DROPSHIPPING SPLOŠNI POGOJI

Pred ustvarjanjem računa in/ali oddajo naročila preberite te pogoje. vidaXL si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev brez predhodnega obvestila. Ti pogoji so prevedeni v različne jezike; vendar je angleška jezikovna različica izvirnik in glavni vir, vse različice v drugih jezikih so prevodi in so samo informativne narave. Če so izvirni pogoji v angleškem jeziku v nasprotju s katerimi koli prevedenimi pogoji, prevladajo pogoji v izvirniku, torej v angleškem jeziku.

MED

1. vidaXL, ki jo zastopa:

 • Zasebna družba z omejeno odgovornostjo vidaXL International B.V., ki se nahaja na naslovu Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Posluje na Nizozemskem pod številkama DDV: NL850643545B01 in PL5263485807, trguje pod trgovinsko zbornico Limburg pod številko 52876861 in trguje v državah Nizozemska, Belgija, Španija, Francija, Grčija, Irska, Italija, Norveška, Portugalska, Švedska;
 • Zasebna družba z omejeno odgovornostjo vidaXL Europe B.V., ki se nahaja na naslovu Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Posluje na Nizozemskem pod davčno številko: NL820055220B01 in PL5263139666, trguje pod trgovinsko zbornico Limburg pod številko 09188362 in trguje v državah Bolgarija, Avstrija, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška;
 • Zasebna družba z omejeno odgovornostjo TM Handelsgesellschaft GmbH s sedežem na naslovu Lindenstrasse 16, (6340) Baar, ki posluje v Švici pod davčno številko: CH E45 1181434 in je registrirana pod številko 1235780-81, trguje v Švici;
 • Družba z omejeno odgovornostjo vidaXL LLC s sedežem na naslovu 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, ki posluje v Združenih državah Amerike in je registrirana pod številko 323 315-0448, trguje v Združenih državah Amerike;
 • Lastniška družba z omejeno odgovornostjo HB Commerce Pty Ltd, ki se nahaja v Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, posluje v Avstraliji in je registrirana pod številko 154339438, trguje v Avstraliji;
 • Družba z omejeno odgovornostjo HBI Commerce LTD, s sedežem v C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, ki posluje v Združenem kraljestvu pod davčno številko: GB137229219 in je registrirana pod številko 07772128, trguje v Združenem kraljestvu.
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Islandija, ki posluje na Islandiji pod davčno številko 141496 in je registrirano na Islandiji pod številko 4305210390 ter trguje na Islandiji.
 • vidaXL DWC-LLC s sedežem v Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubaj, Združeni arabski emirati, registrirano v Združenih arabskih emiratih pod številko 10457 in deluje v Združenih arabskih emiratih pod številko TRN 100455155000003 in v Kraljevini Savdski Arabiji pod številko DDV 311415370500003.
 • Zasebna družba z omejeno odgovornostjo vidaXL G.K., ki se nahaja na naslovu 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokio, 102-0083. Deluje na Japonskem pod identifikacijsko številko podjetja 9010003034630 in trguje na Japonskem.
 • (v nadaljnjem besedilu: vidaXL)

  IN

  2. Dropshipper, kot je opredeljen spodaj, in ki izpolnjuje vse zahteve sedanjega (v nadaljnjem besedilu "Dropshipper").

  Posamezno imenovani kot pogodbenica ali skupaj imenovani pogodbenici

  Pogodbenici priznavata, da imata pravno sposobnost za sklenitev tega sporazuma in STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

  Vsebina

  1. ČLEN - DEFINICIJE

  2. ČLEN – NAMEN, PODROČJE UPORABE IN TRAJANJE SPORAZUMA

  3. ČLEN – ODPRTJE RAČUNA IN PRISTOJBINE

  4. ČLEN - OPIS, CENA IN RAZPOLOŽLJIVOST BLAGA

  4.1 Opis izdelka

  4.2 Cena izdelka

  4.3 Razpoložljivost izdelkov

  5. ČLEN – POSTOPEK NAROČANJA

  6. ČLEN – PLAČILO NAROČIL

  7. ČLEN – PREKLICI/SPREMEMBE NAROČIL

  8. ČLEN – ODPREMA, PRENOS TVEGANJA IN DOSTAVA

  9. ČLEN – POSTOPEK VRAČILA IN GARANCIJA

  9.1 Pravica do odstopa od pogodbe

  9.2 Garancija

  9.3 Vračilo

  9.4 Storitve za stranke

  10. ČLEN – OBVEZNOST DROPSHIPPERJA

  11. ČLEN – OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN IZDELKI Z NAPAKO

  11.1 Omejitev odgovornosti

  11.2 Odgovornost proizvajalca za izdelke z napako

  11.3 Odpoklici

  12. ČLEN – ZAUPNOST

  13. ČLEN – INTELEKTUALNA LASTNINA IN TRŽNO GRADIVO

  14. ČLEN – OSEBNI PODATKI

  15. ČLEN – TRAJANJE, ZAČASNA UKINITEV, PRENEHANJE IN POSLEDICE PRENEHANJA

  16. ČLEN – SPREMEMBA

  17. ČLEN – LOČLJIVOST

  18. ČLEN – VIŠJA SILA

  19. ČLEN – NEODVISNOST

  20. ČLEN – DODELITEV

  21. ČLEN – VELJAVNO PRAVO, PRISTOJNOST IN REŠEVANJE SPOROV

  1. ČLEN - DEFINICIJE

  V teh pogojih:

