DROPSHIPPING TINGIMUSED

Enne konto loomist ja/või tellimuse esitamist lugege käesolevaid tingimusi. vidaXL jätab endale õiguse tingimusi ette teatamata muuta. Käesolevad tingimused on tõlgitud erinevatesse keeltesse, kuid ingliskeelne versioon on originaalversioon ning kõik teised versioonid on informatiivsel eesmärgil tehtud tõlked. Kui algsed ingliskeelsed tingimused on vastuolus mis tahes tõlgitud tingimustega, on ülimuslikud ingliskeelsed tingimused.

JÄRGMISTE ISIKUTE VAHEL

1. vidaXL, mida esindab üks järgmistest:

 • Osaühing vidaXL International BV, mis asub aadressil Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Tegutseb Madalmaades käibemaksukohustuslasena numbritega NL850643545B01 ja PL5263485807, kaupleb kaubanduskoja Limburg numbri 52876861 all ning kaupleb Madalmaades, Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Norras, Portugalis ja Rootsis;
 • Osaühing vidaXL Europe BV, asukoht Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Tegutseb Madalmaades käibemaksukohustuslasena numbritega NL820055220B01 ja PL5263139666, kaupleb kaubanduskoja Limburg numbri 09188362 all ning kaupleb Bulgaarias, Austrias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Taanis, Eestis, Soomes, Horvaatias, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias;
 • Osaühing TM Handelsgesellschaft GmbH, asukohaga Lindenstrasse 16, (6340) Baar, mis tegutseb Šveitsis käibemaksukohustuslasena numbriga CH E45 1181434 ja on registreeritud Šveitsis registrinumbriga 1235780-81;
 • Osaühing vidaXL LLC, mis asub aadressil 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, tegutseb Ameerika Ühendriikides ja on registreeritud numbri 323 315-0448 all ning kaupleb Ameerika Ühendriikides.
 • Osaühing HB Commerce Pty Ltd, asukohaga Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, tegutseb Austraalias ja on registreeritud numbri 154339438 all ning kaupleb Austraalias.
 • Osaühing HBI Commerce LTD, asukohaga C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, mis tegutseb Ühendkuningriigis käibemaksukohustuslasena numbri GB137229219 all ja on registreeritud numbri 07772128 all ning kaupleb Ühendkuningriigis.
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Iceland, mis tegutseb Islandil käibemaksukohustuslase numbri 141496 all ja on registreeritud Islandil numbri 4305210390 all ning kaupleb Islandil.
 • vidaXL DWC-LLC asukohaga Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubai, Araabia Ühendemiraadid, registreeritud Araabia Ühendemiraatides numbriga 10457 ja tegutseb Araabia Ühendemiraatides TRN-numbriga 100455155000003 ja Saudi-Araabia Kuningriigis KM-numbriga 311415370500003.
 • Osaühing vidaXL G.K. asukohaga 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Tegutseb Jaapanis ettevõtte identifitseerimisnumbriga 9010003034630 ja kaupleb Jaapanis.
 • (edaspidi „vidaXL”)

  JA

  2. Dropshipper, mis on määratletud allpool ning mis täidab kõik nõuded (edaspidi „dropshipper”).

  Eraldi „pool“ ja ühiselt „pooled“

  Mõlemad pooled kinnitavad, et neil on käesoleva lepingu sõlmimiseks õigus- ja teovõime ning nad ON KOKKU LEPPINUD järgnevas:

  Sisukord

  ARTIKKEL 1 – MÕISTED

  ARTIKKEL 2 – LEPINGU EESMÄRK, REGULEERIMISALA JA TÄHTAEG

  ARTIKKEL 3 – KONTO LOOMINE JA TASUD

  ARTIKKEL 4 - KAUBA KIRJELDUS, HIND JA KÄTTESAADAVUS

  4.1 Toote kirjeldus

  4.2 Toote hind

  4.3 Toote kättesaadavus

  ARTIKKEL 5 – TELLIMINE

  ARTIKKEL 6 – TELLIMUSTE EEST TASUMINE

  ARTIKKEL 7 – TELLIMUSE TÜHISTAMINE/MUUTMINE

  ARTIKKEL 8 – SAATMINE, RISKI ÜLEKANDMINE JA TARNE

  ARTIKKEL 9 – TAGASTUSE KORD JA TAGATISED

  9.1 Taganemisõigus

  9.2 Tagatis

  9.3 Tagasimakse

  9.4 Klienditugi

  ARTIKKEL 10 – DROPSHIPPERI KOHUSTUSED

  ARTIKKEL 11 – VASTUTUSE PIIRAMINE JA DEFEKTSED TOOTED

  11.1 Vastutuse piiramine

  11.2 Tootja vastutus defektsete toodete eest

  11.3 Tagasikutsumine

  ARTIKKEL 12 – KONFIDENTSIAALSUS

  ARTIKKEL 13 – INTELLEKTUAALOMAND JA TURUNDUSMATERJAL

  ARTIKKEL 14 – ISIKUANDMED

  ARTIKKEL 15 – KEHTIVUSAJA LÕPPEMINE, PEATAMINE, LÕPETAMINE JA LÕPETAMISE

  ARTIKKEL 16 – MUUTMINE

  ARTIKKEL 17 – LAHUTATAVUS

  ARTIKKEL 18 – VÄÄRAMATU JÕUD

  ARTIKKEL 19 – SÕLTUMATUS

  ARTIKKEL 20 – LOOVUTAMINE

  ARTIKKEL 21 – KOHALDATAV ÕIGUS, KOHTUALLUVUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  ARTIKKEL 1 – MÕISTED

  Käesolevates tingimustes:

  Dropshipper füüsiline või juriidiline isik, kes on loonud ärisuhte vidaXLiga vidaXLi dropshippingu programmi kaudu ja on registreerunud programmis artiklis 3 osutatud registreerimisprotseduuri kohaselt.

