Dropshipping VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Před vytvořením účtu a/nebo zadáním objednávky si prosím přečtěte tyto obchodní podmínky. vidaXL si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto obchodní podmínky byly přeložené do různých místních jazyků, nicméně anglická verze je původní a rozhodující a všechny ostatní jazykové verze jsou překlady pouze pro informativní účely. Pokud jsou původní anglické obchodní podmínky v rozporu s obchodními podmínkami v jakémkoli jiném překladu, přednostně platí původní anglické obchodní podmínky.

MEZI

1. vidaXL, alternativně zastoupená:

 • Společnost s ručením omezeným vidaXL International BV, se sídlem na adrese Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Působí v Nizozemsku pod daňovým identifikačním číslem: NL850643545B01 a PL5263485807, obchoduje pod číslem Obchodní komory Limburg 52876861 a obchoduje v zemích Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Švédsko;
 • Společnost s ručením omezeným vidaXL Europe BV, se sídlem Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo. Působí v Nizozemsku pod daňovým identifikačním číslem: NL820055220B01 a PL5263139666, obchoduje pod číslem Obchodní komory Limburg 09188362 a obchoduje v zemích Bulharsko, Rakousko, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;
 • Soukromá společnost s ručením omezeným TM Handelsgesellschaft GmbH, se sídlem Lindenstrasse 16, (6340) Baar, působí ve Švýcarsku pod daňovým identifikačním číslem (VAT): CH E45 1181434, registrovaná pod číslem 1235780-81, obchoduje ve Švýcarsku;
 • Společnost s ručením omezeným vidaXL LLC se sídlem na adrese 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, s působením ve Spojených státech amerických, registrovaná pod číslem 323 315-0448, obchoduje ve Spojených státech amerických;
 • Společnost s ručením omezeným HB Commerce Pty Ltd, se sídlem na adrese Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, s působením v Austrálii a registrovaná pod číslem 154339438, obchoduje v Austrálii;
 • Společnost s ručením omezeným HBI Commerce LTD, se sídlem C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, s působením ve Spojeném království pod daňovým identifikačním číslem (VAT): GB137229219, registrovaná pod číslem 07772128, obchoduje ve Spojeném království;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Iceland, operating in Iceland under VAT number 141496, and registered in Iceland under number 4305210390 and trading in Iceland.
 • vidaXL DWC-LLC se sídlem v Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubaj, Spojené arabské emiráty, registrovaná ve Spojených arabských emirátech pod číslem 10457 a působící ve Spojených arabských emirátech pod číslem TRN 100455155000003 a v Království Saúdské Arábie pod číslem DPH 311415370500003.
 • Privatno društvo s ograničenom odgovornošću vidaXL G. K., koje se nalazi na adresi 4F & 8F, KS Building 4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Djeluje u Japanu pod korporativnim identifikacijskim brojem 9010003034630 i trguje u Japanu.
 • (dále jen „vidaXL“)

  A

  2. Dropshiper, jak je definovaný níže a který splňuje všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu (dále jen „Dropshiper“).

  Jednotlivě označované jako „Strana“ a společně označované jako „Strany“

  Obě strany berou na vědomí, že mají právní způsobilost k uzavření této Smlouvy, a DOHODLY SE následovně:

  Obsah

  ČLÁNEK 1 – DEFINICE

  ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DOBA PLATNOSTI DOHODY

  ČLÁNEK 3 – VYTVOŘENÍ ÚČTU A POPLATKY

  ČLÁNEK 4 – POPIS, CENA A DOSTUPNOST ZBOŽÍ

  4.1 Popis produktu

  4.2 Cena produktu

  4.3 Dostupnost produktu

  ČLÁNEK 5 – PROCES OBJEDNÁVÁNÍ

  ČLÁNEK 6 – PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

  ČLÁNEK 7 – ZRUŠENÍ/ZMĚNY OBJEDNÁVEK

  ČLÁNEK 8 – LODNÍ DOPRAVA, PŘENOS RIZIKA A DODÁNÍ

  ČLÁNEK 9 – POSTUP VRÁCENÍ A ZÁRUKY

  9.1 Právo na odstoupení od smlouvy

  9.2 Záruka

  9.3 Vrácení peněz / refundace

  9.4 Zákaznický servis

  ČLÁNEK 10 – POVINNOST DROPSHIPERA

  ČLÁNEK 11 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VADNÉ PRODUKTY

  11.1 Omezení odpovědnosti

  11.2 Odpovědnost výrobce za vadné produkty

  11.3 Stažení z oběhu

  ČLÁNEK 12 – DŮVĚRNOST

  ČLÁNEK 13 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

  ČLÁNEK 14 – OSOBNÍ ÚDAJE

  ČLÁNEK 15 – DOBA TRVÁNÍ, POZASTAVENÍ, UKONČENÍ A DŮSLEDKY UKONČENÍ

  ČLÁNEK 16 – ZMĚNA

  ČLÁNEK 17 – ODDĚLITELNOST

  ČLÁNEK 18 – VYŠŠÍ MOC

  ČLÁNEK 19 – NEZÁVISLOST

  ČLÁNEK 20 – POSTOUPENÍ

  ČLÁNEK 21 – ROZHODNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

  ČLÁNEK 1 – DEFINICE

  V těchto Obchodních podmínkách:

  Dropshiper znamená společnost/osobu, která obchoduje s vidaXL prostřednictvím programu Dropshipping společnosti vidaXL a která se do programu zaregistrovala registračním postupem uvedeným v článku 3.