  Dropshipper pomeni podjetje/posameznika, ki posluje z vidaXL preko programa vidaXL Dropshipping in se je v program prijavil po postopku registracije iz 3. člena;

  Sporazum pomeni te pogoje in vse druge dokumente, ki se štejejo za del teh pogojev, kot sta se dogovorili pogodbenici;

  Višja sila pomeni dogodek ali vrsto dogodkov, na katere nobena pogodbenica ne more ustrezno vplivati;

  Pravice intelektualne lastnine pomenijo vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, uporabnimi modeli, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, pravicami do oblikovanja, pravicami do zbirke podatkov, pravicami do informacij o lastništvu, znanjem in izkušnjami ter vsemi drugimi pravicami intelektualne ali industrijske lastnine, ki lahko obstajajo kjer koli na svetu;

  Končne stranke pomeni posameznike, ki kupujejo izdelke od Dropshipperja in se štejejo za končne uporabnike za namen sedanjega;

  Podatki pomenijo obliko podatkov, ki jo vidaXL uporablja za shranjevanje cene, zaloge in vsebine izdelkov, da lahko Dropshipper redno posodablja te podatke;

  Denarnica pomeni B2B račun dropshipperja, s katerim lahko ta plačuje in prejema plačila;

  Storitev vidaXL Dropshipping pomeni uporabo spletne strani dropshippingxl.com, na kateri je mogoče najti vse potrebne informacije (v nadaljevanju »Storitev«).

  Slike izdelkov: vse fotografije izdelkov vidaXL in opisi izdelkov, vključno s kodami izdelkov, ki jih zagotavlja vidaXL

  2. ČLEN – NAMEN, PODROČJE UPORABE IN TRAJANJE SPORAZUMA

  2.1 Dropshipper želi prodajati in promovirati izdelke, ki jih vidaXL ponuja za namene storitve svojim končnim strankam. vidaXL ne bo pogodbenica v nobeni pogodbi, sklenjeni med Dropshipperjem in njegovimi končnimi strankami.

  2.2. Sporazum ureja razmerje, obveznosti in pravice vidaXL in Dropshipperjev, kot je opredeljeno spodaj.

  2.3 Sporazum se uporablja za vse pogodbe o dobavi blaga prek storitve in zahteva, da se posameznik ali subjekt, ki je pripravljen sodelovati, registrira na spletni strani dropshippingxl.com, na kateri so lahko na voljo vse potrebne informacije. Sedanji pogoji prevladajo nad vsemi drugimi dokumenti in se uporabljajo za vse izdelke, ki jih vidaXL dobavlja v okviru svoje Dropshipping dejavnosti.

  3. ČLEN – ODPRTJE RAČUNA IN PRISTOJBINE

  3.1 Če želite dostopati do storitve in jo uporabljati, se morate registrirati za račun vidaXL Dropshipper, vse zahtevane informacije so na voljo na namenski spletni strani dropshippingxl.com.

  3.2 Da bi zagotovili točnost in verodostojnost predloženih bančnih podatkov, vidaXL od Dropshipperja zahteva, da na vidaXL prenese nepovratni znesek denarja (po možnosti 0,01 EUR ali kateri koli enakovreden znesek v drugi valuti).

  3.3 Zagotavljanje napačnih informacij s strani Dropshipperja bo preprečilo odprtje računa. vidaXL si pridržuje pravico do zavrnitve in začasne ukinitve računov, ki vsebujejo nepopolne ali napačne informacije.

  3.4 Brez poseganja v prejšnji odstavek si vidaXL pridržuje pravico, da vlogo zavrne ali sprejme v 48 urah po prejemu nove registracije s strani Dropshipperja. vidaXL si pridržuje pravico, da zavrne in v redkih primerih začasno ukini račun, če se na primer zgodi kateri koli od naslednjih primerov: nepopolna registracija, odobritev z napako, zloraba računa.

  3.5 Dropshipper mora biti starejši od: (i) 18 let in (ii) vsaj polnoleten v jurisdikciji, v kateri ima stalno prebivališče in v kateri bo storitev uporabljena za odprtje računa.

  3.6 Storitev je izključno program med podjetji. Vsak račun, ustvarjen za osebno uporabo, bo takoj ukinjen.

  3.7 Dropshipper je odgovoren za varovanje svojega gesla. vidaXL ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi nezmožnosti ohranjanja varnosti računa in gesla.

  3.8 Za dostop do storitve se zaračuna mesečna naročnina. Ta strošek se zaračuna za vsak dodaten dostop (en dostop na državo dostave). V primeru, da se Dropshipper odloči za preklic naročnine (zadržanje plačil), Dropshipper:

  3.8.1 če so bila oddana predhodna naročila, bo lahko dostopal do svojega računa za dropshipping in sistema, vendar bo zavrnjen dostop do nadaljnjih naročil, dokler ne bo opravljeno plačilo naročnine.

  3.8.2 če naročila še niso bila oddana, bo zavrnjen dostop do računa Dropshipperja.

