DROPSHIPPING VILKÅR OG BETINGELSER

Vennligst les disse Vilkårene og betingelsene før du oppretter en konto og/eller legger inn en ordre. vidaXL forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene og betingelsene uten forvarsel. Disse Vilkår og betingelser er oversatt til forskjellige språk; den engelske versjonen er imidlertid de originale og kontrollerende vilkår, og alle andre språkversjoner er kun oversettelser for informative formål. Hvis de originale Vilkår og betingelser på engelsk språk er i konflikt med de i andre oversatte Vilkår og betingelser, vil de originale engelske Vilkår og betingelser gjelde

MELLOM

1. vidaXL, alternativt representert av:

 • Det private aksjeselskapet vidaXL Marketplace BV, som ligger i Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Virksomhet i Nederland under MVA-nummer: NL850643545B01 og PL5263485807, handel under handelskammer Limburg nummer 52876861 og handel i landene Nederland, Belgia, Spania, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Norge, Portugal, Sverige;
 • Det private aksjeselskapet vidaXL Marketplace Europe BV, som ligger i Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Virksomhet i Nederland under MVA-nummer: NL820055220B01 og PL5263139666, handel under handelskammeret Limburg nummer 09188362 og handel i landene Bulgaria, sterrike, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Kroatia, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovenia og Slovakia;
 • Det private aksjeselskapet TM Handelsgesellschaft GmbH, lokalisert på Lindenstrasse 16, (6340) Baar, opererer i Sveits under MVA-nummer: CH E45 1181434, og registrert under nummer 1235780-81, handler i Sveits;
 • Aksjeselskapet vidaXL LLC, med adresse 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, som opererer i USA og registrert under nummer 323 315-0448, og handler i USA;
 • Det propriet re aksjeselskapet HB Commerce Pty Ltd, lokalisert i Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, opererer i Australia, registrert under nummeret 154339438, og handler i Australia;
 • Aksjeselskapet HBI Commerce LTD, lokalisert i C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, opererer i Storbritannia under MVA-nummer: GB137229219, og registrert under nummer 07772128, med handel i Storbritannia;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Island, opererer på Island under MVA-nummer 141496, og er registrert på Island under nummer 4305210390 og handler på Island.
 • vidaXL DWC-LLC liggende i Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Boks: 390667, Dubai, De forente arabiske emirater, registrert i De forente arabiske emirater under nummer 10457 og opererer i De forente arabiske emirater under TRN-nummer 100455155000003 og i Kongeriket Saudi-Arabia under MVA-nummer 311415370500003.
 • Det private aksjeselskapet vidaXL G.K., liggende i 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Opererer i Japan under bedriftsnummer 9010003034630 og handler i Japan.
 • Det private aksjeselskapet vidaXL Marketplace LTD, lokalisert på 2000C- 410 West Georgia Street, Vancouver, som opererer og handler i Canada under organisasjonsnummer BC1295445 og bedriftsnummer 772066544 BC0001.
 • (heretter kalt "vidaXL")

  OG

  2. Dropshipperen, som definert nedenfor, og som oppfyller alle krav i dette dokumentet (heretter kalt "Dropshipperen").

  Individuelt referert til som "Parten" og samlet referert til som "Partene"

  Begge Partene erkjenner at de har rettslig handleevne til å inngå denne avtalen og er BLITT ENIGE OM følgende:

  Innhold

  ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

  ARTIKKEL 2 – AVTALENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

  ARTIKKEL 3 – OPPRETTELSE AV KONTO OG GEBYRER

  ARTIKKEL 4 -BESKRIVELSE, PRIS OG TILGJENGELIGHET AV VARER

  4.1 Produktbeskrivelse

  4.2 Produktpris

  4.3 Produkttilgjengelighet

  ARTIKKEL 5 – ORDREPROSESS

  ARTIKKEL 6 – BETALING FOR ORDRER

  ARTIKKEL 7 – KANSELLERING/ENDRING AV ORDRE

  ARTIKKEL 8 – FORSENDELSE, OVERFØRING AV RISIKO OG LEVERING

  ARTIKKEL 9 – FRAMGANGSMÅTE FOR RETUR OG GARANTIER

  9.1 Angrerett

  9.2 Angrerett

  9.3 Refusjon

  9.4 Refusjon

  ARTIKKEL 10 – DROPSHIPPERENS FORPLIKTELSE

  ARTIKKEL 11 – BEGRENSNING AV ANSVAR OG DEFEKTE PRODUKTER

  11.1 Ansvarsbegrensning

  11.2 Produsentens ansvar for defekte produkter

  11.3 Tilbakekalling

  ARTIKKEL 12 – TAUSHETSPLIKT

  ARTIKKEL 13 – IMMATERIALRETT OG MARKEDSFØRINGSMATERIALE

  ARTIKKEL 14 – PERSONOPPLYSNINGER

  ARTIKKEL 15 – LØPETID, OPPSIGELSE, KONSEKVENSER AV OPPSIGELSE OG OVERLEVELSE

  15.1 Begrep

  15.2 Oppsigelse for enkelhets skyld

  15.3 Oppsigelse med årsak

  15.4 Konsekvenser av oppsigelse

  15.5 Overlevelse

  ARTIKKEL 16 – ENDRING

  ARTIKKEL17 – ADSKILLELSE

  ARTIKKEL18 – FORCE MAJEURE

  ARTIKKEL 19 – UAVHENGIGHET

  ARTIKKEL 20 – TILDELING

  ARTIKKEL 21 – GJELDENDE LOV, JURISDIKSJON OG TVISTELØSNING

  ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

  I disse Vilkårene og betingelsene:

  Dropshipper betyr selskapet/personen som arbeider med vidaXL gjennom vidaXLs Dropshipping-program og har registrert seg på programmet med registreringsprosedyren som nevnt i artikkel 3.

