DROPSHIPPING ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden voordat u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst. vidaXL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in verschillende talen; de Engelstalige versie is echter de originele en leidend. Alle andere taalversies zijn slechts vertalingen voor informatieve doeleinden. Als de originele, Engelstalige algemene voorwaarden verschillen van de vertaalde algemene voorwaarden, zullen de originele, Engelse algemene voorwaarden leidend zijn.

TUSSEN

1. vidaXL, vertegenwoordigd door:

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaXL International B.V., gevestigd op Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Opererend in Nederland onder btw-nummers: NL850643545B01 en PL5263485807, handelend onder KVK Limburg nummer 52876861 en handelend in de landen Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal en Zweden;
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaXL Europe B.V., gevestigd op Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Opererend in Nederland onder btw-nummer: NL820055220B01 en PL5263139666, handelend onder KVK Limburg nummer 09188362 en handelend in de landen Bulgarije, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Kroatië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije;
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TM Handelsgesellschaft GmbH, gevestigd op Lindenstrasse 16, (6340) Baar, in Zwitserland opererend onder btw-nummer: CH E45 1181434 en geregistreerd onder nummer 1235780-81, handelend in Zwitserland;
 • De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaXL LLC, gevestigd 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, opererend in de Verenigde Staten van Amerika en geregistreerd onder nummer 323 315-0448, handelend in de Verenigde Staten van Amerika;
 • De eigen naamloze vennootschap HB Commerce Pty Ltd, gevestigd op Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, opererend in Australië en geregistreerd onder nummer 154339438, handelend in Australië;
 • De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HBI Commerce LTD, gevestigd op C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, opererend in het Verenigd Koninkrijk onder btw-nummer: GB137229219, en geregistreerd onder nummer 07772128, handelend in het Verenigd Koninkrijk;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Iceland, opererend in IJsland onder btw-nummer 141496, en geregistreerd in IJsland onder nummer 4305210390 en handelend in IJsland.
 • vidaXL DWC-LLC is gevestigd in Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten en is geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten met nummer 10457 en opereert in de Verenigde Arabische Emiraten met TRN-nummer 100455155000003 en in het Koninkrijk Saoedi-Arabië met BTW-nummer 311415370500003.
 • De private limited liability company vidaXL G.K. is gevestigd op 4F & 8F, KS gebouwen 4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, opererend in Japan met de bedrijfsidentificatienummer 9010003034630 en handelend in Japan.
 • (hierna “vidaXL” genoemd)

  EN

  2. De Dropshipper, zoals hieronder gedefinieerd, en die voldoet aan alle eisen van het onderhavige (hierna “Dropshipper” genoemd).

  Individueel aangeduid als de “Partij” en gezamenlijk aangeduid als de “Partijen”

  Beide Partijen erkennen dat zij de wettelijke bevoegdheid hebben om deze Overeenkomst aan te gaan en komen het volgende OVEREEN:

  Inhoud

  ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  ARTIKEL 2 – DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

  ARTIKEL 3 – ACCOUNTCREATIE EN KOSTEN

  ARTIKEL 4 - OMSCHRIJVING, PRIJS EN BESCHIKBAARHEID VAN GOEDEREN

  4.1 Productbeschrijving

  4.2 Productprijs

  4.3 Productbeschikbaarheid

  ARTIKEL 5 – BESTELPROCES

  ARTIKEL 6 – BETALING VOOR BESTELLINGEN

  ARTIKEL 7 – BESTELLING ANNULEREN/WIJZIGEN

  ARTIKEL 8 – VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT EN LEVERING

  ARTIKEL 9 – RETOURPROCEDURE EN GARANTIE

  9.1 Herroepingsrecht

  9.2 Garantie

  9.3 Terugbetaling

  9.4 Klantenservice

  ARTIKEL 10 – VERPLICHTING VAN DE DROPSHIPPER

  ARTIKEL 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEBREKKIGE PRODUCTEN

  11.1 Beperking van aansprakelijkheid

  11.2 Verantwoordelijkheid van de producent voor gebrekkige producten

  11.3 Terugroepacties

  ARTIKEL 12 - GEHEIMHOUDING

  ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM EN MARKETINGMATERIAAL

  ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS

  ARTIKEL 15 – DUUR, OPSCHORTING, BEËINDIGING EN GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

  ARTIKEL 16 – WIJZIGING

  ARTIKEL 17 – SCHEIDBAARHEID

  ARTIKEL 18 – OVERMACHT

  ARTIKEL 19 – ONAFHANKELIJKHEID

  ARTIKEL 20 – OVERDRACHT

  ARTIKEL 21 – TOEPASSELIJK RECHT, RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN GESCHILLENBESLECHTING

  ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  In deze Algemene Voorwaarden betekent:

  Dropshipper het bedrijf/de persoon die zaken doet met vidaXL via het dropshipping programma van vidaXL en zich heeft aangemeld voor het programma via de procedure als bedoeld in artikel 3.

  Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten die geacht worden deel uit te maken van deze Voorwaarden zoals overeengekomen tussen de Partijen;

  Overmacht een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van een van beide Partijen valt;

  Intellectuele eigendomsrechten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, dienstmerken, ontwerprechten, databankrechten, eigendomsrechten op informatie, knowhow en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten zoals deze zullen bestaan waar ook ter wereld;

  Eindklanten de personen die producten kopen van de Dropshipper en worden beschouwd als eindgebruikers voor het doel van het onderhavige;

  Feed een gegevensformaat dat door vidaXL wordt gebruikt om de prijs, voorraad en productinhoud op te slaan die wordt gebruikt om de Dropshipper regelmatig op de hoogte houden;

  Wallet de B2B-rekening van de Dropshipper waarmee betalingen kunnen worden voldaan en ontvangen;

  vidaXL’s Drop-shipping service het gebruik van de website dropshippingxl.com waarop alle benodigde informatie te vinden is (hierna de "Service" genoemd).

  Productafbeeldingen: alle productafbeeldingen en productbeschrijvingen van vidaXL, inclusief productcodes, zoals verstrekt door vidaXL.

  ARTIKEL 2 – DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

  2.1 De Dropshipper wenst de door vidaXL ten behoeve van de Dienst aangeboden producten te verkopen en te promoten aan zijn eigen Eindklanten. vidaXL zal geen partij zijn bij enige overeenkomst die tussen de Dropshipper en zijn Eindklanten wordt gesloten.

  2.2. De Overeenkomst is van toepassing op de relatie, verplichtingen en rechten van vidaXL en Dropshippers zoals hieronder gedefinieerd.

  2.3 De Overeenkomst is van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen via de Service en vereist dat de persoon of entiteit die zich wil engageren zich registreert op de website dropshippingxl.com waarop alle benodigde informatie beschikbaar kan worden gesteld. De onderhavige voorwaarden prevaleren boven alle andere documenten en zijn van toepassing op alle producten die vidaXL levert in het kader van zijn dropshipping activiteit.

  ARTIKEL 3 – ACCOUNTCREATIE EN KOSTEN

  3.1 Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de dienst, moet de Dropshipper zich aanmelden voor een vidaXL Dropshipper account met alle benodigde informatie op de speciale website dropshippingxl.com.

  3.2 Om de juistheid en authenticiteit van de verstrekte bankgegevens te waarborgen, vereist vidaXL dat de Dropshipper een niet-restitueerbaar bedrag (bij voorkeur € 0,01 of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta) overmaakt aan vidaXL.

  3.3 Het verstrekken van onjuiste informatie door de Dropshipper sluit het aanmaken van het account uit. vidaXL behoudt zich het recht voor om accounts met onvolledige of onjuiste informatie te weigeren en op te schorten.

  3.4 Onverminderd het vorige lid behoudt vidaXL zich het recht voor om de aanvraag binnen 48 uur bij ontvangst van een nieuwe registratie van de Dropshipper af te wijzen of te accepteren. vidaXL behoudt zich het recht voor om een account te weigeren en, in zeldzame gevallen, op te schorten als zich bijvoorbeeld een van de volgende situaties voordoen: onvolledige registratie, goedgekeurd met een fout, accountmisbruik.

  3.5 De Dropshipper dient: (i) minimaal 18 jaar oud te zijn, en (ii) ten minste meerderjarig te zijn in het rechtsgebied waar hij woont en van waaruit de Dienst zal worden gebruikt om een account te openen.

  3.6 De Dienst is puur een business-to-business programma. Accounts die voor persoonlijk gebruik zijn aangemaakt, worden onmiddellijk beëindigd.

  3.7 De Dropshipper is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn wachtwoord. vidaXL kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet veilig houden van het account en wachtwoord.

  3.8 Voor toegang tot de Dienst wordt een maandelijks abonnementsgeld in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht voor elke extra toegang (één toegang per bezorgland). In het geval dat de Dropshipper besluit om zijn abonnement te annuleren (betalingen in te houden), zal de Dropshipper:

  3.8.1 waar eerdere bestellingen werden geplaatst, toegang krijgen tot zijn dropshipping account en back-end, maar het plaatsen van nieuwe bestellingen wordt geweigerd totdat de betaling van het abonnementsgeld is ontvangen.

  3.8.2 waar nog geen bestellingen zijn geplaatst, wordt elke toegang tot zijn Dropshipper account geweigerd.

  ARTIKEL 4 - OMSCHRIJVING, PRIJS EN BESCHIKBAARHEID VAN GOEDEREN

  4.1 Productbeschrijving

  4.1.1 Ondanks de redelijke inspanningen van vidaXL om de producten te beschrijven en foto 's zo nauwkeurig mogelijk te maken in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant, kunnen er voor sommige producten enkele variaties optreden. Als de Dropshipper de informatie op de website niet begrijpt, stuur dan een e-mail naar vidaXL via [email protected]

  4.2 Productprijs

  4.2.1 Alle op de website getoonde prijzen zijn in de lokale valuta, exclusief btw. Het btw-bedrag wordt bij het afrekenen in rekening gebracht op basis van het btw-tarief dat van toepassing is in het land waar de goederen worden bezorgd. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn op het moment van het plaatsen van een bestelling.