  4. ČLEN - OPIS, CENA IN RAZPOLOŽLJIVOST BLAGA

  4.1 Opis izdelka

  4.1.1 Kljub razumnim prizadevanjem vidaXL za čim bolj natančen opis izdelkov in snemanje fotografij v skladu s specifikacijami proizvajalca, se lahko pri nekaterih izdelkih pojavijo nekatere spremembe. Če ne razumete česar koli o informacijah, ki so na voljo na spletni strani, pošljite e-mail vidaXL na [email protected]

  4.2 Cena izdelka

  4.2.1 Vse cene, prikazane na spletni strani, so v lokalni valuti, brez DDV. Znesek DDV se zaračuna ob plačilu na podlagi stopnje DDV, ki se uporablja v državi, v katero je blago dostavljeno. Na vsak način si prizadevamo zagotoviti, da so cene, prikazane na spletni strani, točne v času oddaje naročila.

  4.2.2 Razen v Avstraliji cena artikla vključuje stroške prevoza. Za posamezna dostavljena naročila ni potrebe po minimalni vrednosti naročila. Dropshipper lahko določi svoje cene za artikle prek medija, v katerem Dropshipper prodaja.

  4.2.3 vidaXL si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni cene artiklov na spletni strani. Dropshipper je izključno odgovoren za to, da so informacije, ki jih ima na voljo, posodobljene (na primer glede zalog ali cene).

  4.2.4 vidaXL si pridržuje pravico, da v določenih okoliščinah vloži zahtevo za doplačilo ali popust na podlagi stopnje vračila, prodajnih ciljev in drugih kazalnikov uspešnosti. Dropshiper bo dvakrat opozorjen pred kakršnim koli doplačilom za svoje naročilo. Doplačilo ali popust bosta vidna na blagajni.

  4.2.5 Če je bil izdelek pomotoma ocenjen prenizko, se vidaXL obrne na Dropshipperja in mu ponudi izbiro med naslednjimi tremi možnostmi:

  1. Oddaja novega naročila po pravilni ceni izdelkov; ALI,

  2. Preklic celotnega naročila; ALI,

  3. Preklic naročila za napačno ocenjene artikle in ponovna potrditev naročila za pravilno ocenjene artikle.

  Če se Dropshipper ne odzove v 24 urah, bo naročilo samodejno preklicano. Vsako plačilo, prejeto od Dropshiperja, bo vrnjeno v denarnico v roku 7 dni.

  4.3 Razpoložljivost izdelkov

  4.3.1 Razpoložljivost izdelkov na spletnem mestu vidaXL je odvisna od zalog. Zaradi obsežnih dejavnosti, ki so potrebne za zagotovitev kontinuitete oskrbe z zalogami, vidaXL ne more zagotoviti, da bodo vsi izdelki stalno na voljo. Dropshipper je odgovoren zagotoviti, da so zaloge posodobljene na prodajnih kanalih (tj. spletni trgovini), v katerih prodaja.

  4.3.2 vidaXL je mednarodno podjetje, ki deluje v več kot 30 državah in ponuja storitve v večini teh držav, deluje iz različnih skladišč. Dropshipper priznava in potrjuje, da se razpoložljive zaloge lahko razlikujejo od skladišča do skladišča in da ne bodo na voljo vsi predmeti iz vsakega skladišča. vidaXL ne odgovarja za takšno pomanjkanje, neskladja ali razlike v zalogah.

  4.3.3 vidaXL si bo po najboljših močeh prizadevalo omejiti nerazpoložljivost izdelkov ali napačnih informacij, vendar ne odgovarja za take razmere. Dropshipper se lahko obrne na vidaXL na [email protected], če izdelka ni mogoče najti na spletni strani, ker ni na zalogi ali če je izdelek odpoklican.

  4.3.4 Ob prevzemu naročila in kadar naročeni izdelek ni na voljo ali ni na zalogi, si vidaXL pridržuje pravico, da pravočasno obvesti Dropshipperja in ponudi, da počaka, da se izdelek vrne na zalogo ali da se vrednost izdelka vrne Dropshipperju. Če je izbrano nadomestilo, bo obdelano v sedmih delovnih dneh po tem, ko je bil ta časovni okvir približno določen. Vsako vračilo se nakaže v denarnico Dropshipperja.

  4.3.5 V nobenem primeru ne bi smeli sprejeti ponovnih naročil.

  4.3.6 vidaXL ne odgovarja za morebitno izgubo zaslužka, ki bi izhajala iz oglaševanja izdelkov, ki niso na zalogi, in izdelkov, znižanih s strani Dropshipperja.

  4.3.7 vidaXL v nobenem primeru ne rezervira zaloge za Dropshipperja.

  5. ČLEN – POSTOPEK NAROČANJA

  5.1 Dropshipper pred oddajo naročila prek storitve izjavlja in jamči, da je prebral in se strinjal s pogoji, določenimi v pisni obliki v tem sporazumu.

  5.2 Vsa naročila, oddana za izdelke, oglaševane na spletišču vidaXL na dropshippingxl.com, se štejejo za ponudbo Dropshipperju za nakup artiklov, izbranih za naročilo. Kupoprodajna pogodba med vidaXL in Dropshipperjem ne obstaja, dokler vidaXL ne prejme in sprejme naročila. Ko je naročilo sprejeto, bo status spremenjen v "v pripravi". Pred prikazom tega statusa nobene pogodbe ni mogoče šteti za sklenjeno med Dropshipperjem in vidaXL.

  5.3 vidaXL si pridržuje pravico do odpovedi prodajne pogodbe, če plačilo za naročila ni v celoti prejeto pred dejanskim datumom odpreme.

