ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ DROPSHIPPING

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν δημιουργήσετε λογαριασμό ή/και υποβάλετε παραγγελία. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Ωστόσο, η αγγλική έκδοση είναι οι αρχικοί όροι και οι όροι ελέγχου και όλες οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις είναι μεταφράσεις μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν οι αρχικοί Αγγλικοί Όροι και Προϋποθέσεις αντιτίθενται με οποιουσδήποτε άλλους μεταφρασμένους Όρους και Προϋποθέσεις, θα υπερισχύουν οι αρχικοί Όροι και Προϋποθέσεις στα Αγγλικά

ΜΕΤΑΞΥ

1. Της vidaXL, εκπροσωπούμενη εναλλακτικά από τις:

 • Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL International B.V., που βρίσκεται στη διεύθυνση Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Λειτουργεί στην Ολλανδία με αριθμούς ΑΦΜ: NL850643545B01 και PL5263485807, εμπορεύεται υπό το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λιμβούργου με αριθμό 52876861 και εμπορεύεται στις χώρες Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία˙
 • Η Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL Europe B.V., που βρίσκεται στη διεύθυνση Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Δραστηριοποιείται υπό τους αριθμούς ΑΦΜ NL820055220B01 και PL5263139666, εμπορεύεται υπό τον αριθμό 09188362 του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λιμβούργου και δραστηριοποιείται στις χώρες: Βουλγαρία, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία,  Φινλανδία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία˙
 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης TM Handelsgesellschaft GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Lindenstrasse 16, (6340) Baar, που δραστηριοποιείται στην Ελβετία με αριθμό ΑΦΜ: CH E45 1181434 και έχει καταχωρηθεί με αριθμό 1235780-81, που εμπορεύεται στην Ελβετία·
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL LLC, με έδρα στη διεύθυνση 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, η οποία δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι εγγεγραμμένη με αριθμό 323 315-0448 και εμπορεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·
 • Η ιδιόκτητη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης HB Commerce Pty Ltd, με έδρα στη διεύθυνση Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Σίδνεϊ NSW 2000, που λειτουργεί στην Αυστραλία και είναι εγγεγραμμένη από τον αριθμό εγγραφής 154339438, δραστηριοποιείται στην Αυστραλία˙
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης HBI Commerce LTD, με έδρα στη διεύθυνση C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με ΑΦΜ GB137229219 και αριθμό εγγραφής 07772128 και εμπορεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο·
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Ισλανδία, δραστηριοποιείται στην Ισλανδία με ΑΦΜ 141496 και είναι εγγεγραμμένη στην Ισλανδία με αριθμό 4305210390 και εμπορεύεται στην Ισλανδία.
 • Η vidaXL DWC-LLC βρίσκεται στο Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, Ταχυδρομική θυρίδα: 390667, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι εγγεγραμμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αριθμό 10457 και δραστηριοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπό τον αριθμό TRN 100455155000003 και στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπό τον αριθμό ΑΦΜ 311415370500003.
 • Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL G.K., βρίσκεται στη διεύθυνση 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Τόκυο, 102-0083. Δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία με τον Αριθμό Εταιρικής Ταυτότητας 9010003034630 και εμπορεύεται στην Ιαπωνία.
 • (εφεξής η «vidaXL»)

  ΚΑΙ

  Του Επαγγελματία droshipping, όπως ορίζεται παρακάτω και ο οποίος πληροί κάθε απαίτηση του παρόντος (εφεξής ο «Επαγγελματίας droshipping»).

  Μεμονωμένα αναφερόμενα ως ο «Συμβαλλόμενος» και συλλογικά αναφερόμενα ως οι «Συμβαλλόμενοι»

  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι έχουν τη νομική ικανότητα να συνάψουν την παρούσα Σύμβαση και ΣΥΜΦΏΝΗΣΑΝ ως εξής:

  Περιεχόμενα

  ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

  ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

  ΆΡΘΡΟ 4 -ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  4.1 Περιγραφή προϊόντος

  4.2 Τιμή προϊόντος

  4.3 Διαθεσιμότητα των προϊόντων

  ΆΡΘΡΟ 5 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  9.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

  9.2 Εγγύηση

  9.3 Επιστροφή χρημάτων

  9.4 Εξυπηρέτηση Πελατών

  ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ DROPSHIPPING

  ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  11.1 Περιορισμός της Ευθύνης

  11.2 Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

  11.3 Ανακλήσεις

  ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ΆΡΘΡΟ 13 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΆΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  ΆΡΘΡΟ 17 – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

  ΆΡΘΡΟ 19 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ

  ΆΡΘΡΟ 20 – ΕΚΧΏΡΗΣΗ

  ΆΡΘΡΟ 21 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

  ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

  Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

  Επαγγελματίας dropshipping σημαίνει η εταιρεία/το άτομο που συνεργάζεται με τη vidaXL μέσω του προγράμματος Dropshipping της vidaXL και έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 3.

  Σύμβαση αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που θεωρούνται μέρος αυτών, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων.

  Ανωτέρα Βία νοείται ένα γεγονός ή σειρά γεγονότων που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου ενός εκ των συμβαλλομένων·

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των δικαιωμάτων επί σχεδίων ή υποδειγμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των δικαιωμάτων ιδιόκτητων πληροφοριών, της τεχνογνωσίας και όλων των άλλων δικαιωμάτων ιδιόκτητης πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο·

  Τελικοί πελάτες αναφέρεται στα άτομα που αγοράζουν προϊόντα από τον Επαγγελματία dropshipping και θεωρούνται τελικοί χρήστες για τους σκοπούς του παρόντος·

  Ροή σημαίνει τη μορφή δεδομένων που χρησιμοποιείται από τη vidaXL που αποθηκεύει την τιμή, το απόθεμα και το περιεχόμενο του προϊόντος για την παροχή συχνά ενημερωμένων πληροφοριών στον Επαγγελματία dropshipping·

  Πορτοφόλι σημαίνει τον λογαριασμό B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) του Επαγγελματία dropshipping με τον οποίο μπορεί να πληρώσει και να λάβει πληρωμή·

  Υπηρεσία dropshipping της vidaXL σημαίνει τη χρήση του ιστοτόπου dropshippingxl.com που μπορούν να βρεθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (εφεξής η «Υπηρεσία»).