  Dohoda znamená tyto obchodní podmínky a veškeré další dokumenty, které budou považovány za jejich součást, jak bylo mezi stranami dohodnuto;

  Zásah vyšší moci znamená událost nebo sérii událostí, které žádná ze stran nemůže přiměřeně ovlivnit;

  Práva duševního vlastnictví znamená všechna práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, užitných vzorů, ochranných známek, ochranných známek služeb, ochrana průmyslových vzorů a modelů, databázových práv, vlastnických práv k informacím, know-how a všech dalších práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, která mohou existovat kdekoli na světě;

  Koncoví zákazníci znamená jednotlivce, kteří nakupují produkty od Dropshipera a jsou pro účely tohoto dokumentu považováni za koncové uživatele;

  Feed znamená datový formát, který společnost vidaXL používá k ukládání ceny, zásob a obsahu produktu a jehož prostřednictvím poskytuje pravidelné aktualizace Dropshiperovi;

  Peněženka znamená B2B účet Dropshipera, se kterým může platit a přijímat platby;

  Služba Dropshipping vidaXL znamená používání webové stránky dropshippingxl.com, na které lze nalézt všechny potřebné informace (dále jen „Služba“).

  Vyobrazení produktu: znamená všechny obrázky produktů vidaXL a popisy produktů, včetně kódů produktů, jak je poskytuje vidaXL.

  ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DOBA PLATNOSTI DOHODY

  2.1 Dropshiper si přeje prodávat a propagovat produkty nabízené společností vidaXL pro účely Služby svým vlastním Koncovým zákazníkům. vidaXL nebude stranou žádné smlouvy uzavřené mezi Dropshiperem a jeho Koncovými zákazníky.

  2.2. Smlouva upravuje vztah, povinnosti a práva společnosti vidaXL a Dropshiperů, jak je definováno níže.

  2.3 Smlouva se vztahuje na všechny smlouvy o dodávce zboží prostřednictvím Služby a vyžaduje, aby se fyzická nebo právnická osoba, která se chce zapojit, zaregistrovala na webové stránce dropshippingxl.com, na které mohou být zpřístupněné všechny potřebné informace. Tyto podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými dokumenty a vztahují se na všechny produkty dodávané společností vidaXL v rámci jejího Dropshippingu.

  ČLÁNEK 3 – VYTVOŘENÍ ÚČTU A POPLATKY

  3.1 Přístup ke službě a její používání Dropshiper získá registrací k účtu vidaXL Dropshiper a poskytnutím všech požadovaných informací na vyhrazené webové stránce dropshippingxl.com.

  3.2 Aby byla zajištěna přesnost a pravost poskytnutých bankovních údajů, vyžaduje vidaXL, aby Dropshiper převedl nevratnou částku peněz (nejlépe 0,01 EUR nebo jinou ekvivalentní částku v jiné měně) na vidaXL.

  3.3 Poskytnutí nesprávných informací ze strany Dropshipera znemožní vytvoření účtu. vidaXL si vyhrazuje právo odmítnout a pozastavit účty, které obsahují neúplné nebo nepravdivé informace.

  3.4 Aniž to jakkoli mění ustanovení v předchozím odstavci, vidaXL si vyhrazuje právo zamítnout nebo přijmout žádost do 48 hodin od obdržení nové registrace od Dropshipera. vidaXL si vyhrazuje právo zamítnout a ve vzácných případech pozastavit účet, pokud dojde například k některé z následujících situací: neúplná registrace, schválená s chybou, zneužití účtu.

  3.5 Dropshiper musí být starší než: (i) 18 let a (ii) alespoň věk plnoletosti dle jurisdikce, ve které má bydliště a ze které použije Službu k otevření účtu.

  3.6 Služba je čistě B2B program. Jakýkoli účet vytvořený pro osobní potřebu bude okamžitě zrušen.

  3.7 Dropshiper je odpovědný za zabezpečení svého hesla. vidaXL nemůže a nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození způsobené nedodržením zabezpečení účtu a hesla.

  3.8 Za přístup ke Službě se účtuje měsíční předplatné. Tento poplatek se účtuje za každý další přístup (jeden přístup pro každou zemi, kam Dropshiper chce doručovat).   V případě, že se Dropshiper rozhodne zrušit své předplatné (zadržet platby), Dropshiper:

  3.8.1 v případě, že byly zadané předchozí objednávky, bude mít přístup ke svému dropshippingovému účtu a backendu, ale odepře se mu zadávání dalších objednávek, dokud neuhradí platbu za předplatné.

  3.8.2 pokud ještě nebyly zadané žádné objednávky, bude mu odepřen přístup k jeho účtu Dropshipera.

  ČLÁNEK 4 – POPIS, CENA A DOSTUPNOST ZBOŽÍ

  4.1 Popis produktu

  4.1.1 Navzdory přiměřenému úsilí společnosti vidaXL popsat produkty a co nejpřesnější je vyfotit, tj. v souladu se specifikacemi výrobce, se u některých položek mohou objevit určité odchylky. Pokud jako Dropshiper narazíte na webových stránkách na jakékoli informace, kterým nerozumíte, pošlete prosím vidaXL e-mail na [email protected].