  6. ČLEN – PLAČILO NAROČIL

  6.1 Plačila za naročila se lahko izvršijo preko PayPala, bančnega nakazila, kreditne kartice ali z uporabo funkcije denarnice. vidaXL ne odgovarja za ponujanje vseh zgoraj navedenih plačilnih sredstev v vsaki državi, v kateri je storitev ponujena, in si pridržuje pravico do omejitve ponujenih plačilnih rešitev. Naročila morajo biti v celoti plačana, preden jih vidaXL odpremi. Dropshipper predstavlja in potrjuje, da naročila ne bodo sprejeta, dokler niso v celoti plačana.

  6.2. Dropshipper se lahko odloči za uporabo funkcije za samodejno potrditev vidaXL. Funkcija samodejne potrditve Dropshipperjem omogoča avtomatsko plačilo za oddana naročila, saj bo znesek odštet iz njihove denarnice. vidaXL ne odgovarja za kakršne koli pomanjkljivosti, tveganja, neposredne ali posredne izgube dobička, ki jih povzroči ta funkcija.

  7. ČLEN – PREKLICI/SPREMEMBE NAROČIL

  7.1 Za namene preklica ali spremembe naročila se Dropshipper obrne na vidaXL preko [email protected] ali klepeta.

  7.2 Dropshiper sprejema, da ni mogoče preklicati ali spremeniti vseh plačanih ali odpremljenih naročil. vidaXL obvesti Dropshipperja o kakršni koli napaki pri spreminjanju ali preklicu naročila. vidaXL ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči takšna napaka, ali za kakršne koli sporazume, sklenjene med Dropshipperjem in končno stranko.

  8. ČLEN – ODPREMA, PRENOS TVEGANJA IN DOSTAVA

  8.1 Razpoložljivi načini dostave bodo Dropshipperju ponujeni v postopku plačila. vidaXL si prizadeva, da bo pošiljke odpremi v dveh delovnih dneh po prejemu celotnega plačila, razen če se stranki dogovorita drugače. Številka za sledenje pošiljki in obvestilo bosta poslana Dropshipperju, ko bodo izdelki odpremljeni.

  8.2 Rok dobave izdelkov je naveden v viru podatkov, ki ga nudi vidaXL. Navedeni roki dobave se morajo razlagati kot dolžnost razumnega napora in se štejejo za približne. vidaXL ne odgovarja za kakršne koli zamude pri dobavi, ki jih povzročijo uporabljeni prevozniki ali posredniki.

  8.3 vidaXL ne odgovarja za izdelke, ki do kupca ne prispejo zaradi napak, ki jih je naredil kupec ali Dropshipper ob vnosu podatkov o naslovu. Dropshipper pred potrditvijo naročila preveri vse podrobnosti naročila. Naslov mora biti dostopen kurirjem. Če ni navodil za pošiljanje, mora Dropshipper zagotoviti, da bo nekdo prejel paket.

  8.4 Če so paketi vrnjeni vidaXL, vidaXL vrne Dropshipperju ceno izdelka brez stroškov dostave, kjer je to primerno. Ne glede na zgoraj navedeno se šteje, da so dostave na službene naslove ali na delovna mesta opravljene, ko prispejo na naslov. Stranka je odgovorna za zagotovitev varnega prejema izdelka.

  8.5 Stranka je odgovorna za naročilo, ko paket prispe na posredovani naslov za dostavo. vidaXL ne odgovarja za izginotje paketa po dostavi. Če je kateri koli artikel prejet poškodovan, mora kupec obvestiti pošiljatelja v 48 urah po prejemu. vidaXL je treba o tem obvestiti v 72 urah po pričakovanem času dostave. Če je kateri koli artikel prejet z napako, mora Dropshipper o tem obvestiti vidaXL v 14 dneh od prejema. Za več podrobnosti si oglejte postopek vračila v 9. členu.

  8.6 V primeru, da so izdelki odpremljeni na drug naslov, kot je Dropshipperjev, vidaXL nima pogodbe med prejemnikom tega blaga (kupcem) in vidaXL. V tem primeru vidaXL ne more posredovati pri nobenem vidiku prodaje med Dropshipperjem in stranko dostavljenih izdelkov.

  9. ČLEN – POSTOPEK VRAČILA IN GARANCIJA

  9.1 Pravica do odstopa od pogodbe

  9.1.1 Razen v na Islandiji in v Združenih arabskih emiratih, kjer je pravica do pregleda 14 dni od prejema, lahko končni kupec vsak artikel pregleduje 30 dni od trenutka, ko je artikel dostavljen na naslov, naveden v podrobnostih naročila. Če se kupec odloči vrniti izdelek oz. izdelke, veljajo naslednja pravila:

  a. Končni kupec je dolžan vrniti vse prejete izdelke v 14 dneh po tem, ko je obvestil Dropshipperja, da želi vrniti izdelek na povratni naslov, ki ga je posredoval Dropshipper; IN,

  b. Ko od kupca prejme izdelke, jih Dropshipper v 14 dneh vrne vidaXL in prek storitve zaprosi za vračilo. Vračilo denarja bo nakazano nazaj na Dropshipperjevo denarnico v 7 dneh po tem, ko vidaXL prejme vrnjeni izdelek oz. izdelke in potrdi, da so izdelki v dobrem stanju in niso poškodovani. Dropshipper je odgovoren za pravilno pakiranje artiklov ali kakršno koli pravno zadevo, ki se lahko pojavi med Dropshipperjem in stranko zaradi (nepravilnega) vračila (poškodovanih) artiklov; IN

  c. V zvezi z zgoraj navedenim Dropshipper samostojno organizira postopek vračila in bo tako kril stroške pošiljanja za vračilo, kot tudi tveganja, povezana s postopkom vračanja (npr.: izdelek, izgubljen ali uničen v tranzitu itd.).

