Zásady ochrany osobních údajů

Před zadáním objednávky si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů. vidaXL si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění.
Služba dropshipping vidaXL se zabývá zákazníky, kteří mají účet zaregistrovaný na https://b2b.vidaxl.com. Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky, kteří si objednávají přímo z vidaXL, najdete v internetových obchodech vidaXL pro jednotlivé země (vidaXL.com). Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti můžete také najít na adrese http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Všeobecné obchodní podmínky, včetně definic, které se vztahují k používání služby dropshipping, najdete na https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Typy údajů a jejich použití

Při provozování služby dropshipping vidaXL shromažďuje a/nebo používá následující osobní údaje:
Údaje o koncovém spotřebiteli::
Společnost vidaXL dodává zboží přímo zákazníkovi (zákazníkovi prodejce). Za tímto účelem shromažďujeme následující údaje:

 • Jméno
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Obsah objednávky (produkty)

Osobní údaje zpracovává vidaXL pouze v souvislosti s poskytováním služby. Údaje o zákaznících budou sdílené s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění služby a v souladu s platnými zákony.

Prodejce zajistí, aby jeho služby byly v souladu s požadavky GDPR a/nebo místními zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Prodejce (a nikoli vidaXL) je odpovědný za:

 • Poskytnutí informací zákazníkovi o tom, jak a proč jsou jejich osobní údaje zpracovávané
 • Zajištění, že spotřebitelé mohou vykonávat svá práva ve vztahu k osobním údajům

vidaXL nebude odpovědná za jakékoli narušení, požadavky, akce, žaloby nebo řízení týkající se jakékoli osoby, firmy, vládního orgánu nebo korporace v důsledku nebo z důvodu neplnění povinností prodejcem.

Údaje o prodejci:
vidaXL shromažďuje, ukládá a zpracovává následující údaje o prodejcích:

 • Název společnosti
 • Finanční informace o společnosti (DPH, platební účet atd.)
 • E-mail kontaktní osoby
 • Jméno kontaktní osoby
 • Telefon kontaktní osoby

Údaje o prodejci se používají k poskytování služeb a k udržování obchodního vztahu mezi vidaXL a prodejcem. Pokud si prodejce přeje, aby kontaktní údaje společnosti nebyly použité pro jinou korespondenci, než je nezbytné pro poskytování služeb (například informování o nových produktech), může se od tohoto typu komunikace odhlásit.

Údaje o prodejci budou sdílené s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění služby a v souladu s platnými zákony.

Důvěrnost

 • vidaXL zachovává důvěrnost osobních údajů a zajistí, že její zaměstnanci a případné zúčastněné třetí strany budou také zachovávat důvěrnost osobních údajů.
 • vidaXL zajistí, aby osobní údaje byly přístupné pouze jeho zaměstnancům a/nebo třetím zúčastněným stranám, pro které je přístup k osobním údajům nezbytný.
 • Společnost vidaXL zajistí, aby její zaměstnanci, kteří jsou oprávnění zapojit se do zpracování osobních údajů, byli řádně a plně informováni o svých povinnostech týkajících se zákonného zpracování osobních údajů na základě platných zákonů, včetně povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování Služeb.

Zabezpečení

 • vidaXL přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby chránila osobní údaje před ztrátou, odcizením nebo jakoukoli jinou formou nezákonného zpracování, a to způsobem odpovídajícím přiměřeným rizikům a povaze údajů, které mají být chráněné.
 • Pokud se společnost vidaXL dozví o porušení ochrany osobních údajů prodejce nebo zákazníka, bude prodejce bez zbytečného odkladu informovat.

Třetí strany

 • Pokud je podle právních předpisů na ochranu údajů od prodejce požadované, aby poskytl fyzické osobě informace týkající se záznamu, zpracování nebo použití jejích údajů, vidaXL tyto informace prodejci zpřístupní.
 • V případě dotazů o osobních údajích subjektů, které budou směřované na vidaXL, společnost vidaXL nasměruje dotčenou osobu na prodejce, pokud není vidaXL ze zákona povinná poskytnout informace přímo, a v takovém případě bude prodejce okamžitě informovaný.

Soubory cookies a sledování

Na našich webech b2b a dropshipping používáme následující soubory cookies (a/nebo podobné technologie):
https://b2b.vidaxl.com/
Nezbytné:
Google Tag Manager
Pro analýzu výkonu stránek:
Google Analytics
New Relic
Reklamní:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Nezbytné:
Google Tag Manager
Pro analýzu výkonu stránek:
Google Analytics
New Relic
Reklamní:
Google Adwords
Leadboxer
Impact