  Leping käesolevad tingimused ja mis tahes muud dokumendid, mida loetakse nende osaks, milles pooled on kokku leppinud;

  Vääramatu jõud sündmus või sündmused, mis ei ole kummagi poole mõistliku kontrolli all;

  Intellektuaalomandi õigused kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused, patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, teenusemärgid, disainilahenduse õigused, andmebaasi õigused, omandiõigused, oskusteave ja kõik muud intellektuaalomandi või tööstuse omandiõigused, mis võivad eksisteerida või võivad tulevikus eksisteerida ükskõik kus maailmas.

  Lõpptarbijad isikud, kes ostavad tooteid dropshipperilt ja keda käsitatakse käesoleva dokumendi tähenduses lõppkasutajatena;

  Voog andmevorming, mida vidaXL kasutab hinna, laovarude ja tootesisu salvestamiseks ning mida kasutatakse regulaarsete uuenduste pakkumiseks dropshipperile;

  Rahakott dropshipperi B2B-konto, millega saab makseid teha ja vastu võtta;

  vidaXLi dropshippingu teenus veebileht dropshippingxl.com, millelt võib leida kogu vajaliku teabe (edaspidi „teenus”).

  Toote kujutised: tähendab kõiki vidaXLi tootepilte ja tootekirjeldusi, sh tootekoode, mille on andnud vidaXL

  ARTIKKEL 2 – LEPINGU EESMÄRK, REGULEERIMISALA JA TÄHTAEG

  2.1 Dropshipper soovib müüa ja reklaamida vidaXLi teenuse osutamiseks pakutavaid tooteid oma lõppkliendile. vidaXL ei ole ühegi dropshipperi ja tema lõppkliendi vahel sõlmitud lepingu osaline.

  2.2. Leping reguleerib vidaXLi ja dropshipperite vahelisi suhteid, kohustusi ja õigusi, nagu on määratletud allpool.

  2.3 Leping kehtib kõikidele teenuse kaudu kaupade tarnimise lepingutele ja nõuab, et juriidiline või füüsiline isik nõustuks registreeruma veebilehel dropshippingxl.com, kus on kättesaadav kogu vajalik teave. Käesolevad tingimused on ülimuslikud mis tahes muude dokumentide suhtes ja kehtivad kõikidele toodetele, mida vidaXL tarnib oma dropshippingu tegevuse raames.

  ARTIKKEL 3 – KONTO LOOMINE JA TASUD

  3.1 Teenusele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks peab dropshipper registreerima vidaXLi dropshipperi konto, esitades kogu vajaliku teabe veebilehel dropshippingxl.com.

  3.2 Esitatud pangaandmete täpsuse ja ehtsuse tagamiseks nõuab vidaXL, et dropshipper kannaks vidaXLile üle tagastamatu rahasumma (soovitavalt 0,01 eurot või muu samaväärse summa muus vääringus).

  3.3 Väärteabe esitamine dropshipperi poolt välistab konto loomise. vidaXL jätab endale õiguse lükata tagasi ja peatada mittetäielikud või valeteavet sisaldavad kontod.

  3.4 Piiramata eelmise lõigu kohaldamist jätab vidaXL endale õiguse lükata taotlus tagasi või jätta see aktsepteerimata 48 tunni jooksul pärast uue registreerimistaotluse saamist dropshipperilt. vidaXL jätab endale õiguse konto tagasi lükata ja harvadel juhtudel peatada, kui ilmneb näiteks mõni järgmistest olukordadest: puudulik registreerimine, kinnitatud ekslikult, konto väärkasutus.

  3.5 Dropshipper peab olema kas: (i) 18-aastane või (ii) vähemalt täisealine selles jurisdiktsioonis, kus ta elab ja kus ta teenust konto avamiseks kasutab.

  3.6 Teenus on puhtalt ettevõtetevaheline programm. Kõik isiklikuks kasutamiseks loodud kontod peatatakse kohe.

  3.7 Dropshipper vastutab oma parooli turvalisuse eest. vidaXL ei vastuta ega hakka vastutama mis tahes kaotsimineku või kahjustuste eest, mis on tingitud konto ja parooli turvalisuse tagamise ebaõnnestumisest.

  3.8 Teenusele juurdepääsu eest võetakse igakuist liitumistasu. See tasu võetakse iga täiendava juurdepääsu eest (üks juurdepääs kohaletoimetamisriigi kohta).   Juhul, kui dropshipper otsustab oma tellimuse tühistada (maksed kinni pidada), toimib dropshipper järgmiselt.

  3.8.1 kui varasemad tellimused on esitatud, pääseb ta ligi oma dropshippingu kontole ja taustaprogrammile, kuid tal keelatakse edasiste tellimuste esitamine kuni tellimuse eest tasumiseni.

  3.8.2 kui tellimusi ei ole veel esitatud, keelatakse talle juurdepääs oma dropshipperi kontole.