  9.1.2 Če Dropshipper ne more izpolniti člena 9.1.1., lahko Dropshipper zaprosi vidaXL, da organizira vračilo neposredno od končne stranke pod enakimi pogoji, kot jih vidaXL uporablja za svoje stranke. Vsi stroški, ki bi bili zaračunani strankam vidaXL na njenih lokalnih spletnih straneh, bodo zaračunani tudi Dropshipperju. Dropshipper bo moral vidaXL posredovati telefonsko številko stranke, naslov za prevzem in morebiti e-naslov, ti podatki pa bodo uporabljeni izključno za organizacijo zahtevanega vračila.

  9.1.2 Če Dropshipper ne more izpolniti člena 9.1.1., lahko Dropshipper zaprosi vidaXL, da organizira vračilo neposredno od končne stranke pod enakimi pogoji, kot jih vidaXL uporablja za svoje stranke. Vsi stroški, ki bi bili zaračunani strankam vidaXL na njenih lokalnih spletnih straneh, bodo zaračunani tudi Dropshipperju. Dropshipper bo moral vidaXL posredovati telefonsko številko stranke, naslov za prevzem in morebiti e-naslov, ti podatki pa bodo uporabljeni izključno za organizacijo zahtevanega vračila.

  9.2 Garancija

  9.2.1 Če končna stranka prejme napačen ali poškodovan izdelek, bo morala končna stranka predložiti ustrezna (fotografska) dokazila, ki bodo (digitalno) datirana in poslana bodisi na elektronski naslov, ki ga zagotovi Dropshipper. vidaXL po pregledu in za vsak primer posebej ponudi eno od naslednjih rešitev:

  1. Popust za nastalo škodo;

  2. Povračilo za nastalo škodo;

  3. Pošiljanje novega izdelka ali nadomestnega dela za poškodovane dele.

  vidaXL reserves the right to deviate from the above if applicable to an individual case.

  9.2.2 V primeru težav z naročilom spodbujamo Dropshipperje, da se obrnejo neposredno na vidaXL, kar bo vidaXL dalo priložnost, da pojasni in popravi dano situacijo.

  9.3 Vračilo

  9.3.1 Dropshipper sprejema, da bo najvišje nadomestilo vidaXL omejeno na ceno izdelka in ne bo krilo nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški pošiljanja, razen v določenih okoliščinah in kot je dogovorjeno med Dropshipperjem in vidaXL za vsak primer posebej.

  9.3.2 Nadomestila bodo obravnavana za vsak primer posebej, izplača jih vidaXL in prenese na B2B račun Dropshipperja (denarnica). To velja za vse transakcije.

  9.3.4 V primeru odprtega primera PayPal, ko Dropshipper ne more skleniti dogovora z našo ekipo za pomoč strankam, vidaXL nima druge izbire, kot da začasno ukini B2B račun Dropshipperja.

  9.3.5 Vsako vračilo za naročilo bo vrnjeno v denarnico na b2b.vidaxl.com. Vračila denarja ne bomo vrnili na noben Paypal ali bančni račun Dropshipperja, razen če:  

 • Dropshipper prekine sodelovanje z vidaXL.  
 • Dropshipper ima poseben razlog za vračilo zneska.
 • 9.3.6 Dropshipper je odgovoren za nadzor vračila od končnih strank. V primeru, da Dropshipper zlorablja politiko vračil, ima vidaXL pravico ukiniti ali začasno ukiniti račun Dropshipperja.

  9.4 Storitve za stranke

  9.4.1 vidaXL svetuje Dropshipperju, da uporabi svoje lastne pogoje, ki navajajo zgoraj navedeno. vidaXL ne odgovarja za Dropshipperja (ali končno stranko), če končna stranka ali Dropshipper ne vrne artikla v skladu s politiko vračil vidaXL, kot je navedeno v tem členu.

  9.4.2 Dropshipper mora svojim strankam zagotoviti (pravilne) kontaktne podatke, da jim omogoči zastavljanje vprašanj o izdelku ali naročilu. vidaXL ekipa za pomoč strankam bo vsa vprašanja, ki jih prejme od končnih strank Dropshipperja, preusmerila nazaj na Dropshipperja. V primeru, da vidaXL opazi, da Dropshipper svojim končnim strankam ni zagotovil (pravilnih) kontaktnih informacij, bo moral Dropshipper to stanje odpraviti v roku 2 dni z zagotavljanjem pravilnih in posodobljenih kontaktnih informacij. Če Dropshipper teh informacij ne posreduje, si vidaXL pridržuje pravico, da začasno ukine račun v skladu s 15. členom tega dokumenta.