  Avtale betyr disse Vilkårene og betingelsene og eventuelle andre dokumenter som skal anses som en del av dem som avtalt mellom Partene;

  Force majeure betyr en hendelse eller serie av hendelser utenfor rimelig kontroll av en av Partene;

  Immaterialrett betyr alle immaterialretter, inkludert opphavsrett, patenter, bruksmodeller, varemerker, tjenestemerker, designrettigheter, databaserettigheter, eiendomsrettigheter til informasjon, knowhow og alle andre immaterialrett eller industrielle eiendomsrettigheter som kan eksistere hvor som helst i verden;

  Sluttkunder betyr enkeltpersoner som kjøper produkter fra dropshipperen og anses som sluttbrukere med hensyn til nåtiden;

  Feed betyr et dataformat som brukes av vidaXL til å lagre pris, lager og produktinnhold som brukes til å gi Dropshipperen regelmessige oppdateringer;

  Lommebok betyr dropshipperens B2B-konto som dropshipperen kan betale og motta betaling med;

  vidaXLs dropshipping-tjeneste betyr bruken av nettstedet dropshippingxl.com der all nødvendig informasjon kan finnes (heretter kalt "Tjenesten").

  Produktbilder: betyr alle vidaXL-produktbilder og produktbeskrivelser, inkludert produktkoder, som gitt av vidaXL

  ARTIKKEL 2 – AVTALENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

  2.1 Dropshipperen ønsker å selge og markedsføre produktene som tilbys av vidaXL med Tjenesten som formål til sine egne Sluttkunder. vidaXL vil ikke være part i noen avtale inngått mellom Dropshipperen og deres sluttkunder.

  2.2 Avtalen skal regulere forholdet, forpliktelsene og rettighetene til vidaXL og Dropshippere som definert nedenfor.

  2.3 Avtalen skal gjelde for alle kontrakter om levering av varer gjennom Tjenesten og krever at den enkelte eller enheten som er villig til å engasjere seg, registrere seg på nettstedet dropshippingxl.com der all nødvendig informasjon kan gjøres tilgjengelig. Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, skal disse vilkårene ha forrang over eventuelle andre dokumenter og gjelde for alle produkter levert av vidaXL innenfor rammen av Dropshipping-aktiviteten.

  ARTIKKEL 3 – OPPRETTELSE AV KONTO OG GEBYRER

  3.1 For å få tilgang til og bruke tjenesten, må Dropshipperen registrere seg for en vidaXL Dropshipper-konto som gir all nødvendig informasjon på den dedikerte nettsiden dropshippingxl.com.

  3.2 For å sikre nøyaktigheten og autentisiteten til de oppgitte bankopplysningene, krever vidaXL at Dropshipperen overfører et ikke-refunderbart beløp (fortrinnsvis EUR 0,01 eller et tilsvarende beløp i en annen valuta) til vidaXL.

  3.2 For å sikre nøyaktigheten og autentisiteten til de oppgitte bankopplysningene, krever vidaXL at Dropshipperen overfører et ikke-refunderbart beløp (fortrinnsvis EUR 0,01 eller et tilsvarende beløp i en annen valuta) til vidaXL.

  3.4 Uten at det berører det foregående avsnittet, forbeholder vidaXL seg retten til å avvise eller akseptere søknaden innen 48 timer ved mottak av en ny registrering fra Dropshipperen. vidaXL forbeholder seg retten til å avvise og i sjeldne tilfeller suspendere en konto hvis, for eksempel, noen av følgende situasjoner oppstår: ufullstendig registrering, godkjent med feil, misbruk av konto.

  3.5 Dropshipperen må være eldre enn: (i) 18 år, og (ii) minst myndighetsalderen i jurisdiksjonen der han bor og hvorfra tjenesten vil bli brukt til å åpne en konto.

  3.6 Tjenesten er utelukkende et business-to-business program. Enhver konto opprettet for personlig bruk vil bli avsluttet umiddelbart.

  3.7 Dropshipperen er ansvarlig for å holde passordet sitt sikkert. vidaXL kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av manglende opprettholdelse av sikkerheten til kontoen og passordet.

  3.8 En månedlig abonnementsavgift belastes for tilgang til Tjenesten. Denne avgiften belastes for hver ekstra tilgang (én tilgang per leveringsland). I tilfelle Dropshipperen ville bestemme seg for å avbryte abonnementet (holde tilbake betalinger), vil Dropshipperen:

  3.8.1 der tidligere ordrer ble lagt inn, vil kunne få tilgang til sin Dropshipping-konto og backend, men vil bli nektet plassering av ytterligere ordrer inntil betaling av abonnementet er mottatt.

  3.8.2 der det ennå ikke er lagt inn noen bestillinger, vil bli nektet tilgang til sin Dropshipper-konto.

  ARTIKKEL 4 -BESKRIVELSE, PRIS OG TILGJENGELIGHET AV VARER

  4.1 Produktbeskrivelse

  4.1.1 Til tross for vidaXLs rimelige innsats for å beskrive produktene og ta bilder så nøyaktig som mulig i samsvar med produsentens spesifikasjoner, kan det oppstå noen variasjoner for enkelte elementer. Hvis det er noe Dropshipperen ikke forstår om informasjonen som er gitt på nettstedet, gjerne send en e-post til vidaXL på [email protected].

  4.2 Produktpris

  4.2.1 Alle priser som vises på nettstedet er i lokal valuta, uten MVA. MVA-beløpet belastes ved utsjekking basert på MVA-satsen som gjelder i landet varene leveres til. Alt gjøres for å sikre at prisene som vises på nettstedet er nøyaktige på bestillingstidspunktet.

  4.2.2 Med unntak av Australia inkluderer prisen på en vare fraktkostnader. Det er ingen minst bestillingsverdi for individuelle dropshippede ordre. Dropshipperen har lov til å sette sine egne priser på varer gjennom mediet der Dropshipperen selger.

