Personvernerklæring

Les denne personvernerklæringen før du bestiller. vidaXL holder rettighetene til å endre denne personvernerklæringen uten forvarsel.

vidaXLs dropshipping-tjenesten betjener kunder som har en konto registrert på https://b2b.vidaxl.no. Retningslinjene for personvern for kunder som bestiller direkte fra vidaXL, finner du på vidaXLs nettbutikk (vidaXL.no). I tillegg kan personvernerklæringen finnes på http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .

Vilkår og betingelser, inkludert definisjoner, knyttet til bruk av dropshipping-tjenesten, finner du på https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

Datatyper og bruk

Ved utførelse av dropshipping-tjenesten samler og/eller bruker vidaXL
følgende personopplysninger:

Sluttforbrukerdata:

vidaXL leverer varer direkte til forbrukeren (forhandlerens kunde). For dette formålet samler vi inn følgende informasjon:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobiltelefon
 • Ordreinnhold (produkter)

Personopplysninger skal bare behandles av vidaXL i forbindelse med utførelsen av tjenesten. Forbrukerdata vil kun bli delt med tredjeparter hvis dette er nødvendig for å oppfylle tjenesten og vil være i samsvar med gjeldende lov.

Forhandleren skal sørge for at deres tjenester oppfyller GDPR-kravene (Personvernforordningen), og/eller lokale (personvern) lover og regler. Forhandleren (og ikke vidaXL) er ansvarlig for å:

 • Gi forbrukerne informasjon om hvordan og hvorfor deres personlige data blir behandlet
 • Sørge for at forbrukerne kan utøve sine opplysningsrettigheter

vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for brudd, krav, handling, søksmål eller prosedyre fra noen person, firma, statlig virksomhet eller selskap som skyldes eller som følge av manglende oppfyllelse av forhandlerens sine forpliktelser.

Forhandlerdata:

vidaXL samler inn, lagrer og behandler følgende forhandlerdata:

 • Selskapets navn
 • Finansiell informasjon (merverdiavgift, betalingskonto osv.)
 • Kontaktpersonens e-post
 • Kontaktpersonens navn:
 • Kontaktpersonens telefon

Forhandlerdata brukes til å oppfylle tjenestene og for å opprettholde forretningsforholdet mellom vidaXL og forhandleren. Hvis forhandleren ikke ønsker at firmaets kontaktinformasjon skal brukes til annen korrespondanse enn nødvendig for oppfyllelse av tjenestene (for eksempel å bli informert om nye produkter), kan forhandleren velge bort denne typen kommunikasjon.

Forhandlerdata vil kun bli delt med tredjeparter hvis dette er nødvendig for å oppfylle tjenesten og vil være i samsvar med gjeldende lov.

Konfidensialitet

 • vidaXL skal holde personopplysningene konfidensielle og skal sørge for at de ansatte og mulige involverte tredjeparter også vil holde personopplysningene konfidensielle.
 • vidaXL skal sørge for at personopplysningene bare er tilgjengelige for ansatte og/eller tredjeparter som er involvert for når tilgang til personopplysningene er nødvendig.
 • vidaXL skal sikre at dets personell som er autorisert til å engasjere seg i behandlingen av personopplysninger, er riktig og fullstendig informert om sine forpliktelser med hensyn til lovlig behandling av personopplysningene basert på gjeldende lov, inkludert forpliktelsen til å bare behandle personopplysningene når det er nødvendig for riktig ytelse av tjenestene.

Sikkerhet

 • vidaXL skal ta rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, tyveri eller annen form for ulovlig behandling, som er hensiktsmessig i forhold til risikoen som presenteres og innholdet i dataene som skal beskyttes.
 • Hvis vidaXL blir oppmerksom på et brudd på personopplysninger om forhandleren eller forbrukerne, vil vidaXL varsle forhandleren uten unødig forsinkelse.

Tredjeparter

 • Hvis forhandleren er pålagt av databeskyttelsesloven å gi en individuell person informasjon om innspilling, behandling eller bruk av en persons oppgitte data, skal vidaXL gjøre denne informasjonen tilgjengelig for forhandleren.
 • Hvis det blir gjort henvendelser til vidaXLs personopplysninger, skal vidaXL henvise den berørte personen til forhandler, med mindre vidaXL er underlagt en juridisk forpliktelse til å gi informasjonen direkte, i så fall vil forhandleren umiddelbart bli informert.

Informasjonskapsler og sporing

På våre b2b- og dropshipping-nettsteder bruker vi følgende informasjonskapsler (og/eller lignende teknologier):

https://b2b.vidaxl.no/

Grunnleggende:

Google Tag Manager

Nettstedsanalyse:

Google Analytics

New Relic

Annonsering:

DoubleClick

Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.no/

Grunnleggende:

Google Tag Manager

Nettstedsanalyse:

Google Analytics

New Relic

Annonsering:

Google Adwords

Leadboxer

Impact