  10. ČLEN – OBVEZNOST DROPSHIPPERJA

  10.1 vidaXL ni del prodajne pogodbe, sklenjene med Dropshipperjem in končno stranko, Dropshipper je odgovoren zagotoviti, da se kakršna koli pravna vprašanja, ki se lahko pojavijo med Dropshipperjem in končno stranko, uporabljajo za lasten sklop pogojev, ki jih uporablja Dropshipper pri prodaji izdelkov z uporabo storitve. vidaXL ne sprejema nobene odgovornosti za pravna vprašanja, ki lahko nastanejo zaradi odsotnosti kakršnih koli pogojev ali katerega koli drugega pravnega dokumenta, ki ga zahteva zakon ali drugače med Dropshipperjem in njegovo stranko.

  10.2 Dropshipper mora svojim strankam ponujati raven storitev, ki je podobna ali višja, kot jo vidaXL ponuja svojim lastnim strankam, in ne sme svojih končnih strank napotiti, da se obrnejo neposredno na vidaXL.

  Kadar bi bil ugled vidaXL prizadet zaradi nezmožnosti Dropshipperja, da ponudi zahtevano kakovost storitev, si vidaXL pridržuje pravico popraviti škodo z odškodnino stranki. Stroški, povezani s tem nadomestilom, bodo zaračunani Dropshipperju. vidaXL si pridržuje pravico do nadomestila teh stroškov z morebitnim denarjem, ki ga vidaXL dolguje Dropshipperju.

  10.3 Dropshipper mora upoštevati vse veljavne zakone in zahteve za registracijo v državah, v katerih daje izdelek na trg. Morebitne stroške ali pristojbine, ki nastanejo zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo ali obvezno registracijo, krije izključno Dropshipper. V nobenem primeru vidaXL ne odgovarja za kakršno koli neizpolnjevanje obveznosti s strani Dropshipperja.

  10.4 Dropshipper jamči in soglaša, da bo (in bo poskrbel, da bodo njegovi direktorji, uradniki, zastopniki, podružnice in zaposleni): (a) opazoval in upošteval vse sankcije in nadzor izvoza; (b) ne bo prodajal, prenašal, izvažal, ponovno izvažal ali posredoval blaga kateremu koli posamezniku, subjektu ali jurisdikciji, za katero veljajo sankcije in nadzor izvoza; (c) Dropshipper ne bo povzročil, da bi kupljene izdelke prodajala ali uporabljala katera koli oseba ali subjekt v državah, za katere veljajo mednarodne trgovinske omejitve, sankcije ali Embargo, kot so Iran, Sudan, Sirija itd. Dropshipper mora vidaXL in pridružene člane v celoti zavarovati pred kakršno koli odgovornostjo ali pravnimi postopki za neskladnost ali kršitev v zvezi s tem.  

  11. ČLEN – OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN IZDELKI Z NAPAKO

  11.1 Omejitev odgovornosti

  11.1.1 Skupna, kumulativna odgovornost vidaXL za kakršno koli škodo ali izgubo je omejena na nabavno ceno izdelka.

  11.1.2 vidaXL ne odgovarja Dropshipperju za kakršno koli posredno, naključno, posebno, posledično ali vzorčno škodo, ki nastane ali je povezana s temi pogoji, vključno z izgubo dobička ali izgubljenimi prihodki, prekinitvijo poslovanja ali izgubo poslovnih informacij, oslabitvijo drugega blaga ali kako drugače, tudi če je bilo obveščeno o možnosti take škode.

  11.1.3 Trženje, distribucija in prodaja izdelkov, kolikor je znano vidaXL, ne krši pravic tretjih oseb. V primeru take kršitve, vidaXL ne odgovarja za noben zahtevek v zvezi s takšno kršitvijo.

  11.1.4 Zgornja omejitev odgovornosti ne bo veljala v primeru škode, povzročene družbi vidaXL zaradi namerne kršitve ali hude malomarnosti, ki jo je mogoče pripisati družbi vidaXL.

  11.2 Odgovornost proizvajalca za izdelke z napako

  11.2.1 Ne glede na zgoraj navedeno in samo v obsegu, ki ga zahteva zakon, vidaXL odgovarja za kakršno koli škodo, ki jo njeni izdelki povzročijo lastnini končnih strank in/ali kakršno koli poškodbo ali smrt, ki jo povzročijo napake izdelka.

  11.2.2 V tem primeru si vidaXL pridržuje pravico do neposrednega stika s končno stranko, če meni, da je to potrebno.

  11.3 Odpoklici

  11.3.1 V primeru, da vidaXL ugotovi, da se je zgodil dogodek, incident ali okoliščina, ki bi lahko povzročila potrebo po odpoklicu ali drugi odstranitvi izdelka ali izdelkov s trga, vidaXL o tem obvesti Dropshipperja in pričakuje, da bo Dropshipper v zvezi s tem sprejel ustrezne ukrepe (npr.: stopil v stik z zadevnimi strankami, odstranil izdelek iz svoje prodajne ponudbe itd.).

  11.3.2 vidaXL sprejme končno odločitev o odpoklicu ali drugačni odstranitvi zadevnih izdelkov s trga.

  11.3.3 vidaXL si pridržuje pravico, da se v primeru odpoklica neposredno obrne na končne stranke Dropshipperja.

  12. ČLEN – ZAUPNOST

  12.1 Zaupne informacije so informacije, ki jih vidaXL označi kot zaupne informacije, vendar vključujejo tudi informacije, za katere bi moral Dropshipper vedeti, da zadevajo zaupne informacije. Cene B2B izdelkov in storitev so prav tako zaupne informacije.