  4.2.3 vidaXL forbeholder seg retten til å endre prisene på varer på nettstedet når som helst. Dropshipperen er eneste ansvarlig for å sikre at informasjonen de har til rådighet er oppdatert (f.eks. i form av aksjer eller pris).

  4.2.4 vidaXL forbeholder seg retten til, under visse omstendigheter, å pålegge et tilleggsgebyr eller rabatt basert på refusjonssatsen, salgsmål og andre ytelsesindikatorer. Dropshipperen vil bli utstedt to advarsler før eventuelle tilleggsgebyr påføres ordren. Tillegget eller rabatten vil være synlig i kassen. 

  4.2.5 Hvis en vare har blitt underpriset ved en feil, vil vidaXL kontakte Dropshipperen og tilby Dropshipperen å velge mellom følgende tre alternativer:

  1. Plassering av en ny ordre til riktig pris på varene;

  2. Kansellering av hele ordren; Eller,

  3. Kansellering av ordren for de feilprisede varene og bekreftelse av ordren for de riktig prisede varene.

  Hvis Dropshipperen ikke svarer innen 24 timer, kanselleres ordren automatisk. Enhver betaling mottatt fra Dropshipperen vil bli refundert til lommeboken innen 7 dager.

  4.3 Produkttilgjengelighet

  4.3.1 Produkters tilgjengelighet på vidaXLs nettsted avhenger av lagerbeholdninger. På grunn av de storstilte operasjonene som er nødvendige for å sikre kontinuiteten i lageret, kan vidaXL ikke garantere at alle produkter vil alltid være tilgjengelige. Det er Dropshipperens ansvar å sørge for at lagernivåene er oppdatert på salgskanalene (dvs. nettbutikk) der Dropshipperen selger.

  4.3.2 vidaXL er et multinasjonalt selskap som opererer i over 30 land og tilbyr tjenesten i de fleste av disse landene, og opererer fra forskjellige lager. Dropshipperen erkjenner at de tilgjengelige lagrene kan variere fra ett lager til et annet, og at ikke alle varer vil være tilgjengelige fra hvert lager. vidaXL skal ikke holdes ansvarlig for slike mangler, avvik eller variasjoner i lager.

  4.3.3 vidaXL vil gjøre alt for å begrense utsalgssituasjoner eller feilaktig informasjon om tilgjengeligheten av produkter, men kan ikke holdes ansvarlig for slike situasjoner. Dropshipperen kan kontakte vidaXL på [email protected] når et produkt ikke kan finnes på nettstedet, er utsolgt eller avviklet.

  4.3.4 Ved aksept av en ordre og når et bestilt produkt er utilgjengelig eller utsolgt, forbeholder vidaXL seg retten til å informere Dropshipperen i god tid og tilby å vente på at produktet er tilbake på lager eller at produktprisen refunderes til Dropshipperen. Hvis en refusjon foretrekkes, vil den bli behandlet innen 7 virkedager etter at denne tidsrammen er tilnærmet.

  4.3.5 Tilbakeordrer bør under ingen omstendigheter aksepteres.

  4.3.6 vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for potensielt inntektstap som følge av annonsering av utsolgte og rabatterte produkter fra Dropshipperen.

  4.3.7 vidaXL vil under ingen omstendigheter reservere lagerbeholdning for en Dropshipper.

  ARTIKKEL 5 – ORDREPROSESS

  5.1 Dropshipperen representerer og garanterer, før du bestiller gjennom Tjenesten, å ha lest og godtatt Vilkårene og betingelsene som er fastsatt skriftlig i denne Avtalen.

  5.2 Alle ordrer av varer som annonseres på vidaXL-nettstedet på dropshippingxl.com, anses som et tilbud til dropshipperen om å kjøpe varene som er valgt for en ordre. Det finnes ingen kjøpskontrakt mellom vidaXL og Dropshipperen før vidaXL har mottatt og akseptert ordren. Når en ordre er akseptert, vil statusen vises som "under forberedelse". Ingen avtale kan anses som inngått mellom Dropshipperen og vidaXL før denne statusen vises.

  5.3 vidaXL forbeholder seg retten til å kansellere salgsavtalen dersom betalingen for bestillinger ikke er mottatt i sin helhet før den faktiske fraktsdatoen.

  ARTIKKEL 6 – BETALING FOR ORDRER

  6.1 Betalinger for ordrer kan gjøres via PayPal, bankoverføring, kredittkort eller ved hjelp av lommebokfunksjonaliteten. vidaXL skal ikke være ansvarlig for å tilby alle de ovennevnte betalingsmetodene i hvert land der tjenesten tilbys, og forbeholder seg retten til å begrense betalingsløsningene som tilbys. Det kreves at ordrer er betalt i sin helhet før vidaXL avsender dem. Dropshipperen bekrefter at ordrer ikke vil bli akseptert før de er betalt i sin helhet.

  6.2 Dropshipperen kan velge å bruke vidaXLs auto-bekreftelsesfunksjon. Auto-bekreftelsesfunksjonen gjør at Dropshippere automatisk kan betale for sine ordre, da beløpet vil bli trukket fra lommeboken. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mangler, risiko, direkte eller indirekte tap av fortjeneste forårsaket av denne funksjonen.

  ARTIKKEL 7 – KANSELLERING/ENDRING AV ORDRE

  7.1 Ved kansellering eller endring av en ordre skal Dropshipperen kontakte vidaXL via [email protected] eller Chat.

  7.2 Dropshipperen erkjenner å ha blitt informert om at ikke alle betalte eller utsendte ordrer kan kanselleres eller endres. Dropshipperen vil bli informert av vidaXL om eventuelle unnlatelser av å endre eller kansellere ordren. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av slik svikt eller eventuelle avtaler inngått mellom Dropshipperen og Sluttkunden.