  ARTIKKEL 4 - KAUBA KIRJELDUS, HIND JA KÄTTESAADAVUS

  4.1 Toote kirjeldus

  4.1.1 Hoolimata vidaXLi mõistlikest jõupingutustest kirjeldada tooteid ja teha pilte võimalikult täpselt vastavalt tootja spetsifikatsioonidele võidakse toodetes teha muutusi. Kui dropshipperile jääb veebilehel esitatud teabe osas midagi arusaamatuks, tuleb tal saata vidaXLi e-kiri aadressil [email protected].

  4.2 Toote hind

  4.2.1 Kõik veebilehel kuvatud hinnad on kohalikus vääringus ilma käibemaksuta. Käibemaksusumma arvutatakse maksmisel vastavalt käibemaksumäärale, mis kehtib riigis, kuhu kaup tarnitakse. Tehakse kõik endast olenev, et kodulehel näidatud hinnad oleksid tellimuse esitamise ajal täpsed.

  4.2.2 Kauba hind sisaldab saatmistasu, välja arvatud Austraalias. Üksikute dropshipperite tellimuste puhul ei ole miinimumtellimuse nõuet. Dropshipperil on lubatud määrata oma hinnad kaupadele keskkonnas, milles dropshipper müüb.

  4.2.3 vidaXL jätab endale õiguse igal ajal muuta veebilehel müüdavate esemete hindu. Dropshipper vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tema käsutuses olev teave oleks ajakohane (näiteks varude või hinna osas).

  4.2.4 vidaXL jätab endale õiguse teatud tingimustel rakendada lisatasu või allahindlust, mis põhineb tagasimakse määral, müügieesmärkidel ja muudel tulemusnäitajatel. Enne mis tahes lisatasu rakendamist tellimustele antakse dropshipperile kaks hoiatust. Lisatasu või allahindlus kuvatakse ostu vormistamisel.  

  4.2.5 Kui tootele on seatud ekslikult liiga madal hind, võtab vidaXL dropshipperiga ühendust ja pakub dropshipperile võimalust valida järgmise kolme võimaluse vahel.

  1. Uue tellimuse esitamine õige toote hinnaga; VÕI,

  2. kogu tellimuse tühistamine; VÕI

  3. vale hinnaga kaupade tellimuse tühistamine ja õige hinnaga kaupade tellimuse uuesti kinnitamine.

  Kui dropshipper ei vasta 24 tunni jooksul, tühistatakse tellimus automaatselt. Kõik dropshipperilt saadud maksed kantakse 7 päeva jooksul rahakotti tagasi.

  4.3 Toote kättesaadavus

  4.3.1 Toodete kättesaadavus vidaXLi veebilehel sõltub laoseisust. Kuna laovarude tagamiseks vajalikud toimingud on ulatuslikud, ei saa vidaXL tagada, et kõik tooted on alati saadaval. Dropshipper vastutab selle eest, et tema müügikanalites (st veebipoes) kuvataks ajakohast laoseisu.

  4.3.2 vidaXL on enam kui 30 riigis tegutsev rahvusvaheline ettevõte, mis pakub teenust enamikus neist riikidest, kuid tegutseb erinevate ladude põhjal. Dropshipper mõistab ja kinnitab, et saadaolevad varud võivad erinevates ladudes varieeruda ja et kõik kaubad ei ole kõikides ladudes kättesaadavad. vidaXL ei vastuta puudujääkide, lahknevuste või varude muutuste eest.

  4.3.3 vidaXL teeb kõik endast oleneva, et piirata olukordi, kus toode saab laost otsa või antakse ekslikku teavet toodete kättesaadavuse kohta, kuid ei vastuta selliste olukordade eest. Dropshipper võib vidaXLi poole pöörduda aadressil [email protected], kui ta ei leia toodet veebilehelt, see on laost otsas või selle tootmine on lõpetatud.

  4.3.4 Tellimuse vastuvõtmisel ja kui tellitud toode ei ole saadaval või on laost otsas, jätab vidaXL endale õiguse teavitada õigeaegselt dropshipperit ja pakkuda välja, et ta ootaks toote lattu saabumist või et toote hind tagastatakse dropshipperile. Kui eelistatakse tagasimakset, töödeldakse see 7 tööpäeva jooksul pärast vastava taotluse kätte saamist. Tagasimakse tehakse dropshipperi rahakotti.

  4.3.5 Mitte mingil juhul ei tohi aktsepteerida järeltellimusi.

  4.3.6 vidaXLi ei saa pidada vastutavaks võimaliku saamata jäänud tulu eest, mis tuleneb laost otsas ja lõpetatud tootmisega toodete reklaamimisest dropshipperi poolt.

  4.3.7 vidaXL ei pane mingil juhul dropshipperi jaoks tooteid kõrvale.

  ARTIKKEL 5 – TELLIMINE

  5.1 Enne teenuse kaudu tellimuse esitamist kinnitab ja garanteerib dropshipper, et ta on tutvunud ja nõustunud käesolevas lepingus kirjalikult sätestatud tingimustega.

  5.2 Kõiki tellimusi, mis on esitatud vidaXLi veebisaidil dropshippingxl.com reklaamitud kaupade kohta, loetakse dropshipperile tehtud pakkumiseks tellimuse jaoks valitud kaupade ostmiseks. vidaXLi ja dropshipperi vahel ei sõlmita ostulepingut enne, kui vidaXL on tellimuse kätte saanud ja vastu võtnud. Kui tellimus on vastu võetud, kuvatakse olek „ettevalmistamisel”. Enne selle oleku kuvamist ei saa vidaXLi ja dropshipperi vahel sõlmitud lepinguid lugeda sõlmituks.