  4.2 Cena produktu

  4.2.1 Všechny ceny zobrazené na webových stránkách jsou uvedené v místní měně bez DPH. Částka DPH se účtuje při úhradě v pokladně na základě sazby DPH platné v zemi, kam je zboží doručováno. Veškeré úsilí je věnováno tomu, aby ceny uvedené na webových stránkách byly v době zadání objednávky přesné.

  4.2.2 S výjimkou Austrálie zahrnuje cena položky i poštovné (dopravné). Pro jednotlivé objednávky v rámci dropshippingu neexistují žádné minimální požadavky na objednávku. Dropshiper může nastavit své vlastní ceny položek prostřednictvím média, ve kterém Dropshiper prodává.

  4.2.3 vidaXL si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny položek na webových stránkách. Je výhradní odpovědností Dropshipera, aby veškeré informace, které má k dispozici, byly aktuální (například z hlediska zásob nebo ceny).

  4.2.4 vidaXL si vyhrazuje právo za určitých okolností uplatnit příplatek nebo slevu na základě sazby refundace, prodejních cílů a dalších ukazatelů výkonnosti. Dropshiper obdrží dvě upozornění před zaúčtováním jakýchkoli příplatků, které by se mohly vztahovat na jeho objednávky. Příplatek nebo sleva se zobraz při placení v pokladně.   

  4.2.5 Pokud byla položka podhodnocena omylem, vidaXL kontaktuje Dropshipera a nabídne mu možnost vybrat si z následujících tří možností:

  1. Zadání nové objednávky se správnou cenou zboží; NEBO,

  2. Zrušení celé objednávky; NEBO,

  3. Zrušení objednávky nesprávně oceněných položek a opětovné potvrzení objednávky správně oceněných položek.

  Pokud Dropshiper neodpoví do 24 hodin, objednávka bude automaticky zrušena. Veškeré platby obdržené od Dropshipera se připíšou zpět do peněženky Dropshipera během 7 dnů.

  4.3 Dostupnost produktu

  4.3.1 Dostupnost produktů na webových stránkách vidaXL závisí na zásobách. Vzhledem k rozsáhlým operacím nezbytným pro zajištění kontinuity zásobování nemůže vidaXL zaručit, že všechny produkty budou trvale k dispozici. Je odpovědností Dropshipera zajistit, aby na prodejních kanálech (tj. v internetovém obchodě), ve kterých Dropshiper prodává, uváděl aktuální skladové zásoby.

  4.3.2 vidaXL, nadnárodní společnost s působností ve více než 30 zemích, která Službu nabízí ve většině těchto zemích, zboží doručuje z různých skladů. Dropshiper uznává a bere na vědomí, že dostupné zásoby se mohou lišit od jednoho skladu k druhému a že ne všechny položky budou k dispozici z každého skladu. vidaXL nenese odpovědnost za takové nedostatky, nesrovnalosti nebo odchylky v zásobách.

  4.3.3 vidaXL vynaloží veškeré úsilí, aby omezila situace nedostatečných zásob nebo chybné informace o dostupnosti produktů, ale nemůže nést odpovědnost za takové situace. Dropshiper může kontaktovat vidaXL na adrese [email protected], pokud nemůže najít produkt na webových stránkách, není skladem nebo je jeho prodej ukončen.

  4.3.4 Po přijetí objednávky a v případě, že objednaný produkt není k dispozici nebo není skladem, si vidaXL vyhrazuje právo včas informovat Dropshipera a nabídnout mu možnost počkat, až bude produkt opět skladem, nebo cenu produktu refundovat Dropshiperovi. Pokud si vybere refundaci, vrácení částky bude zpracováno do 7 pracovních dnů a tento časový rámec je přibližný. Veškeré peníze budou vráceny do peněženky Dropshipera.

  4.3.5 Za žádných okolností se nepřijímají zpětné objednávky.

  4.3.6 vidaXL nenese odpovědnost za případnou ztrátu zisků plynoucí z reklamy na produkty, které nejsou skladem, a na Dropshiperem zlevněné produkty.

  4.3.7 vidaXL nebude za žádných okolností rezervovat zásoby pro Dropshipera.

  ČLÁNEK 5 – PROCES OBJEDNÁVÁNÍ

  5.1 Dropshiper prohlašuje a zaručuje se, že si před zadáním jakékoliv objednávky prostřednictvím Služby přečetl a souhlasil s podmínkami stanovenými písemně v této Smlouvě.

  5.2 Všechny objednávky položek inzerovaných na webových stránkách vidaXL na dropshippingxl.com jsou považované za nabídku Dropshiperovi k nákupu položek vybraných pro objednávku. Mezi společností vidaXL a Dropshiperem neexistuje žádná kupní smlouva, dokud společnost vidaXL neobdrží a nepřijme objednávku. Po přijetí objednávky se stav zobrazí jako „připravovaná“. Dokud se nezobrazí tento stav, není mezi Dropshiperem a vidaXL uzavřená žádná smlouva.