  Εικόνες Προϊόντος: εννοούνται όλες οι εικόνες και οι περιγραφές προϊόντων της vidaXL, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών προϊόντων, όπως παρέχονται από τη vidaXL

  ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  2.1 Ο Επαγγελματίας dropshipping επιθυμεί να πωλήσει και να προωθήσει τα προϊόντα που προσφέρει η vidaXL για τους σκοπούς της Υπηρεσίας στους δικούς του Τελικούς πελάτες. Η vidaXL δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και των Τελικών πελατών του.

  2.2. Η Σύμβαση θα διέπει τη σχέση, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της vidaXL και των Επαγγελματιών dropshipping όπως ορίζονται παρακάτω.

  2.3 Η Σύμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών μέσω της Υπηρεσίας και απαιτεί από το άτομο ή την οντότητα που επιθυμεί να εγγραφεί στον ιστότοπο dropshippingxl.com στον οποίο μπορούν να διατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και ισχύουν για όλα τα προϊόντα που παρέχονται από τη vidaXL στο πλαίσιο της δραστηριότητας Dropshipping της.

  ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

  3.1 Για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ο Επαγγελματίας dropshipping πρέπει να εγγραφεί σε έναν λογαριασμό Dropshipping της vidaXL, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στον ειδικό ιστότοπο dropshippingxl.com.

  3.2 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των παρεχόμενων τραπεζικών στοιχείων, η vidaXL απαιτεί από τον Επαγγελματία dropshipping να μεταφέρει ένα μη επιστρεπτέο χρηματικό ποσό (κατά προτίμηση 0,01 ευρώ ή οποιοδήποτε ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) στη vidaXL.

  3.3 Η παροχή εσφαλμένων πληροφοριών από τον Επαγγελματία dropshipping θα αποκλείσει τη δημιουργία του λογαριασμού. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει και να αναστείλει λογαριασμούς που περιέχουν ελλιπείς ή ψευδείς πληροφορίες.

  3.4 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχτεί την αίτηση εντός 48 ωρών από την παραλαβή νέας εγγραφής από τον Επαγγελματία dropshipping. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει και σε σπάνιες περιπτώσεις, να αναστείλει έναν λογαριασμό εάν, για παράδειγμα, προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: ελλιπής εγγραφή, εγκεκριμένη με λάθος, κατάχρηση λογαριασμού.

  3.5 Ο Επαγγελματίας dropshipping πρέπει να είναι μεγαλύτερος από: (i) 18 ετών και (ii) τουλάχιστον την ηλικία ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία όπου διαμένει και από την οποία θα χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία για το άνοιγμα λογαριασμού.

  3.6 Η Υπηρεσία είναι αμιγώς διεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε λογαριασμός δημιουργηθεί για προσωπική χρήση θα τερματιστεί αμέσως.

  3.7 Ο Επαγγελματίας dropshipping είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής του. Η vidaXL δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την αποτυχία διατήρησης της ασφάλειας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης.

  3.8 Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία χρεώνεται μηνιαίο τέλος συνδρομής. Αυτή η χρέωση εφαρμόζεται σε κάθε επιπλέον πρόσβαση (μία πρόσβαση ανά χώρα παράδοσης). Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας dropshipping αποφασίσει να ακυρώσει τη συνδρομή του (παρακράτηση πληρωμών), ο Επαγγελματίας dropshipping:

  3.8.1 όπου πραγματοποιήθηκαν προηγούμενες παραγγελίες, θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό Dropshipping του και το σύστημα υποστήριξης, αλλά δεν θα επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω παραγγελιών έως ότου ληφθεί η πληρωμή της συνδρομής.

  3.8.2 σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει ακόμη παραγγελίες, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον λογαριασμό Dropshipping του.

  ΑΡΘΡΟ 4 -ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  4.1 Περιγραφή προϊόντος

  4.1.1 Παρά τις εύλογες προσπάθειες της vidaXL να περιγράψει τα προϊόντα και να λάβει φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες παραλλαγές για ορισμένα προϊόντα. Εάν υπάρχει κάτι που ο Επαγγελματίας dropshipping δεν καταλαβαίνει σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο, μπορεί να στείλει email στη vidaXL στη διεύθυνση [email protected].

  4.2 Τιμή προϊόντος

  4.2.1 Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι στο τοπικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό του ΦΠΑ χρεώνεται κατά την ολοκλήρωση αγοράς με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα στην οποία παραδίδονται τα αγαθά. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της υποβολής μιας παραγγελίας.

  4.2.2 Εκτός από την Αυστραλία, η τιμή ενός προϊόντος περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό παραγγελίας για μεμονωμένες παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του dropshipping. Ο Επαγγελματίας dropshipping έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις δικές του τιμές για τα προϊόντα που πωλεί μέσω του μέσου του.

  4.2.3 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των ειδών στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Ο Επαγγελματίας dropshipping είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του είναι ενημερωμένες (όσον αφορά στα αποθέματα ή την τιμή, για παράδειγμα).

  4.2.4 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να επιβάλει πρόσθετη χρέωση ή έκπτωση με βάση το ποσοστό επιστροφής χρημάτων, τους στόχους πωλήσεων και άλλους δείκτες απόδοσης. Ο Επαγγελματίας dropshipping θα λάβει δύο προειδοποιήσεις πριν από την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης στις παραγγελίες του. Η επιπλέον χρέωση ή έκπτωση θα εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση αγοράς.   

