Privatlivspolitik

Læs denne privatlivspolitik, inden du placerer en ordre. vidaXL forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik uden forudgående varsel.
vidaXL's dropshipping-tjeneste er for kunder, der har en konto registreret på https://b2b.vidaxl.com. Privatlivspolitikken for kunder, der bestiller direkte hos vidaXL, kan findes i landets vidaXL-webbutik (vidaXL.dk). Derudover kan virksomhedens fortrolighedserklæring findes på http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Vilkår og betingelser inklusive definitioner relateret til brugen af dropshipping-tjenesten kan findes på https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Datatyper og anvendelse

Ved udførelsen af dropshipping-tjenesten indsamler vidaXL og/eller anvender følgende personlige oplysninger:
Slutbrugerdata:
vidaXL leverer varer direkte til forbrugeren (forhandlerens kunde). Til dette formål indsamler vi følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Ordreindhold (produkter)

Personlige data behandles kun af vidaXL i forbindelse med udførelsen af tjenesten. Forbrugeroplysninger deles kun med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at udføre tjenesten og er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Forhandleren skal sikre, at deres tjenester overholder GDPR-krav (databeskyttelsesforordningen) og/eller lokale love og (privatlivs)regler. Forhandleren (og ikke vidaXL) er ansvarlig for:

 • At give forbrugerne information om, hvordan og hvorfor deres personlige data behandles
 • At sikre, at forbrugerne kan udøver deres rettigheder som registrerede

vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for databrud, krav, handling, retssag eller procedurer foretaget af nogen person, firma, regeringsorgan eller selskab, der skyldes eller opstår som følge af  forhandlerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

Forhandleroplysninger:
vidaXL indsamler, gemmer og behandler følgende forhandleroplysninger:

 • Virksomhedsnavn
 • Virksomheds finansielle oplysninger (moms, betalingskonto osv.)
 • Kontaktpersons e-mail
 • Kontaktpersons navn
 • Kontaktpersons telefonnummer

Forhandleroplysninger bruges til at udføre tjenesterne og til at opretholde forretningsforholdet mellem vidaXL og forhandleren. Hvis forhandleren ikke ønsker, at hans eller hendes virksomheds kontaktoplysninger skal bruges til anden korrespondance end nødvendigt til opfyldelse af tjenesterne (såsom at blive informeret om nye produkter), kan forhandleren fravælge denne type kommunikation.

Forhandleroplysninger deles kun med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at udføre tjenesten og er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fortrolig behandling af personoplysninger

 • vidaXL skal holde personoplysninger fortrolige og sikre, at deres medarbejdere og eventuelle involverede tredjeparter også vil holde personoplysningerne fortrolige.
 • vidaXL skal sørger for, at personoplysninger kun er tilgængelige for deres medarbejdere og/eller involverede tredjeparter, for hvem det er nødvendigt med adgang til personoplysningerne.
 • vidaXL skal sikre, at deres personale, som er autoriseret til at deltage i behandlingen af personoplysninger, er blevet korrekt og fuldt ud informeret om deres forpligtelser med hensyn til lovlig behandling af personoplysninger baseret på gældende lov, herunder forpligtelsen til kun at behandle personoplysninger i det omfang, der er nødvendigt for korrekt udførelse af tjenesterne.

Sikkerhed

 • vidaXL iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod tilintetgørelse, tab, tyveri eller enhver anden ulovlig behandling, for således at sikre et passende beskyttelsesniveau i forhold til de risici, behandlingen og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, indebærer.
 • Hvis vidaXL bliver opmærksom på et databrud vedrørende personplysninger om forhandleren eller forbrugerne, underretter vidaXL forhandleren uden unødig forsinkelse.

Tredjeparter

 • Hvis det kræves af databeskyttelsesloven at forhandleren giver en enkelt person oplysninger om optagelse, behandling eller brug af hans eller hendes personoplysninger, skal vidaXL stille disse oplysninger til rådighed for forhandleren.
 • Hvis der foretages forespørgsler om registrerede til vidaXL, vil vidaXL henvise den berørte person til forhandleren, medmindre vidaXL er underlagt en juridisk forpligtelse til at videregive oplysningerne direkte, i hvilket tilfælde forhandleren straks vil blive underrettet.

Cookies og sporing

På vores B2B- og dropshipping-websider bruger vi følgende cookies (og/eller lignende teknologier):
https://b2b.vidaxl.com/
Væsentlige:
Google Tag Manager
Hjemmesideanalyse:
Google Analytics
New Relic
Reklame:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Væsentlige:
Google Tag Manager
Hjemmesideanalyse:
Google Analytics
New Relic
Reklame:
Google Adwords
Leadboxer
Impact