  5.3 Společnost vidaXL si vyhrazuje právo zrušit kupní smlouvu, pokud nebude platba za objednávky přijatá v plné výši před aktuálním datem dodání.

  ČLÁNEK 6 – PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

  6.1 Platby za objednávky lze převádět službou PayPal, bankovním převodem, kreditní kartou nebo funkcí peněženky. vidaXL neodpovídá za dostupnost a nabídku všech výše uvedených platebních prostředků v každé zemi, v níž je Služba nabízena, a vyhrazuje si právo omezit nabízené platební možnosti. Objednávky musí být zaplacené v plné výši předtím, než je vidaXL odešle. Dropshiper prohlašuje a bere na vědomí, že objednávky nelze přijmout, dokud nebudou zcela uhrazené.

  6.2 Dropshiper se může na základě vlastního rozhodnutí rozhodnout používat funkci automatického potvrzení vidaXL. Funkce automatického potvrzení umožňuje Dropshiperům automaticky platit za jejich objednávky, protože částka se odečte z jejich Peněženky. vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli nedostatky, rizika, přímé nebo nepřímé ztráty zisku způsobené touto funkcí.

  ČLÁNEK 7 – ZRUŠENÍ/ZMĚNY OBJEDNÁVEK

  7.1 Pro účely zrušení nebo změny objednávky musí Dropshiper kontaktovat vidaXL emailem na adresu [email protected] nebo prostřednictvím Chatu.

  7.2 Přepravce bere na vědomí, že ne všechny zaplacené nebo odeslané objednávky mohou být zrušené nebo změněné. Dropshiper bude společností vidaXL informován o jakémkoli selhání při změně nebo zrušení objednávky. vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené takovým selháním nebo za jakékoli dohody uzavřené mezi Dropshiperem a Koncovým zákazníkem.

  ČLÁNEK 8 – LODNÍ DOPRAVA, PŘENOS RIZIKA A DODÁNÍ

  8.1 V procesu platby se Dropshiperovi zobrazí dostupné způsoby dopravy. vidaXL vynaloží přiměřené úsilí k odeslání zboží do 2 pracovních dnů od obdržení plné platby, pokud se strany nedohodnou jinak. Číslo pro sledování zásilky a oznámení Dropshiperovi zašleme, jakmile odešleme produkty.

  8.2    Dodací lhůta produktů by měla být uvedena v produktovém feedu poskytnutém společností vidaXL. Uvedené dodací lhůty je třeba interpretovat jako povinnost přiměřeného úsilí a považovat je za přibližné. vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění dodávky způsobené použitými přepravními společnostmi nebo zprostředkovateli.

  8.3 vidaXL nenese odpovědnost za produkty, které se zákazníkovi nedoručí z důvodu chyb provedených zákazníkem nebo Dropshiperem při zadávání údajů o adrese. Dropshiper před potvrzením objednávky zkontroluje všechny podrobnosti objednávky. Adresa musí být přístupná kurýrním řidičům, a pokud zákazník nepředá žádné přepravní pokyny, musí se Dropshiper ujistit, že se někdo zásilku převezme.

  8.4 Pokud jsou zásilky zaslané zpět na vidaXL, vidaXL vrátí Dropshiperovi cenu produktu bez případných nákladů na dopravu. Bez ohledu na výše uvedené, zásilky uskutečněné na firemní adresy nebo na pracoviště se považují za přijaté, jakmile dorazí na adresu. Zákazník je zodpovědný za to, aby byla položka bezpečně přijata.

  8.5 Zákazník odpovídá za objednávku, jakmile zásilka dorazí na dodanou doručovací adresu. vidaXL nenese odpovědnost, pokud zásilka po doručení zmizí. Pokud jsou některé položky při doručení poškozené, musí to zákazník oznámit odesílateli do 48 hodin od jejich obdržení. vidaXL je pak třeba informovat do 72 hodin od předpokládané dodací lhůty. V případě, že jsou některé položky doručené vadné, musí Dropshiper informovat společnost vidaXL do 14 dnů od jejich obdržení. Podrobnější informace naleznete v postupu pro vrácení zboží v článku 9.

  8.6 V případě produktů odeslaných na jinou adresu, než je adresa Dropshipera, nemá vidaXL žádnou smlouvu mezi příjemcem tohoto zboží (zákazníkem) a vidaXL. V tomto případě nemůže vidaXL řešit žádný aspekt prodeje doručovaných položek mezi Dropshiperem a zákazníkem.

  ČLÁNEK 9 – POSTUP VRÁCENÍ A ZÁRUKY

  9.1 Právo na odstoupení od smlouvy

  9.1.1 S výjimkou Islandu a Spojených arabských emirátů, kde je právo na kontrolu 14 dnů od obdržení, může koncový zákazník zkontrolovat jakoukoli položku po dobu 30 dnů od okamžiku dodání položky na adresu uvedenou v podrobnostech objednávky. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit, platí následující pravidla:

  a. Koncový zákazník je povinen vrátit všechny přijaté produkty do 14 dnů poté, co oznámil Dropshiperovi své přání vrátit produkt, na zpáteční adresu poskytnutou Dropshiperem; A

  b. Po obdržení zboží od zákazníka je Dropshiper vrátí do 14 dnů společnosti vidaXL a požádá o vrácení peněz prostřednictvím Služby. 8.5 Refundace se připíše do peněženky Dropshipera do 7 dnů poté, co vidaXL obdrží vrácené produkty a potvrdí, že produkt jsou v dobrém stavu a nejsou poškozené. Dropshiper je zodpovědný za správné zabalení produktů nebo jakýkoli právní problém, který může vzniknout mezi Dropshiperem a zákazníkem v důsledku (nesprávně) vracených (poškozených) produktů; A

  c. S ohledem na výše uvedené, Dropshiper organizuje proces vrácení nezávisle, a ponese tudíž náklady na dopravu za vrácení, jakož i rizika spojená s procesem vrácení (např.: produkt ztracený nebo zničený při přepravě atd.).

