Privaatsuseeskirjad

Enne tellimuse esitamist lugege meie privaatsuseeskirju. vidaXLil on õigus privaatsuspõhimõtteid ette teatamata muuta.
vidaXLi dropshippingu teenus on mõeldud klientidele, kes on registreerinud konto aadressil https://b2b.vidaxl.com. Otse vidaXLi poest tellivatele klientidele mõeldud privaatsuseeskirjad on leitavad vidaXLi riigipõhistelt veebilehtedelt (vidXL.com). Lisaks leiate ettevõtte privaatsusavalduse aadressilt http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Dropshippingu teenusega seotud tingimused ja mõisted leiate aadressilt https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Andmetüübid ja kasutamine

Dropshippingu teenuse osutamisel kogub ja/või kasutab vidaXL järgmisi isikuandmeid:
Lõpp-tarbija andmed:
vidaXL delivers goods directly to the consumer (the reseller’s customer). For this purpose, we collect the following information:

 • Nimi
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • Tellimuse sisu (tooted)

vidaXL töötleb isikuandmeid ainult teenuse osutamiseks. Tarbija andmeid jagatakse kolmandate isikutega ainult juhul, kui see on teenuse osutamiseks vajalik ja kooskõlas kehtivate seadustega.

Edasimüüja tagab, et tema teenused vastavad GDPRi nõuetele ja/või kohalikele (isikuandmete kaitse) seadustele ja määrustele. Edasimüüja (mitte vidaXL) vastutab järgneva eest:

 • Tarbijatele antakse teavet selle kohta, kuidas ja miks nende isikuandmeid töödeldakse
 • On tagatud, et tarbijad saavad rakendada oma andmesubjekti õigusi

vidaXL ei vastuta mis tahes isiku, ettevõtte, valitsusasutuse või korporatsiooni esitatud andmete rikkumise, nõude, tegevuse, hagi või menetluse eest, mis tuleneb edasimüüja kohustuste täitmata jätmisest.

Edasimüüja andmed:
vidaXL kogub, salvestab ja töötleb järgmisi edasimüüja andmeid:

 • Ettevõtte nimi
 • Ettevõtte finantsandmed (käibemaks, maksekonto jne)
 • Kontaktisiku e-posti aadress
 • Kontaktisiku nimi
 • Kontaktisiku telefoninumber

Edasimüüja andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ning vidaXLi ja edasimüüja vaheliste ärisuhete säilitamiseks. Kui edasimüüja ei soovi, et tema ettevõtte kontaktandmeid kasutatakse kirjavahetuses muul viisil, kui on vajalik teenuste osutamiseks (näiteks uute toodete kohta teavitamine), saab edasimüüja seda tüüpi suhtlusest loobuda.

Edasimüüja andmeid jagatakse kolmandate isikutega ainult juhul, kui see on teenuse osutamiseks vajalik ja kooskõlas kehtivate seadustega.

Konfidentsiaalsus

 • vidaXL hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja tagab, et ka selle töötajad ja võimalikud kolmandad isikud hoiavad samuti isikuandmeid konfidentsiaalsena.
 • vidaXL tagab, et isikuandmetele pääsevad ligi ainult töötajad ja/või kolmandad isikud, kellel on vaja isikuandmetele ligi pääseda.
 • vidaXL tagab, et töötajad, kellel on volitus isikuandmeid töödelda, on nõuetekohaselt ja täielikult teadlikud oma isikuandmete õiguspärase töötlemisega seotud kohustustest, mis tulenevad kohaldatavast õigusest, sh kohustusest töödelda isikuandmeid üksnes teenuste nõuetekohaseks osutamiseks vajalikul määral.

Turvalisus

 • vidaXL võtab mõistlikud tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, varguse või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest, mis vastavad esinevatele riskidele ja kaitstavate andmete laadile.
 • Kui vidaXL saab teada edasimüüja või tarbijate isikuandmeid puudutavast andmetega seotud rikkumisest, teavitab vidaXL edasimüüjat sellest põhjendamatu viivituseta.

Kolmandad isikud

 • Kui andmekaitseseadused nõuavad edasimüüjalt üksikisikule teabe esitamist tema andmete registreerimise, töötlemise või kasutamise kohta, teeb vidaXL selle teabe edasimüüjale kättesaadavaks.
 • Kui vidaXLile saabub päring andmesubjektide kohta, suunab vidaXL mõjutatud isiku edasi edasimüüja juurde, välja arvatud juhul, kui vidaXLil on seaduslik kohustus teavet vahetult edastada, millisel juhul teavitatakse sellest edasimüüjat viivitamata.

Küpsised ja jälgimine

Meie b2b ja dropshippingu veebilehed kasutavad järgmisi küpsiseid (ja/või sarnaseid tehnoloogiaid):
https://b2b.vidaxl.com/
Põhiküpsised:
Google Tag Manager
Analüütika:
Google Analytics
New Relic
Reklaam:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Põhiküpsised:
Google Tag Manager
Analüütika:
Google Analytics
New Relic
Reklaam:
Google Adwords
Leadboxer
Impact