  4.2.2 Met uitzondering van Australië is de productprijs inclusief verzendkosten. Er is geen minimum bestelwaarde voor individuele dropshipping bestellingen. De Dropshipper mag zijn eigen prijzen bepalen voor producten via het medium waarin de Dropshipper verkoopt.

  4.2.3 vidaXL behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten op de website op elk moment te wijzigen. De Dropshipper is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie waarover hij beschikt up-to-date is (bijvoorbeeld wat betreft voorraden of prijs).

  4.2.4 vidaXL is gerechtigd om op basis van het retourpercentage, verkoopdoelstellingen en andere prestatie-indicatoren een toeslag of korting toe te passen. De Dropshipper ontvangt twee waarschuwingen voordat er een toeslag wordt toegepast op zijn bestellingen. De toeslag of korting wordt zichtbaar bij het afronden van de bestelling.   

  4.2.5 Als een product ten onrechte te laag is geprijsd, neemt vidaXL contact op met de Dropshipper en biedt de volgende drie opties aan:

  1. Plaatsing van een nieuwe bestelling tegen de juiste productprijs; OF,

  2. Annulering van de gehele bestelling; OF,

  3. Annulering van de bestelling voor de verkeerd geprijsde producten en herbevestiging van de bestelling voor de correct geprijsde producten.

  Als de Dropshipper niet binnen 24 uur reageert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Betalingen die van de Dropshipper zijn ontvangen, worden binnen 7 dagen teruggestort in de Wallet van de Dropshipper.

  4.3 Productbeschikbaarheid

  4.3.1 De beschikbaarheid van producten op de website van vidaXL is afhankelijk van de voorraad. Vanwege de grootschalige operaties die nodig zijn voor de continuïteit van de voorraad, kan vidaXL niet garanderen dat alle producten constant beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om ervoor te zorgen dat de voorraadniveaus up-to-date zijn op de verkoopkanalen (d.w.z. webshop) waarop de Dropshipper verkoopt.

  4.3.2 vidaXL is een multinational die actief is in meer dan 30 landen en de Service in de meeste van deze landen aanbiedt. Hij opereert vanuit verschillende magazijnen. De Dropshipper erkent dat de beschikbare voorraden per magazijn kunnen verschillen en dat niet alle product in elk magazijn beschikbaar zullen zijn. vidaXL zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke tekorten, discrepanties of variaties in voorraden.

  4.3.3 vidaXL zal alles in het werk stellen om niet op voorraad zijnde situaties of onjuiste informatie over de beschikbaarheid van producten te beperken, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke situaties. De Dropshipper kan contact opnemen met vidaXL via [email protected] wanneer een product niet te vinden is op de website, niet op voorraad is of niet meer leverbaar is.

  4.3.4 Bij acceptatie van een bestelling en wanneer een besteld product niet beschikbaar of niet op voorraad is, behoudt vidaXL zich het recht voor om de Dropshipper tijdig op de hoogte te stellen en aan te bieden om te wachten tot het product weer op voorraad is of de prijs van het product aan de Dropshipper terug te betalen. Als de voorkeur wordt gegeven aan een terugbetaling, dan wordt deze binnen 7 werkdagen na benadering van dit tijdsbestek verwerkt. Eventuele terugbetaling wordt bijgeschreven in de Wallet van de Dropshipper.

  4.3.5 Nabestellingen mogen in geen geval worden geaccepteerd.

  4.3.6 vidaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inkomstenderving als gevolg van het door de Dropshipper adverteren van producten die niet op voorraad zijn en producten die uit productie genomen zijn.

  4.3.7 vidaXL zal in geen geval voorraad reserveren voor een Dropshipper.

  ARTIKEL 5 – BESTELPROCES

  5.1 De Dropshipper verklaart en garandeert voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling via de Service, dat hij de voorwaarden en bepalingen die schriftelijk zijn uiteengezet in deze Overeenkomst heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

  5.2 Alle bestellingen van producten die worden geadverteerd op de vidaXL website op dropshippingxl.com worden beschouwd als een aanbod aan de Dropshipper om de voor een bestelling geselecteerde producten te kopen. Er bestaat geen koopcontract tussen vidaXL en de Dropshipper totdat vidaXL de bestelling ontvangen en geaccepteerd heeft. Zodra een bestelling is geaccepteerd, verschijnt de status "wordt voorbereid". Er kunnen geen contracten worden geacht te zijn gesloten tussen de Dropshipper en vidaXL voordat deze status wordt weergegeven.

  5.3 vidaXL behoudt zich het recht voor om het verkoopcontract te annuleren als de betaling voor bestellingen niet volledig is ontvangen vóór de daadwerkelijke verzenddatum.