  ARTIKKEL 8 – FORSENDELSE, OVERFØRING AV RISIKO OG LEVERING

  8.1 De tilgjengelige fraktmetodene vil bli tilbudt til Dropshipper i kassen. vidaXL vil gjøre rimelige innsats for å sende varene innen 2 virkedager etter mottak av full betaling, med mindre annet er avtalt mellom Partene. Forsendelsens sporingsnummer og varsel vil bli sendt til Dropshipperen når produktene er sendt.

  8.2 Leveringstiden for produktene skal angis i produktfeedet levert av vidaXL. De angitte leveringstidene må tolkes som en plikt til rimelig innsats og anses å ha blitt tilnærmet. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering forårsaket av fraktselskaper eller mellommenn som brukes.

  8.3 vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for gjenstander som ikke ankommer kunden på grunn av feil adresseopplysningene oppgitt av kunden eller av Dropshipperen. Dropshipperen skal kontrollere alle ordreopplysninger før de bekrefter en ordre. Adressen må være tilgjengelig for kurerer, og hvis det ikke er noen leveringsinstruksjoner igjen, må Dropshipperen sørge for at det er noen som mottar pakken.

  8.4 Hvis pakker sendes tilbake til vidaXL, vil vidaXL refundere Dropshipperen produktets pris unntatt fraktkostnader der det er aktuelt. Uten hensyn til det foregående anses leveranser til forretningsadresser eller på et arbeidssted som mottatt når de ankommer adressen. Det er kundens ansvar å sørge for at varen mottas trygt.

  8.5 Kunden er ansvarlig for ordren når pakken ankommer den oppgitte leveringsadressen. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig hvis pakken forsvinner når den er levert. Hvis noen varer mottas skadet, må kunden varsle Dropshipperen innen 48 timer etter mottak. vidaXL må deretter varsles innen 72 timer etter forventet leveringstid. Hvis noen varer mottas med defekt, må Dropshipperen varsle vidaXL innen 14 dager etter mottak. Se returprosedyren i artikkel 9 for mer informasjon.

  8.6 I tilfelle varer sendes til en annen adresse enn Dropshipperens, har vidaXL ingen avtale mellom mottakeren av disse varene (kunden) og vidaXL. I dette tilfellet kan ikke vidaXL formidle noen aspekter av salget mellom Dropshipperen og kunden av varene som sendes.

  8.7 I tilfelle sluttkunden ikke mottar produktet (inkludert, men ikke begrenset til situasjoner der pakken er tapt eller stjålet), må sluttforbrukeren fylle ut et ikke-mottaksskjema, som gir bekreftelse på ikke-mottak av pakken. vidaXL forbeholder seg retten til ikke å refundere produktprisen eller erstatte produktet hvis et slikt ikke-mottak av vareskjema ikke er riktig utfylt og signert av sluttkunden.

  a. Ethvert forsøk fra Dropshipperen på å forfalske signaturen til sluttkunden for å produsere en falsk ikke-mottak av vareskjema og få refusjon av produktprisen eller en erstatning vil bli ansett som en vesentlig mislighold av Dropshipperen i utførelsen av sine plikter eller forpliktelser og vil derfor resultere i oppsigelse av årsak i henhold til artikkel 15.3.

  b. vidaXL forbeholder seg retten til, bortsett fra oppsigelse på grunn av årsak, å søke erstatning for eventuelle tap og skader som vidaXL har pådratt seg som følge av brudd på denne klausulen.

  ARTIKKEL 9 – FRAMGANGSMÅTE FOR RETUR OG GARANTIER

  9.1 Angrerett

  9.1.1 Med unntak av Tyrkia, Ukraina, Island og De forente arabiske emirater der retten til å gjennomgå er 14 dager fra mottak, kan Sluttkunde gjennomgå en vare i 30 dager fra det øyeblikket varen leveres til adressen som er oppgitt i bestillingsdetaljene.

  9.1.2 Returer organisert av Dropshipperen. Hvis kunden bestemmer seg for å returnere varen(e), gjelder følgende regler:

  a. Sluttkunden er forpliktet til å returnere alle mottatte varer innen 14 dager etter å ha varslet Dropshipperen om sitt ønske om å returnere produktet til en returadresse oppgitt av Dropshipperen; OG,

  b. Når Dropshipperen mottar varene fra kunden, returnerer Dropshipperen dem innen 14 dager til vidaXL og ber om refusjon via Tjenesten. En refusjon vil bli refundert til Dropshipperens lommebok innen 7 dager etter at vidaXL mottar de(n) refunderte varen(e) og bekrefter at varene er i god stand og ikke skadet. Dropshipperen er også ansvarlig for riktig pakking av varene eller ethvert juridisk problem som kan oppstå mellom Dropshipperen og Sluttkunden som følge av (feil) returnering av (skadede) varer, OG,

  c. Når det gjelder det ovennevnte, organiserer Dropshipperen returprosessen uavhengig og vil dermed bære fraktkostnadene for retur samt risikoene knyttet til returprosessen (f.eks.: produkt tapt eller ødelagt under transitt, osv.).

  9.1.3 Returer organisert av vidaXL.

  9.1.3.1 Hvis Dropshipperen ikke er i stand til å overholde 9.1.2, kan Dropshipperen be vidaXL om å organisere returen direkte fra Sluttkunden etter samme vilkår som vidaXL anvender på sine egne kunder. Eventuelle kostnader som vil bli belastet vidaXLs kunder på sine lokale nettsteder, vil også bli belastet Dropshipperen. Dropshipperen vil bli pålagt å oppgi kundens telefonnummer, adresse for henting og, til slutt, en e-postadresse til vidaXL, og denne informasjonen vil utelukkende bli brukt til å organisere den forespurte returen.

  9.1.3.2 Der vidaXL organiserer returen på vegne av Dropshipperen, kan et logistikkgebyr holdes tilbake fra refusjonen utstedt til Dropshipperen for de returnerte produktene. vidaXL som ikke er en del av kontrakten mellom Dropshippere og deres Sluttkunde, videreføring av nevnte gebyr til Sluttkunden vil bli overlatt helt til Dropshippers skjønn.