  5.3 vidaXL jätab endale õiguse müügileping tühistada, kui tellimuse eest ei ole täielikult tasutud enne tegelikku tarnekuupäeva.

  ARTIKKEL 6 – TELLIMUSTE EEST TASUMINE

  6.1 Tellimuste eest saab tasuda PayPali, pangaülekande, krediitkaardi või rahakotifunktsiooni kaudu. vidaXL ei vastuta kõigi ülalnimetatud maksevahendite pakkumise eest üheski riigis, kus teenust osutatakse, ning jätab endale õiguse piirata pakutavaid makselahendusi. Tellimuste eest tuleb tasuda täies ulatuses enne seda, kui vidaXLi tooted välja saadab. Dropshipper kinnitab, et tellimusi ei kinnitata enne, kui nende eest on täielikult tasutud.

  6.2 Dropshipper võib kasutada vidaXLi automaatse kinnitamise funktsiooni. Automaatse kinnitamise funktsioon võimaldab dropshipperitel oma esitatud tellimuste eest automaatselt maksta, kuna summa arvatakse maha nende rahakotist. vidaXLi ei saa pidada vastutavaks selle funktsiooni põhjustatud puuduste, riskide või otsese või kaudse kasumi kaotuse eest.

  ARTIKKEL 7 – TELLIMUSE TÜHISTAMINE/MUUTMINE

  7.1 Tellimuse tühistamiseks või muutmiseks peab dropshipper võtma ühendust vidaXLiga e-posti aadressil [email protected] või vestluse teel.

  7.2 Dropshipper kinnitab, et teda on teavitatud, et ühtegi makstud või välja saadetud tellimust ei saa tühistada ega muuta. vidaXL teavitab dropshipperit suutmatusest tellimust muuta või tühistada. vidaXL ei vastuta sellest tekkinud kahju eest ega mis tahes kokkulepete eest, mis on sõlmitud dropshipperi ja lõppkliendi vahel.

  ARTIKKEL 8 – SAATMINE, RISKI ÜLEKANDMINE JA TARNE

  8.1 Dropshipperile pakutakse ostu vormistamisel saadaolevaid saatmisviise. vidaXL teeb mõistlikke jõupingutusi, et lähetada kaubad 2 tööpäeva jooksul pärast täieliku makse laekumist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Saadetise jälgimisnumber ja teade saadetakse pärast toodete lähetamist dropshipperile.

  8.2  Tarneaeg on märgitud vidaXLi tootevoos. Määratud tarneaegu tuleb tõlgendada mõistlike jõupingutuste kohustusena ja neid loetakse ligilähedaseks. vidaXLi ei saa pidada vastutavaks kasutatud veofirmade või vahendajate põhjustatud tarneviivituste eest.

  8.3 vidaXLi ei saa võtta vastutusele esemete eest, mis ei jõua kliendini kliendi või dropshipperi poolt aadressiandmete sisestamisel tehtud vigade tõttu. Enne tellimuse kinnitamist kontrollib dropshipper kõiki tellimuse üksikasju. Aadress peab olema kulleritele kättesaadav ja kui dropshipperit kohaletoimetamisel kohal ei ole, peab dropshipper tagama, et keegi paki vastu võtab.

  8.4 Kui pakid saadetakse tagasi vidaXLile, tagastab vidaXL dropshipperile toote hinna, arvestamata kohaldataval juhul saatmiskulusid. Hoolimata eeltoodust loetakse ettevõtte aadressile või töökohta tehtud saadetised vastuvõetuks, kui need jõuavad aadressile kohale. Kliendi kohustus on tagada kauba turvaline kättesaamine.

  8.5 Klient vastutab tellimuse eest alates hetkest, kui pakk on saabunud kohaletoimetamise aadressile. vidaXL ei saa vastutada, kui pakk läheb kättetoimetamisel kaduma. Kui mõni ese on saanud kahjustada, peab klient sellest teavitama dropshipperit 48 tunni jooksul alates kauba kättesaamisest. vidaXLi tuleb teavitada 72 tunni jooksul pärast eeldatavat tarneaega. Kahjustatud esemete saamisel peab dropshipper vidaXLi sellest teavitama 14 päeva jooksul alates nende kättesaamisest. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake artiklis 9 esitatud tagastamise korda.

  8.6 Kui kaubad saadetakse muule kui dropshipperi aadressile, puudub vidaXLil nende kaupade vastuvõtja (klient) ja vidaXLi vaheline leping. Sellisel juhul ei saa vidaXL vahendada ühtegi müügi aspekti dropshipperi ja kliendi vahel, kellele kaubad saadeti.