  ARTIKEL 6 – BETALING VOOR BESTELLINGEN

  6.1 Betalingen voor bestellingen kunnen worden gedaan via PayPal, per bankoverschrijving, creditcard of met behulp van de Wallet-functie. vidaXL is niet verantwoordelijk voor het aanbieden van alle bovengenoemde betaalmiddelen in elk land waarin de Service wordt aangeboden en behoudt zich het recht voor om de aangeboden betaaloplossingen te beperken. Bestellingen dienen volledig betaald te zijn voordat vidaXL ze verzendt. De Dropshipper verklaart en erkent dat bestellingen niet worden geaccepteerd totdat ze volledig zijn betaald.

  6.2 De Dropshipper kan ervoor kiezen om de automatische bevestigingsfunctie van vidaXL te gebruiken. Met de automatische bevestigingsfunctie kunnen Dropshippers automatisch betalen voor hun geplaatste bestellingen, omdat het bedrag uit hun Wallet wordt afgeschreven. vidaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming, risico's, directe of indirecte winstderving die door deze functie wordt veroorzaakt.

  ARTIKEL 7 – BESTELLING ANNULEREN/WIJZIGEN

  7.1 Voor het annuleren of wijzigen van een bestelling neemt de Dropshipper contact op met vidaXL via [email protected] of Chat.

  7.2 De Dropshipper erkent te zijn geïnformeerd dat niet alle betaalde of verzonden bestellingen geannuleerd of gewijzigd kunnen worden. De Dropshipper wordt door vidaXL geïnformeerd indien de bestelling niet gewijzigd of geannuleerd kan worden. vidaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door een dergelijk verzuim of enige overeenkomsten gesloten tussen de Dropshipper en de Eindklant.

  ARTIKEL 8 – VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT EN LEVERING

  8.1 De beschikbare verzendmethoden worden aangeboden aan de Dropshipper bij het afrekenen. vidaXL zal redelijke inspanningen leveren om de producten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling te verzenden, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen. Het trackingnummer van de zending en de kennisgeving worden naar de Dropshipper gestuurd zodra de producten zijn verzonden.

  8.2 De levertijd van de producten wordt vermeld in de door vidaXL verstrekte productfeed. De vermelde levertijden dienen te worden opgevat als een redelijke inspanningsverplichting en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. vidaXL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door vervoersbedrijven of tussenpersonen.

  8.3 vidaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die niet bij de klant aankomen als gevolg van fouten gemaakt door de klant of de Dropshipper bij het invoeren van de adresgegevens. De Dropshipper zal alle bestelgegevens controleren voordat hij een bestelling bevestigt. Het adres moet toegankelijk zijn voor koeriers en als er geen verzendinstructies zijn achtergelaten, moet de Dropshipper ervoor zorgen dat er iemand is om het pakket in ontvangst te nemen.

  8.4 Indien pakketten worden teruggestuurd naar vidaXL, zal vidaXL de prijs van het product exclusief de verzendkosten terugbetalen aan de Dropshipper, indien van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande worden leveringen op bedrijfsadressen of op een werkplek geacht te zijn ontvangen zodra zij op het adres aankomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het product veilig in ontvangst wordt genomen.

  8.5 De klant is verantwoordelijk voor de bestelling zodra het pakket op het opgegeven bezorgadres aankomt. vidaXL kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het pakket vermist raakt zodra het is bezorgd. Als producten beschadigd worden ontvangen, moet de klant de Dropshipper hiervan binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte stellen. vidaXL moet dan binnen 72 uur na de verwachte levertijd op de hoogte worden gesteld. Als er producten defect zijn ontvangen, moet de Dropshipper binnen 14 dagen na ontvangst vidaXL hiervan op de hoogte stellen. Raadpleeg de retourprocedure in artikel 9 voor meer informatie.

  8.6 In het geval van producten die naar een ander adres dan de Dropshipper worden verzonden, heeft vidaXL geen contract tussen de ontvanger van deze goederen (de klant) en vidaXL. In dit geval kan vidaXL geen enkel aspect van de verkoop bemiddelen tussen de Dropshipper en de klant van de verzonden producten.

  ARTIKEL 9 – RETOURPROCEDURE EN GARANTIE

  9.1 Herroepingsrecht

  9.1.1 Met uitzondering van IJsland en de Verenigde Arabische Emiraten, waar het recht op beoordeling 14 dagen na ontvangst is, kan een Eindklant een product gedurende 30 dagen beoordelen, te rekenen vanaf het moment dat het product is afgeleverd op het adres dat in de bestelgegevens is vermeld. Als de klant besluit om het product/de product te retourneren, gelden de volgende regels:

  a. De Eindklant is verplicht alle ontvangen producten binnen 14 dagen na kennisgeving aan de Dropshipper te retourneren naar een door de Dropshipper opgegeven retouradres; EN,

  b. Bij ontvangst van de producten van de klant stuurt de Dropshipper deze binnen 14 dagen terug naar vidaXL en vraagt een terugbetaling aan via de Service. Binnen 7 dagen nadat vidaXL de terugbetaalde product(en) heeft ontvangen en heeft bevestigd dat deze in goede staat en onbeschadigd zijn, volgt de terugbetaling in de Wallet van de Dropshipper. De Dropshipper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van de producten of enig juridisch probleem dat kan ontstaan tussen de Dropshipper en de eindklant als gevolg van het (onjuist) retourneren van (beschadigde) producten; EN,

  c. Met betrekking tot het bovenstaande organiseert de Dropshipper het retourproces zelfstandig en draagt hij dus de verzendkosten voor het retourneren, evenals de risico's verbonden aan het retourproces (bijv.: product verloren of vernietigd tijdens het transport, enz.).