  9.1.4 Hvis Dropshipperen har en uvanlig og uforklarlig høy prosentandel av retur sammenlignet med gjennomsnittlig retur innen vidaXL, forbeholder vidaXL seg retten til å nekte ytterligere returtjenester til Dropshipperen, øke prisene, redusere den tilbudte angrefristen til Sluttkunder eller ekskludere Dropshipperen fra sin dropshipping-plattform.

  9.2 Garanti

  9.2.1 Der et feilaktig eller skadet produkt er mottatt av Sluttkunden, vil Sluttkunden bli pålagt å fremlegge passende (fotografisk) bevis som skal (digitalt) dateres og sendes til enten en e-postadresse gitt av Dropshipperen. vidaXL vil, etter inspeksjon og fra tilfelle til tilfelle, tilby en av følgende løsninger:

  1. Skaden gir en rabatt;

  2. Skaden krever refusjon;

  3. En ny vare eller utskifting av de skadede delene vil bli sendt ut.

  vidaXL forbeholder seg retten til å fravike ovennevnte hvis det er aktuelt i et enkelt tilfelle.

  9.2.2 I tilfelle problemer med en bestilling, oppfordrer vi Dropshippere til å kontakte vidaXL direkte, dette vil gi vidaXL muligheten til å avklare og korrigere den gitte situasjonen.

  9.3 Refusjon

  9.3.1 Dropshipperen erkjenner at den maksimale refusjonen vidaXL vil tilby vil være begrenset til produktets pris og skal ikke dekke noen ekstra kostnader som frakt unntatt under visse omstendigheter og som avtalt mellom Dropshipperen og vidaXL i hvert enkelt tilfelle.

  9.3.2 Refusjoner vil bli vurdert fra sak til sak. Med mindre annet er oppgitt her, vil de bli betalt av vidaXL og overført til Dropshippers B2B-konto (lommebok). Dette gjelder alle transaksjoner.

  9.3.4 I tilfelle en åpen PayPal-sak der Dropshipperen ikke er i stand til å inngå en avtale med vårt kundeserviceteam, vil vidaXL ikke ha noe annet valg enn å midlertidig suspendere Dropshipperens B2B-konto.

  9.3.5 Med mindre annet er oppgitt her, vil enhver refusjon som returneres fra bestillingen bli refundert til lommeboken på b2b.vidaxl.com. Vi vil ikke returnere refusjonen til noen Paypal- eller bankkonto til Dropshipperen med mindre:  

 • Dropshipperen avslutter samarbeidet med vidaXL.
 • Dropshipperen har en spesiell grunn til å returnere beløpet
 • 9.3.6 Dersom DropShipper ønsker å trekke tilbake refusjonene fra lommeboken til en PayPal- eller bankkonto, utenom de to omstendighetene som er angitt i artikkel 9.3.5, vil vidaXL belaste Dropshipper et fast gebyr på 5 EUR eller tilsvarende beløp i andre valutaer (inkl. MVA.) per uttak.

  9.3.7 Dropshipper er ansvarlig for å kontrollere sluttkundens. Skulle Dropshipperen misbruke refusjonsreglene, forbeholder vidaXL seg retten til å avslutte eller suspendere Dropshippers konto.

  9.3.8 Uten at det berører det foregående, for Dropshippere som opererer i Sveits og bruker Paypal til å legge inn bestillinger, vil refusjoner utelukkende bli utstedt tilbake til Dropshippers Paypal-konto.

  9.4 Kundestøtte

  9.4.1 vidaXL vil bistå Dropshipperen med å tilby kundeservice til sine kunder ved å tilby ulike løsninger som tilbys fra sak til sak. vidaXLs kundeservice skal bare betraktes som en støttetjeneste av Dropshipperen, og vidaXL skal ikke holdes ansvarlig for å gi rettsmidler eller andre typer kundeserviceløsninger direkte til Dropshippers kunde.

  9.4.2 Dropshipperen er pålagt å gi (riktig) kontaktinformasjon til sine kunder for å tillate dem å stille spørsmål om en vare eller en ordre. vidaXL-kundestøtte vil omdirigere eventuelle spørsmål mottatt fra Dropshipperens Sluttkunder tilbake til Dropshipperen. I tilfelle vidaXL merker at Dropshipperen ikke har oppgitt (riktig) kontaktinformasjon til sine Sluttkunder, vil Dropshipperen bli pålagt å utbedre denne situasjonen innen 2 dager ved å oppgi korrekt og oppdatert kontaktinformasjon. Hvis Dropshipperen unnlater å oppgi denne informasjonen, forbeholder vidaXL seg retten til å suspendere kontoen i samsvar med artikkel 15 i dette dokumentet.

  ARTIKKEL 10 – DROPSHIPPERENS FORPLIKTELSE

  10.1 vidaXL er ikke en del av salgskontrakten som er inngått mellom Dropshipperen og Sluttkunden, det er Dropshipperens ansvar å sørge for at eventuelle juridiske problemer som kan oppstå mellom Dropshipperen og Sluttkunden er gjeldende for et eget sett av vilkår og betingelser som brukes av Dropshipperen ved salg av varer som bruker tjenesten. vidaXL vil ikke påta seg noe ansvar for juridiske problemer som kan oppstå som følge av fravær av Vilkår og betingelser, eller andre juridiske dokumenter som kreves av loven eller på annen måte mellom Dropshipperen og kunden.

  10.2 Dropshipperen er pålagt å tilby et servicenivå til sine kunder som er likt eller høyere enn vidaXL tilbyr sine egne kunder, og kan ikke henvise sine Sluttkunder til å kontakte vidaXL direkte.