  12.2 Od Dropshipperja zahtevamo, da pravilno ravna z zaupnimi informacijami:

 • Dropshipper ne sme uporabljati zaupnih informacij, razen za izpolnjevanje svojih obveznosti iz teh pogojev (namen).
 • Zaupne informacije družbe vidaXL mora Dropshipper hraniti v strogi tajnosti.
 • Dropshipper lahko zaupne informacije razkrije samo svojim zaposlenim (vključno z začasnimi delavci, ki jih posreduje kadrovska agencija, in neodvisnimi izvajalci, ki so pod neposrednim nadzorom Dropshipperja), ki imajo
 • a) potrebo po seznanitvi s temi informacijami, da se doseže namen, in

  b) pisno soglaša z obveznostmi ne-razkritja, ki so vsaj tako omejujoče kot tiste v teh pogojih.

 • Dropshipper mora varovati zaupne informacije vidaXL z vsaj enako stopnjo previdnosti, ki jo Dropshipper uporablja za zaščito svojih zaupnih informacij podobnega pomena, vendar nikoli ne uporablja manj kot razumen standard skrbi.
 • 12.3 Dropshipper ni odgovoren za razkritje kakršnih koli zaupnih informacij, če:

 • so bile z zakonitimi sredstvi že znane Dropshipperju brez obveznosti zaupnosti pred razkritjem po teh pogojih, kot je razvidno iz pisnih evidenc pred razkritjem
 • so zlahka dostopne javnosti na dan razkritja ali po njem, razen zaradi prejemnikove kršitve teh pogojev
 • jih je Dropshipper upravičeno prejel brez omejitev glede razkritja od tretje osebe, ki je upravičena do takšnega razkritja (razen da se ta izjema uporablja šele, ko prejemnik prejme informacije od tretje osebe)
 • je odobren za objavo ali razkritje s pisnim dovoljenjem vidaXL ali razkritje v skladu z zakonito zahtevo sodišča ali vladne agencije ali, kadar to zahteva zakon.
 • 12.4 vidaXL ohranja polno lastništvo nad razkritimi informacijami. Razen omejene pravice Dropshipperja do uporabe zaupnih podatkov, kot je določeno v teh pogojih, v skladu s temi pogoji niso podeljene nobene licence ali pravice, bodisi izrecne ali implicitne.

  12.5 V primeru, da Dropshipper ne izpolni svojih obveznosti, kot je opisano v 13. členu, Dropshipper nemudoma in brez sodnega vmešavanja, razkrivalcu takoj izda plačljivo kazen v višini 500 EUR na kršitev obveznosti o zaupnosti. Ta kazen se bo povečala za 100 EUR za vsak dan, ko taka kršitev ostane nepopravljena, v celoti brez poseganja v pravico razkrivalca, da zahteva nadomestilo za izgube in škodo, ki jo je vidaXL dejansko utrpela ali jo bo imela poleg vseh drugih pravic in pravnih sredstev, ki so na voljo po zakonu ali v pravičnosti.

  13. ČLEN – INTELEKTUALNA LASTNINA IN TRŽNO GRADIVO

  13.1 Vsebina, prikazana na spletišču vidaXL, je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, ki med drugim vključujejo fotografije, postavitev spletišča, besedila in blagovne znamke.

  13.2 V okviru sedanjih določil in pogojev je dropshipperju podeljena neizključna, omejena pravica brez podlicenciranja za uporabo slik izdelkov za prodajo izdelkov vidaXL. Po ustvarjanju računa bo dropshipper preusmerjen na ustrezno povezavo URL s fotografijami vsakega izdelka. V nobenem primeru ni dovoljeno vložiti in/ali registrirati blagovne znamke ali imena domene, ki vsebuje element "vida" in/ali "vidaXL" ali podoben element ali logotip v lastnem imenu.

  13.3 Vsaka kršitev člena 13.1 bi povzročila odgovornost Dropshipperja, kar bi pomenilo kazen v višini 10.000 EUR (deset tisoč EUR), ki bi jo bilo treba plačati družbi vidaXL. Takšna kršitev lahko med drugim vključuje zlorabo vsebine ali dajanje nejavne vsebine na voljo tretjim osebam.

  13.4 Vse fotografije vidaXL so prosto dostopne za uporabo na spletni strani Dropshipperja. Ko Dropshipper zaprosi za račun in je sprejet, bo Dropshipper usmerjen na ustrezne URL povezave s fotografijami vsakega izdelka.

  14. ČLEN – OSEBNI PODATKI

  14.1 Vsaka pogodbenica mora ravnati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

  14.2 V zvezi z vsako obdelavo osebnih podatkov tako vidaXL kot Dropshipper določata lastne namene in sredstva za obdelavo podatkov. Zato se vidaXL in Dropshipper štejeta za upravljavca podatkov v smislu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.  

  14.3 Pogodbenici bosta izvedli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ravni varnosti, ki ustreza tveganjem, da bi zaščitili podatke pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, spreminjanjem, izgubo, dostopom, nepooblaščenim razkritjem ali kakršnimi koli (drugimi) nezakonitimi oblikami obdelave, vključno z omejenim dostopom in uporabo podatkov. V vsakem primeru ti ukrepi izpolnjujejo obveznosti glede razpoložljivosti, zanesljivosti in varnosti iz 32. člena GDPR. Razen v primeru malomarnosti, vidaXL ne odgovarja za nepooblaščen dostop do informacij, ki jih posreduje Dropshipper.