  ARTIKKEL 9 – TAGASTUSE KORD JA TAGATISED

  9.1 Taganemisõigus

  9.1.1 Välja arvatud Islandil ja Araabia Ühendemiraadites, kus kehtib 14-päevane taganemisõigus alates kättesaamisest, saab lõppklient vaadata üle mis tahes eseme 30 päeva jooksul alates hetkest, mil ese tarnitakse tellimuse andmetes märgitud aadressile. Kui klient otsustab eseme(d) tagastada, kehtivad järgmised reeglid:

  a. lõppklient on kohustatud tagastama saadud kauba(d) 14 päeva jooksul pärast seda, kui ta on teavitanud dropshipperit oma soovist toode tagastada dropshipperi antud tagastusaadressile;

  b. kliendilt kauba kättesaamisel tagastab dropshipper selle 14 päeva jooksul vidaXLile ja taotleb teenuse kaudu raha tagastamist. Tagasimakse kantakse tagasi dropshipperi rahakotti 7 päeva jooksul pärast seda, kui vidaXL on tagastatava(d) eseme(d) kätte saanud ja kinnitab, et esemed on heas seisukorras ja ei ole kahjustatud. Dropshipper vastutab kaupade õige pakendamise eest või mis tahes juriidiliste probleemide eest, mis võivad tekkida dropshipperi ja kliendi vahel seoses (valesti) tagastatud (kahjustatud) esemete tagastamisega;

  c. ülaltooduga seoses korraldab dropshipper tagastusprotsessi iseseisvalt ja kannab seega nii saatmiskulud kui ka tagastusprotsessiga seotud riskid (nt tarne käigus kaduma läinud või hävinud toode jne).

  9.1.2 Kui dropshipper ei suuda täita punkti 9.1.1, võib dropshipper paluda vidaXLil korraldada tagastamine otse lõppkliendilt samadel tingimustel, mida vidaXL kohaldab oma klientidele. Dropshipper kannab ka kõik kulud, mida vidaXLi klientidelt küsitakse selle kohalikel veebilehtedel. Dropshipper peab vidaXLile esitama kliendi telefoninumbri, pealevõtmise aadressi ja e-posti aadressi, mida kasutatakse ainult taotletud tagastuse korraldamiseks.

  9.1.3 Kui dropshipperil on vidaXLi keskmise tagastusmääraga võrreldes ebatavaline ja seletamatu suur tagastusprotsent, jätab vidaXL endale õiguse keelduda edasistest tagastusteenuste osutamisest dropshipperile, tõsta hindu, lühendada lõppkliendile pakutavat ümbermõtlemisperioodi või arvata dropshipper oma dropshippingu platvormilt välja.

  9.2 Tagatis

  9.2.1 Kui lõppklient saab vale või kahjustatud toote, on ta kohustatud esitama asjakohased (fotograafilised) tõendid, mis peavad olema (digitaalselt) dateeritud ja saadetud dropshipperi esitatud e-posti aadressile. vidaXL pakub pärast kontrollimist ja iga juhtumi puhul eraldi ühte järgmistest lahendustest:

  1. kahju on piisav, et saada allahindlust;

  2. kahju on piisav, et saada tagasimakset;

  3. saadetakse uus toode või kahjustatud osad vahetatakse välja.

  vidaXL jätab endale õiguse kalduda eeltoodust kõrvale, kui see on konkreetsel juhul kohaldatav.

  9.2.2 Tellimusega seotud probleemide korral julgustame dropshippereid vidaXLiga otse ühendust võtma, mis annab vidaXLile võimaluse antud olukorda selgitada ja parandada.

  9.3 Tagasimakse

  9.3.1 Dropshipper võtab teadmiseks, et vidaXLi maksimaalne tagasimakse piirdub toote hinnaga ja ei kata lisakulusid nagu tarne, välja arvatud teatavatel asjaoludel ja vastavalt dropshipperi ja vidaXLi vahelisele kokkuleppele igal üksikjuhul eraldi.

  9.3.2 Tagasimakseid kaalutakse iga juhtumi puhul eraldi, need tasub vidaXL ja need kantakse üle dropshipperi B2B kontole (rahakott). See kehtib kõigi tehingute kohta.

  9.3.4 Avatud PayPali juhtumi korral, kui dropshipper ei saa meie klienditeenindusega kokkulepet sõlmida, ei ole vidaXLil muud valikut kui ajutiselt peatada dropshipperi B2B konto.

  9.3.5 Tellimusest tagastatud raha tagastatakse rahakotti aadressil b2b.vidaxl.com. Tagasimakset ei tagastata ühelegi dropshipperi PayPali või pangakontole, välja arvatud järgmistel juhtudel:  

 • dropshipper lõpetab koostöö vidaXLiga;
 • dropshipperil on eriline põhjus summa tagastamiseks.  
 • 9.3.6 Dropshipper vastutab lõpptarbija tagasimakse kontrollimise eest. Juhul, kui dropshipper kuritarvitab tagasimakse põhimõtteid, on vidaXLil õigus katkestada või peatada dropshipperi konto.

  9.4 Klienditugi

  9.4.1 vidaXL soovitab dropshipperil kasutada oma tingimusi, kus sätestatakse ülaltoodu. vidaXL ei vastuta dropshipperi (või lõppkliendi) ees, kui lõppklient või dropshipper ei tagasta eset vidaXLi tagastuspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud selles artiklis.

  9.4.2 Dropshipper on kohustatud esitama oma klientidele (õiged) kontaktandmed, et nad saaksid esitada küsimusi kauba või tellimuse kohta. vidaXLi klienditugi suunab kõik dropshipperi lõppkliendilt saadud küsimused tagasi dropshipperile. Kui vidaXL märkab, et dropshipper ei ole oma lõppkliendile esitanud (õigeid) kontaktandmeid, peab dropshipper selle olukorra lahendama 2 päeva jooksul, esitades õiged ja ajakohased kontaktandmed. Kui dropshipper seda teavet ei esita, jätab vidaXL endale õiguse konto vastavalt käesoleva lepingu artiklile 15 peatada.