  Der vidaXLs omdømme vil bli påvirket på grunn av at Dropshipperen ikke tilbyr den nødvendige kvaliteten på tjenesten, forbeholder vidaXL seg retten til å utbedre skaden ved å kompensere kunden. Kostnadene forbundet med denne kompensasjonen vil bli belastet Dropshipperen. vidaXL forbeholder seg retten til å kompensere disse kostnadene ved hjelp av eventuelle penger som vidaXL skylder Dropshipperen.

  10.3 Dropshipperen skal overholde gjeldende lover og registreringskrav fra landene der Dropshipperen setter produktet på markedet. Eventuelle kostnader eller gebyrer som påløper på grunn av overholdelse av gjeldende lover eller obligatorisk registrering, vil utelukkende bli dekket av Dropshipperen. Under ingen omstendigheter skal vidaXL holdes ansvarlig for eventuelle manglende overholdelse av Dropshipperens forpliktelser. I tilfelle returnerte bestillinger med feil produkter eller tomme pakker, vil vidaXL kontakte dropshipperen for å legge til rette for retur av riktig produkt eller hente det refunderte beløpet. Hvis dropshipperen ikke samarbeider, forbeholder vidaXL seg retten til å si opp avtalen og søke kompensasjon for eventuelle tap eller skader som følge av manglende samarbeid.

  10.4 Dropshipperen garanterer og godtar at Dropshipperen skal (og skal sørge for at Dropshipperens direktører, offiserer, agenter, tilknyttede selskaper og ansatte skal): (a) observere og overholde alle sanksjoner og eksportkontroller; (b) ikke selge, overføre, eksportere, re-eksportere eller videresende varene til noen individ, enhet eller jurisdiksjon som er underlagt sanksjoner og eksportkontroller; (c) Dropshipperen skal ikke føre til at varene som er kjøpt selges til eller brukes av noen person eller enhet i land som er underlagt internasjonale handelsrestriksjoner, sanksjoner eller embargo som Iran, Sudan, Syria, osv. Dropshipperen skal holde vidaXL og dets medarbeidere fullstendig skadesløs mot ethvert ansvar eller juridiske prosedyrer for manglende overholdelse eller brudd i denne forbindelse.

  ARTIKKEL 11 – BEGRENSNING AV ANSVAR OG DEFEKTE PRODUKTER

  11. Ansvarsbegrensning

  11.1.1 vidaXLs samlede, kumulative ansvar for eventuelle skader eller tap skal begrenses til kjøpesummen for produktet.

  11.1.2 vidaXL skal ikke være ansvarlig overfor Dropshipperen for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader som oppstår eller er i forbindelse med disse Vilkårene og betingelsene, inkludert tap av fortjeneste eller tapte inntekter, forretningsavbrudd eller tap av forretningsinformasjon, svekkelse av andre varer eller på annen måte, selv om det har blitt informert om muligheten for slike skader.

  11.1.3 Markedsføring, distribusjon og salg av produktene krenker ikke, så vidt vidaXL vet, rettighetene til tredjeparter. I tilfelle en slik overtredelse, skal vidaXL ikke være ansvarlig for noe krav med hensyn til en slik overtredelse.

  11.1.4 Den ovennevnte ansvarsbegrensningen vil ikke gjelde i tilfelle skader forårsaket Dropshipperen av vidaXLs forsettlige forseelse eller grov uaktsomhet som kan tilskrives vidaXL.

  11.2 Produsentens ansvar for defekte produkter

  11.2.1 Uavhengig av det foregående, og bare i den grad loven krever det, vil vidaXL ta ansvar for eventuelle skader forårsaket av sine produkter på Sluttkundenes eiendom og/eller eventuelle skader eller dødsfall forårsaket av produktets defekter.

  11.2.2 I dette tilfellet forbeholder vidaXL seg retten til å komme i direkte kontakt med Sluttkunden hvis det anses nødvendig.

  11.3 Tilbakekalling

  11.3.1 I tilfelle at vidaXL fastslår at en hendelse eller omstendighet har oppstått som kan føre til behov for tilbakekalling eller annen fjerning av et produkt eller produkter fra markedet, vil vidaXL gi beskjed til Dropshipperen om dette og forvente at Dropshipperen iverksetter passende tiltak i denne forbindelse (f.eks. kontakter de aktuelle kundene, fjerner produktet fra sitt sortiment på salg, osv.).

  11.3.2 vidaXL skal ta den endelige beslutningen om å tilbakekalle eller på annen måte fjerne de aktuelle produktene fra markedet.

  11.3.3 vidaXL forbeholder seg retten til å kontakte Sluttkundene til Dropshipperen direkte i tilfelle en tilbakekalling.

  ARTIKKEL 12 – TAUSHETSPLIKT

  12.1 Konfidensiell informasjon er informasjon som er merket som konfidensiell informasjon av vidaXL, men inkluderer også informasjon som Dropshipperen skal ha visst at det gjelder konfidensiell informasjon. B2B-prisene på produktene og tjenestene er også konfidensiell informasjon.

  12.2 Vi ber om at Dropshipperen håndterer konfidensiell informasjon på riktig måte:

 • Dropshipperen skal ikke bruke konfidensiell informasjon annet enn for å utføre sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene og betingelsene (Formål).
 • Dropshipperen skal holde vidaXLs konfidensielle informasjon strengt konfidensiell.
 • Dropshipperen skal bare avsløre konfidensiell informasjon til sine ansatte (inkludert vikarer levert av et bemanningsbyrå og uavhengige entreprenører som er under Dropshipperens direkte tilsyn og kontroll) som har
 • a) et behov for å vite denne informasjonen for å oppnå formålet, og

  b) skriftlig samtykket i taushetsplikt som er minst like restriktive som de i disse Vilkårene og betingelsene.