  9.1.2 Pokud Dropshiper není schopen vyhovět ustanovením v bodu 9.1.1., může Dropshiper požádat vidaXL, aby zorganizoval vrácení zboží přímo od Koncového zákazníka za stejných podmínek, jaké vidaXL uplatňuje pro své vlastní zákazníky. Veškeré náklady, které by byly účtovány zákazníkům vidaXL na jejích místních webových stránkách, budou rovněž účtovány Dropshiperovi. Dropshiper je povinen poskytnout zákazníkovi telefonní číslo, adresu pro vyzvednutí a případně i e-mailovou adresu společnosti vidaXL, jejíž informace se použijí výhradně k organizaci požadovaného vrácení.

  9.1.3 Pokud má Dropshipper neobvyklé a nevysvětlitelné vysoké procento návratnosti ve srovnání s průměrnou návratností v rámci vidaXL, vyhrazuje si vidaXL právo odmítnout další služby vrácení Dropshiperovi, zvýšit ceny, zkrátit nabízenou lhůtu na rozmyšlenou pro koncové zákazníky nebo vyřadit Dropshipera ze své dropshippingové platformy.

  9.2 Záruka

  9.2.1 Pokud by koncový zákazník obdržel nesprávný nebo poškozený produkt, bude muset předložit příslušné (fotografické) důkazy, které budou (digitálně) opatřené datem a zaslané na e-mailovou adresu poskytnutou Dropshiperem. vidaXL nabídne po kontrole a dle konkrétního případu jedno z následujících řešení:

  1. Škoda opravňuje ke slevě;

  2. Škoda opravňuje k refundaci;

  3. Bude odeslaný nový produkt nebo se provede výměna poškozených dílů.

  vidaXL si vyhrazuje právo odchýlit se od výše uvedeného, pokud to vyžaduje konkrétní případ.

  9.2.2 V případě problémů s objednávkou doporučujeme Dropshiperům kontaktovat přímo vidaXL, čímž dají vidaXL příležitost danou situaci vyjasnit a napravit.

  9.3 Vrácení peněz / refundace

  9.3.1 Dropshiper bere na vědomí, že maximální refundace, kterou společnost vidaXL nabídne, bude omezena na cenu produktu a nepokryje žádné dodatečné náklady, jako je doprava, s výjimkou určitých okolností a na základě konkrétního případu a dohody mezi Dropshiperem a společností vidaXL.

  9.3.2 Refundace se posuzují případ od případu a poté jsou vypláceny společností vidaXL a převedené na B2B účet Dropshipera (peněženka). To platí pro všechny transakce.

  9.3.4 V případě otevřeného případu PayPal, kdy se Dropshiper nemůže dohodnout s naším týmem zákaznického servisu, nebude mít vidaXL jinou možnost než dočasně pozastavit B2B účet Dropshipera.

  9.3.5 Jakákoli refundace vrácená z objednávky bude vrácena do peněženky na b2b.vidaxl.com. Refundace nevracíme na žádný účet Paypal nebo bankovní účet Dropshipera, kromě následujících případů:  

 • Dropshiper ukončuje spolupráci s vidaXL.
 • Dropshiper má zvláštní důvod vrátit částku.
 • 9.3.6 Dropshiper je zodpovědný za kontrolu refundace od koncových zákazníků. V případě, že Dropshiper zneužívá zásady vracení peněz (refundací), má vidaXL právo zrušit nebo pozastavit účet Dropshipera.

  9.4 Zákaznický servis

  9.4.1 Společnost vidaXL doporučuje Dropshiperovi, aby použil své vlastní podmínky, které jsou uvedené výše. vidaXL nenese odpovědnost za Dropshipera (nebo koncového zákazníka), pokud koncový zákazník nebo Dropshiper nevrací produkt v souladu se zásadami vrácení zboží vidaXL, jak je uvedené v tomto článku.

  9.4.2 Dropshiper je povinen poskytnout (správné) kontaktní informace svým zákazníkům, aby jim umožnil dotazovat se na produkty nebo objednávky. Zákaznický servis vidaXL přesměruje veškeré dotazy obdržené od koncových zákazníků Dropshipera zpět na Dropshippera. V případě, že si společnost vidaXL všimne, že Dropshiper neposkytl (správné) kontaktní informace svým Koncovým zákazníkům, bude muset tuto situaci do 2 dnů napravit, tj. poskytne správné a aktuální kontaktní informace. Pokud Dropshiper tyto informace neposkytne, vidaXL si vyhrazuje právo pozastavit účet v souladu s článkem 15 těchto podmínek.