  15. ČLEN – TRAJANJE, ZAČASNA UKINITEV, PRENEHANJE IN POSLEDICE PRENEHANJA

  15. ČLEN – TRAJANJE, ZAČASNA UKINITEV, PRENEHANJE IN POSLEDICE PRENEHANJA

  15.2 vidaXL si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila začasno ukine račun Dropshipperja, zadrži vsa plačila Dropshipperju in blokira dostop do njegove denarnice, v nekaterih primerih vključno, vendar ne omejeno na:

 • Primeri kršitve katere koli klavzule v pogodbi;
 • Sum goljufije, namerne kršitve ali hude malomarnosti, ki vključuje, vendar ni omejen na: prodajo neoriginalnih izdelkov vidaXL, namerno opustitev dobave, preusmeritev naročila itd.;
 • Usmerjanje svojih strank neposredno na službo za stranke vidaXL;
 • Ukvarjanje z nezakonitimi dejavnostmi;
 • Kršitev intelektualne lastnine vidaXL ali tretjih oseb;
 • Stečaj drop-shipperja ali enakovredne situacije;
 • Pomanjkanje profesionalnosti Dropshipperja do svojih strank ali agentov vidaXL;
 • Neuspeh zagotavljanja zahtevane ravni storitve za stranke (preusmeritev strank neposredno na vidaXL, slabe ocene Dropshipperja itd.)
 • 15.3 vidaXL Dropshipperja pisno obvestil o začasni ukinitvi njegovega računa in o razlogu za začasno ukinitev. Dropshiper ima na voljo 30 dni, da uredi situacijo. Če se stanje po 30 dneh ne spremeni, si vidaXL pridržuje pravico do trajne ukinitve računa Dropshipperja. vidaXL bo denar, ki je še na voljo v Dropshipperjevi denarnici, uporabil za izravnavo vseh neporavnanih dolgov. Preostali denar bo nakazan Dropshipperju devetdeset (90) dni po trajni ukinitvi računa.

  15.4 Dropshipper se lahko glede trajne ukinitve računa pritoži tako, da stopi v stik z našo ekipo za podporo B2B.

  15.5 Vsaka prekinitev tega sporazuma iz kakršnega koli razloga ne posega v katere koli druge pravice ali pravna sredstva, do katerih je pogodbenica lahko upravičena po zakonu ali v skladu s tem sporazumom, in ne vpliva na katere koli pridobljene pravice ali obveznosti katere koli pogodbenice.

  15.6 Kakršne koli obveznosti Dropshipperja, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med Dropshipperjem in njegovimi končnimi strankami, ne bodo prenehale z začasno ali trajno ukinitvijo računa Dropshipperja.

  15.7 V primeru, da Dropshipper želi prekiniti sodelovanje z vidaXL in ni oddal naročila v prvih 30 dneh svojega članstva, je na zahtevo upravičen do povračila naročnine za prvi mesec. vidaXL ne vrača naročnine izven teh pogojev.

  16. ČLEN – SPREMEMBA

  16.1 vidaXL si pridržuje pravico, da občasno spremeni pogoje brez predhodnega obvestila.

  17. ČLEN – LOČLJIVOST

  17.1 Če katero koli sodišče ali pristojni organ ugotovi, da je katera koli klavzula tega sporazuma (ali del katere koli določbe) neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na izvršljivost katere koli druge klavzule ali določbe tega sporazuma.

  18. ČLEN – VIŠJA SILA

  18.1 Nobena pogodbenica ni odgovorna v primeru kršitve pogodbe ali neizpolnjevanja, ki bi nastalo zaradi situacije, ki je izven razumnega nadzora pogodbenice.

  19. ČLEN – NEODVISNOST

  19.1 Nič v tej pogodbi ne omeni ali se šteje, da predstavlja partnerstvo ali skupno podjetje med pogodbenicama ali ne predstavlja ali se šteje, da dokazuje, da katera od pogodbenic je ali je postala zastopnik druge za kakršen koli namen.

  20. ČLEN – DODELITEV

  20.1 Dropshipper ne sme prenesti tega sporazuma ali katere koli njegove pravice ali obveznosti iz tega sporazuma brez predhodnega soglasja vidaXL.

  20.2 vidaXL lahko pooblasti, prenese, proda, obnovi ali sklene podizvajalsko pogodbo v celoti ali deloma za svoje obveznosti in pravice (vključno s terjatvami) v skladu s katerim koli sporazumom s katero koli od svojih povezanih družb ali katero koli tretjo osebo brez predhodnega soglasja Dropshipperja.

  21. ČLEN – VELJAVNO PRAVO, PRISTOJNOST IN REŠEVANJE SPOROV

  21.1 Te pogoje ureja izključno zakonodaja Nizozemske, razen Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG).  

  21.2 Morebitne spore, ki bi lahko izhajali iz pogodbe in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je mogoče predložiti izključno sodišču v Oost-Brabantu, lokacija ‘s-Hertogenbosch, Nizozemska. To je pogojeno s tem, da obvezna pravila o pristojnosti omejujejo to izbiro. vidaXL in Dropshipper lahko svoje spore rešujeta z zavezujočim nasvetom ali arbitražo.