  ARTIKKEL 10 – DROPSHIPPERI KOHUSTUSED

  10.1 vidaXL ei ole dropshipperi ja lõppkliendi vahel sõlmitava lepingu osaline, mistõttu on dropshipper kohustatud tagama, et mis tahes õiguslikud probleemid, mis võivad tekkida dropshipperi ja lõppkliendi vahel, on kohaldatav dropshipperi oma tingimustele, mida ta kasutab teenust kasutades kaupade müümisel. vidaXL ei võta endale mis tahes vastutust õiguslike probleemide eest, mis võivad tekkida mis tahes tingimuste puudumise tõttu või mis tahes muu seadusega või muul viisil dropshipperi ja tema kliendi vahelise nõutud õigusliku dokumendi puudumise tõttu.

  10.2 Dropshipper on kohustatud pakkuma oma klientidele vidaXLi pakkumistega sarnast või kõrgemat teenustaset ning ei tohi paluda oma lõppklientidel otse vidaXLiga ühendust võtta.

  Kui vidaXLi mainet mõjutab dropshipperi suutmatus pakkuda nõutavat teenusekvaliteeti, jätab vidaXL endale õiguse kahju heastada, pakkudes kliendile hüvitist. Selle hüvitisega seotud kulud kannab dropshipper. vidaXL jätab endale õiguse hüvitada need kulud, kasutades võimalikku raha, mille vidaXL on dropshipperile võlgu.

  10.3 Dropshipper peab järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja registreerimisnõudeid riikides, kus ta toote turule viib. Kõik kohaldatavate seaduste või kohustusliku registreerimise järgimisest tulenevad kulud või tasud kannab üksnes dropshipper. vidaXL ei vasta mingil juhul dropshipperi täitmata nõuete eest.

  10.4 Dropshipper garanteerib ja nõustub, et peab (ja tagab, et tema direktorid, ametnikud, agendid, sidusettevõtted ja töötajad peavad) kinni järgmisest: (a) järgib kõiki sanktsioone ja ekspordikontrolli; (b) ei müü, kanna üle, ekspordi, tagasiekspordi ega edasta kaupa ühelegi isikule, üksusele või jurisdiktsioonile, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone ja ekspordikontrolli; (c) dropshipperi tegevus ei too kaasa ostetud esemete müümist või kasutamist ühele isiku või ettevõtte poolt riikides, mille suhtes kehtivad rahvusvahelised kaubanduspiirangud, sanktsioonid või embargo, nagu Iraan, Sudaan, Süüria jne. Dropshipper kaitseb vidaXLi ja selle partnereid täielikult vastutuse või õiguslike menetluste eest seoses nende nõuete rikkumisega.  

  ARTIKKEL 11 – VASTUTUSE PIIRAMINE JA DEFEKTSED TOOTED

  11.1 Vastutuse piiramine

  11.1.1 vidaXLi koguvastutus mis tahes kahjude või kaotuste eest piirdub toote ostuhinnaga.

  11.1.2 vidaXL ei vastuta dropshipperi ees mis tahes kaudsete, juhuslike, eriliste, tulenevate või hoiatuseks määratud kahjude eest, mis tekivad või on seotud käesolevate tingimustega, sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu, äriteabe katkemise või kaotsimineku, muude kaupade kahjustamise või muu eest, isegi kui teda on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

  11.1.3 Toodete turustamine, levitamine ja müük ei riku vidaXLi teada kolmandate isikute õigusi. Sellise rikkumise korral ei vastuta vidaXL rikkumisega seotud nõuete eest.

  11.1.4 Ülaltoodud vastutuse piirangut ei kohaldata juhul, kui vidaXLi tahtlik üleastumine või vidaXList tulenev raske hooletus on tekitanud dropshipperile kahju.

  11.2 Tootja vastutus defektsete toodete eest

  11.2.1 Hoolimata eeltoodust ja ainult seadusega nõutud ulatuses võtab vidaXL endale vastutuse mis tahes kahjude eest, mida tema tooted on lõppkliendi varale põhjustanud, ja/või mis tahes vigastuste või surma eest, mida on põhjustanud toote defektid.

  11.2.2 Sellisel juhul jätab vidaXL endale õiguse võtta vajaduse korral otse ühendust lõppkliendiga.

  11.3 Tagasikutsumine

  11.3.1 Kui vidaXL teeb kindlaks, et on toimunud sündmus, intsident või asjaolu, mis võib põhjustada toote või toodete tagasikutsumise või muu turult eemaldamise vajaduse, teavitab vidaXL sellega seoses dropshipperit ja ootab, et dropshipper võtaks asjakohaseid meetmeid (nt võtaks ühendust asjaomaste klientidega, eemaldaks toote müügilt jne).

  11.3.2 vidaXL teeb lõpliku otsuse asjaomaste toodete turult kõrvaldamise või tagasikutsumise kohta.

  11.3.3 vidaXL jätab endale õiguse tagasikutsumise korral võtta otse ühendust dropshipperi lõppkliendiga.

  ARTIKKEL 12 – KONFIDENTSIAALSUS

  12.1 Konfidentsiaalne teave on vidaXLi poolt konfidentsiaalseks märgitud teave, kuid see sisaldab ka teavet, mille kohta dropshipper oleks pidanud teadma, et see puudutab konfidentsiaalset teavet. Ka toodete ja teenuste B2B hinnad on konfidentsiaalsed.