  ČLÁNEK 10 – POVINNOST DROPSHIPERA

  10.1 Společnost vidaXL není součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Dropshiperem a Koncovým zákazníkem. Je odpovědností Dropshipera zajistit, aby se jakýkoli právní problém, který může vzniknout mezi Dropshiperem a Koncovým zákazníkem, vztahoval na soubor obchodních podmínek Dropshipera, které používá při prodeji produktů využívajících Službu. Společnost vidaXL nepřijímá žádnou odpovědnost za právní problémy, které mohou vzniknout v důsledku neexistence výše uvedených podmínek nebo jakéhokoli jiného právního dokumentu vyžadovaného zákonem nebo jinak mezi Dropshiperem a jeho zákazníkem.

  10.2 Dropshiper je povinen nabízet svým zákazníkům podobnou nebo vyšší úroveň služeb, než jakou nabízí vidaXL svým vlastním zákazníkům, a nemůže své Koncové zákazníky odkazovat na vidaXL.

  Pokud by Dropshiper, který nenabízí požadovanou kvalitu služeb, poškodil pověst vidaXL, společnost vidaXL si vyhrazuje právo napravit škodu odškodněním zákazníka. Náklady spojené s touto kompenzací vidaXL poté vyúčtuje Dropshiperovi. vidaXL si vyhrazuje právo kompenzovat tyto náklady případnou finanční částkou, kterou vidaXL dluží Dropshiperovi.

  10.3 Dropshiper musí dodržovat veškeré platné zákony a registrační požadavky zemí, kde uvádí produkt na trh. Veškeré náklady nebo poplatky vzniklé v souvislosti s dodržováním platných zákonů nebo povinnou registrací ponese výhradně Dropshiper. Společnost vidaXL v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nedodržení povinností ze strany Dropshipera.

  10.4 Dropshiper zaručuje a souhlasí s tím, že (a zároveň zajistí, aby tak činili i jeho/její ředitelé, úředníci, agenti, přidružené společnosti a zaměstnanci): (a) bude dodržovat veškeré sankce a vývozní kontroly; (b) nebude prodávat, převádět, vyvážet, zpětně vyvážet nebo přeposílat zboží jakékoli osobě, subjektu nebo jurisdikci podléhající sankcím a vývozním kontrolám; (c) Dropshiper nesmí způsobit, aby nakoupené položky byly prodané nebo použité jakoukoli osobou nebo subjektem v zemích, na které se vztahují mezinárodní obchodní omezení, sankce nebo embargo, jako je Írán, Súdán, Sýrie atd. Dropshiper bude společnost vidaXL a její spolupracovníky plně odškodňovat za jakoukoli odpovědnost nebo právní postupy v případě nedodržení nebo porušení v tomto ohledu.  

  ČLÁNEK 11 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VADNÉ PRODUKTY

  11.1 Omezení odpovědnosti

  11.1.1 Souhrnná, kumulativní odpovědnost společnosti vidaXL za jakékoli škody nebo ztráty je omezena na kupní cenu produktu.

  11.1.2 vidaXL nenese odpovědnost vůči Dropshiperovi za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody vzniklé nebo v souvislosti s těmito podmínkami, včetně ztráty zisku nebo ušlých příjmů, přerušení podnikání nebo ztráty obchodních informací, poškození jiného zboží nebo jinak, a to i v případě, že bylo upozorněno na možnost takových škod.

  11.1.3 Marketing, distribuce a prodej Produktů neporušuje podle vědomí společnosti vidaXL žádná práva třetích stran. V případě takového porušení nenese vidaXL odpovědnost za žádný nárok v souvislosti s takovým porušením.

  11.1.4 Výše uvedené omezení odpovědnosti se nepoužije v případě škod způsobených Dropshiperovi úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí vidaXL.

  11.2 Odpovědnost výrobce za vadné produkty

  11.2.1 Bez ohledu na výše uvedené a pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem přebírá vidaXL odpovědnost za jakékoli škody způsobené jejími produkty na majetku Koncových zákazníků a/nebo za jakékoli zranění nebo smrt způsobené vadami produktu.

  11.2.2 V tomto případě si společnost vidaXL vyhrazuje právo na přímý kontakt s Koncovým zákazníkem, pokud to bude považováno za nezbytné.

  11.3 Stažení z oběhu

  11.3.1 V případě, že společnost vidaXL zjistí, že došlo k události, incidentu nebo okolnostem, které mohou vést k potřebě stažení produktu nebo produktů z trhu nebo k jinému odstranění produktu nebo produktů z trhu, společnost vidaXL o tom informuje Dropshipera a očekává, že Dropshiper v tomto ohledu přijme vhodná opatření (např.: kontaktuje dotčené zákazníky, odstraní produkt ze svého výprodejního sortimentu atd.).

  11.3.2 vidaXL učiní konečné rozhodnutí o stažení nebo jiném odstranění dotčených produktů z trhu.

  11.3.3 vidaXL si vyhrazuje právo kontaktovat v případě odvolání přímo Koncové zákazníky Dropshipera.