  4.2.5 Εάν ένα είδος έχει τιμολογηθεί χαμηλότερα κατά λάθος, η vidaXL θα επικοινωνήσει με τον Επαγγελματία dropshipping και θα προσφέρει στον Επαγγελματία dropshipping μια εκ των ακολούθων τριών επιλογών:

  1. Υποβολή νέας παραγγελίας με τη σωστή τιμή των προϊόντων Ή

  2. Ακύρωση ολόκληρης της παραγγελίας Ή

  3. Ακύρωση της παραγγελίας για τα προϊόντα με εσφαλμένες τιμές και εκ νέου επιβεβαίωση της παραγγελίας για τα σωστά τιμολογημένα προϊόντα.

  Εάν ο Επαγγελματίας dropshipping δεν απαντήσει εντός 24 ωρών, η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα. Κάθε πληρωμή που λαμβάνεται από τον Επαγγελματία Dropshipping θα πιστώνεται στο πορτοφόλι εντός 7 ημερών.

  4.3 Διαθεσιμότητα των προϊόντων

  4.3.1 Η διαθεσιμότητα των προϊόντων στον ιστότοπο της vidaXL εξαρτάται από τα αποθέματα. Λόγω των επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συνέχειας του εφοδιασμού αποθεμάτων, η vidaXL δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα προϊόντα θα είναι σταθερά διαθέσιμα. Αποτελεί ευθύνη του Επαγγελματία dropshipping να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα αποθεμάτων του είναι ενημερωμένα στους διαύλους πωλήσεων (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα) στους οποίους πωλεί ο Επαγγελματίας dropshipping.

  4.3.2 Η vidaXL, ως πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και προσφέρει την Υπηρεσία στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, λειτουργεί από διάφορες αποθήκες. Ο Επαγγελματίας dropshipping αναγνωρίζει και κατανοεί ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία αποθήκη στην άλλη και ότι δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα είδη από κάθε αποθήκη. Η vidaXL δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τέτοιες ελλείψεις, αποκλίσεις ή διακυμάνσεις αποθεμάτων.

  4.3.3 Η vidaXL θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τις καταστάσεις εξάντλησης αποθεμάτων ή τις εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοιες καταστάσεις. Ο Επαγγελματίας dropshipping μπορεί να επικοινωνήσει με τη vidaXL στο [email protected] όταν ένα προϊόν δεν μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο, έχει εξαντληθεί ή έχει καταργηθεί.

  4.3.4 Μετά την αποδοχή μιας παραγγελίας και όταν ένα προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο ή έχει εξαντληθεί, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει εγκαίρως τον Επαγγελματία dropshipping και να προσφερθεί να περιμένει έως ότου επανέλθει το απόθεμα του προϊόντος ή έως ότου η τιμή του προϊόντος επιστραφεί στον Επαγγελματία dropshipping. Εάν προτιμάται επιστροφή χρημάτων, η επεξεργασία της θα πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών μετά την προσέγγιση του χρονικού πλαισίου. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί στο πορτοφόλι του Επαγγελματία dropshipping.

  4.3.5 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτές ελλιπείς παραγγελίες.

  4.3.6 Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή απώλεια κερδών που προκύπτει από τη διαφήμιση εξαντλημένων αποθεμάτων και κατηργημένων προϊόντων από τον Επαγγελματία dropshipping.

  4.3.7 Η vidaXL δεν θα δεσμεύσει σε καμία περίπτωση αποθέματα για έναν Επαγγελματία dropshipping.

  ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  5.1 Ο Επαγγελματίας dropshipping δηλώνει και εγγυάται, πριν από την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω της Υπηρεσίας, ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται εγγράφως στην παρούσα Σύμβαση.

  5.2 Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται για είδη που διαφημίζονται στον ιστότοπο της vidaXL στη διεύθυνση dropshippingxl.com θεωρούνται προσφορά στον Επαγγελματία dropshipping για την αγορά των ειδών που έχουν επιλεγεί για μια παραγγελία. Δεν υπάρχει σύμβαση αγοράς μεταξύ της vidaXL και του Επαγγελματία dropshipping μέχρι η vidaXL να λάβει και να αποδεχτεί την παραγγελία. Μόλις γίνει δεκτή μια παραγγελία, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως «προετοιμάζεται». Καμία σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και της vidaXL πριν από την εμφάνιση αυτής της κατάστασης.

  5.3 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση πώλησης εάν η πληρωμή για παραγγελίες δεν ληφθεί πλήρως πριν από την πραγματική ημερομηνία αποστολής.

  ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

  6.1 Οι πληρωμές για παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω PayPal, τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πορτοφολιού. Η vidaXL δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα προαναφερθέντα μέσα πληρωμής σε κάθε χώρα στην οποία προσφέρεται η Υπηρεσία και διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις προσφερόμενες λύσεις πληρωμής. Απαιτείται η πλήρης εξόφληση των παραγγελιών πριν από την αποστολή τους από τη vidaXL. Ο Επαγγελματίας dropshipping δηλώνει και αναγνωρίζει ότι οι παραγγελίες δεν θα γίνουν δεκτές μέχρι να πληρωθούν πλήρως.

  6.2 Ο Επαγγελματίας dropshipping μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης επιβεβαίωσης της vidaXL. Η λειτουργία αυτόματης επιβεβαίωσης επιτρέπει στους Επαγγελματίες dropshipping να πληρώνουν αυτόματα για τις παραγγελίες τους, καθώς το ποσό θα αφαιρείται από το Πορτοφόλι τους. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελλείψεις, κινδύνους, άμεσες ή έμμεσες απώλειες κέρδους που προκαλούνται από αυτήν τη λειτουργία.

  ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  7.1 Για σκοπούς ακύρωσης ή αλλαγής μιας παραγγελίας, ο Επαγγελματίας dropshipping θα επικοινωνήσει με τη vidaXL μέσω του [email protected] ή της Ηλεκτρονικής Συνομιλίας (Chat).

  7.2 Ο Επαγγελματίας dropshipping αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι δυνατή η ακύρωση ή η αλλαγή όλων των παραγγελιών που έχουν πληρωθεί ή αποσταλεί. Ο Επαγγελματίας dropshipping θα ενημερώνεται από τη vidaXL για οποιαδήποτε αδυναμία αλλαγής ή ακύρωσης της παραγγελίας. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τέτοια αποτυχία ή για τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του Τελικού Πελάτη.

  ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  8.1 Οι διαθέσιμες μέθοδοι αποστολής θα προσφερθούν στον Επαγγελματία dropshipping κατά τη διαδικασία πληρωμής. Η vidaXL θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αποστολή των ειδών εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους πληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλομένων. Ο αριθμός παρακολούθησης της αποστολής και η ειδοποίηση θα σταλούν στον Επαγγελματία dropshipping μόλις αποσταλούν τα προϊόντα.

  8.2    Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη ροή προϊόντων που παρέχεται από τη vidaXL. Οι καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης πρέπει να ερμηνεύονται ως καθήκον εύλογης προσπάθειας και θεωρείται ότι έχουν προσεγγιστεί. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων ή μεσάζοντες που χρησιμοποιούνται.

  8.3 Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για είδη που δεν φθάνουν στον πελάτη λόγω σφαλμάτων που έγιναν από τον πελάτη ή από τον Επαγγελματία dropshipping κατά την εισαγωγή των στοιχείων διεύθυνσης. Ο Επαγγελματίας dropshipping θα πρέπει να ελέγξει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας πριν επιβεβαιώσει μια παραγγελία. Η διεύθυνση πρέπει να είναι προσβάσιμη από τους οδηγούς ταχυμεταφορών και εάν δεν έχουν απομείνει οδηγίες αποστολής, ο Επαγγελματίας dropshipping πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει κάποιος που θα παραλάβει το δέμα.

  8.4 Εάν τα δέματα επιστραφούν στη vidaXL, η vidaXL θα επιστρέψει στον Επαγγελματία dropshipping την τιμή του προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής, όπου ισχύει. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται σε επιχειρηματικές διευθύνσεις ή σε τόπο εργασίας θεωρείται ότι λαμβάνονται μόλις φτάσουν στην εκάστοτε διεύθυνση. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει την ασφαλή παραλαβή του αντικειμένου.

  8.5 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παραγγελία μόλις το δέμα φτάσει στην παρεχόμενη διεύθυνση παράδοσης. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν το δέμα χαθεί μόλις παραδοθεί. Εάν κάποιο προϊόν έχει υποστεί ζημιά, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει τον Επαγγελματία dropshipping εντός 48 ωρών από την παραλαβή του. Στη συνέχεια, η vidaXL πρέπει να ειδοποιηθεί εντός 72 ωρών από τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Εάν ο πελάτης παραλάβει κάποιο ελαττωματικό προϊόν, ο Επαγγελματίας dropshipping πρέπει να ειδοποιήσει τη vidaXL εντός 14 ημερών από την παραλαβή του. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη διαδικασία επιστροφής στο άρθρο 9 για περισσότερες λεπτομέρειες.

  8.6 Σε περίπτωση που τα είδη αποστέλλονται σε διεύθυνση διαφορετική από αυτή του Επαγγελματία dropshipping, η vidaXL δεν έχει σύμβαση μεταξύ του παραλήπτη αυτών των αγαθών (του πελάτη) και της vidaXL. Σε αυτήν την περίπτωση, η vidaXL δεν μπορεί να μεσολαβήσει για οποιαδήποτε πτυχή της πώλησης μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του πελάτη των αποστελλόμενων ειδών.

  ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  9.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

  9.1.1 Εκτός από την Ισλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το δικαίωμα επανεξέτασης είναι 14 ημέρες από την παραλαβή, ο Τελικός πελάτης μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε προϊόν για 30 ημέρες, αρχής γενομένης από τη στιγμή που το προϊόν παραδίδεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να επιστρέψει το αντικείμενο ή τα αντικείμενα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  α. Ο Τελικός Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε παραληφθέν είδος εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση στον Επαγγελματία dropshipping της επιθυμίας του να επιστρέψει το προϊόν σε διεύθυνση επιστροφής που παρέχεται από τον Επαγγελματία dropshipping ΚΑΙ

  β. Κατά την παραλαβή των ειδών από τον πελάτη, ο Επαγγελματίας dropshipping το επιστρέφει εντός 14 ημερών στη vidaXL και ζητά επιστροφή χρημάτων μέσω της Υπηρεσίας. Η επιστροφή χρημάτων θα πιστωθεί στον λογαριασμό πορτοφολιού του Επαγγελματία Dropshipping εντός 7 ημερών αφού η vidaXL λάβει το/τα επιστρεφόμενο(-α) προϊόν(-τα) και επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι κατεστραμμένα. Ο Επαγγελματίας dropshipping είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία των προϊόντων ή για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του πελάτη ως αποτέλεσμα (λανθασμένης) επιστροφής (κατεστραμμένων) προϊόντων KAI

  γ. Αναφορικά με τα παραπάνω, ο Επαγγελματίας dropshipping οργανώνει τη διαδικασία επιστροφής ανεξάρτητα και έτσι θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή καθώς και με τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαδικασία επιστροφής (π.χ. απώλεια ή καταστροφή προϊόντος κατά τη μεταφορά κλπ.).