  9.1.2 Indien de Dropshipper niet in staat is om te voldoen aan 9.1.1., kan de Dropshipper vidaXL vragen om de retourzending rechtstreeks van de Eindklant te organiseren onder dezelfde voorwaarden die vidaXL op haar eigen klanten toepast. Eventuele kosten die op de lokale websites in rekening zouden worden gebracht aan klanten van vidaXL, zullen ook in rekening worden gebracht aan de Dropshipper. De Dropshipper is verplicht om het telefoonnummer, ophaaladres en e-mailadres van de klant aan vidaXL te verstrekken, welke informatie uitsluitend zal worden gebruikt om de gevraagde retourzending te organiseren.

  9.1.3 Indien de Dropshipper een ongebruikelijk en onverklaarbaar hoog percentage retourzendingen heeft in vergelijking met de gemiddelde retourpercentages binnen vidaXL, behoudt vidaXL zich het recht voor om verdere retourdiensten aan de Dropshipper te weigeren, prijzen te verhogen, de aangeboden bedenktijd voor de Eindklanten te verkorten of de Dropshipper uit te sluiten van zijn dropshipping platform.

  9.2 Garantie

  9.2.1 Wanneer een onjuist of beschadigd product door de Eindklant zou worden ontvangen, zal de Eindklant verplicht zijn om gepast (fotografisch) bewijs te leveren dat (digitaal) gedateerd en verzonden zal worden naar ofwel een e-mailadres dat door de Dropshipper is verstrekt. vidaXL zal, na inspectie en per geval, een van de volgende oplossingen aanbieden:

  1. De schade geeft recht op korting;

  2. De schade rechtvaardigt een terugbetaling;

  3. Er wordt een nieuw product verzonden of de beschadigde onderdelen worden vervangen.

  vidaXL behoudt zich het recht voor om van het bovenstaande af te wijken indien van toepassing op een individueel geval.

  9.2.2 In geval van problemen met een bestelling, raden we Dropshippers aan om rechtstreeks contact op te nemen met vidaXL, dit geeft vidaXL de mogelijkheid om de gegeven situatie te verduidelijken en te corrigeren.

  9.3 Terugbetaling

  9.3.1 De Dropshipper erkent dat de maximale terugbetaling die vidaXL aanbiedt beperkt is tot de productprijs en geen extra kosten zoals verzending dekt, behalve onder bepaalde omstandigheden en zoals per geval overeengekomen tussen de Dropshipper en vidaXL.

  9.3.2 Terugbetalingen worden per geval bekeken, deze worden door vidaXL betaald en overgemaakt naar de B2B-rekening (Wallet) van de Dropshipper. Dit geldt voor alle transacties.

  9.3.4 In het geval van een open PayPal-geschil waarbij de Dropshipper niet in staat is om een overeenkomst te sluiten met onze klantenservice, heeft vidaXL geen andere keuze hebben dan het B2B-account van de Dropshipper tijdelijk op te schorten.

  9.3.5 Een eventuele terugbetaling van een bestelling wordt teruggestort in de Wallet op b2b.vidaxl.com. We storten de terugbetaling niet terug op de PayPal- of bankrekening van de Dropshipper, tenzij:  

 • De Dropshipper zijn samenwerking met vidaXL beëindigt.
 • De Dropshipper een speciale reden heeft om het bedrag terug te sturen.
 • 9.3.6 De Dropshipper is verantwoordelijk voor de controle van de terugbetaling aan de Eindklanten. In het geval dat de Dropshipper misbruik maakt van het restitutiebeleid, heeft vidaXL het recht om het dropshipping account te beëindigen of op te schorten.

  9.4 Klantenservice

  9.4.1 vidaXL adviseert de Dropshipper om zijn eigen algemene voorwaarden te gebruiken waarin het bovenstaande wordt vermeld. vidaXL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Dropshipper (of Eindklant), indien de Eindklant of Dropshipper een product niet retourneert volgens het retourbeleid van vidaXL zoals vermeld in dit artikel.

  9.4.2 De Dropshipper is verplicht om (correcte) contactgegevens aan zijn klanten te verstrekken, zodat ze vragen kunnen stellen over een product of een bestelling. De klantenservice van vidaXL zal alle vragen die van de Eindklanten van de Dropshipper worden ontvangen, doorsturen naar de Dropshipper. In het geval vidaXL merkt dat de Dropshipper verzuimd heeft om (correcte) contactgegevens te verstrekken aan zijn Eindklanten, zal de Dropshipper verplicht zijn om deze situatie binnen 2 dagen te verhelpen door correcte en actuele contactgegevens te verstrekken. Indien de Dropshipper deze informatie niet verstrekt, behoudt vidaXL zich het recht voor om het account op te schorten in overeenstemming met artikel 15 van het onderhavige.

