Privacybeleid

Lees dit privacybeleid voordat u een bestelling plaatst. vidaXL behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
De vidaXL dropship service houdt zich bezig met klanten die een account hebben aangemaakt op https://b2b.vidaxl.com. Het privacybeleid voor klanten die rechtstreeks bij vidaXL bestellen is te vinden op de vidaXL landenwebshops (vidaXL.com). Daarnaast is de corporate privacyverklaring te vinden op http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
De algemene voorwaarden, inclusief definities, met betrekking tot het gebruik van de dropshipment service zijn te vinden op https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Gegevenstypen en gebruik

Bij het uitvoeren van de dropshipment service verzamelt en/of gebruikt vidaXL de volgende persoonsgegevens:
Eindgebruikersgegevens::
vidaXL levert goederen rechtstreeks aan de consument (de klant van de reseller). Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud bestelling (producten)

Persoonsgegevens worden door vidaXL alleen verwerkt in het kader van de uitvoering van de service. Consumentengegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor het uitvoeren van de service en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De reseller zorgt ervoor dat zijn diensten voldoen aan de AVG-vereisten en/of lokale (privacy)wet- en regelgeving. De reseller (en niet vidaXL) is verantwoordelijk voor:

 • Het informeren van consumenten over hoe en waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt
 • Het ervoor zorgen dat consumenten hun rechten als betrokkene kunnen uitoefenen

vidaXL is niet aansprakelijk voor eventuele datalekken, claims, acties, rechtszaken of procedures door een persoon, firma, overheidsinstantie of bedrijf als gevolg van of voortvloeiend uit het door de reseller niet nakomen van zijn verplichtingen.

Resellersgegevens:
vidaXL verzamelt, bewaart en verwerkt de volgende resellersgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Financiële gegevens van het bedrijf (btw, betaalrekening, enz.)
 • E-mailadres contactpersoon
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Resellersgegevens worden gebruikt om de service uit te voeren en om de zakelijke relatie tussen vidaXL en de reseller te onderhouden. Als de reseller niet wilt dat de contactgegevens van zijn bedrijf worden gebruikt voor correspondentie die niet nodig is voor het vervullen van de service (zoals geïnformeerd worden over nieuwe producten), dan kan de reseller zich afmelden voor dit soort communicatie.

Resellersgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor het uitvoeren van de service en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vertrouwelijkheid

 • vidaXL behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat zijn medewerkers en eventuele betrokken derden de persoonsgegevens ook vertrouwelijk behandelen.
 • vidaXL zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor zijn medewerkers en/of betrokken derden voor wie toegang tot de persoonsgegevens noodzakelijk is.
 • vidaXL zorgt ervoor dat het personeel dat bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken, naar behoren en volledig geïnformeerd is over hun verplichtingen met betrekking tot de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens op basis van de toepasselijke wetgeving, inclusief de verplichting om de persoonsgegevens alleen te verwerken in de mate die nodig is voor de goede uitvoering van de service.

Beveiliging

 • vidaXL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, gelet op de aanwezige risico's en de aard van de te beschermen gegevens.
 • Als vidaXL kennis krijgt van een datalek met betrekking tot persoonsgegevens van de reseller of consumenten, stelt vidaXL de reseller hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Derde partijen

 • Als de reseller op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht is om een individuele persoon informatie te verstrekken over het vastleggen, verwerken of gebruiken van zijn/haar gegevens, dan stelt vidaXL deze informatie beschikbaar aan de reseller.
 • Als er bij vidaXL vragen over betrokkenen worden ingediend, verwijst vidaXL de betrokkene door naar de reseller, tenzij vidaXL wettelijk verplicht is om de informatie rechtstreeks te verstrekken, in welk geval de reseller onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld.

Cookies en tracking

Op onze B2B- en dropship websites gebruiken we de volgende cookies (en/of vergelijkbare technologieën):
https://b2b.vidaxl.com/
Functioneel:
Google Tag Manager
Analytisch:
Google Analytics
New Relic
Commercieel:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Functioneel:
Google Tag Manager
Analytisch:
Google Analytics
New Relic
Commercieel:
Google Adwords
Leadboxer
Impact