  9.1.2 Εάν ο Επαγγελματίας dropshipping δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το 9.1.1., ο Επαγγελματίας dropshipping μπορεί να ζητήσει από τη vidaXL να οργανώσει την επιστροφή απευθείας από τον Τελικό πελάτη υπό τους ίδιους όρους που εφαρμόζει η vidaXL στους δικούς της πελάτες. Τυχόν έξοδα που θα χρεώνονταν στους πελάτες της vidaXL στους τοπικούς ιστότοπούς της θα χρεώνονται επίσης στον Επαγγελματία dropshipping. Ο Επαγγελματίας dropshipping θα πρέπει να παρέχει τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη, τη διεύθυνση για την παραλαβή και εν τέλει, μια διεύθυνση email στη vidaXL, οι οποίες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την οργάνωση της αιτούμενης επιστροφής.

  9.1.3 Εάν ο Επαγγελματίας dropshipping έχει ασυνήθιστο και ανεξήγητο υψηλό ποσοστό επιστροφών σε σύγκριση με τα μέσα ποσοστά επιστροφών εντός της vidaXL, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί περαιτέρω υπηρεσίες επιστροφής στον Επαγγελματία dropshipping, να αυξήσει τις τιμές, να μειώσει την προσφερόμενη περίοδο υπαναχώρησης στους Τελικούς πελάτες ή να αποκλείσει τον Επαγγελματία dropshipping από την πλατφόρμα dropshipping της.

  9.2 Εγγύηση

  9.2.1 Σε περίπτωση που ένα λανθασμένο ή κατεστραμμένο προϊόν παραληφθεί από τον Τελικό πελάτη, ο Τελικός πελάτης θα πρέπει να παράσχει κατάλληλα (φωτογραφικά) αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα φέρουν (ψηφιακή) ημερομηνία και θα αποστέλλονται είτε σε διεύθυνση email που παρέχεται από τον Επαγγελματία dropshipping. Η vidaXL, θα προσφέρει, κατόπιν ελέγχου και κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες λύσεις:

  1. Η ζημία δικαιολογεί έκπτωση·

  2. Η ζημία δικαιολογεί επιστροφή χρημάτων·

  3. Θα αποσταλεί ένα νέο προϊόν ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων.

  Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τα παραπάνω, εάν ισχύει για μια μεμονωμένη περίπτωση.

  9.2.2 Σε περίπτωση προβλημάτων με μια παραγγελία, ενθαρρύνουμε τους Επαγγελματίες dropshipping να επικοινωνήσουν απευθείας με τη vidaXL, καθώς αυτό θα δώσει στη vidaXL την ευκαιρία να αποσαφηνίσει και να διορθώσει τη δεδομένη κατάσταση.

  9.3 Επιστροφή χρημάτων

  9.3.1 Ο Επαγγελματίας dropshipping αναγνωρίζει ότι η μέγιστη επιστροφή χρημάτων που θα προσφέρει η vidaXL θα περιορίζεται στην τιμή του προϊόντος και δεν θα καλύπτει τυχόν πρόσθετα έξοδα, όπως έξοδα αποστολής, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις και όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και της vidaXL κατά περίπτωση.

  9.3.2 Οι επιστροφές χρημάτων θα εξετάζονται κατά περίπτωση, θα καταβάλλονται από τη vidaXL και θα μεταφέρονται στον λογαριασμό B2B του Επαγγελματία dropshipping (πορτοφόλι). Αυτό ισχύει για όλες τις συναλλαγές.

  9.3.4 Σε περίπτωση ανοιχτού ζητήματος PayPal, κατά την οποία ο Επαγγελματίας dropshipping δεν είναι σε θέση να συνάψει συμφωνία με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, η vidaXL δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αναστείλει προσωρινά τον λογαριασμό B2B του Επαγγελματία dropshipping.

  9.3.5 Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων από την παραγγελία θα επιστρέφεται στο πορτοφόλι στη διεύθυνση b2b.vidaxl.com. Οι επιστροφές χρημάτων σε λογαριασμό Paypal ή τραπεζικό λογαριασμό του Επαγγελματία dropshipping δεν είναι δυνατές, εκτός εάν:  

 • Ο Επαγγελματίας dropshipping τερματίσει τη συνεργασία του με τη vidaXL.
 • Ο Επαγγελματίας dropshipping έχει ειδικό λόγο να επιστρέψει το ποσό.
 • 9.3.6 Ο Επαγγελματίας dropshipping είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της επιστροφής χρημάτων από τους τελικούς πελάτες. Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας dropshipping κάνει κατάχρηση της πολιτικής επιστροφής χρημάτων, η vidaXL έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό του Επαγγελματία dropshipping.

  9.4 Εξυπηρέτηση Πελατών

  9.4.1 Η vidaXL συμβουλεύει τον Επαγγελματία dropshipping να χρησιμοποιεί τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις, δηλώνοντας τα παραπάνω. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον Επαγγελματία dropshipping (ή τον Τελικό πελάτη), εάν ο Τελικός πελάτης ή ο Επαγγελματίας dropshipping δεν επιστρέψει ένα προϊόν σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής της vidaXL, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

  9.4.2 Ο Επαγγελματίας dropshipping υποχρεούται να παρέχει (σωστά) στοιχεία επικοινωνίας στους πελάτες του για να τους επιτρέπει να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με ένα είδος ή μια παραγγελία. Η Εξυπηρέτηση Πελατών της vidaXL θα ανακατευθύνει τυχόν ερωτήσεις που λαμβάνονται από τους Τελικούς πελάτες του Επαγγελματία dropshipping πίσω στον Επαγγελματία dropshipping. Σε περίπτωση που η vidaXL παρατηρήσει ότι ο Επαγγελματίας dropshipping δεν παρείχε (σωστά) στοιχεία επικοινωνίας στους Τελικούς πελάτες της, ο Επαγγελματίας dropshipping θα πρέπει να διορθώσει αυτήν την κατάσταση εντός 2 ημερών παρέχοντας σωστά και ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν ο Επαγγελματίας dropshipping δεν παράσχει αυτές τις πληροφορίες, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

  ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ DROPSHIPPING

  10.1 Η vidaXL δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του Τελικού πελάτη, είναι ευθύνη του Επαγγελματία dropshippingνα διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε νομικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του Τελικού πελάτη εφαρμόζεται σε ένα δικό του σύνολο όρων & προϋποθέσεων που χρησιμοποιούνται από τον Επαγγελματία dropshipping κατά την πώληση ειδών ενώ χρησιμοποιείται η Υπηρεσία. Η vidaXL δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της απουσίας οποιωνδήποτε όρων & προϋποθέσεων ή οποιουδήποτε άλλου νομικού εγγράφου που απαιτείται από τον νόμο ή άλλως μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και του πελάτη του.

  10.2 Ο Επαγγελματίας dropshipping υποχρεούται να προσφέρει στους πελάτες του επίπεδο εξυπηρέτησης παρόμοιο ή υψηλότερο από αυτό που προσφέρει η vidaXL στους δικούς της πελάτες και δεν μπορεί να παραπέμψει τους τελικούς πελάτες του στη vidaXL για να επικοινωνήσουν απευθείας με τη vidaXL.

  Σε περίπτωση που η φήμη της vidaXL επηρεαστεί λόγω της αδυναμίας του Επαγγελματία Dropshipping να προσφέρει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αποκαταστήσει τη ζημιά αποζημιώνοντας τον πελάτη. Τα έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την αποζημίωση θα χρεωθούν στον Επαγγελματία dropshipping. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιώσει αυτά τα έξοδα χρησιμοποιώντας τυχόν χρήματα που οφείλει η vidaXL στον Επαγγελματία dropshipping.

  10.3 Ο Επαγγελματίας dropshipping συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τις απαιτήσεις εγγραφής από τις χώρες στις οποίες διαθέτει το προϊόν στην αγορά. Τυχόν έξοδα ή τέλη που προκύπτουν από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή την υποχρεωτική εγγραφή θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Επαγγελματία dropshipping. Σε καμία περίπτωση η vidaXL δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση του Επαγγελματία dropshipping με τις υποχρεώσεις του.

  10.4 Ο Επαγγελματίας dropshipping εγγυάται και συμφωνεί ότι ο ίδιος (και θα μεριμνήσει ώστε οι διευθυντές, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοί του): (α) θα τηρούν και θα συμμορφώνονται με όλες τις Κυρώσεις και τους Ελέγχους Εξαγωγών, (β) δεν θα πωλούν, μεταβιβάζουν, εξάγουν, εξάγουν εκ νέου ή προωθούν τα Αγαθά σε οποιοδήποτε άτομο, οντότητα ή δικαιοδοσία που υπόκειται σε Κυρώσεις και Ελέγχους Εξαγωγών, (γ) ο Επαγγελματίας dropshipping δεν θα προκαλεί την πώληση ή τη χρήση των προϊόντων που αγοράζονται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε χώρες που υπόκεινται σε Περιορισμούς Διεθνούς Εμπορίου, Κυρώσεις ή Εμπάργκο, όπως το Ιράν, το Σουδάν, η Συρία κλπ. Ο Επαγγελματίας dropshipping εξακολουθεί να αποζημιώνει πλήρως τη vidaXL και τους συνεργάτες της έναντι οποιασδήποτε ευθύνης ή νομικών διαδικασιών για μη συμμόρφωση ή παραβίασή τους.    

  ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  11.1 Περιορισμός της Ευθύνης

  11.1.1 Η συνολική, σωρευτική ευθύνη της vidaXL για τυχόν ζημιές ή απώλειες περιορίζεται στην τιμή αγοράς του προϊόντος.

  11.1.2 Η vidaXL δεν ευθύνεται έναντι του Επαγγελματία dropshipping για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή απωλεσθέντων εσόδων, της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών, της ζημιάς άλλων αγαθών ή άλλως, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.

  11.1.3 Η εμπορία, διανομή και πώληση των Προϊόντων δεν παραβιάζει, εξ όσων γνωρίζει η vidaXL, κανένα δικαίωμα τρίτων. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, η vidaXL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την εν λόγω παραβίαση.

  11.1.4 Ο παραπάνω περιορισμός ευθύνης δεν θα ισχύει σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε στον Επαγγελματία dropshipping από εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια της vidaXL που αποδίδεται στη vidaXL.

  11.2 Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

  11.2.1 Με την επιφύλαξη των παραπάνω και μόνο στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, η vidaXL θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τα προϊόντα της στην ιδιοκτησία των Τελικών πελατών ή/και για τυχόν τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από τα ελαττώματα του προϊόντος.

  11.2.2 Σε αυτήν την περίπτωση, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να έρθει σε άμεση επαφή με τον Τελικό πελάτη, εάν κριθεί απαραίτητο.

  11.3 Ανακλήσεις

  11.3.1 Σε περίπτωση που η vidaXL διαπιστώσει ότι έχει συμβεί ένα συμβάν, περιστατικό ή περίσταση που μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη ανάκλησης ή άλλης αφαίρεσης ενός προϊόντος ή προϊόντων από την αγορά, η vidaXL θα ενημερώσει σχετικά τον Επαγγελματία dropshipping και θα αναμένει από τον Επαγγελματία dropshipping να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με αυτό (π.χ.: να επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους πελάτες, να αφαιρέσει το προϊόν από την γκάμα πωλήσεών του κλπ.).

