymais, įskaitant pareigą tvarkyti asmens duomenis tik tiek, kiek reikia tinkamam Paslaugų teikimui.

Apsauga

 • vidaXL imasi pagrįstų techninių ir organizacinių priemonių Asmens duomenims apsaugoti nuo praradimo, vagystės ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo, atsižvelgiant į keliamą riziką ir saugotinų duomenų pobūdį.
 • Jei vidaXL sužino apie duomenų pažeidimą, susijusį su perpardavėjo ar vartotojų asmenine informacija, vidaXL apie tai nedelsdama praneš perpardavėjui.

Trečiosios šalys

 • Jei pagal duomenų apsaugos įstatymus perpardavėjas reikalauja pateikti asmeniui informaciją apie jo duomenų įrašymą, tvarkymą ar naudojimą, vidaXL pateikia šią informaciją perpardavėjui.
 • Jei dėl duomenų subjektų bus kreiptasi į vidaXL, vidaXL nukreips nukentėjusį asmenį į perpardavėją, nebent vidaXL yra teisiškai įpareigota teikti informaciją tiesiogiai, tokiu atveju perpardavėjui apie tai bus nedelsiant pranešta.

Slapukai ir sekimas

Savo b2b ir dropshipping svetainėse naudojame šiuos slapukus (ir (arba) panašias technologijas):
https://b2b.vidaxl.com/
Pagrindiniai:
Google Tag Manager
Puslapio analizės priemonės:
Google Analytics
New Relic
Reklama:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Pagrindiniai:
Google Tag Manager
Puslapio analizės priemonėsPuslapio analizės priemonės:
Google Analytics
New Relic
Reklama:
Google Adwords
Leadboxer
Impact