Политика за поверителност

Моля, прочетете тази политика за поверителност, преди да направите поръчка. vidaXL си запазва правата за промяна на тази политика за поверителност без предизвестие.
Услугата дропшипинг на vidaXL е за клиенти, които имат регистриран акаунт наhttps://b2b.vidaxl.com. Политиката за поверителност за клиенти, които поръчват директно от vidaXL, може да бъде намерена в интернет магазините на vidaXL за страната (vidaXL.bg). В допълнение, декларацията за корпоративна поверителност може да бъде намерена наhttp://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Правилата и условията, включително дефиниции, свързани с използването на услугата за дропшипинг, могат да бъдат намерени наhttps://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Типове данни и употреба

При извършване на услугата дропшипинг vidaXL събира и/или използва следната лична информация:
Данни за крайните потребители:
vidaXL доставя стоки директно на потребителя (клиента на препродавача). За тази цел събираме следната информация:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Съдържание на поръчката (продукти)

Личните данни се обработват от vidaXL само в контекста на изпълнението на услугата. Потребителските данни ще бъдат споделяни с трети страни, само ако това е необходимо за изпълнението на услугата и ще бъде в съответствие с приложимото законодателство.

Търговецът трябва да гарантира, че техните услуги отговарят на изискванията на GDPR и/или местните закони и разпоредби (за поверителност). Търговецът (а не vidaXL) отговаря за:

 • Предоставяне на информация на потребителите за това как и защо се обработват личните им данни
 • Гарантиране, че потребителите могат да упражняват правата си на субект на данни

vidaXL няма да носи отговорност за каквито и да било нарушения на данни, искове, действия, съдебни искове или съдебни действия от което и да е лице, фирма, правителствена агенция или корпорация, произтичащи от или възникнали в резултат на неизпълнението на задълженията на дистрибутора.

Данни за дистрибутора:
vidaXL събира, съхранява и обработва следните данни на дистрибутора:

 • Възрастова група
 • Финансова информация на компанията (ДДС, платежна сметка и т.н.)
 • Електронен адрес на лицето за контакт
 • Име на лицето за контакти
 • Телефон на лицето за контакт

Данните на дистрибутора се използват за изпълнение на услугите и за поддържане на бизнес отношенията между vidaXL и дистрибутора. Ако дистрибуторът не желае данните за връзка на фирмата им да се използват за кореспонденция, различна от необходимата за изпълнение на услугите (като например информиране за нови продукти), дистрибуторът може да се откаже от този тип комуникация.

Данните за дистрибутора ще бъдат споделяни с трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на услугата и ще бъде в съответствие с приложимото законодателство.

Поверителност

 • vidaXL ще запази поверителността на личните данни и ще гарантира, че нейните служители и евентуални трети страни също ще пазят поверителността на личните данни.
 • vidaXL гарантира, че личните данни ще бъдат достъпни само за нейните служители и/или трети страни, за които е необходим достъп до личните данни.
 • vidaXL гарантира, че нейният персонал, който е упълномощен да участва в обработката на лични данни, е бил надлежно и изцяло информиран за своите задължения по отношение на законната обработка на личните данни въз основа на приложимото законодателство, включително задължението да обработва личните данни само до степен, необходима за правилното изпълнение на Услугите.

Защита

 • vidaXL предприема разумни технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу загуба, кражба или всяка друга форма на незаконна обработка, подходяща за представените рискове и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 • Ако vidaXL узнае за нарушаване на данни относно лична информация на препродавача или потребителите, vidaXL ще уведоми препродавача без ненужно забавяне.

Трети страни

 • Ако законите за защита на данните изискват дистрибуторът да предостави на физическо лице информация относно записа, обработката или използването на личните му данни, vidaXL ще предостави тази информация на дистрибутора.
 • Ако запитвания за субектите на данни се отправят към vidaXL, vidaXL ще насочи засегнатото лице към дистрибутора, освен ако vidaXL не е задължен да предостави информацията директно, като в този случай дистрибуторът ще бъде информиран незабавно.

Бисквитки и проследяване

На нашите уебсайтове за b2b и дропшипинг използваме следните бисквитки (и/или подобни технологии):
https://b2b.vidaxl.com/
Необходими:
Google Tag Manager
Аналитични:
Google Analytics
New Relic
Рекламни:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Необходими:
Google Tag Manager
Аналитични:
Google Analytics
New Relic
Рекламни:
Google Adwords
Leadboxer
Impact