  11.3.2 Η vidaXL θα λάβει την τελική απόφαση για να ανακαλέσει ή να αφαιρέσει με άλλο τρόπο τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά.

  11.3.3 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει απευθείας με τους Τελικούς πελάτες του Επαγγελματία dropshipping σε περίπτωση ανάκλησης.

  ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

  12.1 Οι Εμπιστευτικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που επισημαίνονται ως Εμπιστευτικές πληροφορίες από τη vidaXL, αλλά περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες τις οποίες ο Επαγγελματίας dropshipping θα έπρεπε να γνωρίζει ότι αφορούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών επιχείρησης προς επιχείρησης (B2B) αποτελούν επίσης Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

  12.2 Ζητούμε από τον Επαγγελματία dropshipping να χειριστεί σωστά τις εμπιστευτικές πληροφορίες:

 • Ο Επαγγελματίας dropshipping δεν θα χρησιμοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες παρά μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (Σκοπός).
 • Ο Επαγγελματίας dropshipping θα τηρεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της vidaXL αυστηρά εμπιστευτικές.
 • Ο Επαγγελματίας dropshipping θα γνωστοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στους υπαλλήλους του (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών εργαζομένων που παρέχονται από μια υπηρεσία στελέχωσης και των ανεξάρτητων συνεργατών που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Επαγγελματία dropshipping) που χρειάζεται
 • a) να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές για την επίτευξη του Σκοπού και

  b) συμφωνούν εγγράφως με υποχρεώσεις περί απορρήτου τουλάχιστον εξίσου περιοριστικές με εκείνες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 • Ο Επαγγελματίας dropshipping θα προστατεύει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της vidaXL με τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό φροντίδας που χρησιμοποιεί ο Επαγγελματίας dropshipping για να προστατεύσει τις δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες παρόμοιας σημασίας, αλλά ποτέ λιγότερο από ένα εύλογο επίπεδο ευθύνης.
 • 12.3 Ο Επαγγελματίας dropshipping δεν ευθύνεται για την γνωστοποίηση οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών εάν:

 • ήταν ήδη γνωστές με νόμιμα μέσα από τον Επαγγελματία dropshipping χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας πριν από την γνωστοποίηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπως αποδεικνύεται από γραπτά αρχεία που προηγούνται της γνωστοποίησης
 • είναι άμεσα προσβάσιμες από το κοινό κατά ή μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης, εκτός από την περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Παραλήπτη
 • ελήφθησαν νόμιμα από τον Επαγγελματία dropshipping χωρίς περιορισμό στη γνωστοποίηση από τρίτο που δικαιούται να κάνει μια τέτοια γνωστοποίηση (εκτός από το ότι αυτή η εξαίρεση ισχύει μόνο αφού ο Παραλήπτης λάβει τις πληροφορίες από τον τρίτο)
 • έχουν εγκριθεί για γνωστοποίηση ή κοινολόγηση με γραπτή εξουσιοδότηση της vidaXL ή έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με νόμιμη απαίτηση δικαστηρίου ή κυβερνητικής υπηρεσίας ή όταν απαιτείται από τον νόμο.
 • 12.4 Η vidaXL διατηρεί την πλήρη κυριότητα των γνωστοποιούμενων πληροφοριών. Εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα του Επαγγελματία dropshipping να χρησιμοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν χορηγείται άδεια ή δικαιώματα, ρητά ή σιωπηρά, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

  12.5 Σε περίπτωση που ένας Επαγγελματίας dropshipping δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως περιγράφονται στο άρθρο 13, ο Επαγγελματίας dropshipping θα καταπέσει αμέσως και χωρίς δικαστική παρέμβαση στον Γνωστοποιών μια άμεσα πληρωτέα ποινή ύψους 500€ ανά παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας. Αυτή η ποινή θα αυξάνεται κατά 100€ για κάθε ημέρα που η εν λόγω παραβίαση παραμένει ανεπίλυτη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Γνωστοποιούντος να απαιτήσει αποζημίωση για απώλειες και ζημίες που έχει υποστεί ή θα υποστεί η vidaXL επιπλέον όλων των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα βάσει νόμου ή στα ίδια κεφάλαια.

  ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  13.1 Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο της vidaXL προστατεύεται από Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εικόνες, τη διάταξη του ιστοτόπου, κείμενα και εμπορικά σήματα.

  13.2 Στο πλαίσιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παραχωρείται στον Επαγγελματία dropshipping ένα μη αποκλειστικό, περιορισμένο και μη επιτρεπόμενο δικαίωμα χρήσης των Εικόνων Προϊόντων για την πώληση προϊόντων vidaXL. Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός, ο Επαγγελματίας dropshipping θα ανακατευθυνθεί στον κατάλληλο σύνδεσμο URL για τις εικόνες κάθε προϊόντος. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υποβάλλετε αίτηση για ή/και να καταχωρίσετε ένα εμπορικό σήμα ή όνομα τομέα που περιέχει το στοιχείο «vida» ή/και «vidaXL» ή ένα παρόμοιο στοιχείο ή λογότυπο στο όνομά του.

  13.3 Οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας 13.1 θα δημιουργούσε υποχρέωση εκ μέρους του Επαγγελματία dropshipping με αποτέλεσμα την επιβολή ποινής ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) στη vidaXL. Η εν λόγω παραβίαση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάχρηση του περιεχομένου ή διάθεση μη δημόσιου περιεχομένου σε τρίτους.

  13.4 Όλες οι εικόνες της vidaXL είναι ελεύθερα διαθέσιμες για χρήση στον ιστότοπο του επαγγελματία dropshipping. Μόλις ο Επαγγελματίας dropshipping κάνει αίτηση για έναν λογαριασμό και γίνει αποδεκτός, ο Επαγγελματίας dropshipping θα κατευθυνθεί στις κατάλληλες διευθύνσεις URL σύνδεσης για τις εικόνες κάθε προϊόντος.

  ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  14.1 Κάθε Συμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

  14.2 Σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο η vidaXL όσο και ο Επαγγελματίας dropshipping καθορίζουν τους δικούς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Δεδομένων. Ως εκ τούτου, τόσο η vidaXL όσο και ο Επαγγελματίας dropshipping θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ).  

  14.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα εφαρμόσουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τους κινδύνους, προκειμένου να προστατεύσουν τα Δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, αλλοίωση, απώλεια, πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση ή οποιεσδήποτε (άλλες) παράνομες μορφές επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης και χρήσης των Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα αυτά πληρούν τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εκτός από περιπτώσεις αμέλειας της vidaXL, η vidaXL δεν θα ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Επαγγελματία dropshipping.

  ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

  15.1 Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται κατά την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού του Επαγγελματία dropshipping.

  15.2 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να αναστείλει προσωρινά τον λογαριασμό του Επαγγελματία dropshipping, να παρακρατήσει τυχόν πληρωμές προς τον Επαγγελματία dropshipping και να εμποδίσει την πρόσβαση στο πορτοφόλι του, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Περιπτώσεις παραβίασης οποιωνδήποτε ρητρών της Σύμβασης·
 • Υποψία απάτης, δόλου ή βαριάς αμέλειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: πώληση μη γνήσιων προϊόντων vidaXL, εκούσια αδυναμία παράδοσης, εκτροπή παραγγελίας κλπ.;
 • Κατεύθυνση των πελατών του απευθείας στην εξυπηρέτηση πελατών της vidaXL·
 • Συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες·
 • Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας της vidaXL ή τρίτων·
 • Πτώχευση του Επαγγελματία dropshipping ή ισοδύναμες καταστάσεις·
 • Έλλειψη επαγγελματισμού του Επαγγελματία dropshipping προς τους Πελάτες ή τους εκπροσώπους της vidaXL·
 • Αδυναμία παροχής του απαιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών (ανακατεύθυνση πελατών απευθείας στη vidaXL, κακές κριτικές του Επαγγελματία dropshipping κλπ.)
 • 15.3 Η vidaXL θα ενημερώσει εγγράφως τον Επαγγελματία dropshipping για την αναστολή του λογαριασμού του και τον λόγο αυτής της αναστολής. Ο Επαγγελματίας dropshipping θα έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Αν η κατάσταση παραμείνει αμετάβλητη μετά από 30 ημέρες, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οριστικά τον λογαριασμό του Επαγγελματία dropshipping. Η vidaXL θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που είναι ακόμα διαθέσιμα στο πορτοφόλι του Επαγγελματία dropshipping για να αντισταθμίσει τυχόν εκκρεμή χρέη. Τα υπόλοιπα χρήματα θα μεταφερθούν στον Επαγγελματία dropshipping ενενήντα (90) ημέρες μετά τη μόνιμη αναστολή του λογαριασμού.

  15.4 Ο Επαγγελματίας dropshipping θα είναι σε θέση να ασκήσει έφεση κατά της μόνιμης αναστολής επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξής μας για επιχειρήσεις (B2B).

  15.5 Οποιαδήποτε καταγγελία της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που μπορεί να δικαιούται ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει του νόμου ή βάσει της παρούσας Σύμβασης και δεν επηρεάζει τυχόν δεδουλευμένα δικαιώματα ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους.

  15.6 Τυχόν υποχρεώσεις του Επαγγελματία dropshipping που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Επαγγελματία dropshipping και των Τελικών Πελατών του δεν θα τερματίζονται με την αναστολή ή τον οριστικό τερματισμό του λογαριασμού του Επαγγελματία dropshipping.

  15.7  Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας dropshipping επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με τη vidaXL και δεν ήταν σε θέση να υποβάλει παραγγελία εντός των πρώτων 30 ημερών από την εγγραφή του, κατόπιν αιτήματος, δικαιούται επιστροφή του τέλους συνδρομής του για τον πρώτο μήνα. Η vidaXL δεν θα επιστρέψει τα τέλη συνδρομής εκτός των παρόντων όρων.

  ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  16.1 Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό εις καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Επαγγελματία dropshipping.

  ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

  17.1 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε ρήτρα της παρούσας Σύμβασης (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, η εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης ρήτρας ή διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζεται.

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

  18.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης ή αδυναμίας εκτέλεσης, η οποία θα προέκυπτε από μια κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους.

  ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

  19.1 Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν θα συνιστά ή θα θεωρείται ότι συνιστά εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών ή ότι αποδεικνύει ότι οποιοδήποτε από τα μέρη είναι ή έχει γίνει εκπρόσωπος του άλλου για οποιονδήποτε σκοπό.

  ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  20.1. Ο Επαγγελματίας dropshipping δεν μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει αυτής, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της vidaXL.

  20.2. Η vidaXL μπορεί να αναθέσει, να εκχωρήσει, να πωλήσει, να ανανεώσει ή να αναθέσει υπεργολαβικά, εν μέρει ή εν όλω, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων) βάσει οποιασδήποτε σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Επαγγελματία dropshipping.

  ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  21.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Ολλανδίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (CISG).  

  21.2 Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύμβαση και δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο δικαστήριο του Oost-Brabant, της περιοχής Χερτογκενμπός της Ολλανδίας. Αυτό ισχύει στον βαθμό που οι υποχρεωτικοί κανόνες δικαιοδοσίας περιορίζουν αυτήν την επιλογή. Η vidaXL και ο Επαγγελματίας dropshipping μπορούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω δεσμευτικών συμβουλών ή διαιτησίας.