  ARTIKEL 10 – VERPLICHTING VAN DE DROPSHIPPER

  10.1 vidaXL maakt geen deel uit van de tussen de Dropshipper en de Eindklant gesloten verkoopovereenkomst en het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om ervoor te zorgen dat alle juridische kwesties die zich kunnen voordoen tussen de Dropshipper en de Eindklant van toepassing zijn op een eigen reeks algemene voorwaarden die door de Dropshipper worden gebruikt bij de verkoop van artikelen via de Service. vidaXL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor juridische kwesties die kunnen ontstaan als gevolg van het ontbreken van enige algemene voorwaarden, of enig ander wettelijk document dat wettelijk of anderszins vereist is tussen de Dropshipper en zijn klant.

  10.2 De Dropshipper is verplicht zijn klanten een serviceniveau aan te bieden dat vergelijkbaar is met of hoger is dan dat vidaXL aan zijn eigen klanten biedt, en hij kan zijn Eindklanten niet rechtstreeks doorverwijzen naar vidaXL.

  Wanneer de reputatie van vidaXL zou worden aangetast door het niet aanbieden van de vereiste kwaliteit dienstverlening door de Dropshipper, behoudt vidaXL zich het recht voor om de schade te herstellen door de klant te vergoeden. De kosten verbonden aan deze vergoeding worden in rekening gebracht bij de Dropshipper. vidaXL behoudt zich het recht voor om deze kosten te vergoeden met behulp van het eventuele geld dat vidaXL verschuldigd is aan de Dropshipper.

  10.3 De Dropshipper zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en registratievereisten van de landen waar hij het product op de markt brengt. Alle kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de naleving van de toepasselijke wetgeving of de verplichte registratie, zijn uitsluitend voor rekening van de Dropshipper. In geen geval zal vidaXL aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-naleving door de Dropshipper van zijn verplichtingen.

  10.4 De Dropshipper garandeert en stemt ermee in dat hij (en zorgt ervoor dat zijn directeuren, functionarissen, agenten, gelieerde ondernemingen en werknemers): (a) alle sancties en exportcontroles zal naleven; (b) de goederen niet zal verkopen, overdragen, exporteren, wederuitvoeren of doorsturen naar een persoon, entiteit of rechtsgebied onderworpen aan sancties en exportcontroles; (c) De Dropshipper de gekochte producten niet zal laten verkopen aan of gebruiken door een persoon of entiteit in landen die onder internationale handelsbeperkingen, sancties of embargo 's vallen, zoals Iran, Soedan en Syrië. De Dropshipper zal vidaXL en zijn medewerkers volledig vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid of juridische procedures voor niet-naleving of schending in dit verband.  

  ARTIKEL 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEBREKKIGE PRODUCTEN

  11.1 Beperking van aansprakelijkheid

  11.1.1 De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van vidaXL voor eventuele schade of verliezen is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

  11.1.2 vidaXL is niet aansprakelijk jegens de Dropshipper voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of in verband met deze algemene voorwaarden, met inbegrip van winstderving of gederfde inkomsten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie, aantasting van andere goederen of anderszins, zelfs als hij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  11.1.3 De marketing, distributie en verkoop van de Producten maakt, voor zover vidaXL bekend, geen inbreuk op rechten van derden. In het geval van een dergelijke inbreuk is vidaXL niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot een dergelijke inbreuk.

  11.1.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval schade aan de Dropshipper wordt veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van vidaXL.

  11.2 Verantwoordelijkheid van de producent voor gebrekkige producten

  11.2.1 Niettegenstaande het voorgaande, en alleen voor zover wettelijk vereist, zal vidaXL verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die door haar producten wordt veroorzaakt aan de eigendommen van de Eindklant en/of enig geleden letsel of de dood die wordt veroorzaakt door de gebreken van het product.

  11.2.2 In dit geval behoudt vidaXL zich het recht voor om indien nodig rechtstreeks contact op te nemen met de Eindklant.

  11.3 Terugroepacties

  11.3.1 In het geval dat vidaXL vaststelt dat zich een gebeurtenis, incident of omstandigheid heeft voorgedaan die kan leiden tot een terugroeping of andere verwijdering van een product of producten van de markt, zal vidaXL de Dropshipper hierover informeren en verwachten dat de Dropshipper passende maatregelen in dit verband neemt (bijvoorbeeld: contact opnemen met de betrokken klanten, het product uit zijn assortiment verwijderen, enz.).

  11.3.2 vidaXL zal de uiteindelijke beslissing nemen om de betreffende producten terug te roepen of anderszins van de markt te verwijderen.

  11.3.3 vidaXL behoudt zich het recht voor om in geval van een terugroepactie rechtstreeks contact op te nemen met de Eindklanten van de Dropshipper.