  ČLÁNEK 12 – DŮVĚRNOST

  12.1 Důvěrné informace jsou informace označené společností vidaXL jako Důvěrné informace, ale obsahují také informace, o kterých měl Dropshiper vědět, že se týkají Důvěrných informací. B2B ceny produktů a služeb jsou také důvěrné informace.

  12.2 Žádáme Dropshipera, aby správně nakládal s důvěrnými informacemi:

 • Dropshiper nesmí používat Důvěrné informace jinak než k plnění svých povinností podle těchto Podmínek (Účel).
 • Dropshiper musí důvěrné informace společnosti vidaXL uchovávat přísně důvěrné.
 • Dropshiper zpřístupní důvěrné informace pouze svým zaměstnancům (včetně dočasných pracovníků poskytovaných personální agenturou a nezávislými dodavateli, kteří jsou pod přímým dohledem a kontrolou Dropshipera), kteří
 • a) potřebují znát tyto informace k dosažení Účelu a

  b) písemně souhlasili s povinnostmi mlčenlivosti, které jsou přinejmenším stejně omezující jako ty, které jsou uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

 • Dropshiper chrání Důvěrné informace společnosti vidaXL přinejmenším stejným stupněm ochrany, který Dropshiper používá k ochraně svých vlastních důvěrných informací podobného významu, ale nikdy nepoužívá menší než přiměřený standard ochrany.
 • 12.3 Dropshiper nenese odpovědnost za zveřejnění jakýchkoli důvěrných informací, pokud tyto:

 • byly známy již zákonnými prostředky ze strany Dropshipera bez povinnosti mlčenlivosti před zveřejněním v těchto Podmínkách, jak dokazují písemné záznamy před zveřejněním
 • jsou snadno přístupné veřejnosti v den nebo po dni zveřejnění jinak než porušením těchto Podmínek ze strany Příjemce
 • byly oprávněně přijaty Dropshiperem bez omezení zveřejnění od třetí strany oprávněné k takovému zveřejnění (s tou výjimkou, že tato výjimka platí pouze poté, co Příjemce obdrží informace od třetí strany)
 • jsou schváleny pro uvolnění nebo zveřejnění na základě písemného povolení vidaXL nebo zveřejněny na základě zákonného požadavku soudu nebo vládní agentury nebo tam, kde to vyžaduje zákon.
 • 12.4 vidaXL si ponechává plné vlastnictví zveřejněných informací. S výjimkou omezeného práva Dropshipera používat Důvěrné informace, jak je uvedeno v těchto podmínkách, nejsou podle těchto podmínek udělované žádné licence ani práva, ať už výslovná nebo předpokládaná.

  12.5 V případě, že Dropshiper nesplní své povinnosti, jak je popsáno v článku 13, Dropshiper okamžitě a bez soudního zásahu dluží Poskytovateli okamžitě splatnou pokutu ve výši 500 € za porušení jeho povinnosti mlčenlivosti. Tato pokuta se zvýší o 100 € za každý den, kdy takové porušení zůstane nenapraveno, aniž je dotčeno právo Poskytovatele požadovat náhradu za ztráty a škody, které společnosti VidaXL skutečně vznikly nebo vzniknou navíc ke všem ostatním právům a opravným prostředkům dostupným na základě zákona nebo podle práva.

  ČLÁNEK 13 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

  13.1 Obsah zobrazený na webových stránkách vidaXL je chráněn Právy duševního vlastnictví, která mimo jiné zahrnují obrázky, rozvržení webových stránek, texty a ochranné známky.

  13.2 V rámci těchto podmínek je Dropshipperovi uděleno nevýhradní, omezené a nesublicenční právo na používání obrázků produktů za účelem prodeje produktů vidaXL. Po vytvoření účtu bude Dropshipper přesměrován na příslušný odkaz URL pro obrázky jednotlivých produktů. V žádném případě nesmíte zažádat o a/nebo registrovat ochrannou známku nebo název domény obsahující prvek „vida“ a/nebo „vidaXL“ nebo podobný prvek či logo ve vlastním názvu.

  13.3 Jakékoli porušení ustanovení 13.1 by vedlo k odpovědnosti ze strany Dropshipera, která by měla za následek pokutu ve výši 10 000 € (deset tisíc euro) k úhradě společnosti vidaXL. Toto porušení může mimo jiné zahrnovat zneužití obsahu nebo zpřístupnění neveřejného obsahu třetím stranám.

  13.4 Všechny obrázky vidaXL jsou volně dostupné pro použití na webových stránkách Dropshipera. Jakmile Dropshiper požádá o účet a jeho žádost je schválená, Dropshiper bude přesměrován na příslušné URL odkazy, kde najde obrázky každého produktu.

  ČLÁNEK 14 – OSOBNÍ ÚDAJE

  14.1 Každá strana musí dodržovat všechny platné zákony o ochraně údajů.

  14.2 Jak vidaXL, tak Dropshiper v souvislosti s jakýmkoli zpracováním osobních údajů si určují své vlastní účely a prostředky pro zpracovávání údajů. Proto jak vidaXL, tak Dropshiper splňují podmínky správců údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů.  