  12.2 Nõuame, et dropshipper käsitleks konfidentsiaalset teavet õigesti.

 • Dropshipper ei tohi kasutada konfidentsiaalset teavet muuks otstarbeks kui käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks (eesmärk).
 • Dropshipper hoiab vidaXLi konfidentsiaalset teavet rangelt konfidentsiaalsena.
 • Dropshipper avaldab konfidentsiaalset teavet ainult oma töötajatele (sealhulgas oma ajutistele töötajatele, kelle on esitanud personaliagentuur, ja sõltumatutele töövõtjatele, kes on dropshipperi otsese järelevalve ja kontrolli all),
 • a) kellel on vajadus teada seda teavet eesmärgi saavutamiseks ja

  b) kes on leppinud kirjalikult kokku mitteavaldamiskohustustes, mis on vähemalt sama piiravad kui nendes tingimustes sätestatud kohustused.

 • Dropshipper kaitseb vidaXLi konfidentsiaalset teavet vähemalt sama hoolikalt kui enda konfidentsiaalset teavet, kuid mitte kunagi vähem kui mõistlikul määral.
 • 12.3 Dropshipper ei vastuta mis tahes konfidentsiaalse teabe avaldamise eest, kui:

 • see oli dropshipperile juba õiguspäraste vahenditega teada ilma konfidentsiaalsuskohustuseta enne nende tingimuste kohast avalikustamist, mida tõendavad avalikustamisele eelnevad kirjalikud dokumendid
 • see on avalikustamise kuupäeval või pärast seda avalikkusele hõlpsasti kättesaadav, välja arvatud juhul, kui saaja rikub käesolevaid tingimusi
 • dropshipper sai selle õiguspäraselt ilma avalikustamise piiranguteta kolmandalt isikult, kellel on sellise avalikustamise õigus (see erand kehtib ainult pärast seda, kui saaja on saanud teabe kolmandalt isikult)
 • vidaXL on kirjaliku volituse alusel avalikustamiseks heaks kiitnud või see on avalikustatud vastavalt kohtu või valitsusasutuse seaduslikule nõudele või kui see on seadusega nõutud.
 • 12.4 vidaXLile jääb avalikustatud teabe täielik omandiõigus. Välja arvatud nendes tingimustes sätestatud dropshipperi piiratud õigus kasutada konfidentsiaalset teavet ei anta nende tingimuste alusel ühtegi otsest ega kaudset litsentsi ega õigust.

  12.5 Juhul kui dropshipper ei täida artiklis 13 kirjeldatud kohustusi, tasub dropshipper viivitamatult ja ilma kohtuliku sekkumiseta avaldajale viivitamatult 500 euro suuruse trahvi konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest. See trahv suureneb 100 euro võrra iga päeva eest, mil selline rikkumine jääb heastamata, ilma et see piiraks avaldaja õigust nõuda hüvitist kahjude eest, mis vidaXLil on tegelikult tekkinud või tekivad lisaks kõigile muudele seaduses või omakapitalis pakutavatele õigustele ja õiguskaitsevahenditele.

  ARTIKKEL 13 – INTELLEKTUAALOMAND JA TURUNDUSMATERJAL

  13.1 vidaXLi veebilehel kuvatav sisu on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mis hõlmavad muu hulgas pilte, veebilehe paigutust, tekste ja kaubamärke.

  13.2 Käesolevate tingimuste alusel antakse dropshipperile mitteeksklusiivne, piiratud ja mitte all-litsentsitav õigus kasutada toote kujutisi, et müüa vidaXLi tooteid. Kui konto on loodud, suunatakse dropshipper iga toote piltide URLi lingi juurde. Mitte mingil juhul ei ole lubatud taotleda ja/või registreerida kaubamärki või domeeninime, mis sisaldab elementi 'vida' ja/või 'vidaXL või muud elementi või logo oma nime osana.

  13.3 Punkti 13.1 rikkumisel peab dropshipper maksma vidaXLile 10 000 euro (kümne tuhande euro) suuruse trahvi. Selline rikkumine võib hõlmata muu hulgas sisu väärkasutamist või mitteavaliku sisu kättesaadavaks tegemist kolmandatele isikutele.

  13.4 Kõiki vidaXLi pilte võib vabalt kasutada dropshipperi veebilehel. Kui dropshipper taotleb kontot ja on sellega nõustunud, suunatakse dropshipper iga toote piltide saamiseks vastavatele URLi linkidele.

  ARTIKKEL 14 – ISIKUANDMED

  14.1 Kumbki pool peab järgima kõiki kehtivaid andmekaitseseadusi.

  14.2 Mis tahes isikuandmete töötlemisega seoses määravad nii vidaXL kui ka dropshipper kindlaks oma eesmärgid ja vahendid andmete töötlemiseks. Seetõttu kvalifitseeruvad nii vidaXL kui ka dropshipper vastutavateks töötlejateks ELi isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.  