  Artikel 12 - GEHEIMHOUDING

  12.1 Vertrouwelijke informatie is informatie die door vidaXL als Vertrouwelijke Informatie is gemarkeerd, maar omvat ook informatie waarvan de Dropshipper had moeten weten dat het om Vertrouwelijke Informatie gaat. De B2B-prijzen van de producten en diensten zijn ook Vertrouwelijke Informatie.

  12.2 Wij verzoeken de Dropshipper om op de juiste wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie:

 • Dropshipper zal geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken anders dan om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden (Doel) na te komen.
 • Dropshipper zal de Vertrouwelijke Informatie van vidaXL strikt vertrouwelijk houden.
 • Dropshipper zal alleen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar werknemers (met inbegrip van uitzendkrachten verstrekt door een detacheringsbureau en onafhankelijke aannemers die onder directe supervisie en controle van Dropshipper staan) met
 • a) de noodzaak om die informatie te kennen om het Doel te bereiken, en

  b) schriftelijk akkoord is gegaan met geheimhoudingsverplichtingen die ten minste even beperkend zijn als die in deze Algemene Voorwaarden.

 • Dropshipper zal de Vertrouwelijke Informatie van vidaXL beschermen met ten minste dezelfde mate van zorg die Dropshipper gebruikt om haar eigen Vertrouwelijke Informatie van vergelijkbaar belang te beschermen, maar zal nooit minder dan een redelijke mate van zorg gebruiken.
 • 12.3 Dropshipper is niet aansprakelijk voor openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie indien deze:

 • door Dropshipper zonder verplichting tot vertrouwelijkheid reeds vóór openbaarmaking uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden op rechtmatige wijze bekend was, zoals blijkt uit schriftelijke stukken die dateren van vóór de openbaarmaking
 • gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek op of na de datum van openbaarmaking anders dan door de schending door de Ontvanger van deze Algemene Voorwaarden
 • rechtmatig door Dropshipper is ontvangen zonder beperking op openbaarmaking van een derde die gerechtigd is om een dergelijke openbaarmaking te doen (behalve dat deze uitzondering alleen van toepassing is nadat de ontvanger de informatie van de derde heeft ontvangen)
 • is goedgekeurd voor vrijgave of openbaarmaking door schriftelijke toestemming van de vidaXL of openbaar gemaakt op grond van de wettelijke eis van een rechtbank of overheidsinstantie of waar vereist door de wet.
 • 12.4 vidaXL behoudt de volledige eigendom van de openbaar gemaakte informatie. Met uitzondering van het beperkte recht van Dropshipper om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, worden onder deze Algemene Voorwaarden geen licenties of rechten, expliciet of impliciet, verleend.

  12.5 Indien een Dropshipper zijn verplichtingen als omschreven in artikel 13 niet nakomt, verbeurt Dropshipper onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst aan de Openbaarmaker een onmiddellijk opeisbare boete van € 500, - per overtreding van zijn geheimhoudingsplicht. Deze boete wordt verhoogd met € 100 voor elke dag dat een dergelijke inbreuk niet wordt verholpen, geheel onverminderd het recht van de Openbaarmaker om vergoeding te eisen voor verliezen en schade die vidaXL daadwerkelijk heeft geleden of zal lijden naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die wettelijk of in billijkheid beschikbaar zijn.

  ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM EN MARKETINGMATERIAAL

  13.1 De inhoud die op de website van vidaXL wordt weergegeven, is beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten, zoals afbeeldingen, lay-out van de website, teksten en handelsmerken.

  13.2 In het kader van deze voorwaarden wordt aan de Dropshipper een niet-exclusief, beperkt en niet-sublicentieerbaar recht verleend om Productafbeeldingen te gebruiken om producten van vidaXL te verkopen. Zodra de account is aangemaakt, wordt de dropshipper doorverwezen naar de juiste URL-link voor afbeeldingen van elk product. Het is onder geen beding toegestaan om een handelsmerk of domeinnaam met het element "vida" en/of "vidaXL" of een soortgelijk element of logo in de eigen naam te deponeren en/of te registreren.

  13.3 Elke inbreuk op artikel 13.1 zou aanleiding geven tot een aansprakelijkheid van de Dropshipper die resulteert in een aan vidaXL te betalen boete van € 10.000 (tienduizend euro). Een dergelijke inbreuk kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, misbruik van de inhoud of het beschikbaar stellen van niet-openbare inhoud aan derden.

  13.4 Alle vidaXL afbeeldingen zijn vrij beschikbaar voor gebruik op de website van de Dropshipper. Zodra de Dropshipper een account aanvraagt en wordt geaccepteerd, wordt de Dropshipper doorgestuurd naar de juiste URL-links voor de afbeeldingen van elk product.

  ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS

  14.1 Elke Partij zal zich houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  14.2 Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens bepalen zowel vidaXL als de Dropshipper hun eigen doelen en middelen voor de verwerking van de Gegevens. Daarom kwalificeren zowel vidaXL als de Dropshipper als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU.  