  14.3 Strany zavedou vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající rizikům za účelem ochrany údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, změně, ztrátě, přístupu, neoprávněnému vyzrazení nebo jakýmkoli (jiným) protiprávním formám zpracování, včetně omezeného přístupu a použití údajů. Tato opatření musí v každém případě splňovat povinnosti týkající se dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti stanovené v článku 32 GDPR (Zákon o ochraně osobních údajů). Pokud společnost vidaXL nezanedbá své povinnosti, vidaXL neodpovídá za neoprávněný přístup k informacím poskytnutých Dropshiperem.

  ČLÁNEK 15 – DOBA TRVÁNÍ, POZASTAVENÍ, UKONČENÍ A DŮSLEDKY UKONČENÍ

  15.1 Tato Dohoda je uzavřena dnem vytvoření účtu Dropshipera.

  15.2 vidaXL si vyhrazuje právo v určitých situacích a bez předchozího upozornění dočasně pozastavit účet Dropshipera, zadržet veškeré platby Dropshiperovi a zablokovat přístup k jeho peněžence, a to mimo jiné v následujících případech:

 • Případy porušení jakýchkoli ustanovení Dohody;
 • Podezření z podvodu, úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti zahrnující mimo jiné: prodej neoriginálních produktů vidaXL, úmyslné nedodání, odklon objednávek atd.;
 • Směrování svých zákazníků přímo na zákaznický servis vidaXL;
 • Účast v nezákonné činnosti;
 • Porušení duševního vlastnictví společnosti vidaXL nebo třetích stran;
 • Úpadek Dropshipera nebo obdobné situace;
 • Nedostatečná profesionalita Dropshipera vůči jeho zákazníkům nebo agentům vidaXL;
 • Nezajištění požadované úrovně zákaznického servisu (Přesměrování zákazníků přímo na vidaXL, špatné recenze Dropshipera atd.)
 • 15.3 vidaXL bude Dropshipera písemně informovat o pozastavení jeho účtu a o důvodu tohoto pozastavení. Dropshiper bude mít 30 dní na nápravu této situace. Pokud se situace po 30 dnech nezmění, vyhrazuje si vidaXL právo trvale pozastavit účet Dropshipera. vidaXL použije peníze, které má stále k dispozici v peněžence Dropshipera, k vyrovnání veškerých nesplacených dluhů. Zbývající peníze se převedou Dropshiperovi devadesát (90) dnů po trvalém pozastavení účtu.

  15.4 Dropshiper se bude moci odvolat proti trvalému pozastavení tím, že se obrátí na náš tým podpory B2B.

  15.5 Ukončením této Dohody z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena žádná jiná práva nebo opravné prostředky, na které může mít strana nárok ze zákona nebo podle této smlouvy, a nejsou jím dotčena žádná vzniklá práva nebo závazky kterékoli strany.

  15.6 Jakékoli závazky Dropshipera vyplývající ze smluvního vztahu mezi Dropshiperem a jeho Koncovými zákazníky nebudou ukončeny pozastavením nebo trvalým ukončením účtu Dropshipera.

  15.7 V případě, že by Dropshiper chtěl ukončit spolupráci se společností vidaXL a nemohl provést objednávku během prvních 30 dnů svého členství, má na požádání nárok na vrácení předplatného za první měsíc. vidaXL nebude vracet předplatné nad rámec těchto podmínek.

  ČLÁNEK 16 – ZMĚNA

  16.1 vidaXL si vyhrazuje právo čas od času změnit Podmínky bez předchozího upozornění pro Dropshipera.

  ČLÁNEK 17 – ODDĚLITELNOST

  17.1 Pokud soud nebo příslušný orgán zjistí, že některé ustanovení této Dohody (nebo část některého ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení nebo ustanovení této Dohody.

  ČLÁNEK 18 – VYŠŠÍ MOC

  18.1 Žádná ze stran nenese odpovědnost v případě porušení smlouvy nebo neplnění, které by vyplynulo ze situace mimo přiměřenou kontrolu strany.

  ČLÁNEK 19 – NEZÁVISLOST

  19.1 Nic v této Dohodě nepředstavuje ani se nepovažuje za partnerství nebo společný podnik mezi stranami této smlouvy, ani se nepředstavuje nebo se nepředpokládá, že prokazuje, že jedna ze stran je nebo se stala zástupcem druhé za jakýmkoli účelem.

  ČLÁNEK 20 – POSTOUPENÍ

  20.1. Dropshiper nesmí bez předchozího souhlasu vidaXL postoupit tuto Dohodu ani žádná práva či povinnosti z ní vyplývající.

  20.2 vidaXL může přenést, postoupit, prodat, zčásti nebo zcela obnovit nebo zadat své povinnosti a práva (včetně pohledávek) na základě jakékoli dohody na kteroukoli ze svých přidružených společností nebo jakoukoli třetí stranu bez předchozího souhlasu Dropshipera.

  ČLÁNEK 21 – ROZHODNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

  21.1 Tyto obchodní podmínky se řídí výhradně zákony Nizozemska, s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG).  

  21.2. Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy a nelze je urovnat smírně, mohou být předloženy výlučně soudu Oost-Brabant, v místě Hertogenbosch, Nizozemsko. Toto platí v rozsahu, v jakém závazná pravidla jurisdikce omezují tuto volbu. vidaXL a Dropshiper mohou urovnat své spory prostřednictvím závazného poradenství nebo rozhodčího řízení.