Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed złożeniem zamówienia. vidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności bez wcześniejszego powiadomienia.

Usługa dropshipping vidaXL dotyczy klientów, którzy mają konto zarejestrowane na https://b2b.vidaxl.com. Politykę prywatności dla klientów, którzy składają zamówienia bezpośrednio na vidaXL, można znaleźć w krajowych sklepach internetowych vidaXL (vidaXL.com). Ponadto korporacyjne oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć pod adresem http://corporate.vidaxl.com/privacy/.

Regulamin wraz z definicjami związanymi z korzystaniem z usługi dropshipment można znaleźć na stronie https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

Typy danych i ich wykorzystanie

Wykonując usługę dropshipment, vidaXL gromadzi i / lub wykorzystuje następujące dane osobowe:

Dane konsumenta końcowego:

vidaXL dostarcza towary bezpośrednio do konsumenta (klienta sprzedawcy). W tym celu zbieramy następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Treść zamówienia (produkty)

Dane osobowe będą przetwarzane przez vidaXL wyłącznie w związku z realizacją usługi. Dane Konsumentów będą udostępniane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji usługi i będzie zgodne z obowiązującym prawem.

Sprzedawca zapewnia, że jego usługi są zgodne z wymogami RODO i / lub lokalnymi przepisami (dotyczącymi prywatności) i regulacjami. Sprzedawca (a nie vidaXL) jest odpowiedzialny za:

 • Dostarczanie konsumentom informacji o tym, jak i dlaczego przetwarzane są ich dane osobowe
 • Zapewnienie konsumentom możliwości wykonywania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą

vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie danych, roszczenia, działania, pozwy lub postępowanie jakiejkolwiek osoby, firmy, agencji rządowej lub korporacji wynikające lub powstające z niewypełnienia przez sprzedawcę jego zobowiązań.

Dane sprzedawcy:

vidaXL zbiera, przechowuje i przetwarza następujące dane sprzedawcy:

 • Nazwa firmy
 • Informacje finansowe firmy (VAT, rachunek płatniczy itp.)
 • E-mail osoby kontaktowej
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • Telefon osoby kontaktowej

Dane sprzedawcy są wykorzystywane do świadczenia usług i utrzymywania relacji biznesowych między vidaXL a sprzedawcą. Jeśli sprzedawca nie chce, aby dane kontaktowe jego firmy były wykorzystywane do korespondencji innej niż jest to konieczne do realizacji usług (np. otrzymywania informacji o nowych produktach), może zrezygnować z tego rodzaju komunikacji.

Dane sprzedawców będą udostępniane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji usługi i będzie zgodne z obowiązującym prawem.

Poufność

 • vidaXL zachowa dane osobowe w poufności i zapewni, że jego pracownicy i ewentualne zaangażowane strony trzecie również zachowają poufność danych osobowych.
 • vidaXL zapewni, że dane osobowe będą dostępne tylko dla swoich pracowników i / lub zaangażowanych stron trzecich, dla których dostęp do danych osobowych jest konieczny.
 • vidaXL zapewnia, że jego personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych został właściwie i w pełni poinformowany o swoich obowiązkach w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, w tym o obowiązku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.

Bezpieczeństwo

 • vidaXL podejmie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą lub jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania, stosownie do przedstawionego ryzyka i charakteru danych, które mają być chronione.
 • Jeśli vidaXL dowie się o naruszeniu danych osobowych sprzedawcy lub konsumentów, vidaXL powiadomi sprzedawcę bez zbędnej zwłoki.

Osoby trzecie

 • Jeśli sprzedawca jest zobowiązany przez przepisy o ochronie danych do udzielenia osobie fizycznej informacji dotyczących rejestrowania, przetwarzania lub wykorzystywania jej danych osobowych, vidaXL udostępnia te informacje sprzedawcy.
 • W przypadku skierowania zapytań dotyczących osób, których dane dotyczą do vidaXL, vidaXL skieruje taką osobę, do sprzedawcy, chyba że vidaXL ma prawny obowiązek bezpośredniego przekazania informacji, o czym sprzedawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Pliki cookie i śledzenie

Na naszych stronach internetowych b2b i dropshipping używamy następujących plików cookie (i / lub podobnych technologii):

https://b2b.vidaxl.com/

Podstawy:

Menedżer Tagów Google

Analiza witryny:

Google Analytics

New Relic

Usługi reklamowe:

DoubleClick

Google AdWords

https://dropshipping.vidaxl.com/

Podstawy:

Menedżer Tagów Google

Analiza witryny:

Google Analytics

New Relic

Usługi reklamowe:

Google AdWords

Leadboxer

Impact