  14.3 Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een aan de risico 's aangepast beveiligingsniveau te waarborgen om de Gegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, verlies, toegang, ongeoorloofde openbaarmaking of enige (andere) onrechtmatige vorm van verwerking, met inbegrip van beperkte toegang en gebruik van de Gegevens. In ieder geval zullen deze maatregelen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid zoals uiteengezet in artikel 32 van de AVG. Tenzij vidaXL nalatig is, is vidaXL niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot de door de Dropshipper verstrekte informatie.

  ARTIKEL 15 – DUUR, OPSCHORTING, BEËINDIGING EN GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

  15.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan op de datum van aanmaak van het account van de Dropshipper.

  15.2 vidaXL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het account van de Dropshipper tijdelijk op te schorten, betalingen aan de Dropshipper in te houden en de toegang tot zijn Wallet te blokkeren, in bepaalde situaties, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Gevallen van schending van enige clausule in de Overeenkomst;
 • Verdenking van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, waaronder maar niet beperkt tot: de verkoop van niet-legitieme vidaXL producten, opzettelijk verzuim om te leveren, omleiden van bestellingen, enz.;
 • Zijn klanten rechtstreeks doorverwijzen naar de klantenservice van vidaXL;
 • Zich bezighouden met illegale activiteiten;
 • Inbreuk op intellectueel eigendom van vidaXL of derden;
 • Faillissement van de Dropshipper of gelijkwaardige situaties;
 • Gebrek aan professionaliteit van de Dropshipper ten opzichte van zijn Klanten of vidaXL agenten;
 • Het niet leveren van het gevraagde niveau van klantenservice (klanten rechtstreeks doorverwijzen naar vidaXL, slechte beoordelingen van de Dropshipper, enz.)
 • 15.3 vidaXL zal de Dropshipper schriftelijk informeren over de opschorting van zijn account en de reden van deze opschorting. De Dropshipper krijgt 30 dagen de tijd om deze situatie te verhelpen. Als de situatie na 30 dagen onveranderd blijft, behoudt vidaXL zich het recht voor om het account van de Dropshipper permanent op te schorten. vidaXL zal het geld dat nog beschikbaar is in de Wallet van de Dropshipper gebruiken om uitstaande schulden te verrekenen. Het resterende geld wordt negentig (90) dagen na de permanente opschorting van het account overgemaakt naar de Dropshipper.

  15.4 De Dropshipper kan beroep aantekenen tegen de permanente schorsing door contact op te nemen met ons B2B-ondersteuningsteam.

  15.5 Elke beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook doet geen afbreuk aan enige andere rechten of rechtsmiddelen waarop een Partij volgens de wet of krachtens deze Overeenkomst recht kan hebben en heeft geen invloed op eventuele opgebouwde rechten of verplichtingen van een van beide Partijen.

  15.6 Eventuele verplichtingen van de Dropshipper die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Dropshipper en zijn Eindklanten worden niet beëindigd door de opschorting of permanente beëindiging van het account van de Dropshipper.

  15.7  In het geval dat de Dropshipper de samenwerking met vidaXL wil beëindigen en niet in staat was om een bestelling te plaatsen binnen de eerste 30 dagen van zijn lidmaatschap, heeft hij op verzoek recht op terugbetaling van de abonnementskosten van zijn eerste maand. vidaXL zal buiten deze voorwaarden geen abonnementskosten terugbetalen.

  ARTIKEL 16 – WIJZIGING

  16.1 vidaXL behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Dropshipper.

  ARTIKEL 17 – SCHEIDBAARHEID

  17.1 Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van oordeel is dat een clausule van deze Overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt de afdwingbaarheid van een andere clausule of bepaling van deze Overeenkomst niet aangetast.

  ARTIKEL 18 – OVERMACHT

  18.1 Geen van beide Partijen is aansprakelijk in geval van wanprestatie of niet-nakoming die zou zijn ontstaan uit een situatie waarover de Partij redelijkerwijs geen controle heeft.

  ARTIKEL 19 – ONAFHANKELIJKHEID

  19.1 Niets in deze Overeenkomst vormt of wordt beschouwd als een partnerschap of joint venture tussen de Partijen in deze Overeenkomst of vormt of wordt geacht aan te tonen dat een van de Partijen de agent van de andere Partij is of is geworden voor welk doel dan ook.

  ARTIKEL 20 – OVERDRACHT

  20.1 De Dropshipper mag deze Overeenkomst, of enige hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen, niet overdragen zonder voorafgaande toestemming van vidaXL.

  20.2 vidaXL mag zonder voorafgaande toestemming van de Dropshipper zijn verplichtingen en rechten (inclusief vorderingen) onder enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk delegeren, toewijzen, verkopen, vernieuwen of uitbesteden aan een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij.

  ARTIKEL 21 – TOEPASSELIJK RECHT, RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN GESCHILLENBESLECHTING

  21.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

  21.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en niet kunnen worden beslecht, kunnen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, Nederland. Dit voor zover dwingende bevoegdheidsregels deze keuze beperken. vidaXL en de Dropshipper kunnen hun geschillen beslechten door middel van bindend advies of arbitrage.