 • Dropshipperen skal beskytte vidaXLs konfidensielle informasjon med minst samme grad av forsiktighet som Dropshipperen bruker for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon av samme betydning, men aldri bruke mindre enn en rimelig standard for forsiktighet.
 • 12.3 Dropshipperen skal ikke være ansvarlig for offentliggjøring av konfidensiell informasjon hvis den:

 • var allerede kjent gjennom lovlige midler av Dropshipperen uten taushetsplikt før offentliggjøring i henhold til disse Vilkårene og betingelsene, noe som fremgår av skriftlige opptegnelser før offentliggjøringen
 • er lett tilgjengelig for offentligheten på eller etter datoen for offentliggjøring annet enn gjennom mottakerens brudd på disse Vilkårene og betingelsene
 • ble rettmessig mottatt av Dropshipperen uten begrensning på offentliggjøring fra en tredjepart som har rett til å gjøre en slik offentliggjøring (bortsett fra at dette unntaket bare gjelder etter at mottakeren mottar informasjonen fra tredjeparten)
 • er godkjent for frigivelse eller offentliggjøring ved skriftlig autorisasjon fra vidaXL eller offentliggjøres i henhold til lovlige krav fra en domstol eller statlig etat eller der det kreves av driften av loven.
 • 12.4 vidaXL beholder fullt eierskap til den offentliggjorte informasjonen. Med unntak av Dropshipperens begrensede rett til å bruke konfidensiell informasjon som angitt i disse Vilkårene og betingelsene, er ingen lisens eller rettigheter, enten uttrykt eller underforstått, gitt i henhold til disse Vilkårene og betingelsene.

  12.5 I tilfelle en Dropshipperen ikke oppfyller sine forpliktelser som beskrevet i artikkel 13, skal Dropshipperen umiddelbart og uten rettslig innblanding miste en umiddelbar straff på €500 per brudd på taushetsplikt. Denne straffen vil øke med €100 for hver dag som et slikt brudd forblir uavhjulpet, helt uten at det berører avslørerens rett til å kreve erstatning for tap og skader som vidaXL faktisk har pådratt seg eller vil pådra seg i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige i henhold til loven eller i egenkapitalen.

  ARTIKKEL 13 – IMMATERIALRETT OG MARKEDSFØRINGSMATERIALE

  13.1 Innholdet som vises på vidaXLs nettsted er beskyttet av immaterialretter som blant annet inkluderer bilder, oppsett av nettstedet, tekster og varemerker.

  13.2 Innenfor rammen av disse vilkårene og betingelsene, gis Dropshipperen en ikke-eksklusiv, begrenset og ikke-underlisensierbar rett til å bruke produktbilder for å selge vidaXL-produkter. Når kontoen er opprettet, vil Dropshipperen bli omdirigert til den riktige URL-lenken for bilder av hvert produkt. Du har ikke under noen omstendigheter lov til å registrere et varemerke og/eller domenenavn som inneholder elementet "vida" og/eller "vidaXL" eller et lignende element eller logo i eget navn.

  13.3 Enhver overtredelse av klausul 13.1 vil gi opphav til et ansvar fra Dropshipperen som resulterer i en straff på €10.000 (ti tusen euro) som skal betales til vidaXL. Slike overtredelser kan omfatte, men er ikke begrenset til, misbruk av innholdet eller å gjøre ikke-offentlig innhold tilgjengelig for tredjeparter.

  13.4 Når dropshippere bruker vidaXLs EAN-koder (European Article Number) og GTIN-koder (Global Trade Item Number) for oppføring av produkter på nettbaserte markedsplasser, er dropshipperen forpliktet til å oppgi produktets merke/leverandør nøyaktig som vidaXL, og skal avstå fra å presentere sitt eget merke som produsent.

  ARTIKKEL 14 – PERSONOPPLYSNINGER

  14.1 ARTIKKEL 14 – PERSONOPPLYSNINGER

  14.2 I forhold til enhver behandling av personopplysningene, bestemmer både vidaXL og Dropshipperen sine egne formål og midler for behandlingen av dataene. Derfor kvalifiserer både vidaXL og Dropshipperen som behandlingsansvarlige i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning. 

  14.3 Partene vil iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoene for å sikre dataene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, endring, tap, tilgang, uautorisert avsløring eller noen (andre) ulovlige former for behandling, inkludert begrenset tilgang og bruk av dataene. Disse tiltakene skal uansett oppfylle forpliktelsene med hensyn til tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet som angitt i artikkel 32 i GDPR (Personvernforordningen). Med mindre vidaXL er uaktsom, vil vidaXL ikke være ansvarlig for uautorisert tilgang til informasjonen gitt av Dropshipperen.

  ARTIKKEL 15 – LØPETID, OPPSIGELSE, KONSEKVENSER AV OPPSIGELSE OG OVERLEVELSE

  15.1 Begrep. Denne avtalen er inngått på datoen for opprettelse av Dropshipperens konto og skal fortsette på ubestemt tid til den sies opp av en av partene i henhold til artikkel 15.2 eller av vidaXL i henhold til artikkel 15.3.

  15.2 Oppsigelse for enkelhets skyld

  15.2.1 Med mindre annet er fastsatt ved lov og uten at det berører artikkel 15.5, kan en av partene si opp denne avtalen når som helst uten forvarsel og med umiddelbar virkning.

  15.2.2 I tilfelle Dropshipperen ønsker å avslutte samarbeidet med vidaXL og ikke var i stand til å legge inn en bestilling innen de første 30 dagene etter medlemskapet, har han på forespørsel rett til refusjon av sin første måneds abonnementsavgift. vidaXL refunderer ikke abonnementsavgifter utenom disse vilkårene.