  14.3 Pooled rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada riskidele vastav turvalisuse tase, et kaitsta andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, kaotsimineku, juurdepääsu, volitamata avaldamise või mis tahes (muude) ebaseaduslike töötlemisviiside eest, sealhulgas andmetele piiratud juurdepääsu ja nende kasutamise eest. Igal juhul peavad need meetmed olema kooskõlas GDPRi artiklis 32 sätestatud kohustustega, mis on seotud kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisusega. Välja arvatud olukordades, kus vidaXL käitub hooletult, ei vastuta vidaXL volitamata juurdepääsu eest dropshipperi esitatud teabele.

  ARTIKKEL 15 – KEHTIVUSAJA LÕPPEMINE, PEATAMINE, LÕPETAMINE JA LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

  15.1 Käesolev leping on sõlmitud dropshipperi konto loomise kuupäeval.

  15.2 vidaXL jätab endale õiguse etteteatamata ajutiselt peatada dropshipperi konto, peatada kõik maksed dropshipperile ja blokeerida juurdepääsu tema rahakotile teatud olukordades, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 • lepingu mis tahes punktide rikkumine;
 • pettuse, tahtliku üleastumise või raske hooletuse kahtlus, sealhulgas (kuid mitte ainult): mitte-ehtsate vidaXLi toodete müük, tahtlik üleandmata jätmine, tellimuse ümbersuunamine jne;
 • klientide suunamine otse vidaXLi klienditeenindusse;
 • osalemine ebaseaduslikus tegevuses;
 • vidaXLi või kolmandate isikute intellektuaalomandi rikkumine;
 • dropshipperi pankrot või samaväärne olukord;
 • dropshipperi ebaprofessionaalne suhtlus klientide või vidaXLiga;
 • nõutava klienditeenindustaseme mittetäitmine (klientide suunamine otse vidaXLi, dropshipperi halvad arvustused jne)
 • 15.3 vidaXL teavitab dropshipperit kirjalikult konto peatamisest ja selle peatamise põhjusest. Dropshipperile antakse 30 päeva selle olukorra parandamiseks. Kui olukord 30 päeva jooksul ei muutu, jätab vidaXL endale õiguse dropshipperi konto jäädavalt peatada. vidaXL kasutab dropshipperi rahakotis olevat raha, et tasuda kõik võlad. Ülejäänud raha kantakse üle dropshipperile üheksakümmend (90) päeva pärast konto lõplikku peatamist.

  15.4 Dropshipper saab alalise peatamise edasi kaevata, võttes ühendust meie B2B tugimeeskonnaga.

  15.5 Käesoleva lepingu mis tahes põhjusel lõpetamine ei piira mis tahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis poolel võib olla seadusest või käesolevast lepingust tulenevalt ega mõjuta kummagi poole õigusi või kohustusi.

  15.6 Mis tahes dropshipperi kohustused, mis tulenevad lepingulisest suhtest dropshipperi ja tema lõppkliendi vahel, lõppevad dropshipperi konto peatamise või lõpliku sulgemisega.

  15.7  Juhul, kui dropshipper soovib lõpetada koostöö vidaXLiga ja ta ei esitanud tellimust oma liikmelisuse esimese 30 päeva jooksul, on tal taotluse korral õigus saada tagasi oma esimese kuu tellimistasu. vidaXL ei tagasta tellimistasusid väljaspool neid tingimusi.

  ARTIKKEL 16 – MUUTMINE

  16.1 vidaXL jätab endale õiguse muuta tingimusi aeg-ajalt ilma dropshipperit eelnevalt teavitamata.

  ARTIKKEL 17 – LAHUTATAVUS

  17.1 Kui mis tahes kohus või pädev asutus leiab, et mõni selle lepingu punkt (või selle osa) on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, ei mõjuta see ühegi teise lepingu punkti või sätte täitmisele pööratavust.

  ARTIKKEL 18 – VÄÄRAMATU JÕUD

  18.1 Kumbki pool ei vastuta lepingu rikkumise või täitmata jätmise eest, kui see tuleneb olukorrast, mis ei ole kummagi poole kontrolli all.

  ARTIKKEL 19 – SÕLTUMATUS

  19.1 Mitte miski käesolevas lepingus ei moodusta ega seda ei loeta moodustavaks käesoleva lepingu poolte vahelist partnerlust või ühisettevõtet ega viita, et kumbki pool on või on saanud mis tahes eesmärgil teise poole agendiks.

  ARTIKKEL 20 – LOOVUTAMINE

  20.1. Dropshipper ei tohi ilma vidaXLi eelneva nõusolekuta loovutada käesolevat lepingut ega sellest tulenevaid õigusi ega kohustusi.

  20.2. vidaXL võib delegeerida, loovutada, müüa, uuendada või sõlmida alltöövõtulepingu osaliselt või täielikult oma mis tahes lepingust tulenevad kohustused ja õigused (sh nõuded) oma sidusettevõttele või mis tahes kolmandale isikule ilma dropshipperi eelneva nõusolekuta.

  ARTIKKEL 21 – KOHALDATAV ÕIGUS, KOHTUALLUVUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  21.1 Käesolevaid tingimusi reguleerivad eranditult Madalmaade seadused, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi konventsioon (CISG).  

  21.2. Kõik vaidlused, mis võivad tuleneda lepingust ja mida ei saa rahumeelselt lahendada, võib esitada üksnes Oost-Brabanti kohtusse, mille asukoht on Hertogenbosch, Madalmaad. See sõltub sellest, kas kohustuslikud kohtualluvuse eeskirjad piiravad seda valikut. vidaXL ja dropshipper võivad lahendada oma vaidlused siduva nõuande või vahekohtumenetluse teel.