  15.3 Oppsigelse med årsak.

  15.3.1 Hvis Dropshipperen i vesentlig grad misligholder (inkludert, men ikke begrenset til, forsettlig, vesentlig og urettmessig avsløring av konfidensiell informasjon) i utførelsen av noen av sine plikter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen, forbeholder vidaXL seg retten til, blant annet, å umiddelbart og midlertidig suspendere Dropshippers konto, tilbakeholde eventuelle betalinger til Dropshipperen og blokkere tilgangen til lommeboken. Situasjoner som kan føre til slik midlertidig suspensjon inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Brudd peventuelle klausuler som stammer fra denne avtalen;
 • Mistanke om svindel, forsettlig forseelse eller grov uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til: å selge ikke-ekte vidaXL-produkter, forsettlig unnlatelse av å levere, ordreavledning osv.;
 • Dirigere sine kunder direkte til vidaXLs kundestøtte;
 • Engasjere seg i ulovlig aktivitet;
 • Krenkelse av intellektuell eiendom til vidaXL eller tredjeparter;
 • Dropshipperens konkurs eller tilsvarende situasjoner;
 • Dropshipperens konkurs eller tilsvarende situasjoner;
 • Unnlatelse av å levere det ønskede nivået av kundestøtte (Omdirigere kunder direkte til vidaXL, dårlige anmeldelser av Dropshipperen, osv.)
 • 15.3.2 Der Dropshippers mislighold som nevnt i artikkel 15.3.1 ikke i vesentlig grad er avhjulpet innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel er gitt til Dropshipperen, eller med hensyn til mislighold som ikke med rimelighet kan avhjelpes innen (30) dager, hvis Dropshipperen ikke, innen tretti (30) dager, klarer å avhjelpe misligholdet, kan vidaXL, ved å gi skriftlig varsel om oppsigelse til Dropshipperen, si opp denne avtalen fra og med en dato spesifisert i varselet om oppsigelse ("oppsigelsestidspunktet") slik oppsigelsestidspunkt er etter datoen for varselet om oppsigelse.

  15.3.3 Der det er rimelig og proporsjonalt for å ivareta vidaXLs interesser, forbeholder vidaXL seg retten til midlertidig å suspendere enhver av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen i tilfelle suspensjon eller oppsigelse av Dropshippers konto som beskrevet i artikkel 15.3.1 og 15.3.2.

  15.3.4 vidaXL forbeholder seg retten til å bruke eventuelle beløp som fortsatt er tilgjengelig i Dropshipperens lommebok etter oppsigelsesdatoen for å kompensere for eventuell utestående gjeld. Eventuelle gjenværende midler vil bli overført til Dropshipper etter skriftlig forespørsel innen nitti (90) dager etter avslutningsdatoen.

  15.3.5 Dropshipperen kan, etter eget skjønn, beslutte å anke beslutningen, tatt av vidaXL på grunnlag av artikkel 15.3, om å avslutte samarbeidet med Dropshipperen permanent. For å gjøre dette skal Dropshipperen kontakte vidaXLs B2B-støtteteam innen 90 dager fra oppsigelsesdatoen.

  15.4. Konsekvenser av oppsigelse (midlertidig eller permanent).

  15.4.1 Enhver oppsigelse av denne Avtalen av en eller annen grunn skal ikke berøre rettigheter eller rettsmidler en part kan ha rett til i henhold til lov eller i henhold til denne Avtalen, og skal ikke påvirke noen av partenes påløpte rettigheter eller forpliktelser.

  15.4.2 Eventuelle forpliktelser for Dropshipperen som oppstår fra kontraktsforholdet mellom Dropshipperen og Sluttkundene vil ikke bli avsluttet ved suspensjon eller permanent avslutning av Dropshipperens konto.

  15.4.3 I tilfelle oppsigelse av denne avtalen, vil enhver forpliktelse fra vidaXL om ettersalgsservice overleve, fra oppsigelsesdatoen, for den lovbestemte garantiperioden som gjelder for bestemte situasjoner.

  15.5 Overlevelse. Følgende artikler skal overleve oppsigelse av denne avtalen for den varigheten som kreves ved lov: artikkel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21.

  ARTIKKEL 16 – ENDRING

  16.1 vidaXL forbeholder seg retten til å endre vilkårene fra tid til annen uten forutgående varsel til Dropshipperen.

  ARTIKKEL 17 – ADSKILLELSE

  17.1 Hvis en domstol eller kompetent myndighet finner at en klausul i denne Avtalen (eller en del av en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal håndhevelsen av en annen klausul eller bestemmelse i denne Avtalen ikke påvirkes.

  ARTIKKEL 18 – FORCE MAJEURE

  18.1 Ingen av Partene skal holdes ansvarlig i tilfelle kontraktsbrudd eller manglende oppfyllelse som ville ha oppstått fra en situasjon utenfor Partens rimelige kontroll.

  ARTIKKEL 19 – UAVHENGIGHET

  19.1 Ingenting i denne Avtalen skal utgjøre eller anses å utgjøre et partnerskap eller felles kontrollert foretak mellom Partene i denne Avtalen eller utgjøre eller anses å vise at en av Partene er eller har blitt agent for den andre Parten for et hvilket som helst formål.

  ARTIKKEL 20 – TILDELING

  20.1. Dropshipperen kan ikke overdra denne Avtalen, eller noen av Dropshipperens rettigheter eller forpliktelser til en annen, uten forhåndssamtykke fra vidaXL.

  20.2 vidaXL kan delegere, tildele, selge, fornye eller gi i underkontrakt helt eller delvis sine forpliktelser og rettigheter (inkludert kundefordringer) under enhver avtale til noen av dets tilknyttede selskaper eller en tredjepart uten forhåndssamtykke fra Dropshipperen.

  ARTIKKEL 21 – GJELDENDE LOV, JURISDIKSJON OG TVISTELØSNING

  21.1 Disse vilkårene og betingelsene er eksklusivt underlagt lovene i Nederland, med unntak av FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer (CISG).  

  21.2 Eventuelle tvister som kan oppstå fra kontrakten og ikke kan løses i minnelighet, kan utelukkende sendes til retten i ‘s-Hertogenbosch i Oost-Brabants, i Nederland. Dette er underlagt bindende regler for jurisdiksjon som begrenser dette valget. vidaXL og Dropshipperen kan avgjøre sine tvister ved hjelp av bindende råd eller voldgift.